Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2246 Лабораторна робота №11 на тему Дослідження багаторозрядного суматора, ВНТУ

Лабораторна робота №11 на тему Дослідження багаторозрядного суматора, ВНТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

  

А. М. Пєтух,  Д. Т. Обідник 

 

ЕЛЕМЕНТИ, ВУЗЛИ ТА ПРИСТРОЇ  ЕОМ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ І КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Навчальний посібник 

 

Вінниця ВНТУ 2011

 

Лабораторна робота № 11 

Дослідження багаторозрядного суматора 

Мета роботи. Експериментальне виявлення властивостей суматорів, опанування інструментарію роботи з шинами у середо­вищі „OrCAD”.

Порядок виконання роботи.

  1. Дослідити чотирирозрядний суматор ИМ3. Для організації зв’язків із портами використати шину.

  2. Проаналізувати результати і зробити висновки.

Теоретичні відомості і рекомендації щодо виконання лабораторної роботи 

Суматор призначений для формування значення суми кодів опе­ран­дів і може розглядатись як арифметичний пристрій, який виконує одну операцію.

Суматор ИМ3 (7483) є чотирирозрядним суматором з послідовним переносом. Умовне позначення суматора показано на рис. 1.20. 

Рисунок 1.20 – Умовне позначення суматора ИМ3 

На входи суматора А і В надходять входи операндів, вхід С0 є входом переносу, на виходах S формується сума, а на виході С4 – перенос. Для забезпечення компактного зображення схеми, яка легко читається, при наявності багаторозрядних регулярних зв’язків викорис­товують шини.

OrCAD надає декілька інструментів для роботи з шинами:

Bus – зображення шини (лінії групового зв’язку);

Bus Entry – нанесення відводів від шини, розташованих під кутом 45°;

Net Alias – розташування псевдонімів (додаткових імен) зв’язків та шин.

Лінії зв’язку, які входять у шину або виходять із неї, нумеруються, причому номер повинен починатись із букви.

Схема для дослідження суматора з використанням шини показана на рис. 1.21. 

Рисунок 1.21 – Схема для дослідження суматора з використанням шини

Тестові набори сигналів для дослідження суматора підбирають та­ким чином, щоб покрити критичні випадки, наприклад коли перенос проходить через усі розряди, коли операнди мають максимальне та нульове значення, при незмінному одному з операндів інший змінюється, при активному та пасивному значенні входу переносу і т. п.

При дослідженні суматора потрібно використати групування сиг­налів операндів і суми та визначити максимальну затримку в формуванні суми і переносу.

До звіту включають схему, часову діаграму роботи суматора, визначене значення затримок, резуль­тати аналізу та висновки. 

Питання для самоперевірки 

  1. Яку мікрооперацію реалізує суматор?

  2. Охарактеризуйте інструменти OrCAD для роботи з шинами.

  3. У чому полягають особливості нумерації зв’язків, які проходять через шину?

  4. Охарактеризуйте призначення входів і виходів суматора.

  5. Скільки розрядів має суматор ИМ3?

  6. Вкажіть конкретні значення максимальної затримки формування суми і переносу.

  7. У яких випадках використовують шини при побудові схем?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!