Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2245 Лабораторна робота №10 на тему Дослідження розподілювача сигналів, побудованого на основі лічильника і дешифратора, ВНТУ

Лабораторна робота №10 на тему Дослідження розподілювача сигналів, побудованого на основі лічильника і дешифратора, ВНТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет 

 

А. М. Пєтух,  Д. Т. Обідник 

 

ЕЛЕМЕНТИ, ВУЗЛИ ТА ПРИСТРОЇ  ЕОМ

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ І КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Навчальний посібник 

 

Вінниця ВНТУ 2011

 

Лабораторна робота № 10 

Дослідження розподілювача сигналів, побудованого на основі лічильника і дешифратора 

Мета роботи. Експериментальне виявлення властивостей розподілюва­ча сигналів, побудованого на основі лічильника і дешиф­ратора

Порядок виконання роботи.

 1. Дослідити розподілювач сигналів, побудований на основі лічиль­ника ИЕ7 і дешифратора ИD3.

 2. Проаналізувати результати і зробити висновки.

Теоретичні відомості і рекомендації щодо виконання лабораторної роботи 

Розподілювач сигналів формує послідовно на виходах активне значення сигналу, наявне протягом періоду вхідного тактового сигналу. Для організації такого розподілення можна використати лічиль­ник, який у циклі проходить певну послідовність станів, і дешифратор, який ці стани перетворює в унітарні коди.

У роботі передбачається використати лічильник ИЕ7 (74193), який досліджувався у лабораторній роботі № 8, та дешифратор ИD3 (74154). Схема розподілювача сигналів показана на рис. 1.19. 

Рисунок 1.19 – Схема  розподілювача сигналів, побудованого на основі лічильника і дешифратора

Тут лічильник, починаючи з нульового стану, який встановлюється одиничним значенням сигналу на вході R розподілювача, працює в режимі підсумовування. Дешифратор, активізований наявністю нульо­вих значень сигналів G1 і G2, перетворює стани лічильника в унітарні коди. Оскільки виходи дешифратора є інверсними, активними є нульові значення вихідних сигналів розподілювача. Перехід до наступного стану лічильника здійснюється в момент переднього фронту сигналу на вході С1 розподілювача.

Оскільки чотирирозрядний двійковий лічильник має 16 станів у циклі, отримуємо на виході розподілювача 16 розподілених сигналів.

При складанні тесту для дослідження розподілювача сигналів потрібно передбачити попереднє виконання мікрооперації установлення нульового стану лічильника, а сигнал на тактовому вході С1 задати періодичним.

При дослідженні розподілювача сигналів потрібно визначити затримку у формуванні вихідного сигналу відносно переднього фронту сигналу на вході С1.

До звіту включають схему, часову діаграму роботи розподілювача сигналів, значення затримки, резуль­тати аналізування та висновки. 

Питання для самоперевірки 

 1. У чому полягає процес розподілення сигналів?

 2. З яких міркувань вибирають трива­лість періоду тактового сигналу?

 3. Який стан лічильника у розподілювачі є початковим? Як він встановлюється?

 4. Скільки станів у циклі лічильника?

 5. Як працює дешифратор у складі розподілювача?

 6. При яких значеннях вхідних сигналів розподілювач переходить до наступного стану?

 7. Яке значення розподілених сигналів є активним?

 8. Чи можуть бути одночасно активними декілька виходів розподілювача?

 9. Назвіть основні галузі застосування розподілювачів сигналів.

 10. Назвіть значення затримки формування розподілених сигналів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!