Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2243 Лабораторна робота №8 на тему Дослідження реверсивного лічильника з паралельним переносом, ВНТУ

Лабораторна робота №8 на тему Дослідження реверсивного лічильника з паралельним переносом, ВНТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет 

 

А. М. Пєтух,  Д. Т. Обідник 

 

ЕЛЕМЕНТИ, ВУЗЛИ ТА ПРИСТРОЇ  ЕОМ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ І КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Навчальний посібник

 

Вінниця ВНТУ 2011

 

Лабораторна робота №8 

Дослідження реверсивного лічильника з паралельним переносом 

Мета роботи. Експериментальне виявлення властивостей лічильників. 

Порядок виконання роботи.

 1. Дослідити лічильник ИЕ7, який працює в режимі підсумовування.

 2. Дослідити лічильник ИЕ7, який працює в режимі віднімання.

 3. Проаналізувати результати і зробити висновки. 

Теоретичні відомості і рекомендації щодо виконання лабораторної роботи

Лічильники реалізують мікрооперацію лічби, яка полягає у збіль­шенні (підсумовувальні лічильники) або зменшенні (віднімальні лічиль­ники) стану лічильника на 1. Якщо лічильник здатний виконувати обидві мікрооперації, він називається реверсивним. Лічильники можуть реалізо­ву­вати окрім основної також регістрові мікрооперації установлення нульо­вого стану та запису коду.

До основних параметрів лічильників відносять модуль лічби або ємність (максимальна кількість робочих станів лічильника у циклі лічби), час реєстрації або установлення (максимальний проміжок часу від моменту дії активного значення вхідного сигналу до установлення нового стану лічильника), мінімальний період або роздільна здатність (мінімальний період вхідного сигналу, при якому лічильник ще зберігає роботоздатність), максимальна робоча частота (величина, обернена до мінімального періоду).

Лабораторна робота передбачає дослідження чотирирозрядного реверсивного лічильника з паралельним перенесенням ИЕ7 (74193) з додатковими мікроопераціями установлення нульового стану та запису коду.

Передбачається, що у режимі підсумовування лічильник працює, починаючи з нульового стану, для чого попередньо виконується  мікро­операція установлення нульового стану. У режимі віднімання лічильник працює, починаючи з максимального стану, для чого попередньо вико­нується  мікрооперація занесення коду 1111.

Схема для дослідження лічильника ИЕ7 показана на рис. 1.15.

Входи лічильника CLR та LOAD є асинхронними. За входом CLR лічильник одиничним значенням сигналу встановлюється в нульовий стан. За входом LOAD лічильник нульовим значенням сигналу виконує мікрооперацію записування коду зі входів  A, B, C, D. Зрозуміло, що обидві мікрооперації не можуть бути виконані одночасно. Входи лічильника UP і DN є динамічними, де діючим є передній фронт сигналу. Слід також зазначити, що в режимі підсумовування DN=1, а в режимі віднімання UP=1.

Виходи лічильника QA, QB, QC, QD показують його стан, а виходи CO і  BO  є виходами переносу відповідно у режимах підсумовування і віднімання. 

Рисунок 1.15 – Схема для дослідження лічильника ИЕ7 

Оскільки початковий стан лічильника і послідовність вхідних сигналів для режимів підсумовування і віднімання неоднакові, схема для дослідження лічильника моделюється два рази.

При дослідженні лічильника потрібно визначити час реєстрації та затримку в формуванні сигналів переносу.

При отриманні часової діаграми роботи лічильника слід виконати групування сигналів стану для більш зручного сприйняття послідовності станів лічильника. Для цього після виконання команди TraceNew Wave Window у вікні Select Signals виділяють вихідні сигнали схеми, які показують стан лічильника, та натискають кнопку New Group, після чого у вікні, що відкривається, вводять ім’я групи (рис. 1.16). Цю групу також включають до переліку сигналів часової діаграми. 

Рисунок 1.16 – Групування сигналів для часової діаграми 

До звіту включають схему, часові діаграми роботи лічильника окремо для кожного режиму лічби, визна­чені значення часу реєстрації і  затримок сигналів переносу, результати аналізування та висновки. 

Питання для самоперевірки 

 1. Які мікрооперації може виконувати лічильник ИЕ7?

 2. При яких значеннях вхідних сигналів лічильник ИЕ7 виконує мікро­операцію установлення нульового стану?

 3. При яких значеннях вхідних сигналів лічильник ИЕ7 виконує мікро­операцію записування коду?

 4. При яких значеннях вхідних сигналів лічильник ИЕ7 працює в підсумовувальному режимі?

 5. При яких значеннях вхідних сигналів лічильник ИЕ7 працює в віднімальному режимі?

 6. Назвіть конкретні значення затримок сигналів переносу.

 7. Назвіть конкретне значення часу реєстрації лічильника.

 8. З яких міркувань вибирають трива­лість періоду тактового сигналу?

 9. Яке значення сигналу на вході CLR лічильника ИЕ7 є активним?

 10. Яке значення сигналу на вході LOAD лічильника ИЕ7 є активним?

 11. Які значення сигналів на входах UP і DN лічильника ИЕ7 є активними?

 12. У які моменти часу стає активним сигнал переносу лічильника в режимі підсумовування?

 13. У які моменти часу стає активним сигнал переносу лічильника в режимі віднімання?

 14. Назвіть та охарактеризуйте основні параметри лічильників.

 15. Яким чином Ви визначали час реєстрації лічильника?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!