Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2241 Лабораторна робота №6 на тему Дослідження тригерів з динаміч¬ним керуванням, ВНТУ

Лабораторна робота №6 на тему Дослідження тригерів з динаміч¬ним керуванням, ВНТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет 

 

А. М. Пєтух,  Д. Т. Обідник

 

ЕЛЕМЕНТИ, ВУЗЛИ ТА ПРИСТРОЇ  ЕОМ

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ І КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Навчальний посібник 

 

Вінниця ВНТУ 2011

 

Лабораторна робота № 6 

Дослідження тригерів з динаміч­ним керуванням 

Мета роботи. Експериментальне виявлення властивостей тригерів з ди­наміч­ним керуванням.

Порядок виконання роботи.

 1. Дослідити D-тригер з динаміч­ним керуванням і додатковими установочними RS-входами.

 2. Дослідити D-тригер з динаміч­ним керуванням із зовнішнім зворот­ним зв’язком, який працює у режимі лічильного тригера.

 3. Проаналізувати результати і зробити висновки. 

Теоретичні відомості і рекомендації щодо виконання лабораторної роботи 

Тригери з динаміч­ним керуванням реагують на змінення сигналу (фронт) на С-вході. На прямому С-вході активним є передній фронт сигналу (зміна з 0 на 1), а на інверсному С-вході активним є задній фронт сигналу (зміна з 1 на 0).

Лабораторна робота передбачає дослідження D-тригера з дина­мічним керуванням і додатковими установочними (асинхронними) RS-входами (ТМ2 – 7474).

Схема для дослідження показана на рис. 1.12. 

Рисунок 1.12 – Схема для дослідження D-тригера з дина­мічним керуванням

Як видно з рис. 1.12, динамічний С-вхід є прямим, а установочні RS-входи – інверсними.

Складаючи тест для дослідження поведінки тригера слід врахувати наявність асинхронних установочних входів і для кожної із комбінацій значень сигналів на цих входах передбачити прийом інформації (0 і 1) за основним D-входом. Окрім цього при пасивних значеннях сигналів на RS-входах слід здійснити варіації сигналу на D-вході при незмінному одиничному та нульовому значенні сигналу на  С-вході.

Затримки слід визначати окремо для діючих сигналів на асинхрон­них RS-входах і на основному вході.

Для перетворення D-тригера у лічильний потрібно інверсний вихід тригера з’єднати з D-входом.

До звіту включають схеми, часові діаграми, значення визначених затримок сигналів на прямому та інверсному виходах тригера, резуль­тати аналізу та висновки. 

Питання для самоперевірки 

 1. Які входи тригерів називають динамічними?

 2. Охарактеризуйте поведінку D-тригера з динаміч­ним керуванням і додатковими установочними RS-входами.

 3. Як позначається на функціональних схемах прямий динамічний вхід?

 4. Як позначається на функціональних схемах інверсний динамічний вхід?

 5. Назвіть конкретні значення затримок для досліджуваного тригера при дії сигналів з різних входів.

 6. З яких міркувань вибирають трива­лість кожної з комбінацій вхідних сигналів при дослідженні тригера?

 7. Які комбінації вхідних сигналів є пасивними для досліджуваного тригера?

 8. З яких міркувань вибирають послідовність комбінацій вхідних сигналів при дослідженні D-тригера? Покажіть це на прикладі часової діаграми.

 9. Яке значення сигналу на С-вході досліджуваного тригера є активним?

 10. Яке значення сигналів на RS-входах досліджуваного тригера є активним?

 11. Поясніть за часовою діаграмою причини зміни стану тригера для кожного такого випадку.

 12. Поясніть за часовою діаграмою причини незмінного стану тригера для кожного такого випадку при активних значеннях вхідних сигналів.

 13. Як буде поводити себе тригер при активному значенні сигналів на входах С і RS?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!