Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2239 Лабораторна робота №4 на тему Дослідження одноступеневих синхронних тригерів, ВНТУ

Лабораторна робота №4 на тему Дослідження одноступеневих синхронних тригерів, ВНТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет 

 

А. М. Пєтух,  Д. Т. Обідник

 

ЕЛЕМЕНТИ, ВУЗЛИ ТА ПРИСТРОЇ  ЕОМ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ І КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Навчальний посібник

  

Вінниця ВНТУ 2011

 

Лабораторна робота № 4 

Дослідження одноступеневих синхронних тригерів 

Мета роботи. Експериментальне виявлення властивостей одноступене­вих синхронних тригерів. 

Порядок виконання роботи.

 1. Дослідити одноступеневий синхронний RS-тригер з потенціальним керуванням, реалізо­ваний на елементах "І-НЕ".

 2. Дослідити одноступеневий синхронний D-тригер з потенціальним керуванням, реалі­зований на елементах "І-НЕ".

 3. Проаналізувати результати і зробити висновки. 

Теоретичні відомості і рекомендації щодо виконання лабораторної роботи 

Синхронні тригери мають спеціальний вхід, який називають синхровходом або тактовим входом. Найчастіше його позначають сим­волом С або CLK (від слова Clock – синхронізація). Активне значення сигналу на синхровході дозволяє тригеру прийняти новий стан, який визначається залежно від значень сигналів на інформаційних входах та попереднього стану тригера.

Синхронні тригери бувають з потенціальним та динамічним керуванням. На потенціальному вході активним є рівень сигналу, а на динамічному – фронт. Якщо на потенціальному вході діючим є одинич­ний рівень сигналу, то такий вхід називають прямим, а якщо діючим є нульовий рівень – інверсним. На інверсних потенціальних входах рисують невеликі кола.

Схема одноступеневого синхронного RS-тригера з потенціальним керуванням, реалізо­ваного на елементах „І-НЕ” показана на рис. 1.9.

Аналіз схеми показує, що при С = 0 тригер буде зберігати стан, а при С = 1 – працювати як асинхронний RS-тригер з прямими входами. Отже, всі входи цього тригера є прямими.

Рисунок 1.9 – Схема одноступеневого синхронного RS-тригера з потенціальним керуванням, реалізо­ваного на елементах „І-НЕ” 

Найбільш поширена схема одноступеневого синхронного D-тригера з потенціальним керуванням показана на рис. 1.10. 

Рисунок 1.10 – Схема одноступеневого синхронного D-тригера з потенціальним керуванням, реалізо­ваного на елементах „І-НЕ” 

При заданні вхідних сигналів для дослідження поведінки три­герів слід врахувати максимальну затримку, яку проходить сигнал від входу до виходу тригера. Для того, щоб чітко розрізняти стани тригера, потрібно тривалість кожної із комбінацій вхідних сигналів вибрати із запасом.

Комбінації вхідних сигналів формують таким чином, щоб повною мірою дослідити властивості кожного з тригерів. 

Вихідними є сигнали на прямому та інверсному виходах тригера.

До звіту включають схеми та функціональні позначення тригерів, часові діаграми, значення визначених затримок сигналів на прямому та інверсному виходах тригерів, резуль­тати аналізу та висновки. 

Питання для самоперевірки 

 1. Які входи мають синхронні RS-тригери та D-тригери?

 2. Охарактеризуйте поведінку синхронних тригерів з прямим С-входом, коли сигнал С = 0. Покажіть цей випадок на часовій діаграмі.

 3. Охарактеризуйте поведінку синхронних тригерів з прямим С-входом, коли сигнал С = 1. Покажіть цей випадок на часовій діаграмі для обох типів тригерів.

 4. Як позначаються на функціональних схемах синхронні RS- та D-три­гери з прямими входами?

 5. Чи можливий процес генерації для синхронних тригерів і якщо можливий, то для яких?

 6. Назвіть конкретні значення затримок для досліджуваних тригерів.

 7. З яких міркувань вибирають трива­лість кожної з комбінацій вхідних сигналів при дослідженні тригерів?

 8. Які комбінації вхідних сигналів є пасивними для синхронного RS-тригера з прямими входами?

 9. Які комбінації вхідних сигналів є пасивними для синхронного D -тригера з прямими входами?

 10. З яких міркувань вибирають послідовність комбінацій вхідних сигналів при дослідженні синхронних тригерів?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!