Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2220 Наукова практика магістрів, ДНУ ім. Гончара

Наукова практика магістрів, ДНУ ім. Гончара

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Юридичний факультет

  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ЗА ОКР БАКАЛАВРА ТА ДИПЛОМНИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗА ОКР СПЕЦІАЛІСТА ТА МАГІСТРА

 

Дніпропетровськ 2014

 

РОЗДІЛ  VІ. Наукова практика магістрів

6.1. Призначення та сутність наукової практики магістра 

Для вдосконалення та практичного опрацювання своїх знань та навичок слухачі магістротури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара обов´язково повинні пройти наукову практику магістра після складання іспитів з курсу магістратури.

Необхідність проходження наукової практики обумовленатим, що магістр набуває змогу реалізувати свої вміння та знання й визначитися зі сферою роботи, яка найбільш його приваблює, а також визначитися з найбільш цікавою сферою наукової роботи. Це також дає змогу керівникові наукової практики магістра виявити та усунути можливі професійні недоліки у роботі магістра, дати поради щодо покращення його роботи, сформувати у магістра сумлінність до виконання своїх обов´язків, спонукати до проявлення наукової ініціативи. Наукова практика магістра – це також й готування до найбільш серьйозної наукової роботи магістра – написання та захисту магістерської роботи. Специфіка саме наукової практики є засадою формування у магістра навичок опрацювання наукових матеріалів, донесення їх до широкої аудиторії, захисту своїх наукових позицій. Наукова практика магістра  - це не тільки роота студента, це, перш за все, взаємодія керівника практики з його підлеглим, це вагомий внесок керівника щодо створення у магістра навичок саме наукової роботи.

Головною метою наукової практики магістра є закріплення отриманих знань, отримання досвідунаукової роботи.

Сутність наукової практики магістра. Під час наукової практики магістр отримує досвід з наступних напрямків наукової роботи:

 • написання та готування наукових праць – статей, доповідей, тез

 • виступи з доповідями на студентських наукових конференціях

 • розробка лекційних курсів з обраних дисциплін

 • викладання лекційного матеріалу студентам та перевіка отриманих ними знань на семінарських заняттях

 • розробка рейтингу семестрового оцінювання роботи студента на семінарі 

6.2. План наукової практики магістра 

За час проходження наукової практики магістр зобов´язан:

1. Підготувати кваліфіковану наукову статтю

2. Приготувати тезісну доповідь щодо власної магістерської роботи та виступити з нею на засіданні кафедри

3. Розробити лекціїї з двох навчальних дисциплін (тема лекції обирається вільно):

4. Провести лекцію зі стедунтами з будь-якої дисципліни, яка викладається по даній кафедрі.

5. Розробити план проведення семінарського заняття з будь-якої дисципліни кафедри на вибір

6. Провести семінарське заняття зі студентами з обраної дисципліни

7. Підготувати звіт наукової практики магістра після закінчення роботи. 

6.3. Звіт наукової практики магістра 

Після закінчення наукової практики магістр зобов´язан скла­сти звіт. Звіт наукової практики магістра повинен містити:

 1. Титульний аркуш

 2. Зміст

 3. Тексти лекцій з обраних тем та дисциплін.

 4. План проведення семінарського заняття та завдання або тести до нього.

Вимоги до оформлення лекційного матеріалу:

 1. обсяг однієї лекції – 14 друкованих аркушів 14 шрифтом Times New Romanрвал – 1,5

 2. обов´язкове окреслення мети та завдання лекції

 3. зазначення основної та додаткової літератури

 4. обов´язкове відокремлення (курсивом, підкресленням або напівжирним шрифтом) важливих інформаційних моментів матеріалу, що викладається. Це – визначення, характерні риси певних понять, проблемні питання теорії та практики, тощо.

При формуванні плану проведення семінарського поняття, найголовніше визначити наступне:

 1. основні вимоги, які ставляться Вами до відповіді студента

 2. якщо є – проблемні та дискусійні питання теми, яка розглядається на семінарі і які необхідно окремо обговорити

 3. встановити критерії оцінювання студентів: яка відповідь заслуговує оцінки “задовільно”, яка – “добре”; якими знаннями та матеріалами повинен оволодіти студент для отримання оцінки “відмінно”.

Звіт про проходження наукової практики магістра необхідно здати своєму науковому керівникові протягом тижня після закінчення терміну практики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!