Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2205 Методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з дисципліни Мотивація персоналу

Методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з дисципліни Мотивація персоналу

« Назад

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ЩОДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ  «МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ» 

Тема 1. Проектування компенсаційного пакета на підприємстві 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Компенсаційний пакет у системі мотивації персоналу.

1.1. Сутність і структура компенсаційного пакета.

1.2. Технологія розроблення компенсаційного пакета.

1.3. Особливості формування компенсаційного пакета різних категорій працівників.

Розділ ІІ. Аналіз та оцінка ефективності компенсаційної політики на підприємстві.

2.1. Аналіз постійної і змінної частини компенсаційного пакета.

2.2. Аналіз порядку установлення соціальних виплат і заохочень на підприємстві.

2.3. Оцінка конкурентоспроможності компенсаційної політики.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності компенсаційного пакета на підприємстві.

3.1. Пропозиції щодо вдосконалення постійної частини компенсаційного пакета.

3.2. Пропозиції щодо вдосконалення змінної частини компенсаційного пакета.

3.2. Обґрунтування пропозицій щодо удосконалення практики установлення соціальних виплат і заохочень.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи

При виконанні курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

І. Теоретична частина.

Теоретична частина роботи повинна розкривати наступні питання:

- місце компенсаційного пакета в системі мотивації персоналу;

- чинники, що впливають на компенсаційну політику підприємства;

- вплив компенсаційної політики компанії на формування бренду роботодавця на ринку;

- структуру компенсаційного пакета;

- технологія розроблення компенсаційного пакета;

- особливості формування компенсаційного пакета різних категорій працівників.

ІІ. Розрахункова частина. У розрахунковій частині необхідно зробити аналіз даних. Аналіз доповнити ілюстраційним матеріалом.

У другому розділі потрібно провести аналіз у наступній послідовності:

- аналіз структури компенсаційного пакета;

- аналіз постійних і змінних виплат;

- оцінка мотиваційного потенціалу компенсаційного пакета;

- аналіз порядку установлення соціальних виплат і заохочень на підприємстві;

- порівняння компенсаційного пакета на підприємстві з пропозиціями інших підприємств галузі;

- оцінка конкурентоспроможності компенсаційного пакета та його впливу на бренд роботодавця на ринку праці. 

ІІІ. Рекомендаційна частина. Рекомендації, пропозиції та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність. 

Вихідна інформація 

1. Вид економічної діяльності – торгівля.

2. Регіон – м. Суми.

3.  Динаміку чисельності персоналу протягом 2010-2012 рр. наведено в табл. 1. Структуру персоналу станом на 1.01.12 подано у табл. 2.

Таблиця 1

Динаміка чисельності персоналу протягом 2010-2012 рр.

Роки

осіб

2010 р.

110

2011 р.

105

2012 р.

117

Таблиця 2

Структура персоналу підприємства станом на 1.01.12

Категорії персоналу

 осіб

Керівники

16

Професіонали

25

Фахівці

18

Технічні службовці

16

Робітники

46

4. Дані щодо розміру номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010-2012 рр. наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Динаміка номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010-2012 рр.

(грн)

Роки

Номінальна заробітна плата

2010

2050

2011

2340

2012

2460

5. Структуру фонду заробітної плати у 2010-2012 рр. наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Структура фонду заробітної плати у 2010-2012 рр.

(тис. грн)

 

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Фонд основної заробітної плати

1596,5

1592,1

1761,5

Фонд додаткової заробітної плати

676,5

766,6

1001,6

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

433,0

589,7

690,8

6. Схему посадових окладів наведено у табл. 5.

Таблиця 5

Схема посадових окладів станом на 1.01.12

(грн)

Посади

Посадові оклади

Апарат управління

 

Директор

3220

Головний бухгалтер

2620

Заступник головного бухгалтера

2470

Провідний бухгалтер

1930

Бухгалтер

1360

Інженер – програміст

1570

Економіст

1480

Інженер з охорони праці

1420

Інспектор з кадрів

1300

Секретар

1270

Відділ продажу

 

Начальник відділу продажу

1540

Менеджер відділу продажу

1360

Експедитор з перевезень

1270

Продавець V розряду

1210

Продавець ІV розряду

1180

Продавець ІІІ розряду

1060

Допоміжний персонал

 

Слюсар – сантехнік

1420

Водій

1420

Оператор обчислювальних машин

1270

Касир

1180

Вантажник

1090

Комірник

1060

Електромеханік

940

Електромонтер

900

Прибиральник службових приміщень

900

Відділ охорони

 

Начальник відділу охорони і безпеки

2320

Охоронець VI розряду

1270

Охоронець V розряду

1250

Охоронець IV розряду

1240

Охоронець IІІ розряду

1210

Фахівець – кінолог

1250

7. Преміювання  здійснюється щомісячно за наказом директора у розмірі 50 % окладу.

8. Перелік доплат та надбавок та їх мінімальні розміри подані у табл. 6.

Таблиця 6

Перелік доплат та надбавок та їх мінімальні розміри

Назва доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Доплати

1. За суміщення професій (посад)

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за окладами посад, які суміщаються

2. За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за окладами, які могли б виплачуватися при нормативній чисельності працівників

3. За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

До 100 % окладу відсутнього працівника

4. За інтенсивність праці

До 12 % окладу

5.За роботу в нічний час ( з 22.00 до 6.00)

До 40 % годинної ставки за кожну годину роботи в нічний час

6. За роботу з ненормованим робочим днем водіям автомобілів

До 25 % окладу за відпрацьований водієм час

Надбавки

1. За високі досягнення у праці

До 50 % посадового окладу

2. За виконання особливо важливої роботи на певний період

До 50 % посадового окладу

3. За класність водіям легкових і вантажних автомобілів

 

Водіям 2 - класу – 10 %, 1 - класу – 25 % встановленого окладу за відпрацьований водієм час

9. Винагорода за підсумками роботи за рік установлюється у розмірі до 100 % посадового окладу з урахуванням передбаченого бюджету витрат та фінансових можливостей підприємства.

10. Заохочувальні виплати, не пов’язані з конкретними результатами праці:

- до ювілейних дат – у розмірі 50 % окладу;

- за довголітню і бездоганну трудову діяльність – 100 % окладу;

- до державних, релігійних свят, передбачених КЗпП України, а також професійних свят – 30 % окладу.

11. Інші види матеріальної і грошової допомоги:

- працівникам, котрі мають дітей до 16 років, видавати новорічні подарунки вартістю до 80 грн;

- працівникам, у яких на утриманні є діти-інваліди, віком до 18 років, видавати по 600 грн на рік;

- у разі смерті батьків, дітей чи інших членів родини працівника – 2000 грн.;

- при народженні дитини – 2000 грн;

- при одруженні працівника або його дитини, які вступають в шлюб вперше, – у розмірі 1500 грн.

 

Тема 2. Організація заробітної плати на підприємстві 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти організації заробітної плати на підприємстві.

1.1. Механізм організації заробітної плати на підприємстві.

1.2. Колективно-договірне регулювання заробітної плати.

1.3. Сутність тарифного нормування та його місце в організації заробітної плати на підприємстві.

Розділ ІІ. Аналіз організації заробітної плати на підприємстві.

2.1. Аналіз рівня та динаміки заробітної плати.

2.2. Оцінка стану колективно-договірного регулювання заробітної плати.

2.3. Аналіз тарифних умов оплати праці на підприємстві.

Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення організації заробітної плати на підприємстві.

3.1. Пропозиції щодо удосконалення колективно-договірного регулювання заробітної плати.

3.2. Пропозиції щодо запровадження нових підходів до розроблення тарифних умов оплати праці.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

При виконанні курсової роботи необхідно дотримуватися таких вимог:

І. Теоретична частина. Теоретична частина роботи повинна розкривати наступні питання:

- сутність заробітної плати та різні підходи до її трактування;

- основні елементи організації заробітної плати на підприємстві;

- механізм реалізації колективно-договірного регулювання заробітної плати та його вплив на ефективність організації заробітної плати на підприємстві;

- місце тарифного нормування в організації заробітної плати на підприємстві;

- значення тарифного нормування для забезпечення об’єктивної диференціації заробітної плати.

ІІ. Розрахункова частина. У розрахунковій частині необхідно розрахувати відповідні показники, занести до таблиць. Зробити аналіз даних. Аналіз доповнити ілюстраційним матеріалом.

У другому розділі необхідно провести аналіз у такій послідовності:

- аналіз динаміки номінальної та реальної заробітної плати;

- порівняння заробітної плати на підприємстві з аналогічними показниками по регіону, галузі та економіці в цілому;

- порівняння заробітної плати з такими соціальними індикаторами, як прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата;

- аналіз структури заробітної плати;

- оцінка стану колективно-договірного регулювання заробітної плати;

- аналіз тарифних сіток: розрахунок абсолютного та відносного зростання тарифних коефіцієнтів, перевірка їх на дотримання «порогу відчутності»;

- аналіз міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, розрахунок абсолютного та відносного зростання міжкваліфікаційних співвідношень для посад різних категорій;

- висновок про об’єктивність диференціації заробітної плати та мотиваційний потенціал тарифних умов оплати праці.

ІІІ. Рекомендаційна частина. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Під час розроблення пропозицій щодо запровадження нових підходів до проектування постійної частини заробітної плати рекомендується обґрунтувати один з можливих варіантів: грейдовий підхід до оцінювання посад і оплати праці, «вилкову» модель, безтарифну модель, єдину тарифну сітку, «плаваючі оклади» тощо. 

Вихідна інформація 

1. Об’єкт дослідження – промислове підприємство.

2. Регіон – м. Житомир.

3. Продукція – полімерне устаткування для підприємств шинної,  гумотехнічної, хімічної, електротехнічної та інших галузей економіки,  вироби металургійного виробництва: литво сталеве,  чавунне,  поковки, штампування  тощо.

4. Динаміку чисельності персоналу 2010-2012 рр. наведено в табл. 1. 

Таблиця 1

Динаміка чисельності персоналу протягом 2010-2012 рр.

(осіб)

Категорії персоналу

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Керівники

186

188

188

Професіонали

164

161

154

Фахівці

76

71

66

Технічні службовці

15

14

13

Робітники

875

803

757

4. Дані щодо розміру номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010-2012 рр. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010-2012 рр.

Роки

Номінальна заробітна плата, грн

2010

3339

2011

3679

2012

3595

5. Структуру фонду заробітної плати у 2010-2012 рр. подано у табл. 3.

Таблиця 3

Структура фонду заробітної плати у 2010-2012 рр.

(тис. грн)

 

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Фонд основної заробітної плати

25279,2

27043,2

25025,2

Фонд додаткової заробітної плати

12887,4

13001,6

13022,6

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

11400,4

11961,4

11950,4

6. Чинний колективний договір укладено в грудні 2008 року. Проект колективного договору не обговорювався у трудовому колективі і не виносився на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. Щороку в грудні керівництво вносить зміни до колективного договору щодо розміру тарифних ставок і посадових окладів на наступний рік. Контроль за виконанням колективного договору сторони, що його уклали, не проводили. Жодного разу сторони, що підписали колективний договір, не звітували про його виконання.

Дані опитування працівників засвідчили, що біля 60 % найманих працівників, навіть не знають про існування колективного договору на підприємстві. Із 40 % працівників, які знають, що колективний договір на підприємстві існує, більше 90 % не обізнані з його змістом.

7. Тарифними умовами передбаченітарифні сітки для оплати праці робітників та схема посадових окладів для оплати праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців.

Годинні тарифні ставки робітників – верстатників з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах станом на 1.01.2012 р. наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Годинні тарифні ставки робітників – верстатників з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах станом на 1.01.2012 р.

(грн)

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Годинні тарифні ставки

9,35

10,30

12,63

14,03

15,91

18,70

Годинні тарифні ставки робітників, зайнятих на інших роботах, станом на 1.01.2012 р. наведено в табл. 5.

Таблиця 5

Годинні тарифні ставки робітників, зайнятих на інших роботах, станом на 1.01.2012 р.

(грн)

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Годинні тарифні ставки

8,59

9,45

11,59

12,87

14,59

17,17

Розміри посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців станом на 1.01.2012 р. наведено у табл. 6.

Таблиця 6

Розміри посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців станом на 1.01.2012 р.

(грн)

№ з/п

Найменування посад

Посадовий оклад

1

Голова правління – генеральний директор

За контрактом

2

Виконавчий директор

5000

3

Заступник генерального директора

4700

4

Помічник генерального директора

4500

5

Начальник управління

4000

6

Завідувач відділу СКБ

3500

7

Головний конструктор проекту

3500

8

Головний технолог

3700

9

Головні: механік, енергетик, металург, метролог

3700

10

Начальники відділів: юридичного; зовнішніх зв’язків; технічного контролю; інструментального; маркетингу; реструктуризації

3400

11

Начальники відділів: капітального будівництва; техніко-економічних досліджень та організації управління;

управління майном

3200

12

Начальник штабу цивільної оборони

3200

13

Начальники відділів: підготовки кадрів; безпеки; начальник служби секретаріату

3000

14

Начальник адміністративно-господарського відділу

3400

15

Начальники інших відділів

3200

16

Начальник центральної заводської лабораторії

3100

17

Начальники бюро: конструкторського; технологічного; організації, нормування і оплати праці; завідувач

сектором СКБ

3000

18

Начальники інших бюро

2900

19

Начальник лабораторії у складі підрозділу; начальник

складу

2700

20

Провідні інженери:

конструктор; технолог; з організації та нормування праці; програміст

3000

21

Провідні: інженери інших спеціальностей , економіст, бухгалтер 

2800

22

Інженери: конструктор, технолог, програміст

1-категорії

2-категорії

3-категорії

 

2700

2650

2600

23

Інженери: з організації та нормування праці; з охорони праці

1-категорії

2-категорії

 

2700

2600

24

Інженери інших спеціальностей : економіст, бухгалтер, бухгалтер – ревізор, юрисконсульт

1-категорії

2-категорії

 

2550

2500

25

Техніки всіх спеціальностей

1-категорії

2-категорії

 

2250

2200

26

Начальник цеху 3 групи

3300

27

Начальник: дільниці (2 групи); зміни

2900

28

Механік цеху

2700

29

Старші: майстер; майстер контрольний

2400

30

Майстер; майстер контрольний

2000

 

Тема 4. Удосконалення диференціації заробітної плати 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти диференціації заробітної плати.

1.1. Сутність та основні функції заробітної плати.

1.2. Значення об’єктивної диференціації заробітної плати для виконання нею основних функцій.

1.3. Чинники, показники та інструменти диференціації заробітної плати.

Розділ ІІ. Аналіз диференціації заробітної плати на підприємстві.

2.1. Аналіз рівня та динаміки заробітної плати.

2.2. Оцінювання ефективності диференціації основної заробітної плати.

2.3. Аналіз змінної частини заробітної плати з точки зору забезпечення об’єктивної її диференціації.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності диференціації заробітної плати на підприємстві.

3.1. Напрями забезпечення об’єктивної диференціації основної заробітної плати.

3.2. Пропозиції щодо вдосконалення системи преміювання, доплат, надбавок та інших виплат з метою підвищення ефективності диференціації заробітної плати.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

При виконанні курсової роботи треба дотримуватися таких вимог:

І. Теоретична частина. Теоретична частина роботи повинна розкривати наступні питання:

- сутність заробітної плати та різні підходи до її трактування;

- основні функції заробітної плати та їх характеристику;

- сутність і значення об’єктивної диференціації заробітної плати для виконання нею основних функцій;

- чинники диференціації заробітної плати;

- значення тарифного нормування для забезпечення об’єктивної диференціації заробітної плати в основній (тарифній) її частині;

- характеристика інших інструментів (премій, доплат, надбавок, заохочувальних і компенсаційних виплат) диференціації заробітної плати;

- показники та методи оцінювання ефективності диференціації заробітної плати.

ІІ. Розрахункова частина. У розрахунковій частині слід розрахувати відповідні показники, занести до таблиць. Зробити аналіз даних. Аналіз доповнити ілюстраційним матеріалом.

У другому розділі необхідно провести аналіз у наступній послідовності:

- аналіз динаміки номінальної та реальної заробітної плати;

- порівняння заробітної плати на підприємстві з аналогічними показниками по регіону, галузі та економіці в цілому;

- порівняння заробітної плати з такими соціальними індикаторами, як прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата;

- аналіз тарифних сіток: розрахунок абсолютного та відносного зростання тарифних коефіцієнтів, перевірка їх на дотримання «порогу відчутності»;

- аналіз міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, розрахунок абсолютного та відносного зростання міжкваліфікаційних співвідношень для посад різних категорій;

- висновок про ефективність диференціації тарифної частини заробітної плати;

- аналіз системи преміювання, доплат, надбавок та інших виплат з точки зору забезпечення об’єктивної диференціації заробітної плати.

ІІІ. Рекомендаційна частина. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Під час розроблення напрямів забезпечення об’єктивної диференціації основної заробітної плати рекомендується обґрунтувати один з можливих підходів: грейдовий підхід до оцінювання посад і оплати праці, «вилкову» модель, безтарифну модель, єдину тарифну сітку, «плаваючі оклади» тощо. 

Вихідна інформація 

1. Вид економічної діяльності – виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.

2. Регіон – м. Івано-Франківськ.

3.  Динаміку чисельності персоналу протягом 2010-2012 рр. подано у табл. 1. Структуру персоналу станом на 1.01.12 наведено в табл. 2.

Таблиця 1

Динаміка чисельності персоналу протягом 2010-2012 рр.

Роки

тис. осіб

2010 р.

15,8

2011 р.

15,1

2012 р.

14,8

Таблиця 2

Структура персоналу підприємства станом на 1.01.12

Категорії персоналу

 осіб

Керівники

1785

Професіонали

1434

Фахівці

1305

Технічні службовці

101

Робітники

10187

4. Дані щодо розміру номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010-2012 рр. наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Динаміка номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010-2012 рр.

(грн)

Роки

Номінальна заробітна плата

2010

2930,1

2011

3299,7

2012

3158,4

5. Тарифними умовамипередбачено тарифні сітки для оплати праці робітників та схема посадових окладів для оплати праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців. Тарифну сітку для оплати праці робітників подано у табл. 4.

Таблиця 4

Тарифна сітка для оплати праці робітників

 

Тарифні розряди

1

2

3

4

5

6

Тарифні коефіцієнти залежно від стажу роботи:

-   до 15 років

-   понад 15 років

 

 

1,2

1,2

 

 

1,38

1,38

 

 

1,50

1,66

 

 

1,69

1,87

 

 

1,94

2,14

 

 

2,25

2,48

Схема місячних посадових окладів формується, виходячи з міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів посадових окладів та розміру місячного посадового окладу працівника, який виконує некваліфіковану роботу. Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців подано у табл. 5. Місячний оклад працівників, що виконують некваліфіковану роботу, станом на 1.01.12 дорівнював 1200 грн.

Таблиця 5

Міжкваліфікаційні співвідношення розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців

Рівні посад

Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення

Рівні посад

Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення

1

2

1

2

1

4,0

12

2,27

2

3,71

13

2,12

3

3,53

14

1,98

4

3,36

15

1,86

5

3,18

16

1,74

6

3,03

17

1,63

7

2,89

18

1,53

8

2,75

19

1,43

9

2,63

20

1,32

10

2,51

21

1,21

11

2,38

22

1,12

6. Преміювання працівників у компанії здійснюється:

- за основні результати господарської діяльності;

- за підсумками роботи за рік;

- за економію паливно-енергетичних ресурсів.

Розмір премій залежить від виконання основних і додаткових показників роботи підрозділів. Основні показники ефективності роботи підрозділів компанії наведено в табл. 6.

Таблиця 6

Основні показники ефективності роботи підрозділів компанії 

Найменування показника

Частка показника у загальному розмірі винагороди

Облік

показника

1. Дотримання кошторису витрат

0,4

квартал

2. Виконання планової готовності до несення електричного та теплового навантаження

0,3

квартал

3. Виконання рішень керівних органів компанії

0,3

квартал

Премія працівникам нараховується у відсотках до квартальної суми посадових окладів за фактично відпрацьований час. Розміри премій диференціюється залежно від рівня посад і робочих місць. Розміри премії за основні результати господарської діяльності за рівнями посад для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців подано у табл. 7, за робочими місцями для робітників – у табл. 8.

Таблиця 7

Розміри премії за рівнями посад для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців

(%)

Рівні посад

Розмір премії

1 - 4

30

5 - 7

25

8 - 15

20

16 - 18

15

19 - 22

10

Таблиця 8

Розміри премії за рівнями робочих місць для робітників

(%)

Рівні посад

Розмір премії

17 - 19

20

20

15

21 - 22

10

23 - 24

5

Премія за підсумками роботи за рік виплачується, виходячи з результатів роботи компанії. Нарахування і виплата цієї винагороди здійснюється з розрахунку середньомісячного окладного фонду працівника за рік за фактично відпрацьований час. За досягнення високих виробничих показників протягом звітного року, котрі сприяли підвищенню ефективності виробництва, премію може бути збільшено на 50 %.

Загальна сума коштів, що спрямовуються на преміювання за економію паливно-енергетичних ресурсів, не повинна перевищувати 30 % вартості зекономлених енергоресурсів. Кошти, використані для матеріальною стимулювання за економію паливно-енергетичних ресурсів, зараховуються до валових витрат.

7. Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємства подано у табл. 9.

Колективним договором також передбачено доплату за керівництво виробничою і переддипломною практикою на термін її виконання студентами-практикантами середніх і вищих навчальних закладів, проходження учнями професійно-технічних навчальних закладів  виробничого навчання і виробничої практики. Доплати диференціюються залежно від кількості практикантів:

- від 2 до 5 осіб – 3 % посадового окладу (тарифної ставки);

- від 6 до 10 осіб – 5 % посадового окладу (тарифної ставки);

- понад 10 осіб – 7 % посадового окладу (тарифної ставки).

Таблиця 9

Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємства 

Найменування доплат та надбавок

Граничні розміри доплат і надбавок

Доплати

1. За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 % тарифної ставки (посадового окладу) відсутнього працівника

2. За роботу у важких шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

 

 

 за роботу у важких і шкідливих умовах – 4, 8, 12 % тарифної ставки (посадового окладу);

за роботу в особливо важких і особливо  шкідливих умовах – 16, 20, 24 % тарифної ставки (посадового окладу)

3. За роботу у нічний час

 

30 % тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час (нічним вважається час з 22 год. вечора до 6 год. ранку)

4. За керівництво бригадою

(бригадиру, не звільненому від основної роботи)


 

доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді:

– від 5 до 10 осіб – 5 % посадового окладу;

– від 11 до 25 осіб – 7 % посадового окладу

Надбавки

1. За класність водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів

 

водіям II класу – 10 % тарифної ставки (окладу)

водіям I класу – 25 % тарифної ставки (окладу) за відпрацьований час

2. За високі досягнення у праці

до 50 % посадового окладу керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців

3. За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 % тарифної ставки (посадового окладу)

8. На підприємстві також передбачено виплату одноразової винагороди працівникам за вислугу років. Винагорода диференціюється залежно від безперервного стажу роботи працівника на підприємстві. Розмір винагороди за вислугу років подано у табл. 10.

Таблиця 10

Розмір винагорода за вислугу років залежно від безперервного стажу роботи на підприємстві

Стаж робот, який дає право на

отримання одноразової винагороди за вислугу років

Розмір річної винагороди,

у % від посадового окладу

від 1 до 3 років

60

віл 3 до 5 років

80

від 5 до 10 років

100

під 10 до 15 років

120

понад 15 років

150

9. Колективним договором також передбачено інші заохочувальні та компенсаційні виплати, до них належать:

1) До ювілейних дат. Ювілейними датами вважаються для жінок – 50, 55 років; для чоловіків – 50, 60 років. Одноразові виплати до ювілейних дат здійснюються працівникам залежно від стажу роботи в енергетиці у дні народження у розмірі:

- 50 % посадового окладу – при загальному стажі роботи від 5 до 10 років;

- 70 % посадового окладу – при загальному стажі роботи від 10 до 25 років; 

- 100 % посадового окладу – при загальному стажі роботи понад 25 років.

2) До Дня Перемоги учасникам ВВВ, учасникам бойових дій ВВВ, інвалідам ВВВ – у розмірі 500 грн.

3) До Дня воїна-інтернаціоналіста (учасникам війни, учасникам бойових дій, інвалідам війни) – у розмірі 500 грн.

4) До 8 Березня – виплати здійснюються жінкам у розмірі 500 грн.

5) До Міжнародного дня інвалідів – у розмірі 500 грн.

6) До професійного свята – у розмірі 50 % посадового окладу.

 

Тема 4. Розроблення тарифних умов оплати праці на промисловому підприємстві 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти проектування тарифних умов оплати праці.

1.1. Організація заробітної плати на підприємстві.

1.2. Тарифні умови оплати праці та їх місце в організації заробітної плати.

1.3. Підходи до розроблення тарифних умов оплати праці.

Розділ ІІ. Аналіз тарифних умов оплати праці на підприємстві.

2.1. Аналіз рівня та динаміки заробітної плати.

2.2. Аналіз мотиваційного потенціалу тарифних умов оплати праці.

Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення тарифних умов оплати праці на підприємстві.

3.1. Пропозиції щодо удосконалення тарифних умов оплати праці робітників.

3.2. Пропозиції щодо запровадження нових підходів до розроблення тарифних умов оплати праці.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

При виконанні курсової роботи необхідно дотримуватися таких вимог:

І. Теоретична частина. Теоретична частина роботи повинна розкривати наступні питання:

- сутність заробітної плати та різні підходи до її трактування;

- основні функції заробітної плати та їх характеристику;

- основні елементи організації заробітної плати на підприємстві;

- місце тарифних умов оплати праці в організації заробітної плати на підприємстві;

- значення тарифних умов оплати праці для забезпечення об’єктивної диференціації заробітної плати;

- підходи до розроблення тарифних умов оплати праці.

ІІ. Розрахункова частина. У розрахунковій частині необхідно розрахувати відповідні показники, занести до таблиць. Зробити аналіз даних. Аналіз доповнити ілюстраційним матеріалом.

У другому розділі необхідно провести аналіз у такій послідовності:

- аналіз динаміки номінальної та реальної заробітної плати;

- порівняння заробітної плати на підприємстві з аналогічними показниками по регіону, галузі та економіці в цілому;

- порівняння заробітної плати з такими соціальними індикаторами, як прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата;

- аналіз структури заробітної плати;

- аналіз міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці працівників, розрахунок абсолютного та відносного зростання міжкваліфікаційних співвідношень для посад різних категорій;

- висновок про об’єктивність диференціації заробітної плати та мотиваційний потенціал тарифних умов оплати праці.

ІІІ. Рекомендаційна частина. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Під час розроблення пропозицій щодо запровадження нових підходів до розроблення тарифних умов оплати праці рекомендується обґрунтувати один з можливих варіантів: грейдовий підхід до оцінювання посад і оплати праці, «вилкову» модель, безтарифну модель, єдину тарифну сітку, «плаваючі оклади» тощо. 

Вихідна інформація 

1. Об’єкт дослідження – промислове підприємство.

2. Регіон – м. Донецьк.

3. Продукція – канцелярські вироби: зошити, альбоми, картон, канцелярські книги, словники, фарби, пластилін тощо.

4. Динаміку чисельності персоналу протягом 2010-2012 рр. наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка чисельності персоналу протягом 2010-2012 рр.

(осіб)

Категорії персоналу

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Керівники

6

6

7

Професіонали

3

3

4

Фахівці

3

3

3

Технічні службовці

3

3

3

Робітники

8

9

9

4. Дані щодо розміру номінальної середньомісячної заробітної плати за 2009-2011 рр. наведено в табл. 2. 

Таблиця 2

Динаміка номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010-2012 рр.

(грн)

Роки

Номінальна заробітна плата

2010

3759,6

2011

3726,8

2012

3638,9

5. Структуру фонду заробітної плати у 2010-2012 рр. наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Структура фонду заробітної плати у 2010-2012 рр.

(тис. грн)

 

2010 р.

2011 р.

2011 р.

Фонд основної заробітної плати

587,4

558,2

549,1

Фонд додаткової заробітної плати

319,4

337,2

338,4

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

266,2

267,4

268,5

6. Схему посадових окладів наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Схема посадових окладів

(грн)

з/п

Посада

Оклад

1

Генеральний директор

за контр.

2

Заступник генерального директора

4300

3

Головний бухгалтер

3700

4

Начальник торговельного відділу

3300

5

Начальник поліграфічного комплексу

3300

6

Головний механік

3100

7

Завідуючий складом

2900

8

Інженер-технолог

2900

9

Бухгалтер

2700

10

Секретар-касир

2200

11

Заступник начальника торговельного відділу

2800

12

Комірник

2000

13

Водій-експедитор

2300

14

Машиніст

2200

15

Художник-дизайнер

2700

16

Товарознавець

2500

17

Робітник складу

2600

18

Транспортувальник

2300

19

Друкар

2600

20

Різник

2900

21

Слюсар

2500

22

Інженер-постачальник

2400

23

Контролер-приймальник

2500

24

Пакувальник-контролер

2500

25

Пакувальник

2400

26

Продавець

2000

27

Прибиральниця

1600

 

Тема 5. Проектування основної заробітної плати на державному підприємстві 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти проектування основної заробітної плати.

1.1. Організація заробітної плати на підприємстві.

1.2. Тарифне нормування та його місце в організації заробітної плати.

1.3. Підходи до розроблення тарифних умов оплати праці.

Розділ ІІ. Аналіз тарифних умов оплати праці.

2.1. Аналіз рівня та динаміки заробітної плати.

2.2. Аналіз мотиваційного потенціалу тарифних умов оплати праці.

Розділ ІІІ. Напрями удосконалення проектування основної заробітної плати.

3.1. Пропозиції щодо удосконалення побудови тарифних сіток з метою підвищення ефективності диференціації заробітної плати.

3.2. Пропозиції щодо запровадження нових підходів до проектування основної заробітної плати.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

При виконанні курсової роботи необхідно дотримуватися таких вимог:

І. Теоретична частина. Теоретична частина роботи повинна розкривати наступні питання:

- сутність заробітної плати та різні підходи до її трактування;

- основні функції заробітної плати та їх характеристику;

- основні елементи організації заробітної плати на підприємстві;

- місце тарифного нормування в організації заробітної плати на підприємстві;

- значення тарифного нормування для забезпечення об’єктивної диференціації заробітної плати;

- різні підходи до розроблення тарифних умов оплати праці.

ІІ. Розрахункова частина. У розрахунковій частині необхідно розрахувати відповідні показники, занести до таблиць. Зробити аналіз даних. Аналіз доповнити ілюстраційним матеріалом.

У другому розділі необхідно провести аналіз у такій послідовності:

- аналіз динаміки номінальної та реальної заробітної плати;

- порівняння заробітної плати на підприємстві з аналогічними показниками по регіону, галузі та економіці в цілому;

- порівняння заробітної плати з такими соціальними індикаторами, як прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата;

- аналіз структури заробітної плати;

- аналіз тарифних сіток: розрахунок абсолютного та відносного зростання тарифних коефіцієнтів, перевірка їх на дотримання „порогу відчутності”;

- аналіз міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, розрахунок абсолютного та відносного зростання міжкваліфікаційних співвідношень для посад різних категорій;

- висновок про об’єктивність диференціації заробітної плати та мотиваційний потенціал тарифних умов оплати праці.

ІІІ. Рекомендаційна частина. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Під час розроблення пропозицій щодо запровадження нових підходів до розроблення основної заробітної плати рекомендується обґрунтувати один з можливих варіантів: грейдовий підхід до оцінювання посад і оплати праці, „вилкову” модель, безтарифну модель, єдину тарифну сітку, „плаваючі оклади” тощо.

Вихідна інформація

1. Вид економічної діяльності – державне управління.

2. Регіон – м. Луганськ.

3. Структуру персоналу у 2012 р. наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Структура персоналу станом на 1.01.2012 р.

Категорії персоналу

осіб

Керівники

29

Професіонали

34

Фахівці

17

Технічні службовці

5

Робітники

12

4. Дані щодо розміру номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010-2012 рр. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010-2012 рр.

(грн)

Роки

Номінальна заробітна плата

2010

4109,8

2011

4270,8

2012

4179,5

5. Структуру фонду заробітної плати у 2010-2012 рр. подано в табл. 3.

Таблиця 3

Структура фонду заробітної плати у 2010-2012 рр.

(тис. грн)

 

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Фонд основної заробітної плати

2739,6

2535,4

2415,4

Фонд додаткової заробітної плати

1145,6

1242,8

1265,8

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

1095,8

1193,0

1195,1

6. Схему посадових окладів працівників наведено у табл. 4.

Таблиця 4

Схема посадових окладів працівників станом на 1.01.2012 р.

(грн)

з/п

Найменування структурного підрозділу, посада

Посадовий оклад

 

1.Керівництво

 

1.

Генеральний директор

За контр.

2.

Заступник генерального директора

4200

3.

Референт

2200

4.

Секретар-референт

2000

 

2. Фінансово-економічне управління

 

5.

Головний бухгалтер – начальникфінансово-економічного управління

4000

 

2.1. Відділ  податкового обліку

 

6.

Заступник головного бухгалтера-начальник відділу

3800

7.

Бухгалтер

2500

 

2.2. Відділ внутрішнього аудиту та контролю

 

8.

Начальник відділу

3400

9.

Заступник начальника відділу

3300

10.

Головний фахівець

2900

11.

Фахівець

2500

 

2.3. Відділ обліку розрахункових операцій

 

12.

Заступник головного бухгалтера – начальник відділу

3600

13.

Бухгалтер

3100

 

2.4. Відділ обліку праці і заробітної плати

 

14.

Начальник відділу

3600

15.

Бухгалтер

3300

 

2.5. Планово-економічний відділ

 

16.

Начальник планово-економічного відділу

3400

17.

Заступник начальника відділу

3300

18.

Головний фахівець

2900

19.

Економіст

2700

 

3.Юридичне управління

 

20.

Начальник управління

3800

21.

Заступник начальника управління

3700

22.

Старший юрисконсульт

3400

23.

Юрисконсульт

3100

 

4. Інформаційно-аналітичне управління

 

24.

Начальник інформаційно-аналітичного управління

3600

 

4.1. Організаційно-методичний відділ

 

25.

Начальник відділу

3500

26.

Заступник начальника відділу

3300

27.

Головний фахівець

2900

Закінчення табл. 4

з/п

Найменування структурного підрозділу, посада

Посадовий оклад

28.

Фахівець

2800

 

4.2.  Аналітичний відділ

 

29.

Начальник відділу

3500

30.

Заступник начальника відділу

3300

31.

Головний фахівець

2900

32.

Фахівець

2800

 

4.3. Інформаційно-технічний відділ

 

33.

Начальник відділу 

3400

34.

Заступник начальника відділу -  ІТ – менеджер

3100

35.

Заступник начальника відділу

3100

36.

Інженер з підтримки користувачів

3100

37.

Системний адміністратор

3100

38.

Програміст (адміністратор)

3000

39.

Програміст баз даних

2000

40.

Програміст (адміністратор) 1С

2000

41.

Веб-програміст

2000

 

5. Відділ кадрів

 

42.

Начальник

3400

43.

Старший інспектор

3100

44.

Інспектор

3000

 

6. Адміністративно-господарський відділ

 

45.

Начальник відділу

3600

46.

Фахівець

3100

47.

Водій

2600

48.

Діловод

2000

49.

Кур’єр

2000

50.

Техпрацівник

2000

 

7. Управління з надання консультаційних послуг «Консалтинговий Центр»

 

51.

Начальник управління

3800

52.

Заступник начальника управління

3700

 

7.1. Відділ інформації

 

53.

Начальник відділу

3500

54.

Головний фахівець

3300

55.

Фахівець

3100

 

7.2. Відділ економічного аналізу

 

56.

Начальник відділу

3500

57.

Головний фахівець

3300

58.

Фахівець

3100

 

7.3.Відділ розвитку нових видів консультаційних послуг

 

59.

Начальник відділу

3500

60.

Головний фахівець

3300

61.

Фахівець

3100

 

8. Транспортне управління

 

62.

Начальник управління

3800

63.

Заступник начальника управління

3700

 

Тема 6. Підвищення ефективності преміювання персоналу

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти організації преміювання персоналу на підприємстві.

1.1. Сутність і функції заробітної плати.

1.2. Організація преміювання персоналу.

1.3. Вимоги до розроблення преміального положення.

Розділ ІІ. Аналіз та оцінка ефективності преміювання персоналу в ескалаторній службі метрополітену.

2.1. Аналіз стану матеріальної мотивації в ескалаторній службі метрополітену.

2.2. Аналіз та оцінка ефективності вибору показників преміювання.

2.3. Аналіз та оцінка ефективності установлення розмірів преміювання.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності організації преміювання персоналу в ескалаторній службі метрополітену.

3.1. Підвищення ефективності розроблення показників і встановлення розмірів преміювання персоналу.

3.2. Пропозиції щодо запровадження системи преміювання на основі управління за цілями.

3.3. Пропозиції щодо запровадження преміювання за результатами роботи за рік.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

При виконанні курсової роботи слід дотримуватися таких вимог.

І. Теоретична частина. Теоретична частина роботи повинна розкривати такі питання:

- місце заробітної плати у мотиваційному механізмі працівників;

- сутність заробітної плати та основні підходи до її трактування;

- основні функції заробітної плати;

- структура заробітної плати та проблеми щодо її оптимізації;

- місце премій у структурі заробітної плати працівників;

- відмінності премій від інших складових заробітної плати;

- види премій;

- вимоги щодо вибору показників та умов преміювання, розмірів премій, періодичності преміювання;

- особливості організації преміювання за різних економічних умов.

ІІ. Розрахункова частина. У розрахунковій частині слід розрахувати відповідні показники, занести до таблиць. Зробити аналіз даних. Аналіз доповнити ілюстраційним матеріалом.

У другому розділі необхідно провести аналіз у такій послідовності:

- аналіз динаміки номінальної та реальної заробітної плати;

- порівняння заробітної плати на підприємстві з аналогічними показниками по регіону, галузі та економіці в цілому;

- порівняння заробітної плати з такими соціальними індикаторами, як прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата;

- аналіз структури заробітної плати;

- аналіз та оцінка ефективності вибору показників преміювання;

- аналіз порядку нарахування премій.

ІІІ. Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність. 

Вихідна інформація 

1. Вид економічної діяльності – операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

2. Регіон – м. Донецьк.

3. Структуру персоналу у 2012 р. наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Структура персоналу станом на 1.01.2012 р.

Категорії персоналу

осіб

Керівники

31

Професіонали

34

Фахівці

4

Технічні службовці

5

Робітники

3

4. Дані щодо розміру номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010-2012 рр. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010-2012 рр.

(грн)

Роки

Номінальна заробітна плата

2010

2806,5

2011

3010,6

2012

3244,7

5. Структуру фонду заробітної плати у 2010-2012 рр. наведено у табл. 3.

Таблиця 3

Структура фонду заробітної плати у 2010-2012 рр.

(тис. грн)

 

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Фонд основної заробітної плати

1530,0

1502,1

1528,8

Фонд додаткової заробітної плати,

зокрема

премії, що мають систематичний характер

648,3

 

142,9

723,2

 

128,9

869,3

 

117,6

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

414,9

556,3

599,5

6. Положенням про порядок і умови преміювання працівників передбачено, що основною умовою преміювання працівників є виконання підприємством планових завдань за підсумками звітного періоду. При цьому враховується виконання плану з доходу, а також інші показники діяльності підприємства, котрі повинні контролюватись згідно з установчими документами, програмами діяльності та локальними нормативними актами.

7. Розмір премії працівників визначається залежно від кінцевих результатів роботи підприємства за звітний період і формується на трьох рівнях залежно від ступеня виконання підприємством показника ефективності:

- запланована премія 1-го рівня, джерелом виплати якої є собівартість наданих послуг;

- запланована премія 2-го рівня, джерелом виплати якої є собівартість наданих послуг;

- надпланова премія, джерелом виплати якої є чистий дохід.

У випадку виконання планових завдань за підсумками звітного періоду, у тому числі показника ефективності на рівні 70-100 %, працівники одержують заплановану премію 1-го рівня у розмірі, установленому затвердженим бюджетом витрат, з урахуванням фактично відпрацьованих днів у звітному місяці. Диференційовані за посадами розміри премій 1-го рівня наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Диференційовані за посадами розміри премій 1 і 2-го рівнів

(грн)

Найменування структурного підрозділу

Найменування

посади

Розмір премії 1-го рівня

Розмір премії 2-го рівня

Адміністрація

Директор

450

900

Начальник відділення

400

830

Заступник директора

400

830

Інспектор з кадрів

350

450

Секретар

350

450

Юрисконсульт

400

550

Адміністратор

350

450

Бухгалтерія

Головний бухгалтер

400

700

Заступник головного бухгалтера

380

580

Бухгалтер

370

520

Бухгалтер-касир

370

520

Юридичний відділ

Начальник відділу

430

650

Старший юрисконсульт

400

550

Юрисконсульт

360

500

Інформаційно-аналітичний відділ

Начальник відділу

400

650

Головний фахівець

360

600

Фахівець

340

560

Відділ реалізації

Начальник відділу

400

650

Заступник начальника відділу

390

630

Головний фахівець

360

600

Фахівець

340

560

Господарська служба

Завідувач складським господарством

350

450

Комірник

250

300

Водій

330

550

Охоронець

310

300

Вантажник

310

400

Прибиральник службових приміщень

250

250

У разі виконання планових завдань за підсумками звітного періоду, у тому числі показника ефективності на рівні 100-110 %, працівники одержують:

- заплановану премію 1-го рівня;

- заплановану премію 2-го рівня у розмірі, встановленому затвердженим бюджетом витрат, з урахуванням фактично відпрацьованих днів у звітному місяці. Диференційовані за посадами розміри премій 2-го рівня наведено у табл. 4.

У разі виконання планових завдань за підсумками звітного періоду, у тому числі показника ефективності, більше, ніж на 110 %, працівники одержують:

- заплановану премію 1 і 2-го рівнів;

- надпланову премію у розмірі, пропорційному ступеню перевиконання показника ефективності (відлік ступеня перевиконання йде від 110 %).

Розмір надпланової премії не повинен перевищувати величину подвійної питомої ваги заробітної плати (основної і додаткової) у бюджеті витрат підприємства.

Фонд надпланової премії розподіляється виходячи з посадового окладу, кількості фактично відпрацьованих днів у звітному періоді і коефіцієнта трудової участі (КТУ) кожного працівника. Показники підвищення і зниження КТУ та їх значення подано у табл. 5.

Таблиця 5

Показники підвищення і зниження КТУ та їх значення

Найменування показників

Одиниці вимірювання

Позитивна оцінка, Кп

(+ до базового КТУ)

Негативна оцінка, Кз

(– від базового КТУ)

1

Обсяг виконаних робіт відповідно до посадової інструкції

За підсумками місяця

0,01 – 0,10

0,01 – 0,10

2

Рівень і якість організації праці

За підсумками місяця

0,01 – 0,05

0,01 – 0,10

3

Трудова активність

За підсумками місяця

0,01 – 0,05

0,01 – 0,05

4

Допомога іншим працівникам

За кожен випадок

0,01 – 0,02

5

Робота над новими проектами

За кожен випадок

0,03 – 0,05

6

Стаж роботи на підприємстві

За кожен повний рік

0,01

7

Наявність вищої освіти

За кожну повну вищу освіту

0,05

8

Оголошення подяки

За кожен наказ у звітному місяці

0,50

9

Запізнення на роботу, передчасне залишення робочого місця

За кожен випадок

0,05 – 0,09

10

Невиконання розпоряджень керівництва

За кожен випадок

0,08 – 0,10

 

Тема 7. Удосконалення доплат, надбавок та одноразових премій на підприємстві 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Доплати, надбавки, одноразові премії та винагороди в системі мотивації трудової діяльності.

1.1. Заробітна плата як основна складова мотиваційного механізму трудової діяльності працівників.

1.2. Доплати та надбавки до тарифних ставок і посадових окладів.

1.3. Одноразові премії та винагороди.

Розділ ІІ. Аналіз та оцінка ефективності порядку установлення надбавок, доплат та одноразових премій на підприємстві.

2.1. Аналіз стану матеріальної мотивації.

2.2. Аналіз та оцінка ефективності надбавок та доплат до тарифних ставок і посадових окладів.

2.3. Аналіз та оцінка ефективності установлення одноразових премій.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності порядку установлення надбавок, доплат та одноразових премій на підприємстві.

3.1. Напрями удосконалення практики установлення надбавок і доплат.

3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності одноразових премій і винагород.

3.3. Обґрунтування пропозицій щодо запровадження програм участі у прибутках.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

При виконанні курсової роботи слід дотримуватися таких вимог.

І. Теоретична частина. Теоретична частина роботи повинна розкривати наступні питання:

- місце заробітної плати у мотиваційному механізмі працівників;

- сутність заробітної плати та основні підходи до її трактування;

- основні функції заробітної плати;

- структура заробітної плати та проблеми щодо її оптимізації;

- місце надбавок і доплат у структурі трудових доходів працівників;

- класифікацію доплат і надбавок;

- стимулюючі функції надбавок, стимулюючі та компенсаційні  функції доплат;

- вимоги щодо застосування доплат і надбавок за сучасних економічних умов;

- призначення, структура та мотивуюча роль одноразових премій і винагород.

ІІ. Розрахункова частина. У розрахунковій частині слід розрахувати відповідні показники, занести до таблиць. Зробити аналіз даних. Аналіз доповнити ілюстраціним матеріалом.

У другому розділі необхідно провести аналіз у наступній послідовності:

- аналіз динаміки номінальної та реальної заробітної плати;

- порівняння заробітної плати на підприємстві з аналогічними показниками по регіону, галузі та економіці в цілому;

- порівняння заробітної плати з такими соціальними індикаторами, як прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата;

- аналіз структури заробітної плати;

- аналіз ефективності практики установлення надбавок і доплат;

- відповідність переліку, розмірів та порядку виплати надбавок і доплат вимогам трудового законодавства, умовам генеральної угоди;

- оцінка мотиваційного потенціалу надбавок і доплат;

- оцінка ступеня виконання доплатами компенсаційних функцій;

- аналіз ефективності диференціації надбавок і доплат;

- аналіз ефективності порядку установлення одноразових премій і винагород;

- оцінка мотиваційного потенціалу одноразових премій і винагород;

- аналіз ефективності диференціації одноразових премій і винагород.

ІІІ. Рекомендаційна частина. Рекомендації, пропозиції та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Вихідна інформація

1. Об’єкт дослідження – швейна фабрика.

2. Регіон – м. Одеса.

3. Динаміку чисельності персоналу упродовж 2010–2012 рр. наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка чисельності персоналу упродовж 2010–2012 рр.

(осіб)

Категорії персоналу

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Керівники

94

99

102

Професіонали

117

114

122

Фахівці

61

65

68

Технічні службовці

66

68

65

Робітники

819

813

719

4. Дані щодо розміру номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010–2012 рр. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010–2012 рр.

(грн)

Роки

Номінальна заробітна плата

2010

2818,3

2011

2804,2

2012

2856,3

5. Структуру фонду заробітної плати у 2010–2012 рр. наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Структура фонду заробітної плати у 2010-2012 рр.

(тис. грн)

 

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Фонд основної заробітної плати

24260,55

23010,9

21021,9

Фонд додаткової заробітної плати

зокрема

доплати і надбавки

7825,95

 

3686,4

8580,3

 

3567,75

8482,5

 

3419,1

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

зокрема

винагороди за підсумками роботи за рік

7043,4

 

1018,05

7410,3

 

1033,95

7376,1

 

997,35

 6. Перелік та граничні розміри доплат і надбавок наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Перелік і граничні розміри доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників

Найменування доплат і надбавок

Граничні розміри доплат і надбавок

Доплати

За суміщення професій (посад)

 

 

Доплата одному працівнику максимальним розміром не обмежується і встановлюється у межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом посади, яка суміщається

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягів робіт

 

 

Розмір доплати одному працівнику максимальним розміром не обмежується і визначається наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

До 100 % тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і шкідливих умовах праці

 

За роботу у важких і шкідливих умовах праці – до 12 %; за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – до 24 % тарифної ставки (посадового окладу)

За інтенсивність праці робітників

До 12 % тарифної ставки

За роботу в нічний час

 

До 40 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час

На період засвоєння нових норм трудових затрат

Підвищення відрядних розцінок – до 20 %; підвищення тарифних ставок – до 10 %

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб)

За ненормований робочий день у водіїв автомобілів

25 % встановленої тарифної ставки за відпрацьований час водієм

За науковий ступінь:

Доктора наук – 20 % посадового окладу;

кандидата наук – 15 % посадового окладу

Надбавки

За почесне звання „Заслужений працівник”

20% тарифної ставки (посадового окладу)

За високу професійну майстерність

 

Надбавки диференціюються залежно від рівня кваліфікації робітників:

- 3 розряду – 12 % тарифної ставки;

- 4 розряду – 16 % тарифної ставки;

- 5 розряду – 20 % тарифної ставки;

- 6 розряду – 24 % тарифної ставки

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

 

Водіям 2 – класу – 10 %, 1 – класу – 25 % встановленої тарифної ставки за відпрацьований час водієм

За високі досягнення у праці

До 50 % посадового окладу

За інтенсивність праці та особливий характер роботи

До 50 % посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи

До 50 % посадового окладу

7. Преміювання персоналу за результатами роботи за рік.

Розмір премій залежить від ступеня виконання плану з виробництва продукції. Фінансується за рахунок чистого прибутку підприємства. Розміри премій за результатами роботи за рік залежно від виконання плану з виробництва продукції та категорії персоналу наведено в табл. 5.

Таблиця 5

Розміри премій персоналу за результатами роботи за рік

 

 

Категорія

персоналу

 Виконання плану з виробництва продукції, %

100

95 – 100

90 – 95

85 – 90

80 – 85

нижче 80

 

Розмір премії (% до окладу)

Керівники

60

50

40

30

20

-

Професіонали, фахівці

50

40

30

25

20

-

Технічні службовці

35

30

25

20

15

-

Основні робітники

50

40

30

25

20

-

Допоміжні робітники

30

25

20

15

10

-

Некваліфіковані робітники

25

20

15

10

5

-

 

Тема 8. Формування соціального пакета на підприємстві 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Соціальний пакет у системі мотивації персоналу.

1.1. Сутність і структура соціального пакета.

1.2. Підходи до формування соціального пакетана підприємстві.

1.3. Характеристика та призначення програм соціального страхування.

Розділ ІІ. Аналіз та оцінка ефективності соціального пакета на підприємстві.

2.1. Аналіз порядку установлення соціальних виплат і компенсацій на підприємстві.

2.2. Оцінка конкурентоспроможності соціального пакета.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності соціального пакета на підприємстві.

3.1. Пропозиції щодо вдосконалення структури соціального пакета та практики установлення соціальних виплат і компенсацій.

3.2. Обґрунтування пропозицій щодо запровадження програм соціального страхування персоналу на підприємстві.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

І. Теоретична частина. Теоретична частина роботи повинна розкривати наступні питання:

- місце соціального пакета в системі мотивації персоналу та компенсаційній політиці підприємства;

- вплив соціального пакета на формування бренду роботодавця на ринку праці;

- структура соціального пакета;

- чинники, що впливають на структуру соціального пакета;

- характеристика підходів до формування соціального пакетана підприємстві;

- характеристика та призначення програм соціального страхування: медичного страхування, страхування життя, майна та недержавного пенсійного страхування;

- характеристика та призначення програм «золоті наручники» та «золоті парашути».

ІІ. Розрахункова частина. У розрахунковій частині необхідно зробити аналіз даних. Аналіз доповнити ілюстраційним матеріалом.

У другому розділі потрібно провести аналіз у такій послідовності:

- аналіз структури соціального пакета на підприємстві;

- аналіз розміру і порядку встановлення пільг і компенсацій;

- відповідність переліку та розмірів пільг і компенсацій нормам трудового законодавства та умовам генеральної угоди;

- порівняння соціального пакета на підприємстві з пропозиціями інших підприємств галузі;

- оцінка конкурентоспроможності соціального пакета та його впливу на бренд роботодавця на ринку праці.

ІІІ. Рекомендаційна частина. Рекомендації, пропозиції та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність. 

Вихідна інформація 

1. Вид економічної діяльності – торгівля.

2. Регіон – м. Луцьк.

3. Структуру персоналу станом на 1.01.2012 р. наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Структура персоналу станом на 1.01.2012 р.

Категорії персоналу

осіб

Керівники

33

Професіонали

36

Фахівці

6

Технічні службовці

6

Робітники

4

4. Дані щодо розміру номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010–2012  рр. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка номінальної середньомісячної заробітної плати за 2010–2012 рр.

(грн)

Роки

Номінальна заробітна плата

2010

2561,5

2011

2814,8

2012

3227,2

5. Розміри посадових окладів різних категорій персоналу наведено у табл. 3.

Таблиця 3

Розміри посадових окладів різних категорій персоналу станом на 1.01.2012 р.

(грн)

з/п

Категорія персоналу

Розміри окладів

1

Керівники

3000 – 3600

2

Професіонали

2300 – 2500

3

Фахівці

2100 – 2300

4

Технічні службовці

1600 – 2100

5

Робітники

1300 – 1900

6. Колективним договором передбачені такі соціальні виплати та заохочення:

1) заохочувальні виплати, не пов’язані з конкретними результатами праці:

- до ювілейних дат – у розмірі 900 грн;

- до дня народження – 500 грн;

- за довголітню і бездоганну трудову діяльність – 500 грн;

- до державних, релігійних свят, передбачених КЗпП України, а також професійних свят – 300 грн;

2) компенсаційні виплати:

- за невикористану щорічну відпустку;

- на відрядження;

- при переведенні чи направленні на роботу в іншу місцевість;

- у зв’язку з направленням для підвищення кваліфікації, а також підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від роботи;

- у зв’язку з використанням для потреб підприємства власних транспортних засобів.

3) матеріальна допомога:

- працівникам, які мають дітей до 16 років, видавати новорічні подарунки вартістю до 50 грн;

- працівникам, у яких на утриманні є діти-інваліди, віком до 18 років, – 500 грн на рік;

- на оздоровлення під час виходу у відпустку або у зв’язку з важким фінансовим станом в розмірі суми посадового окладу працівника;

- у разі тривалої хвороби (більше одного місяця) працівника – 500 грн;

- при народженні дитини – 2000 грн;

- оплата або відшкодування ритуальних послуг на поховання працівника – у розмірі до 3000 грн;

- у разі смерті батьків, дітей чи інших членів родини працівника – 1000 грн;

- при одруженні працівника або його дитини, які вступають в шлюб вперше, – у розмірі 1000 грн;

-  у разі заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я шкоди під час виконання посадових обов’язків.

У разі виходу на пенсію працівникам може надаватись матеріальна допомога з урахуванням відпрацьованого на підприємстві часу:

- від 3 до 5 років – у розмірі одного посадового окладу;

- від 5 до 10 років – у розмірі двох посадових окладів;

- від 10 до 20 років – у розмірі трьох посадових окладів;

- більше 20 років – у розмірі п’яти посадових окладів.


 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 1. Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.І. Нормування праці: Підручник/ За ред. В.М. Данюка і В.М, Абрамова.

 2. К., 1995.

 3. Армстронг М. Оплата труда. Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006.

 4. Амоша А.И. Экономическая эффективность улучшения условий труда (предпосылки, анализ, прогнозирование). Донецк: ИЭП НАН Украины, - 1998.

 5. Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. М.: Экономика, 1974. – 191 с.

 6. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты, методики, практика. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

 7. Волгин Н.А. Оплата труда: производство, социальная сфера, государственная служба. – М.: Экзамен, 2004

 8. Воронов А. Производительность труда и конкурентоспособность: две стороны одной медали // Человек и труд. - 2002. - № 12. - С. 66-69.

 9. Галена А.П., Данюк В.М., Колот А.М. Пути достижения проектной трудоемкости промышленной продукции. - К.: Техніка, - 1987.

 10. Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях. М. Норма, 2003.

 11. Гігієнічна класифікація праці: Гігієнічні нормативи. – К.: 2001.

 12. Горелов Н. А. Вознаграждение работникам. Компенсационный менеджмент : учеб. пособие / Н. А. Горелов. – СПб. : ЛИК, 2007.

 13. Гупалов В.К. Управление рабочим временем на предприятии. М.: Финансы и статистика, - 1991.

 14. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 2. Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. - Краматорськ: Центр продуктивності, 1998.

 15. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навч. посібник. - Л.: Афіша, 2001. - 220 с.

 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2009.

 17. Журнал “Охорона праці”.

 18. Закон України "Про колективні договори і угоди" // Закони України. Т.6. - К., 1996. - С. 5-11.

 19. Закон України "Про оплату праці" // Закони України. Т.8. - К., 1997.

 20. С.210 - 218.

 21. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" // Урядовий кур'єр. - 1999. - № 187.

 22. Законодавство України про охорону праці. - К. - 1995.

 23. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы эргономики. – М.: Экономика,

 24. 1980. – 343 с.

 25. Иванова С.В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка?. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

 26. Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом труде. – М.: Экономика, 1990. – 100с.

 27. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ,

 28. 2003. – 215с.

 29. Класифікатор професій ДК 003-2010. - К.: Держстандарт України, 2010.

 30. Клочков А. К. KPI и мотивация персонала : полный сборник практических инструментов / А. К. Клочков. – М. : Эксмо, 2010.

 31. Кодекс законів про працю України // Закони про працю. - К., 1997. - С. 3-83.

 32. Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации/ Составители В.Г. Макушин и др. – М.: Экономика,

 33. 1988. – 116 с.

 34. Колот А. М., Цимбалюк С. О. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2011.

 35. Коржов В.С. Формирование экономического механизма управления условиями труда на предприятии. - Минск, - 1999.

 36. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 182 с.

 37. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 367с.

 38. Лукьянченко Н.Д., Бунтовська Л.Л. Физиология и психология труда: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 285 с.

 39. Мазманова Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом: учеб. пособие / Б. Г. Мазманова. – М. : Дело и Сервис, 2010.

 40. Макушин В.Г. Совершенствование условий труда на промышленных предприятиях (социально-экономические проблемы). М.: Экономика, - 2001.

 41. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента - М.: Дело. 1992.

 42. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. - К.Основа, - 1999.

 43. Методика определения экономической эффективности мероприятий по НОТ. – 3-е изд.доп.и перераб. - М., - 1990.

 44. Методические основы нормирования труда рабочих в народном хозяйстве. М.: Экономика, 1987

 45. Методические рекомендации по анализу и повышению эффективности использования рабочего времени. - К., - 1980.

 46. Методические рекомендации по комплексной оценке социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда. - М., - 1985.

 47. Милкович Дж. Т., Ньюман Дж. М. Система вознаграждений и методы стимулирования персонала/ Пер. с англ. – м.: Вершина, 2005.

 48. Научная организация и нормирование труда в машиностроении. - М.: Машиностроение, - 1991.

 49. Научная организация труда в промышленности – М.: Экономика, 1986

 50. Нормирование и научная организация труда /под ред. Н.А. Лобанова/ - Лениздат, 1978

 51. Организация и нормирование труда /под ред. В.В. Адамчука/ - М.: ЗАО "Финстатниформ", 2000

 52. Основы управления персоналом/ Под ред. Б.М.Генкина. – М.:

 53. Высш.шк., 1996.

 54. Основы инженерной психологии / Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Высш. Шк., 1986 – 448 с.

 55. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 268 с.

 56. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления: Уроки самых успешных компаний Америки. – М.: Вильямс, 2004.

 57. Подоровская М.М. Организация труда – К.: МАУП, 2004

 58. Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труда. М.: Экономика, - 1988.

 59. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”.

 60. Постанова кабінету Міністрів України від 20.03.1995 р. № 197. Заходи щодо поліпшення нормування праці в народному господарстві.

 61. Практикум по экономике, организации и нормированию труда. М.: Экономика, - 1991.

 62. Рынок труда и доходы населения: Учеб. Пособие/ Под ред. Н.А. Волгина. – М.: Филинь, 1999.

 63. Руководство по физиологии труда / Под ред. З.М. Золиной, Н.Ф. Измерова. – М.: Медицина, 1983. – 528 с.

 64. Саноян Г.Г. Создание условий оптимальной работоспособности на производстве (психофизиологический аспект). М.: Экономика, 1978. – 168 с.

 65. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение, оценка. – М: Прогресс, 1989.

 66. Смирнов Е.Л. Справочное пособие по НОТ. – М.: Экономика, 1981. – 407с.

 67. Соломанидина Т., Соломанидин В. Управление мотивацией персонала (в таблицах, схемах, тестах, кейсах). – М.: Управление персоналом, 2005.

 68. Справочник нормировщика. Л.: Машиностроение, - 1986.

 69. Сустика Л.М., Чарухин Ю.В., Ревцов А.В. Организация труда и ГПС на машиностроительных предприятиях – М.: Машиностроение, 1990

 70. Хендерсон Р. Компенсационный менеджмент. Стратегия и тактика формирования заработной платы и других выплат. – СПб.: Питер, 2004.

 71. Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха / Под ред. В.И. Медведева. – Л.: Наука, 1987. – 140 с.

 72. Чемеков В. Грейдинг. Технология построения системы управления персоналом. – М.: Вершина, 2007.

 73. Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування праці: Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, - 2000.

 74. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под. ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. — М.: Изд-во МГУ, 1996.

 75. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под. ред. Н.А.Волгина, Ю.Г.Одегова. М. Издательство “Экзамен”, 2003.

 76. Экономика труда: Учебник / Под ред. П.Э. Шлендера, Ю.П. Кокина. - М.: Юристъ, 2003. - 592 с.

 77. Экономика труда: Учебно-методическое пособие / Институт труда Минтруда России (НИИ труда). - М.: ЗАО "Финстатинформ", 2001. - 490с.

 78. Яковлев Р. А. Оплата труда в организации / Р. А. Яковлев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : МЦ ФЭР, 2005.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!