Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2165 Проходження переддипломної практики у відділах ДПІ Головного управління Міністерства доходів та зборів України, НУДПСУ

Проходження переддипломної практики у відділах ДПІ Головного управління Міністерства доходів та зборів України, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Затверджую

Проректор з навчально-

виховної роботи

М.М. Касьяненко

“____ “_________2014 р. 

Програма переддипломної  практикидля спеціальності Економіка і підприємництво

для підготовки фахівців за ОКР «Магістр»

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальність 8.03050401 «Економіка підприємства» 

магістерська програма «Управління економічним розвитком суб’єктів оподаткування»

для всіх форм навчання

  

ІРПІНЬ2014 

 

2.2. Проходження переддипломної практики у відділах ДПІ Головного управління Міністерства доходів та зборів України 

Тематичний план проходження практики у відділах ДПІ Головного управління Міністерства доходів та зборів України

№ п/п

Зміст практики

 

Тривалість практики (днів)

денна форма навчання

заочна форма навчання

1.

Оформлення перепустки та ознайомлення з наказом про призначення керівника практики від бази практики; інструктаж з техніки безпеки та охорони праці

1

1

2.

Загальне ознайомлення з роботою державної податкової інспекції районного (міського) рівня.

2

2

3.

Контроль за справлянням ПДВ

6

6

4.

Контроль за справлянням акцизного податку

7

7

5.

Адміністрування податку на прибуток підприємств

7

7

6.

Адміністрування доходів і зборів фізичних осіб

7

7

7.

Контроль за справлянням плати за землю та фіксованого сільськогосподарського податку

5

5

8.

Контроль за справлянням екологічних та ресурсних  платежів

5

5

9.

Адміністрування місцевих податків і зборів

7

7

10

Контроль за валютними операціями в сфері ЗЕД

5

5

11.

Виконання індивідуального завдання

2

2

  

2.2.1. Загальне ознайомлення з роботою державної податкової інспекції районного (міського) рівня

Студент вивчає:

− організаційну структуру Головного управління Міндоходів і зборів України та державних податкових інспекцій Головного управління Міндоходів.

− вимоги до платників податків при постановці на облік;

− документацією, яка ведеться в підрозділі при постановці на облік;

− умови зняття з обліку платників податків;

− порядок переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані підрозділи;

− основні методи і регламентуючі документи при проведенні масово - роз’яснювальної роботи.

Завдання:

  1. Описати організаційну структуру Головного управління Міндоходів і зборів України та державних податкових інспекцій Головного управління Міндоходів.

  2. Здійснити аналіз чисельності та складу персоналу ДПІ.

  3. Проаналізувати динаміку кількості зареєстрованих платників податків в розрізі фізичних і юридичних осіб, зміну структури платників податків. Зробити висновки.

  4. Навести підстави та порядок зняття з облікув органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб.

  5. Дати оцінку стану роботи щодо консультування та розгляду звернень громадян. Узагальнити звернення платників і пропозиції з метою поліпшення масово – роз’яснювальної роботи серед платників податків.  

2.2.2. Контроль за справлянням ПДВ

Студент вивчає:

- структуру та призначення відділу;

- функціональні обов’язки співробітників відділу;

- документальне оформлення вхідної інформації;

- вимоги до вхідної документації;

- планування документальних перевірок;

- планування та проведення камеральних перевірок;

- методику написання протоколів, актів, довідок тощо при проведенні перевірок щодо ПДВ, вимоги до їх оформлення;

- участь в роз’яснювальній та консультаційній роботі;

- законодавчі акти щодо ПДВ;

- внутрішню та зовнішню звітність відділу;

- поквартальну динаміку надходження ПДВ за останні 2-3 роки в розрізі платників податків.

Завдання:

1. Описати основні завдання і функції відділу.

2. Проаналізувати надходження зі сплати ПДВ (фактичні і планові показники), в розрізі надходжень від вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) і ввезених на територію України товарів, а також розрахувати абсолютне і відносне відхилення.

3. Проаналізувати стан відшкодування ПДВ: фактичні і планові показники; сума ПДВ, заявлена платниками до відшкодування; сума ПДВ, заявлена платниками до відшкодування, що не була підтверджена проведеними перевірками, у тому числі сума відшкодування, що була завищена; сума втрати бюджету від незаконного відшкодування ПДВ; сума заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ, у тому числі сума простроченої заборгованості. Також розрахувати абсолютне і відносне по аналізованх показниках. 

2.2.3. Контроль за справлянням акцизного податку

Студент вивчає:

− структуру та призначення відділу;

− функціональні обов’язки співробітників відділу;

− законодавчі акти про акцизний податок;

− перелік підакцизних товарів;

− ставки акцизного податку;

− документацію, що надходить від платників податку та вимоги до її заповнення;

− планування документальних та проведення камеральних перевірок;

− акти, протоколи та довідки, які складаються після проведення перевірок та вимог до їх оформлення;

− звітність відділу;

− інформаційні зв’язки з підрозділами та звітними організаціями;

− проведення роз’яснювальної та консультаційної роботи.

Завдання:

1. Описати основні завдання і функції відділу.

2. Проаналізувати надходження зі сплати акцизного податку (фактичні і планові показники), у розрізі видів підакцизних товарів, а також розрахувати абсолютне і відносне відхилення. 

2.2.4. Адміністрування податку на прибуток підприємств

Студент вивчає:

− законодавчі акти про податок на прибуток, зміни та доповнення до них;

− особливості застосування розділу ІІІ Податкового кодексу України, щодо окремих видів діяльності, та операцій особливого виду;

− документацію, що надходить від платників податків;

− інструкцію по заповненню декларації та додатків до неї про податок на прибуток;

− планування документальних перевірок;

− документацію, яка складається співробітниками ДПІ після проведення перевірок;

− інформаційні зв’язки підрозділу в структурі ДПІ та із зовнішніми організаціями;

− звітність підрозділу.

Завдання:

1. Опишіть основні завдання і функції відділу.

2. Проаналізувати надходження зі сплати податку на прибуток підприємств за три роки (фактичні і планові показники), а також розрахувати абсолютне і відносне відхилення.

3. Проаналізувати вплив податку на прибуток на господарську діяльність конкретного підприємства. Зробити висновки. 

2.2.5. Адміністрування доходів і зборів фізичних осіб

Студент вивчає:

− законодавчі акти про оподаткування доходів фізичних осіб, зміни та доповнення до них;

− особливості оподаткування доходів підприємців, діячів мистецтва та  літератури, громадян у залежності від місця роботи;

− особливості сплати єдиного соціального внеску;

− порядок застосування податкової соціальної пільги;

− порядок надання податкового кредиту по податку на доходи фізичних осіб;

− інструкцію по заповненню декларації та іншої вхідної документації щодо оподаткування фізичних осіб;

− нарахування та справляння податків фізичними особами;

− звітність відділу.

Завдання:

1. Описати  основні завдання і функції відділу.

2. Заповнити зразки документів щодо сплати податку на доходи фізичних осіб.

3. Проаналізувати надходження зі сплати податку на доходи фізичних осіб за три роки (фактичні і планові показники), а також розрахувати абсолютне і відносне відхилення.

4. Проаналізувати надходження зі сплати податків, зборів із самозайнятих осіб за три роки (фактичні і планові показники), а також розрахувати абсолютне і відносне відхилення.

5. Зробити аналіз сплати єдиного соціального внеску. 

2.2.6. Контроль за справлянням плати за землю та фіксованого сільськогосподарського податку 

Студент вивчає:

− закон із змінами та доповненнями про податок на землю та інші інструктивні матеріали;

− методику розрахунку податку за землю;

− методику розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку;

− пільги щодо податку за землю;

− плату за землю та орендну плату;

− вхідну інформацію, що надходить від платників податку до підрозділу;

− планування та проведення контролю за правильністю розрахунків, своєчасністю справляння податку за землю;

− складання звітної документації;

−проведення роз’яснювальної роботи серед платників податку;

− складання протоколів та актів за результатами перевірок;

− планування та участь в документальних перевірках.

Завдання:

1. Описати основні завдання і функції відділу.

2. Проаналізувати надходження коштів від справляння плати за землю юридичними і фізичними особами (фактичні і планові показники), а також розрахувати абсолютне і відносне відхилення. Зробити висновки.

3. Проаналізувати надходження коштів від справляння фіксованого сільськогосподарського податку (фактичні і планові показники), а також розрахувати абсолютне і відносне відхилення. Зробити висновки.

2.2.7. Контроль за справлянням екологічних та ресурсних платежів

Студент вивчає:

− податкове законодавство зі змінами та доповненнями про збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, плату за користування надрами, рентну плату за нафту і природний газ, екологічний податок;

− методику розрахунку відповідних платежів та податків;

− планування та проведення контрольних перевірок сплати;

− застосування пільг;

− вхідну інформацію;

− звітну інформацію.

Завдання:

  1. Описати основні завдання і функції відділу.

  2. Проаналізувати надходження коштів від справляння екологічних та ресурсних платежів (фактичні і планові показники), в розрізі окремих видів платежів,  а також розрахувати абсолютне і відносне відхилення. Зробити висновки. 

2.2.8. Адміністрування місцевих податків і зборів

Студент вивчає:

− законодавчі акти із змінами та доповненнями про місцеві податки та збори;

− роль місцевих податків та зборів у формуванні бюджету місцевого самоврядування;

− місцеві податки та збори, що справляються в районі (місті);

− планування та проведення перевірок правильності розрахунків, справляння та своєчасності сплати місцевих податків та зборів;

− вхідну інформацію;

− звітну інформацію (як внутрішню так і зовнішню);

− динаміку надходження податків і платежів до місцевого бюджету за 3-5 років.

Завдання:

1. Описати основні завдання і функції відділу.

2. Охарактеризувати місцеві податки і збори, що справляються в районі (місті).

3. Проаналізувати надходження зі сплати місцевих податків і зборів за три роки (фактичні і планові показники), в розрізі окремих видів податків, а також розрахувати абсолютне і відносне відхилення. Зробити висновки.

4. Описати  групи єдиного податку та список видів діяльності, які можуть здійснювати платники єдиного податку. 

2.2.9. Контроль за  валютними операціями в сфері ЗЕД

Студент вивчає:

− проведення перевірок з питань валютного контролю та оподаткування у сфері ЗЕД;

− оформлення результатів перевірок (акти, довідки, протоколи, проекти рішень і постанов, інші документи).

− санкції до порушників валютного законодавства.

− складання звітності щодо документальних перевірок.

− законодавчі акти зі змінами та доповненнями до них, нормативні документи про валютний контроль;

− особливості оподаткування експортно-імпротних операцій;

− вхідну інформацію;

− документацію, що складається за результатами перевірок;

− звітну документацію підрозділу.

Завдання:

1. Описати основні завдання і функції відділу.

2. Проаналізувати надходження від  штрафних санкцій за порушення вимог валютного законодавства. 

2.2.10. Індивідуальне завдання з проходження економічної практики в структурних відділах (ДПІ) Головного управління Міністерства доходів і зборів України

Виконання індивідуального завдання передбачає проведення аналізу за темою магістерської роботи. А саме, необхідно відобразити у звіті результати дослідження особливостей, поточного стану, динаміку зміни та перспективи розвитку того економічного явища, яке є предметом дослідження магістерської роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!