Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2153 Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у банківській установі, КНУ ім. Т. Шевченка

Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у банківській установі, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у банківській установі

За матеріалами оприлюдненої інформації про фінансово-економічну діяльність комерційних банків, що розміщена на їх офіційних сайтах та на сайті Національного банку України (http://bank.gov.ua), необхідно проаналізувати роботу одного з провідних вітчизняних банків за останніх п’ять років, за такими напрямами:

1. Аналіз організаційно-правових характеристик комерційного банку.

Під час дослідження організаційно-правових засад діяльності комерційного банку студенти повинні з’ясувати:

– повну назву комерційного банку, форму власності та адресу його головного офісу;

– дату заснування та історію розвитку банку;

– сектор ринку, на якому функціонує даний банк;

- джерела аналітичної інформації та основні нормативно-правові документи, що регулюють діяльність даної фінансово-кредитної установи;

- перелік ліцензій НБУ, якими володіє даний банк. Крім того, дати оцінку змінам у переліку ліцензованих операцій обраного банкуза інформацією Національного банку України.

Для цього необхідно заповнити “Реєстраційну картку комерційного банку “А”” (див. Додаток А) та скласти таблицю (див. табл. 12.1). 

Реєстраційна картка комерційного банку “А”

Дата заповнення:

1. Повна назва комерційного банку

2. Скорочена назва комерційного банку 

3. Юридична адреса комерційного банку

4. Фактичне місце розташування комерційного банку

5. Телефон

6. Факс 

7. Код ЄДРПОУ 

8. Номер і дата державної реєстрації 

9. Дата заснування та фактичний термін діяльності, років

10. Форма власності (приватна, комунальна чи державна)

11. Організаційно-правова форма 

12. Засновники та їх частки (якщо більше 5-ти, зазначити найбільших)

Повна назва (форма власності) або П.І.П.

Юридична адреса

Сума внеску

Питома вага у статутному капіталі банку

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

13. Дочірні компанії та їхнє відношення до комерційного банку (якщо більше 5-ти, зазначити найбільших)

Повна назва

(форма власності)

Юридична адреса

Вид діяльності

Питома вага банку в капіталі дочірньої компанії

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

14. Філії комерційного банку (Якщо більше 5-ти, зазначити найбільших)

Повна назва (форма власності)

Юридична адреса

Вид діяльності

Дата створення

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

15. Участь в заснуванні інших підприємств, крім тих, що зазначені в п.13. (якщо більше 5- ти, зазначити найбільших)

Повна назва (форма власності)

Юридична адреса

Вид діяльності

Питома вага банку в капіталі

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

16. До складу якого об’єднання / фінансової групи / асоціації входить комерційний банк (якщо більше 5-ти, зазначити найбільших)

Повна назва об’єднання (форма власності)

Юридична адреса

Вид діяльності

Питома вага в капіталі об’єднання

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

17. Кількість працюючих (всього) станом на ________

у тому числі:

  • у комерційному банку

  • на підприємствах - засновниках

  • на дочірніх підприємствах

  • у філіях 

18. Основні сфери діяльності комерційного банку 

19. Особа для контактів

  • П.І.П

  • посада

  • телефон

  • факс 

20. Відомості про керівництво банку

П.І.П.

Посада

Рік народження

 

Освіта

Загаль

ний стаж роботи

Стаж роботи по спеціальності

 

Стаж роботи у банку

Стаж роботи на посаді

Досвід роботи на керів

них посадах

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблиця 12.1

Динаміка ліцензій, отриманих банком “А” у НБУ у 2007-2011 рр. 

№ з/п

Показники

Станом

на

1.01.2008р.

Станом

на

1.01.2009р.

Станом

на

1.01.2010р.

Станом

на

1.01.2011р.

Станом

на

1.01.2012р.

1.

Загальне число ліцензій, що надає банкам НБУ

 

 

 

 

 

2.

 

 

Кількість отриманих ліцензій досліджуваним банком, з них:

 

 

 

 

 

2.1

додатково отримані

 

 

 

 

 

2.2

вилучені НБУ

 

 

 

 

 

2.3

діють із застереженнями

 

 

 

 

 

2.4

відновлені у повноті дії

 

 

 

 

 

3.

Частка отриманих дозволів на види банківської діяльності у загальному числі ліцензованих НБУ

(ряд. 2 / ряд. 1*100), %

 

 

 

 

 

 2. Фінансово-економічні показники діяльності комерційного банку.

2.1. Дослідження основних показників діяльності комерційного банку. Дати оцінку узагальненим показникам діяльності та фінансового становища комерційного банку “А”. Результати представити у вигляді таблиці (див. табл. 12.2) та пояснювальної аналітичної записки. З’ясувати, чи дотримувався на протязі досліджуваного періоду часу належний зв'язок між основними фінансовими показниками діяльності банку: А = К + З = П. 

Таблиця 12.2

Основні показники діяльності банку “А” за 2007-2011 рр. 

№ з/п

Показники

Станом

на

1.01.2008р.

Станом

на

1.01.2009р.

Станом

на

1.01.2010р.

Станом

на

1.01.2011р.

Станом

на

1.01.2012р.

1.

Активи (А), тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

2.

Пасиви (П), тис. грн.,

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

2.

Зобов’язання (З),

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у пасивах, %

 

 

 

 

 

3.

Капітал (К), тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у пасивах, %

 

 

 

 

 

4.

Фінансовий результат (Прибуток / Збиток), тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

5.

Рентабельність

капіталу, %

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, п. п.

 

 

 

 

 

6.

Рентабельність активів, %

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, п. п.

 

 

 

 

 

2.2. Аналіз пасивів комерційного банку. Провести аналіз пасивів комерційного банку “А”, дослідити тенденції нарощення ним власного капіталу та визначити специфіку зміни обсягів його зобов’язань.

Вивчити склад та структуру капіталу комерційного банку. При аналізі власного капіталу комерційного банку з’ясувати особливості зміни його складових в динаміці. Результати представити у вигляді таблиці (див. табл. 12.3) та пояснювальної аналітичної записки. Звернути також увагу на ранг банку за обсягом статутного і власного капіталу у групі банків та банківській системі країни, а також на відповідність обсягу капіталу банку нормативним вимогам НБУ (економічні нормативи Н1, Н2, Н3). Порівняти із значеннями економічних нормативів в цілому по банківській системі України. Представити динаміку складових власного капіталу банку “А” у вигляді гістограми. 

Таблиця 12.3

Складові власного капіталу банку “А” за 2007-2011 рр.

№ з/п

Показники

Станом

на

1.01.2008р.

Станом

на

1.01.2009р.

Станом

на

1.01.2010р.

Станом

на

1.01.2011р.

Станом

на

1.01.2012р.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Статутний капітал,

 тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

2.

Акції, викуплені в акціонерів, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

3.

Емісійні різниці,

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

4.

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

5.

Резерви переоцінки необоротних активів, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

 питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

5.1.

Резерви переоцінки нерухомості, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

5.2.

Резерви переоцінки нематеріальних активів, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

6.

Резерви переоцінки цінних паперів, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

Продовження табл. 12.3 

1

2

3

4

5

6

7

7.

Прибуток/ Збиток минулих років, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному

обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

8.

Прибуток/ Збиток поточного року, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

9.

Усього власного капіталу, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

10.

Ранг у групі банків

 

 

 

 

 

11.

Ранг у рейтингу банків

 

 

 

 

 

Проаналізувати зобов’язання комерційного банку “А” в динаміці та за структурою. Результати представити у вигляді таблиці (див. табл. 12.4) та пояснювальної аналітичної записки. Крім того, структуру зобов’язань показати у вигляді діаграми, а їх динаміку ― проілюструвати за допомогою графіку. Дати оцінку загальним зобов’язанням комерційного банку з огляду на його рейтинг у групі банків та у вітчизняній банківській системі.

Таблиця 12.4

Зобов’язання банку “А” за 2007-2011 рр. 

№ з/п

Показники

Станом

на

1.01.2008р.

Станом

на

1.01.2009р.

Станом

на

1.01.2010р.

Станом

на

1.01.2011р.

Станом

на

1.01.2012р.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Кошти банків,

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у

загальній кількості, %

 

 

 

 

 

2.

Кошти клієнтів,

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у

 загальній кількості, %

 

 

 

 

 

2.1.

Кошти юридичних осіб, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у

загальній кількості, %

 

 

 

 

 

2.1.1.

Кошти юридичних осіб до запитання, тис. грн.

 

 

 

 

 

Продовження табл. 12.4

1

2

3

4

5

6

7

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

2.1.2.

Строкові депозити юридичних осіб,

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

2.2.

Кошти фізичних осіб, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

2.2.1.

Кошти фізичних осіб до запитання, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

2.2.2.

Строкові депозити фізичних осіб, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

3.

Боргові цінні папери, емітовані банком, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

4.

Нараховані витрати до сплати, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

5.

Інші зобов’язання, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

6.

Субординований борг , тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

7.

Усього зобов’язань, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

8.

Ранг у групі банків

 

 

 

 

 

9.

Ранг у рейтингу банків

 

 

 

 

 

2.3. Дослідження активів комерційного банку.Проаналізувати активи комерційного банку “А” в динаміці та за структурою. Результати представити у вигляді таблиці (див. табл. 12.5) та пояснювальної аналітичної записки. Крім того, структуру активів представити у вигляді діаграми, а їх динаміку ― проілюструвати за допомогою графіку. Дати оцінку загальних активів комерційного банку “А” з огляду на його рейтинг у групі банків та в банківській системі.

Таблиця 12.5

Активи банку“А” за 2007-2011 рр. 

№ з/п

Показники

Станом

на

1.01.2008р.

Станом

на

1.01.2009р.

Станом

на

1.01.2010р.

Станом

на

1.01.2011р.

Станом

на

1.01.2012р.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

2.

Кошти в НБУ, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

3.

Кошти в інших банках,

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

4.

Кредитний портфель,

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

4.1.

Кредити та заборгованість юридичних осіб, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

4.2.

Кредити та заборгованість фізичних осіб, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

5.

Портфель цінних паперів,

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

Продовження табл. 12.5 

1

2

3

4

5

6

7

5.1.

Цінні папери в портфелі банку на продаж , тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

5.2.

Цінні папери в портфелі банку до погашення, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

6.

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії, інвестиційна нерухомість, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

7.

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

8.

Основні засоби та нематеріальні активи, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

9.

Інші активи, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

питома вага у загальній кількості, %

 

 

 

 

 

10.

Усього активів, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

11.

Ранг у групі банків

 

 

 

 

 

12.

Ранг у рейтингу банків

 

 

 

 

 

2.4. Оцінка фінансового стану комерційного банку. Проаналізувати фінансові результати роботи банку “А”, дати оцінку зрушенням у структурі його доходів і витрат. Результати представити у вигляді таблиці (див. табл. 12.6) та пояснювальної аналітичної записки, в якій вказати на можливі причини цих змін. Крім того, структуру доходів і витрат комерційного банку “А” представити у вигляді діаграми, а їх динаміку ― проілюструвати за допомогою графіку. Дати оцінку загального фінансового результату фінансово-кредитної установи з огляду на її рейтинг у групі банків та в банківській системі. 

Таблиця 12.6

Аналіз фінансових результатів діяльності банку“А” за 2007-2011 рр. 

№ з/п

Показники

Станом

на

1.01.2008р.

Станом

на

1.01.2009р.

Станом

на

1.01.2010р.

Станом

на

1.01.2011р.

Станом

на

1.01.2012р.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати),

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

1.1.

Процентні доходи,

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

1.2.

Процентні витрати, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

2.

Чистий комісійний дохід (Чисті комісійні витрати), тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

2.1.

Комісійні доходи,

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

2.2.

Комісійні витрати,

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

3.

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку,

тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

4.

Результат від торгівлі іноземною валютою, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

5.

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

6.

Результат від переоцінки іноземної валюти, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

Продовження табл. 12.6 

1

2

3

4

5

6

7

7.

Резерви під заборгованість за кредитами, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

8.

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж,

 тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

9.

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

10.

Резерви за зобов’язаннями, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

11.

Інші доходи, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

12.

Інші витрати, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

13.

Усього доходів, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

14.

Усього витрат, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

15.

Прибуток (Збиток) до оподаткування, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

16.

Податок на прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

17.

Прибуток (Збиток) після оподаткування, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

18.

Чистий прибуток (збиток) банку, тис. грн.

 

 

 

 

 

зміна у річному обчисленні, %

 

 

 

 

 

19.

Ранг у групі банків

 

 

 

 

 

20.

Ранг у рейтингу банків

 

 

 

 

 

3. Організація надання банківських послуг та управління банком.

3.1. Характеристика послуг комерційного банку. Охарактеризувати основні послуги, які надає банк “А” (розрахунково-касові, кредитні, депозитні тощо) та уточнити механізм їх надання.

3.2. Дослідження організаційної структури та системи управління банком. Зобразити схематично організаційну структуру банку “А”. З’ясувати, які функції покладено на органи управління та функціональні підрозділи банку. Визначити, чи має банк відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва, відділення, пункти обміну). Уточнити, які внутрішні документи банку регламентують його діяльність загалом та діяльність його підрозділів зокрема.

4. Маркетингова діяльність комерційного банку.

З’ясувати, яка роль маркетингу у функціонуванні банку “А”. Визначити структуру служби маркетингу, якщо така є в банку. Уточнити, які види маркетингових досліджень здійснюються банком та який механізм їх проведення.

З’ясувати конкурентні переваги банку щодо надання банківських послуг у порівнянні з іншими банками. Провести аналіз рівня тарифів на послуги банка “А” у порівнянні з середніми на ринку.

Уточнити, яка цільова аудиторія та основні ринку збуту послуг банку. Визначити основні канали дистрибуції послуг, що надає банк “А”. З’ясувати відповідність послуг даного банку реальним потребам споживачів.

5. Трудові ресурси та управління персоналом комерційного банку.

Дати характеристику персоналу банку / підрозділу, в якому студенти проходять практику. З’ясувати склад та структуру персоналу банку / його підрозділу. Визначити, які вимоги висуваються до кваліфікації персоналу. Навести приклад посадової інструкції співробітника банку. Уточнити, які форми й методи управління персоналом, використовуються в банку / його підрозділі.

6. Прогнозні показники діяльності комерційного банку.

Зробити загальні висновки. Виявити недоліки в роботі комерційного банку / підрозділу, в якому студенти проходять практику, та надати рекомендації щодо покращення ефективності його діяльності відповідно до стратегії розвитку банку. 

Розділ 2. Індивідуальне завдання

БАНК

Завдання 1. Порядок створення та реєстрації комерційних банків

– визначити етапи створення та порядок реєстрації комерційних банків в Україні; навести перелік документів, що подаються для реєстрації банків та дати їх коротку характеристику;

– з’ясувати особливості створення та реєстрації банків з іноземним капіталом в Україні;

– проаналізувати структуру вітчизняного банківського сектору; визначити динаміку створення та реєстрації банків в Україні (у т.ч., банків з іноземним капіталом), а також з’ясувати фактори, що на неї впливають . Порівняти із зарубіжною практикою. 

Завдання 2. Ліцензування банківської діяльності

– визначити порядок та умови отримання банківської ліцензії в Україні;

– з’ясувати випадки та порядок видачі письмового дозволу вітчизняним банкам;

– порівняти особливості ліцензування банків із національним та з іноземним капіталом в Україні;

– проаналізувати динаміку ліцензування банків в Україні, з’ясувати причини відкликання банківської ліцензії. 

Завдання 3. Реорганізація та ліквідація комерційних банків

– визначити форми реорганізації вітчизняних комерційних банків та фактори, що їх обумовлюють;

– з’ясувати порядок та підстави для ліквідації банків згідно із національним законодавством;

– порівняти вітчизняну та зарубіжну практику реорганізації банків;

– проаналізувати динаміку реорганізації та ліквідації банків в Україні, з’ясувати фактори, що цьому сприяють. 

Завдання 4. Організаційна структура комерційних банків

– визначити поняття, типи організаційної структури банку та фактори, що впливають на її вибір. Порівняти вітчизняні та зарубіжні підходи до побудови організаційної структури банку;

– дати характеристику органам управління та функціональним підрозділам банківської установи, визначити їх функції;

– з’ясувати порядок та умови відкриття банками відокремлених структурних підрозділів в Україні;

– охарактеризувати вітчизняні банки за наявністю філій, а також визначити фактори, що впливають на формування їх філіальної мережі. 

Завдання 5. Механізм ресурсного забезпечення комерційних банків

– визначити основні джерела та механізми формування ресурсів комерційних банків;

– з’ясувати особливості формування, структуру та динаміку власного капіталу банків в Україні;

– проаналізувати структуру, динаміку та специфіку мобілізації залучених та запозичених ресурсів вітчизняними банками. 

Завдання 6. Депозитне обслуговування населення

– визначити сутність та особливості депозитного обслуговування населення;

– дати характеристику вкладам, що пропонуються вітчизняними банками, та з’ясувати механізм укладання депозитних угод з фізичними особами (у т. ч., з оформленням ощадного сертифікату);

– проаналізувати структуру та динаміку депозитного портфелю вітчизняних банків, уточнити рівень процентних ставок й фактори, що їх визначають, з’ясувати місце і роль вкладів населення у банківських пасивах. 

Завдання 7. Депозитне обслуговування юридичних осіб

– визначити сутність та особливості депозитного обслуговування юридичних осіб;

– дати характеристику депозитам господарюючих суб’єктів, що пропонуються вітчизняними банками, та з’ясувати механізм укладання депозитної угоди з юридичними особами (у т. ч., з оформленням депозитного сертифікату);

– проаналізувати структуру та динаміку депозитного портфелю вітчизняних банків, уточнити рівень процентних ставок й фактори, що на них впливають, з’ясувати місце і роль депозитів юридичних осіб у банківських пасивах. 

Завдання 8. Специфіка банківського обслуговування міжгосподарських розрахунків

– з’ясувати необхідність та сутність розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб; дати характеристику основним видам банківських рахунків, що використовуються у міжгосподарських розрахунках;

– визначити форми платіжних інструментів при міжгосподарських розрахунках, та порядок здійснення розрахунків з ними;

– з’ясувати особливості розрахунків в електронних системах типу «клієнт-банк»;

– проаналізувати динаміку використання платіжних інструментів у СЕП НБУ. 

Завдання 9. Касові операції комерційних банків

– визначити сутність та види касових операцій банків;

– уточнити різновиди кас банку та особливості їх функціонування;

– охарактеризувати документи, що використовуються для видачі та приймання готівки в касах банку;

– уточнити механізм здійснення касових операцій через ПТКС (програмно-технічні комплекси самообслуговування);

– з’ясувати механізм регулювання обігу готівки банками. 

Завдання 10. Міжбанківські розрахунки

– з’ясувати сутність, особливості та види міжбанківських розрахунків;

– охарактеризувати СЕП НБУ, її учасників та організаційні засади роботи, визначити порядок відкриття рахунків в СЕП та схему її функціонування;

– уточнити механізм міжбанківських розрахунків в Україні через прямі кореспондентські відносини. 

Завдання 11. Банківські операції з платіжними картками

– визначити сутність та особливості використання платіжних карток у банківських безготівкових розрахунках; уточнити роль платіжних систем в емісії платіжних карток;

– з’ясувати види платіжних карток, порядок їх отримання та використання;

– уточнити технологію безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток;

– проаналізувати динаміку використання платіжних карток вітчизняними банками. 

Завдання 12. Кредитування комерційними банками населення

– з’ясувати необхідність, сутність та особливості банківського кредитування населення;

– уточнити види банківських кредитів фізичним особам;

– визначити порядок надання кредитів населенню та особливості оцінки кредитоспроможності фізичних осіб;

– проаналізувати динаміку та структуру кредитування вітчизняними банками населення, уточнити рівень процентних ставок й фактори, що їх визначають, з’ясувати місце і роль кредитів населення у банківських активах. 

Завдання 13. Кредитування комерційними банками юридичних осіб

– з’ясувати необхідність, сутність та особливості банківського кредитування господарюючих суб’єктів;

– уточнити види кредитів банків юридичним особам;

– визначити порядок надання кредитів підприємствам, особливості оцінки кредитоспроможності юридичних осіб;

– проаналізувати динаміку та структуру кредитування вітчизняними банками підприємств, уточнити рівень процентних ставок й фактори, що їх визначають, з’ясувати місце і роль кредитів юридичним особам у банківських активах. 

Завдання 14. Особливості міжбанківського кредитування

– визначити необхідність, сутність та особливості міжбанківського кредитування; уточнити види міжбанківських кредитів;

– з’ясувати порядок надання кредитів НБУ комерційним банкам;

– розглянути особливості міжбанківського кредитування на рівні комерційних банків;

– проаналізувати динаміку та структуру міжбанківського кредитування, уточнити рівень процентних ставок й фактори, що їх визначають, з’ясувати місце і роль міжбанківських кредитів у банківських активах. 

Завдання 15. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів

– визначити необхідність, сутність та особливості інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів;

– охарактеризувати форми інвестицій та етапи інвестування банків в цінні папери;

– уточнити типи банківських портфелів цінних паперів та механізми їх формування;

– проаналізувати динаміку та структуру портфелю цінних паперів вітчизняних банків, визначити фактори, що впливають на їх формування. 

Завдання 16. Посередницька діяльність банків на ринку цінних паперів

– визначити необхідність та сутність посередницької діяльності банків на ринку цінних паперів;

– охарактеризувати основні види посередницької діяльності банків на ринку цінних паперів; з’ясувати особливості реєстраторської та депозитарної діяльностей банків, а також операції, що їх супроводжують;

– визначити переваги та недоліки посередницької діяльності банків на вітчизняному ринку цінних паперів у порівнянні з іншими учасниками. 

Завдання 17. Банківське обслуговування міжнародних розрахунків

– визначити необхідність, сутність та особливості банківського обслуговування міжнародних розрахунків;

– охарактеризувати основні форми розрахунків при оплаті зовнішніх контрактів (інкасо, акредитив, банківський переказ) та розглянути механізми їх здійснення;

– з’ясувати проблеми, що ускладнюють обслуговування вітчизняними банками міжнародних розрахунків за експортно-імпортними угодами. 

Завдання 18. Електронні банківські послуги

– визначити передумови розвитку, сутність, особливості та види електронних послуг комерційних банків;

– з’ясувати організаційні засади реалізації інтернет-банкінгу;

– уточнити шляхи захисту інформації при наданні електронних послуг комерційними банками;

– проаналізувати вітчизняну та зарубіжну практику з надання електронних банківських послуг. 

Завдання 19. Нетрадиційні банківські послуги

– визначити місце і роль нетрадиційних банківських послуг у діяльності вітчизняних банків на сучасному етапі;

– навести класифікацію та дати характеристику нетрадиційним банківським послугам;

– проаналізувати динаміку надання нетрадиційних послуг вітчизняними банками, з’ясувати їх конкурентні переваги у порівнянні з іншими учасниками ринку фінансових послуг. 

Завдання 20. Регулювання діяльності комерційних банків

– визначити необхідність та сутність регулювання діяльності банків;

– з’ясувати особливості регулювання банківської діяльності в Україні, порівняти із зарубіжною практикою;

– дати характеристику нормативам діяльності комерційних банків, проаналізувати динаміку цих показників відносно вітчизняних банків;

– уточнити організаційні засади інспектування банківської діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!