Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2133 Методичні вказівки для виконання курсових робіт Вступ до фаху Фінанси і кредит, НУ ЛП

Методичні вказівки для виконання курсових робіт Вступ до фаху Фінанси і кредит, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра фінансів

 

Методичні вказівки для виконання курсових робіт «Вступ до фаху «Фінанси і кредит» 

для студентів денної та заочної форм навчання

напряму 030508 «Фінанси і кредит» спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»

 

Львів-2014


Методичні вказівки для виконання курсових робіт «Вступ до фаху «Фінанси і кредит» для студентів денної та заочної форм навчання напряму 030508 «Фінанси і кредит» спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укл.: І.В.Алєксєєв, П.А. Гориславець, О.І.Демків, Андрушко Н.І., Чушак-Голобородько А.М. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 10 с.

Рекомендовано науково-методичною радою Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 6 від 29 січня 2014 р.). 

Укладачі:

Алєксєєв І.В., д.е.н., проф.

 

Гориславець П.А., к.е.н., доц.

 

Андрушко Н.І., ст. викл.

Чушак-Голобородько А.М., к.е.н., асист.

Відповідальний за випуск: Червінська О.С., к.е.н., доц.

Рецензенти:

Бала О.І. к.е.н., доц.

 

Скоропад І.С., к.е.н., доц.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета курсової роботи полягає у наданні студентам теоретичних знань про фінансову систему економіки, перспективну для своєї майбутньої роботи сфери фінансових відносин та практичних навичок щодо опрацювання літературних джерел для характеристики сектора фінансової сфери, в якій прагне працювати студент – майбутній фахівець-фінансист.

В результаті фахівець повинен знати поняття фінансів, фінансової сфери, секторів фінансової сфери. Підготовлений фахівець повинен вміти охарактеризувати конкретну сферу фінансових відносин, знайти необхідні періодичні видання фінансового характеру для здійснення огляду публікацій за фінансовою тематикою та зробити кваліфікований бібліографічний опис використаних джерел.

Для виконання завдань, сформульованих у курсовій роботі, студенти повинні володіти знаннями з таких дисциплін: «Вступ до фаху «Фінанси і кредит».

 

2. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

Курсова робота присвячена огляду та реферуванню періодичної фахової літератури за вказаними питаннями.

Курсова робота (обсяг – 15-20 стор. друк. тексту) повинна мати таку структуру:

Титульна сторінка

ЗМІСТ

ВСТУП (1 сторінка)

Питання 1. (Назва відповідно до завдання) (обсяг не більше 5 сторінок)

Питання 2. (Назва формується студентом за погодженням із керівником відповідно до завдання) (обсяг не більше 10 сторінок)

ВИСНОВКИ (1 сторінка)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Завдання для написання Питання 1 наступне: студент повинен знайти вказане у таблиці варіантів джерело та реферувати інформацію (стисло викласти основну ідею статті), а також висловити власну думку щодо актуальності теми у сучасних ринкових умовах. Обов’язковим є наявність посилань та включення джерел у список використаних джерел.

Завдання для написання Питання 2 наступне: студент повинен знайти вказане у таблиці варіантів джерело (номер фахового видання) та відповідну статтю. Серед переліку запропонованих періодичних джерел обрати ще три статті, котрі б додатково розкривали тематику, висвітлену у заданій варіантом статті. Питання 2 повинно охоплювати дослідження чотирьох наукових праць, в яких комплексно та різносторонньо описується проблематика, визначена варіантом.

Студенту потрібно навести погляди науковців, показавши спільні підходи та протиріччя, подати власний узагальнюючий висновок. Обов’язковим є наявність посилань та включення літератури у список використаних джерел. 


3. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

Варіанти для виконання курсових робіт вказуються керівником, завдання обираються згідно із варіантом на основі табл. 1.

Таблиця 1

Завдання для виконання курсових робіт

Варіант

Завдання для написання

Питання 1

Завдання для написання

Питання 2

1

Фінанси України, 2013. - №1 (перша стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (перша стаття)

2

Фінанси України, 2013. - №2 (перша стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (друга стаття)

3

Фінанси України, 2013. - №3 (перша стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (третя стаття)

4

Фінанси України, 2013. - №4 (перша стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (четверта стаття)

5

Фінанси України, 2013. - №5 (перша стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (п’ята стаття)

6

Фінанси України, 2013. - №6 (перша стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (шоста стаття)

7

Фінанси України, 2013. - №7 (перша стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сьома стаття)

8

Фінанси України, 2013. - №8 (перша стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (восьма стаття)

9

Фінанси України, 2013. - №9 (перша стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (дев’ята стаття)

10

Фінанси України, 2013. - №10 (перша стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (десята стаття)

11

Фінанси України, 2013. - №11 (перша стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (одинадцята стаття)

12

Фінанси України, 2013. - №12 (перша стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (дванадцята стаття)

13

Фінанси України, 2013. - №1 (друга стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (тринадцята стаття)

14

Фінанси України, 2013. - №2 (друга стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (чотирнадцята стаття)

15

Фінанси України, 2013. - №3 (друга стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (п’ятнадцята стаття)

16

Фінанси України, 2013. - №4 (друга стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (шістнадцята стаття)

17

Фінанси України, 2013. - №5 (друга стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сімнадцята стаття)

18

Фінанси України, 2013. - №6 (друга стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (вісімнадцята стаття)

19

Фінанси України, 2013. - №7 (друга стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (дев’ятнадцята стаття)

20

Фінанси України, 2013. - №8 (друга стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (двадцята стаття)

21

Фінанси України, 2013. - №9 (друга стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (двадцять перша стаття)

22

Фінанси України, 2013. - №10 (друга стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (двадцять друга стаття)

23

Фінанси України, 2013. - №11 (друга стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (двадцять третя стаття)

24

Фінанси України, 2013. - №12 (друга стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (двадцять четверта стаття)

25

Фінанси України, 2013. - №1 (третя стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (двадцять п’ята стаття)

26

Фінанси України, 2013. - №2 (третя стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (двадцять шоста стаття)

27

Фінанси України, 2013. - №3 (третя стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (двадцять сьома стаття)

28

Фінанси України, 2013. - №4 (третя стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (двадцять восьма стаття)

29

Фінанси України, 2013. - №5 (третя стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (двадцять дев’ята стаття)

30

Фінанси України, 2013. - №6 (третя стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (тридцята стаття)

31

Фінанси України, 2013. - №7 (третя стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (тридцять перша стаття)

32

Фінанси України, 2013. - №8 (третя стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (тридцять друга стаття)

33

Фінанси України, 2013. - №9 (третя стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (тридцять третя стаття)

34

Фінанси України, 2013. - №10 (третя стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (тридцять четверта стаття)

35

Фінанси України, 2013. - №11 (третя стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (тридцять п’ята стаття)

36

Фінанси України, 2013. - №12 (третя стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (тридцять шоста стаття)

37

Фінанси України, 2013. - №1 (четверта стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (тридцять сьома стаття)

38

Фінанси України, 2013. - №2 (четверта стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (тридцять восьма стаття)

39

Фінанси України, 2013. - №3 (четверта стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (тридцять дев’ята стаття)

40

Фінанси України, 2013. - №4 (четверта стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сорокова стаття)

41

Фінанси України, 2013. - №5 (четверта стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сорок перша стаття)

42

Фінанси України, 2013. - №6 (четверта стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сорок друга стаття)

43

Фінанси України, 2013. - №7 (четверта стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сорок третя стаття)

44

Фінанси України, 2013. - №8 (четверта стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сорок четверта стаття)

45

Фінанси України, 2013. - №9 (четверта стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сорок п’ята стаття)

46

Фінанси України, 2013. - №10 (четверта стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сорок шоста стаття)

47

Фінанси України, 2013. - №11 (четверта стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сорок сьома стаття)

48

Фінанси України, 2013. - №12 (четверта стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сорок восьма стаття)

49

Фінанси України, 2013. - №1 (п’ята стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сорок дев’ята стаття)

50

Фінанси України, 2013. - №2 (п’ята стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (п’ятдесята стаття)

51

Фінанси України, 2013. - №3 (п’ята стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (п’ятдесят перша стаття)

52

Фінанси України, 2013. - №4 (п’ята стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (п’ятдесят друга стаття)

53

Фінанси України, 2013. - №5 (п’ята стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (п’ятдесят третя стаття)

54

Фінанси України, 2013. - №6 (п’ята стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (п’ятдесят четверта стаття)

55

Фінанси України, 2013. - №7 (п’ята стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (п’ятдесят п’ята стаття)

56

Фінанси України, 2013. - №8 (п’ята стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (п’ятдесят шоста стаття)

57

Фінанси України, 2013. - №9 (п’ята стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (п’ятдесят сьома стаття)

58

Фінанси України, 2013. - №10 (п’ята стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (п’ятдесят восьма стаття)

59

Фінанси України, 2013. - №11 (п’ята стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (п’ятдесят дев’ята стаття)

60

Фінанси України, 2013. - №12 (п’ята стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (шістдесята стаття)

61

Фінанси України, 2013. - №1 (шоста стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (шістдесят перша стаття)

62

Фінанси України, 2013. - №2 (шоста стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (шістдесят друга стаття)

63

Фінанси України, 2013. - №3 (шоста стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (шістдесят третя стаття)

64

Фінанси України, 2013. - №4 (шоста стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (шістдесят четверта стаття)

65

Фінанси України, 2013. - №5 (шоста стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (шістдесят п’ята стаття)

66

Фінанси України, 2013. - №6 (шоста стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (шістдесят шоста стаття)

67

Фінанси України, 2013. - №7 (шоста стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (шістдесят сьома стаття)

68

Фінанси України, 2013. - №8 (шоста стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (шістдесят восьма стаття)

69

Фінанси України, 2013. - №9 (шоста стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (шістдесят дев’ята стаття)

70

Фінанси України, 2013. - №10 (шоста стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сімдесята стаття)

71

Фінанси України, 2013. - №11 (шоста стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сімдесят перша стаття)

72

Фінанси України, 2013. - №12 (шоста стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сімдесят друга стаття)

73

Фінанси України, 2013. - №1 (сьома стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сімдесят третя стаття)

74

Фінанси України, 2013. - №2 (сьома стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сімдесят четверта стаття)

75

Фінанси України, 2013. - №3 (сьома стаття)

Ефективна економіка (електронне видання), 2014. - №2 (сімдесят п’ята стаття)

76

Фінанси України, 2013. - №4 (сьома стаття)

Актуальні проблеми економіки, 2013. - №12 (сьома стаття)

77

Фінанси України, 2013. - №5 (сьома стаття)

Актуальні проблеми економіки, 2013. - №12 (восьма стаття)

78

Фінанси України, 2013. - №6 (сьома стаття)

Актуальні проблеми економіки, 2013. - №12 (чотирнадцята стаття)

79

Фінанси України, 2013. - №7 (сьома стаття)

Актуальні проблеми економіки, 2013. - №12 (п’ятнадцята стаття)

80

Фінанси України, 2013. - №8 (сьома стаття)

Актуальні проблеми економіки, 2013. - №12 (двадцять четверта стаття)

81

Фінанси України, 2013. - №9 (сьома стаття)

Актуальні проблеми економіки, 2013. - №12 (двадцять шоста стаття)

82

Фінанси України, 2013. - №10 (сьома стаття)

Актуальні проблеми економіки, 2014. - №1 (друга стаття)

83

Фінанси України, 2013. - №11 (сьома стаття)

Актуальні проблеми економіки, 2014. - №1 (двадцять четверта стаття)

84

Фінанси України, 2013. - №12 (сьома стаття)

Актуальні проблеми економіки, 2014. - №1 (двадцять п’ята стаття)

85

Фінанси України, 2013. - №1 (восьма стаття)

Актуальні проблеми економіки, 2014. - №1 (двадцять восьма стаття)

86

Фінанси України, 2013. - №2 (восьма стаття)

Актуальні проблеми економіки, 2014. - №1 (тридцять перша стаття)

87

Фінанси України, 2013. - №3 (восьма стаття)

Актуальні проблеми економіки, 2014. - №1 (сорок третя стаття)

88

Фінанси України, 2013. - №4 (восьма стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (перша стаття)

89

Фінанси України, 2013. - №5 (восьма стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (друга стаття)

90

Фінанси України, 2013. - №6 (восьма стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (п’ята стаття)

91

Фінанси України, 2013. - №7 (восьма стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (шоста стаття)

92

Фінанси України, 2013. - №8 (восьма стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (десята стаття)

93

Фінанси України, 2013. - №9 (восьма стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (чотирнадцята стаття)

94

Фінанси України, 2013. - №10 (восьма стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (п’ятнадцята стаття)

95

Фінанси України, 2013. - №11 (восьма стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (шістнадцята стаття)

96

Фінанси України, 2013. - №12 (восьма стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (сімнадцята стаття)

97

Фінанси України, 2013. - №1 (дев’ята стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (вісімнадцята стаття)

98

Фінанси України, 2013. - №2 (дев’ята стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (дев’ятнадцята стаття)

99

Фінанси України, 2013. - №3 (дев’ята стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (двадцять друга стаття)

100

Фінанси України, 2013. - №4 (дев’ята стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (двадцять третя стаття)

101

Фінанси України, 2013. - №5 (дев’ята стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (двадцять п’ята стаття)

102

Фінанси України, 2013. - №6 (дев’ята стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (двадцять шоста стаття)

103

Фінанси України, 2013. - №7 (дев’ята стаття)

Економічний простір, 2013. - №78 (друга стаття)

104

Фінанси України, 2013. - №8 (сьома стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (третя стаття)

105

Фінанси України, 2013. - №9 (дев’ята стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (одинадцята стаття)

106

Фінанси України, 2013. - №10 (дев’ята стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (сімнадцята стаття)

107

Фінанси України, 2013. - №11 (дев’ята стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (вісімнадцята стаття)

108

Фінанси України, 2013. - №12 (дев’ята стаття)

Економічний простір, 2013. - №79 (двадцять перша стаття)

 

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Курсова робота виконується за допомогою комп'ютера (текстовий редактор MS Word, шрифт 14 пунктів, полуторний інтервал) на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210´297 мм) до тридцяти рядків на сторінці. На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу - 20 мм, праворуч - 15 мм. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Нумерація має бути наскрізною, причому першою сторінкою роботи є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. Рисунки і таблиці включаються у загальну нумерацію. Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: в порядку появи посилань в тексті, в абетковому порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Посилання на джерело виконується у квадратних дужках (наприклад: [1, c. 120-121], де 1 – номер джерела у списку використаних джерел в кінці роботи, с. 120-121 – сторінки, на які посилається студент). Ксерокопії всіх використаних у роботі статей повинні бути представлені у додатках.

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

При виконанні курсовоі роботи студент може використовувати статті, опубліковані протягом останніх пяти років у будь-якому періодичному виданні економічноі тематики. Серед рекомендованих літературних джерел:

  1. Фінанси Украіни.

  2. Актуальні проблеми економіки.

  3. Економіка Украіни.

  4. Економічний простір.

  5. Ефективна економіка (електронне видання).

  6. Регіональна економіка.

  7. Вісник НБУ та інші.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!