Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2120 Перелік практичних завдань в індивідуальній роботі для виконання на базах виробничої практики

Перелік практичних завдань в індивідуальній роботі для виконання на базах виробничої практики

« Назад

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВЛАНЬ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ РОБОТІ

(для виконання на базах виробничої практики (за місцем роботи) та методичні вказівки щодо їх оформлення та подання) 

Завдання 1. Ідентифікація мережі бізнес-процесів підприємства

 • Дати коротку характеристику підприємства, описати бізнес-напрями діяльності, на якому слухач працює, проходить виробничу практику.

 • Скласти перелік бізнес-процесів, що відбуваються на підприємстві, згідно класифікації БП. Сформувати кореневу модель бізнес-процесів (основні, допоміжні, управлінські, процеси розвитку) підприємства, з прив’язкою до орг. структури компанії.

 • Навести оргструктуру підприємства: визначити зони відповідальності (фінасова, комерційна, виробнича тощо), недоліки і напрями перепроектування на процесну оргструктуру (рисунок).

 • Визначити ключові показники ефективності бізнес-процесів (по одному для першого рівня відповідальності після ген. директора і по два для другого).

 • Скласти матрицю розподілу бізнес-процесів за структурними підрозділами.

 • Деталізувати один з процесів верхнього рівня на 2 рівні вниз (декомпозиція), на кожному підрівні виділити в середньому 3-4 підпроцеси, підпроцес третього рівня деталізації обрати для виконання 2 завдання. 

 

Завдання 2. Регламентація бізнес-процесу 

Розробити регламент виконання бізнес-процесу, структура якого наведена нижче (графічне моделювання виконати з використанням програмного забезпечення (за вибором): Allfusion Process Modeler, ARIS, MS Visio.

Порада: найкраще, якщо студент виконує чи бере участь у виконанні обраного бізнес-процесу (тобто, розбирається у технології здійснення).

 

Методичні вказівки до виконання завдання № 2

Цілями опису бізнес-процесу є оцінка та аналіз його ефективності, розробка регламентуючих документів, створення та впровадження інформаційних систем управління. Узагальнений опис бізнес-процесу передбачає визначення його назви, входів, виходів, механізмів та ресурсів, керуючих виходів (документації, що містить регламентуючі вимоги).

Регламент бізнес-процесу має таку структуру:

1) титульний аркуш і аркуш узгодження, на якому знаходяться візи всіх учасників бізнес-процесу.

Титульний аркуш

Затверджую (ПІБ, дата)

«Регламент процесу»

Назва процесу

 

Київ, 2013

 

Аркуш узгодження 

Назва підрозділу

Посада

ПІБ

Дата

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) загальний текстовий опис бізнес-процесу.

Регламент призначений для…. (мета процесу)

Опис процесу (текстовий,короткий)

Вимоги регламенту повинні знати і виконувати:

 • Посада

 • Роль

Власник процесу (посада)

Початок процесу (опис умов початку процесу)

Результат процесу (опис результату)

Вимоги до термінів (опис вимог до термінів виконання процесу)  

3) опис бізнес-процесу:

3.1. Табличний опис операцій процесу з алгоритмом (скласти таблицю перехідних умов).

3.2. Опис споживачів та виходів БП (табличний опис).

3.3. Опис постачальника та входів (БП (табличний опис).

3.4. Опис ресурсів та потоків БП.

3.5. Технологія виконання бізнес-процесу (графічні схеми): формат IDEF0, IDEF3,DFD, BPMN.

3.6. Матриця відповідальності (якщо процес виконує більше однієї особи).

3.7. Перелік показників бізнес-процесу.

Цілі і показники 

Назва цілі

Показник

Од. виміру

Опис методики розрахунку

Періодичність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Методи контролю виконання процесу

Назва методу контролю

Періодичність контролю

Відповідальний (посада чи бізнес-роль)

Опис методу контролю

Результат контролю (в якій формі, де зберігається)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Регламент звітності власника (звітні показники, форми звітності, механізми їх надання керівництву).

4) аркуш реєстрації змін (зазначаються номера нових змінних, замінених, анульованих аркушів, підпис відповідальної особи, дата внесення змін і термін втілення змін на практиці) 

Зміни та доповнення

Версія

Кількість змін

Відповідальний

Дата внесення змін

Опис змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклади 

Виходи і клієнти БП

Первинні виходи

Первинні клієнти

Відвантажена продукція

Клієнт

Вторинні виходи

Вторинні клієнти

Пакувальний лист

Робітники складу

Експортовані дані в WMS після процесів прийому, розміщення та відвантаження продукції

Диспетчер модуля WMS

Входи і постачальники БП

Первинні входи

Первинні постачальники

Надходження ГП з виробництва

Відділ виробництва

Вторинні входи

Вторинні постачальники

Транспортні етикетки

Робітники складу на відвантаженні товарів

Наклейки з штрих-кодами

Робітники складу на прийомі, упакуванні, та розміщенні товарів

Вхідні документи

Начальник зміни складу

Структура потоків об'єктів бізнес-процесу:

Матеріальні

Фінансові

Інформаційні

 

 

 

Реєстр ресурсів бізнес-процесу

№ ресурса*)

Наименование ресурса

Описание ресурса

Ссылка на спецификацию

Інформація (документи, файли)

 

 

 

 

Персонал

 

 

 

 

Фінанси

 

 

 

 

Основні та допоміжні матеріали

 

 

 

 

Обладнання

 

 

 

 

Зв’язок

 

 

 

 

 

 

 

Програмне забезпечення

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

Завдання 3. Діагностика та автоматизація бізнес-процесу

3.1. Провести діагностику стану управлінського забезпечення обраного для виконання завдання № 2 бізнес-процесу відповідно до форми наведеної нижче анкети.

3.2. Здійснити функціонально-вартісний аналіз процесу. Проаналізувати ефективність процесу, використовуючи: SWOT-аналіз, діаграму Ішикави (обрати вагому проблему). Запропонувати заходи щодо оптимізації обраного бізнес-процесу.

3.3. Визначити можливості автоматизації процесу або його етапів: визначити напрями автоматизації; навести приклади баз даних для зберігання інформації автоматизованого процесу та які дії мають виконуватись в рамках автоматизованого процесу(опис). Які звітні дані та форми аналітики повинні формуватись.

 

Методичні вказівки до виконання завдання № 3

Анкетадіагностики стану управління бізнес-процесом

Вимоги до бізнес-процесу (БП)

Ступінь відповідності в балах*)

 

 1. Вимоги до Власника БП. Відповідальність Керівництва

0

1

2

Примітка

1.1       

Є один власник БП

 

 

 

 

1.2       

Повноваження та відповідальність власника БП чітко визначені

 

 

 

 

1.3       

Повноваження та відповідальність власника БП не перетинаються з іншими керівниками

 

 

 

 

1.4       

Власник одержує інформацію про виконання БП

 

 

 

 

1.5       

Власник одержує веде аналіз виконання БП

 

 

 

 

1.6       

Власник приймає управлінські рішення (здійснює коригуючи дії)

 

 

 

 

 1. Межі БП

 

 

 

 

2.1       

Чітко визначені по функціях та повноваженнях керівників та зафіксовані документально

 

 

 

 

2.2       

Межі структурних підрозділів в рамках БП чітко визначені

 

 

 

 

 1. Регламентуючі документи

 

 

 

 

3.1       

Наявний опис БП

 

 

 

 

3.2       

Наявне діюче(і) Положення про структурних підрозділ(и)

 

 

 

 

3.3       

Наявні діючі посадові інструкції

 

 

 

 

3.4       

Наявні діючі корпоративні стандарти виконання операцій БП

 

 

 

 

3.5       

Діючі методики виконуються

 

 

 

 

3.6       

Систематично здійснюється актуалізація документів

 

 

 

 

3.7       

Існує регламент виконання БП

 

 

 

 

3.8       

В регламенті є пряма вказівка на необхідність збирання інформації з питань якості

 

 

 

 

3.9       

Записів по якості достатньо для управління БП

 

 

 

 

 1. Виходи БП

 

 

 

 

4.1       

Виходи чітко визначені

 

 

 

 

4.2       

Споживачі кожного виходу чітко визначені, їх потреби специфіковані

 

 

 

 

4.3       

Існує специфікація вимог (форма, зміст, тривалість, правила) для кожного виходу

 

 

 

 

4.4       

Кожний вихід закріплений за відповідальним виконавцем

 

 

 

 

4.5       

Наявна система контролю якості виходів БП

 

 

 

 

 1. Входи БП

 

 

 

 

5.1       

Входи чітко визначені

 

 

 

 

5.2       

Постачальники кожного виходу чітко визначені, їх потреби специфіковані

 

 

 

 

5.3       

Існує специфікація вимог (форма, зміст, тривалість, правила) для кожного входу

 

 

 

 

5.4       

Кожний вхід закріплений за відповідальним виконавцем

 

 

 

 

5.5       

Наявна система контролю якості входів БП

 

 

 

 

5.6       

Ресурси чітко визначені

 

 

 

 

5.7       

Існує специфікація вимог (форма, зміст, тривалість, правила) для кожного ресурсу

 

 

 

 

5.8       

Кожний ресурс закріплений за відповідальним виконавцем (постачальником, матеріально відповідальною особою)

 

 

 

 

 1. Показники БП

 

 

 

 

6.1       

Існують показники ефективності БП

 

 

 

 

6.2       

Використовуються показники ефективності БП

 

 

 

 

6.3       

Існують показники продукту БП

 

 

 

 

6.4       

Використовуються показники продукту БП

 

 

 

 

6.5       

Існують показники задоволеності споживачів БП

 

 

 

 

6.6       

Використовуються показники задоволеності споживачів БП

 

 

 

 

6.7       

Існують критерії виникнення нештатної ситуації (граничні значення показників БП)

 

 

 

 

6.8       

Використовуються критерії виникнення нештатної ситуації (граничні значення показників БП)

 

 

 

 

6.9       

В нештатних ситуаціях приймаються управлінські рішення

 

 

 

 

6.10     

Здійснюється систематичне планування поліпшень

 

 

 

 

6.11     

Розробляються коригуючі дії

 

 

 

 

6.12     

Впроваджуються коригуючі дії

 

 

 

 

6.13     

Перевіряється ефективність коригуючих дій

 

 

 

 

 1. Автоматизація БП

 

 

 

 

7.1       

БП забезпечений апаратними засобами

 

 

 

 

7.2       

БП забезпечений програмними засобами

 

 

 

 

7.3       

Ступінь автоматизації кожної функції БП

 

 

 

 

Разом за стовпчиками

 

 

 

Х

Разом балів

 

Х

Разом приміток

Х

 

Ступінь відповідності вимогам

 

 

*)0 - не выполняется; 1 - выполняется частично; 2 - выполняется полностью. В Примечаниях даются ссылки на существующую документацию и необходимые комментарии (заповнити не менш ніж 40% приміток)

Бізнес-процеси першого рівня відповідальності (з її розподілом між структурними підрозділами) у вигляді сітки:

Алгоритм бізнес-процесу «Виробництво хлібобулочних виробів»

Приклад звіту «Функціонально-вартісний аналіз процесу» (варіант 1)

Назва процесу

 

Час виконання

 

Вартість (на добу)

 

Використовувані ресурси: Часові ресурси

Назва

Кількість осіб

Ставка за од. часу

Час використання ресурсу

Вартість використання ресурсу

Головний інженер

 

 

 

 

Головний економіст

 

 

 

 

Головний механік

 

 

 

 

Начальник цеху

 

 

 

 

Інженери-технологи

 

 

 

 

Інженер-програміст

 

 

 

 

Інженер-електронік

 

 

 

 

Електромонтажники

 

 

 

 

Слюсар-електрик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума

-

-

-

 

Матеріальні ресурси

Назва

Вартість

Сировина

 

Електроенергія

 

 

 

Сума

 

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни 

 1. Порівняльна характеристика процесного та функціонального підходів до управління, їх взаємозв’язок.

 2. Обмеження у застосуванні процесного підходу до управління

 3. Оптимізація бізнес-процесів як різновид організаційних перетворень

 4. Бізнес-процес як елемент бізнес-моделі та чинник проектування організаційної структури управління.

 5. Основні засади і поняття бізнес-інжинірингу.

 6. Мережа бізнес-процесів підприємства: ідентифікація, елементний склад та структура

 7. Еволюція підходів до побудови корпоративних систем менеджменту якості.

 8. Процесний підхід до управління в системі міжнародних стандартів ISO.

 9. Основні положення концепції тотального управління якістю.

 10. Сертифікація підсистем бізнес-моделі підприємства на відповідність вимогам міжнародних стандартів.

 11. Порівняльна характеристика типів заходів щодо удосконалення бізнес-процесів.

 12.  Порівняльна характеристика методів опису бізнес-процесів.

 13. Ситуації, у яких виникає необхідність опису та оптимізації бізнес-процесів.

 14. Реінжиніринг: сутність, принципи, доцільність застосування у практиці роботи підприємств.

 15. Безперервне удосконалення бізнес-процесів: сутність, принципи, доцільність застосування у практиці роботи підприємств.

 16. Проблеми впровадження процесного підходу до управління у вітчизняних компаніях.

 17. Еволюційна та революційна форми управління та удосконалення бізнес-процесів.

 18. Цілі проведення опису, регламентації та аудиту бізнес-процесів.

 19. Методика опису системи бізнес-процесів підприємства.

 20. Документація, що оформлюється з метою опису бізнес-процесів.

 21. Нотації, що застосовуються при описі бізнес-процесів. Обмеження (переваги та недоліки) щодо їх застосування.

 22. Основні правила побудови нотацій IDEF0, IDEF3, DFD.

 23. Засоби автоматизації управління системою бізнес-процесів.

 24. Засоби регламентації та аудиту бізнес-процесів.

 25. Підсистеми менеджменту з якими взаємодіє підсистема управління бізнес-процесами.

 26. Показники оцінки ефективності бізнес-процесів, їх місце у системі управління результативністю.

 27. Механізми інтеграції системи контролінгу та системи управління бізнес-процесами.

 28. Управління знаннями як методологія оптимізації інформаційних потоків.

 29. Структура регламенту бізнес-процесів, напрямки практичного використання документу.

 30. Стратегії та прикладний інструментарій управління знаннями.

 31. Організація робіт з оптимізації та управління бізнес-процесами.

 32. Порівняльна характеристика реінжинірингу та реорганізації.

 33. Організація поточного управління системою бізнес-процесів підприємства.

 34. Класифікація бізнес-процесів підприємства, обґрунтування вибору класифікаційних критеріїв.

 35. Особливості побудови бізнес-моделі підприємства “з нуля”.

 36. Методика побудови контекстної діаграми та матриці відповідальності.

 37. Декомпозиція даних та розширення діаграми потоку даних.

 38. Порівняльна характеристика методів опису бізнес-процесів

 39. Напрями застосування Case-технології у бізнес-моделюванні.

 40. Роль та значення організаційної структури управління у бізнес-моделі підприємства.

 41. Типологія організаційних структур управління, забезпечення їх відповідності мережі бізнес-процесів підприємства.

 42. Критерії та шляхи забезпечення оптимальності організаційної структури управління.

 43. Система управління інформаційною безпекою підприємства.

 44. Конкурентна розвідка та бенчмаркінгові дослідження як засіб підвищення якості управління мережею бізнес-процесів.

 45. Забезпечення оптимального розподілу відповідальності та повноважень між членами проектної групи.

 46. Збалансована система оціночних індикаторів BSC в системі управління бізнес-процесами підприємства.

 47. Показники та критерії ефективності окремих бізнес-процесів та бізнес-моделі в цілому.

 48. Можливості та проблеми автоматизації управління мережею бізнес-процесів.

 49. Обґрунтування вибору інструментальних засобів моделювання бізнес-процесів.


*) перелік ресурсів є орієнтовним і коригується відповідно до конкретної ситуації. 

*)0 - не выполняется; 1 - выполняется частично; 2 - выполняется полностью. В Примечаниях даются ссылки на существующую документацию и необходимые комментарии (заповнити не менш ніж 40% приміток)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!