Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2067 Тематичний план проходження виробничої практики в юридичній службі на підприємстві

Тематичний план проходження виробничої практики в юридичній службі на підприємстві

« Назад

Тематичний план проходження виробничої практики в юридичній службі на підприємстві (установі, відділі) 

№ з/п

Назва теми

Кількість днів

Примітка

1

2

3

4

1.

Завдання і функції юридичної служби.

4

 

2.

 План роботи юридичної служби.

2

 

3.

Локально-правові акти підприємства (установи, відділу), в т. ч. такі, що стосуються договірної і претензійно-позовної роботи.

3

 

4.

Діяльність юридичної служби щодо забезпечення догримання законодавства про працю і зміцнення трудової дисципліни.

4

 

 

5.

Участь юридичної служби в організації та здійсненні договірної роботи.

4

 

6.

Організація надання юридичних консультацій громадянам.

4

 

7.

Організація претензійної роботи на підприємстві (установі, відділі).

3

 

8.

Оформлення матеріалів практики

1

 

 Всього днів

25

 

 

Тематичний план проходження виробничої практики у відділі державної виконавчої служби управління юстиції 

№ з/п

Назва теми

Кількість днів

Примітка

1

2

3

4

1.

Нормативно-правова база, яка регулює діяльність відділу державної виконавчої служби з виконання рішень органів судової влади;структура, штатний розпис відділу ДВС та посадові обов'язки і права окремих штатних осіб

4

 

2.

Порядок прийому громадян при вирішенні спірних питань пов'язаних з веденням справ виконавчого провадження.

3

 

3.

Порядок прийому та виконання документів, які поступають у ДBC з органів судової влади та порядок добровільного виконання рішень суду

3

 

4.

Вивчити порядок відкладання, зупинення, припинення виконавчих дій за ухвалою суду

4

 

5.

Вивчити порядок звернення стягнення на майно боржника, порядок опису та зберігання майна.

3

 

6.

Навчитися оформляти виконання рішень по справах про стягнення аліментів, погашення шкоди завданої неправомірними діями особи

4

 

7.

Навчитися оформляти матеріали звернення стягнення по заборгованості щодо виплати заробітної плати та звернення стягнень на грошові суми та інше майно боржника, яке знаходиться в іншої особи

3

 

8.

Оформлення матеріалів практики

1

 

 Всього днів

25

 

 

Тематичний план проходження виробничої практики в управлінні соціального захисту населення 

№ з/п

Назва теми

Кількість днів

Примітка

1

2

3

4

1.

 Завдання і функції управління соціального

захисту населення. План роботи. Нормативно-правова база, яка забезпечує діяльність органів соціального захисту населення. Права та обов'язки працівників органів соціального захисту населення.

6

 

2.

Вивчити порядок реєстрації документів, які подаються населенням для соціального захисту у зв'язку з важким сімейним матеріальним становищем

6

 

3.

Вивчити порядок реєстрації документів, які подаються населенням для утримання багатодітних сімей

6

 

4.

Навчитися опрацьовувати документи, які поступають від фізичних осіб для визна чення проведення різного виду соціальних допомог конкретним особам, які потребують допомоги

6

 

5.

Оформлення матеріалів практики

1

 

 Всього днів

25

 

  

Тематичний план проходження виробничої практики у прокуратурі 

п/п

 

Назва теми

Кількість

днів

Примітка

1.

Ознайомлення з базою практики.

Діяльність, основні завдання та функції прокуратури.Система, структура і організація діяльності органів прокуратури

5

 

2.

Кадри органів прокуратури

1

 

3.

Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство

 

6

 

4.

Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина або держави в суді

 

6

 

5.

Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

 

 

6

 

6.

Оформлення матеріалів практики

1

 

Всього днів

25

 

  

Адвокатура 

п/п

Назва

теми

Кількість днів

Примітка

1

 Головні завдання адвокатури та правове регулювання її діяльності. Види адвокатської діяльності та її гарантії. Структура бази практики.

6

 

2

Кваліфікаційно – дисциплінарні комісії адвокатури та їх повноваження.

3

 

3

Основні права та обов’язки адвоката, помічника адвоката. Робота на посаді помічника адвоката

4

 

4

Складання основних процесуальних документів

10

 

5

Припинення адвокатської діяльності

1

 

6

Оформлення матеріалів практики

1

 

Всього днів

25

 

  

Органи РАЦС 

№ п/п

Назва теми

Кількість днів

Примітка

1

Ознайомлення з базою практики. Вивчення структури управління РАЦСу, основні напрямки роботи відділів управління РАЦСу. Нормативні акти, що регулюють основні напрямки і принципи роботи РАЦСу.

6

 

2

Вивчення порядку реєстрації актів цивільного стану.

2

 

3

Вивчити практику проведення базою практики єдиної державної політики у сфері правового регулювання

шлюбно-сімейних відносин громадян.

4

 

4

Вивчити порядок внесення до актових записів необхідних змін, доповнень, виправлень.

3

 

5

Видача громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану.

3

 

6

Поновлення втрачених та анульованих, повторно

складених актових записів.

3

 

7

Зберігання архівного матеріалу.

3

 

8

Оформлення матеріалів практики

1

 

Всього днів

25

 

 

Місцеві ради 

№ п/п

Назва

теми

Кількість днів

Примітка

1.

Ознайомлення з базою практики. Структура, організаційно-правова, матеріальна та фінансова основи діяльності сільської, селищної, міської, районної ради. Загальна та виключна компетенція сільської, селищної, міської ради.

6

 

2.

Правовий статус та повноваження сільського, селищного, міського голови.

2

 

3.

 

Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

4

 

4.

 

Організація роботи та повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної ради

2

 

 5.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

4

 

 6.

Безпосередня робота на посаді секретаря

(помічника)

4

 

 7.

Дострокове припинення повноважень ради

2

 

8.

Оформлення матеріалів практики

1

 

Всього днів

25

 

 

Господарський суд 

п/п

Назва теми

Кіль-

кість

днів

Примітка

1.

Ознайомлення з базою практики. Вивчення системи основних завдань та

принципів діяльності господарських судів

України.

3

 

2.

Порядок організації роботи з пред´явлення

позовних заяв та дії судді по підготовці

справи до розгляду.

3

 

3.

Ознайомлення з роботою консультанта

господарського суду.

2

 

4.

Ознайомлення з роботою секретаря

господарського суду.

2

 

5.

Робота канцелярії господарського суду.

2

 

6.

Робота з архівом господарського суду.

2

 

7.

Участь у розгляді справ в господарському

суді.

10

 

8.

Оформлення матеріалів практики.

1

 

Всього днів

25

 

 

Органи внутрішніх справ 

 

№ п/п

 

 

 

Назва теми

 

Кіль-кість днів

 

Примітка

1.

Ознайомлення з базою практики. Органи внутрішніх справ та їх система.

Функції міліції. Підрозділи міліції. Основні обов’язки та права міліції.

Структура бази практики.

6

 

2.

Профілактична робота із попередження правопорушень і пропаганди чинного законодавства України. Організація роботи із заявами та скаргами громадян.

6

 

3.

Порядок здійснення досудової підготовки матеріалів за протокольною формою проведення дізнання та слідства.

6

 

4.

Відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень.

6

 

5.

Оформлення матеріалів практики

1

 

Всього днів

25

 

 

Нотаріат 

 

№ п/п

 

 

 

Назва теми

 

Кіль-кість днів

 

Примітка

1.

Ознайомлення з завданнями, принципами та організаційними формами діяльності бази практики. Організація роботи нотаріальних контор. Структура бази практики.

 

6

 

2.

Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

3

 

3.

Робота з надання консультацій громадянам.

6

 

4.

Посвідчення угод.

3

 

5.

Посвідчення довіреностей.

3

 

6.

Застосування заходів щодо охорони спадкового майна.

3

 

7.

Оформлення матеріалів практики.

1

 

Всього днів

25

 

 

Тематичний план проходження виробничої практики в апеляційному суді 

№ з/п

Назва теми

Кількість днів

Примітка

1

2

3

4

1.

Ознайомлення з базою практики. Структура бази практики. Основні принципи роботи і завдання апеляційного суду. Вивчення повноважень апеляційного суду.

4

 

2.

Вивчення повноважень та організації роботи судової палати в цивільних справах.

4

 

3.

Вивчення повноважень та організації роботи судової палати в кримінальних справах.

4

 

4.

Участь у судових засіданнях.

10

 

5.

Організація роботи канцелярії апеляційного суду.

2

 

6.

Оформлення матеріалів практики.

1

 

Всього днів

25

 

  

Тематичний план проходження виробничої практики в районному (міськрайонному) місцевому суді 

№ з/п

Назва теми

Кількість днів

Примітка

1

2

3

4

1.

Ознайомлення з базою практики. Структура, порядок формування та завдання суду і його структурних підрозділів.

5

 

2.

Організація роботи канцелярії місцевого суду

3

 

3.

Порядок роботи та основні обов’язки секретаря судового засідання місцевого суду

3

 

4.

Організація і зміст роботи помічника судді.

3

 

5.

Практика застосування чинного законодавства України у справах по спорах, що виникають із цивільних і сімейних правовідносин.

8

 

6.

Робота в архіві.

2

 

7.

Оформлення матеріалів практики

1

 

 Всього днів

25

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!