Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2060 Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни Основи інформаційних технологій, НУ ЛП

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни Основи інформаційних технологій, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ”ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра Інформаційних систем та мереж

 

Методичні вказівки до виконання до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни: ”Основи інформаційних технологій”

для студентів базового напряму 6.050101 ”Комп’ютерні науки”

 

Львів-2014 

 

Методичні вказівки затверджені на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету „Львівська політехніка” 30.08.2014 р., протокол №1.

Методичні вказівки розробив к.т.н., доц. Басюк Т.М. 

Збірник містить методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни ”Основи інформаційних технологій” для студентів базового напряму 6.050101 ”Комп’ютерні науки”.

  

Вступ

Інформатизація суспільства стала однією з найважливіших характеристикнашого часу. Немає жодної області людської діяльності, що у тій чи іншій мірі не була пов'язана із процесами одержання й обробки інформації. Інформація стала важливим інструментом політики та культури, промисловості та освіти. Засобами обробки інформації найчастіше є персональне комп'ютери, які об’єднуються в локальні й глобальні мережі.

За останні роки відбувся різкий стрибок у розвитку комп'ютерної техніки й програмного забезпечення із одночасним розширенням сфер застосування персональних комп’ютерів. Комп'ютери застосовуються практично у всіх видах людської діяльності: промисловість, наука, медицина, транспорт, банківська справа, зв'язок, військова техніка тощо. З'явилися нові комп’ютери, що володіють високими технічними характеристиками: швидкодіючими 64-розрядними процесорами, засобами мультимедіа, високоефективними пристроями введення та виведення інформації. Відповідно цьому, з’явилось сучасне програмне забезпечення та новітні комп'ютерні технології.

З огляду на це, вивчення предмету основи інформаційних технологій є надзвичайно важливим для майбутнього фахівця. Дані методичні вказівки містять у собі ряд завдань та серію практичних порад по написанню контрольної роботи. 

 

ВАРІАНТИ (по списку в журналі) 

Завдання для роботи 

Завдання 1. (теоретичне). У відповідності до варіанту (визначається згідно з номером студента в журналі викладача) розкрити теоретичні положення згідно з темою контрольної роботи.

 1. Поняття інформації. Основні властивості.

 2. Форми подання інформації та кількість інформації.

 3. Поняття про системи числення. Позиційні та непозиційні системи.

 4. Двійкова система числення. Основні особливості.

 5. Вісімкова система числення. Основні особливості.

 6. Шістнадцяткова система числення. Основні особливості.

 7. Представлення від'ємних чисел у пам'яті комп'ютера.

 8. Представлення дробових чисел у пам'яті комп'ютера.

 9. Операції переведення чисел в позиційних системах числення.

 10. Операційна система Microsoft Windows. Призначення та варіанти постачання.

 11. Операційна система Linux. Призначення та основні дистрибутиви.

 12. Історія розвитку обчислювальної техніки.

 13. Покоління розвитку електронно-обчислювальних машин.

 14. Основи Фон-нейманівської архітектури комп’ютера.

 15. Архітектура персональних комп’ютерів.

 16. Класифікація електронно-обчислювальних машин.

 17. Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів.

 18. Материнська плата. Основне призначення.

 19. Центральний процесор. Основні характеристики.

 20. Жорсткий диск (вінчестер). Основні інтерфейси роботи та характеристики.

 21. Накопичувачі на компакт-дисках. Основні типи.

 22. Накопичувачі на флеш-пам’яті. Основні стандарти.

 23. Стандартні пристрої вводу інформації. Основні типи.

 24. Базове програмне забезпечення: поняття, основні функції.

 25. Системне програмне забезпечення: поняття, основні функції.

 26. Службове програмне забезпечення: поняття, основні функції.

 27. Прикладне програмне забезпечення: поняття, основні функції.

 28. Файлова система комп’ютера та її структура.

 29. Файлові комп’ютерні віруси.

 30. Завантажувальні комп’ютерні віруси.

 31. Невидимі або стелс-віруси та макровіруси.

 32. Програми-антивіруси. Призначення. Основні можливості. Dr. Weber

 33. Програми-антивіруси. Призначення. Основні можливості. Antiviral Toolkit Pro (AVP).

 34. Програми-антивіруси. Призначення. Основні можливості. Symantec Norton Antivirus.

 35. Робота із макросами в середовищі Microsoft Excel.

 36. Адміністративні засоби для боротьби з вірусами.

 37. Файлові менеджери. Основні функції та види.

 38. Засоби стиснення (архівування) даних.

 39. Архіватор WinZip. Призначення, можливості.

 40. Архіватор WinRar. Призначення, можливості.

 41. Системи автоматизованого перекладу текстів.

 42. Робота із редактором Visual Basic в Microsoft Excel. Осонвоні етапи.

 43. Електронні словники. Принцип роботи та основні види.

 44. Програми перевірки правопису. Основні функції програмного засобу Proling Office.

 45. Лазерні принтери. Принцип роботи та характеристики.

 46. Струменеві принтери. Принцип роботи та характеристики.

 47. Матричні принтери. Принцип роботи та характеристики.

 48. Архівування даних в середовищі ОС Windows.

 49. Барабанні сканери. Принцип роботи та основні характеристики.

 50. Планшетні сканери. Принцип роботи та основні характеристики.

 51. Сканери штрих-кодів. Принцип роботи та основні характеристики.

 52. Слайд-сканери. Принцип роботи та основні характеристики.

 53. Поняття алгоритму. Основні способи представлення.

 54. Прикладне програмне забезпечення. Основні програми для роботи з текстовою інформацією.

 55. Прикладне програмне забезпечення. Основні програми для роботи з графічною інформацією. Поняття растрової та векторної графіки.

 56. Принципи роботи систем розпізнавання друкованого тексту.

 57. Програмне забезпечення OCR-систем.

 58. Монітори на електронно-променевій трубці. Основні характеристики.

 59. Монітори на рідких кристалах. Основні характеристики.

 60. Плазмові панелі. Основні характеристики.

 61. Огляд програмного забезпечення, що використовується при роботі з растровою графічною інформацією.

 62. Основні формати файлів растрової графіки

 63. Огляд програмного забезпечення, що використовується при роботі з векторною графічною інформацією.

 64. Основні формати файлів векторної графіки

 65. Текстовий процесор Microsoft Word. Призначення, опис основних можливостей.

 66. Текстовий процесор Microsoft Word. Робота з таблицями. Форматування таблиць.

 67. Способи представлення алгоритмів. Основні властивості.

 68. Текстовий процесор Microsoft Word. Робота з графічними об’єктами.

 69. Редактор електронних таблиць Microsoft Excel. Призначення, основні можливості.

 70. Редактор електронних таблиць Microsoft Excel. Створення і форматування таблиць.

 71. Редактор електронних таблиць Microsoft Excel. Поняття діаграм. Типи діаграм. Побудова діаграм.

 72. Поняття бази даних. Створення БД. Система управління базами даних (СУБД) Microsoft Access.

 73. Поняття зведених таблиць та методика їх створення.

 74. Методика створення запитів в СУБД Microsoft Access.

 75. Методика створення форм в СУБД Microsoft Access.

 76. Поняття презентації. Система створення електронних презентацій Microsoft Power Point.

 77. Глобальна мережа Internet. Принципи функціонування.

 78. Перспективи розвитку комп’ютерної мережі Internet.

 79. Електронна пошта та небажана розсилка листів (спам).

 

Завдання 2 (практичне). Переведення чисел між позиційними системами числення. При виконанні завдань необхідно записати хід розв’язку, в іншому випадку відповідь не буде зарахована.

1) Задано число в десятковій системі числення 324. Необхідно:

А) Знайти число для розрахунків згідно з виразом:

Число = (324+Номер варіанту) + 2*Варіант

В) здійснити його перетворення в двійкову, вісімкову та шістнадцяткову системи 

2) Задано число в двійковій системі числення 1110 1100 1000. Необхідно:

А) Знайти число для розрахунків згідно з виразом:

Число = 1110 1100 1000 +Номер варіанту в двійковій системі

В) здійснити його перетворення в вісімкову, десяткову та шістнадцяткову системи 

3) Задано число у вісімковій системі числення 331 Необхідно:

А) Знайти число для розрахунків згідно з виразом:

Число = Номер варіанту у вісімковій системі +331+

Номер варіанту у вісімковій системі

В) здійснити його перетворення у двійкову, десяткову та шістнадцяткову системи 

4) Задано число у шістнадцятковій системі числення 5CА

Необхідно:

А) Знайти число для розрахунків згідно з виразом:

Число = Номер варіанту у шістнадцятковій системі +5CА +

Номер варіанту у шістнадцятковій системі

В) здійснити його перетворення у двійкову, вісімкову та десяткову системи

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Приклад знаходження чисел для розрахунків.

Нехай маємо 39 варіант.

Завдання 1.

Вибираємо з списку теоретичних завдань тему за номером 39. 

Завдання 2.

1) Число = (324+39)+2*39=363+78=441

2) Число 39 в двійковій системі рівне = 100111

Число =111011001000100111

3) Число 39 у вісімковій системі числення рівне 47

Число =4733147

4) Число 39 у шістнадцятковій системі числення рівне 27

Число = 275CА27

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Завдання 3 (практичне). Проведення обрахунків між позиційними системами числення. При виконанні завдань необхідно записати хід розв’язку, в іншому випадку відповідь не буде зарахована.

Двійкова система числення. Здійснити операції додавання, множення та віднімання знайдених чисел в двійковій системі числення.

Число 1: Число = 1110 1100 1000 +(3*Номер варіанту в двійковій системі)

Число 2: Число = 1000 0011 1111 +Номер варіанту в двійковій системі

Вісімкова система числення. Здійснити операції додавання, множення та віднімання знайдених чисел у вісімковій системі числення.

Число1 =№варіанту у вісімковій системі+741+№варіанту у вісімковій системі

Число2 =№варіанту у вісімковій системі+134+№варіанту у вісімковій системі 

Шістнадцяткова система числення. Здійснити операції додавання, множення та віднімання знайдених чисел у шістнадцятковій системі числення.

Число 1 = Номер варіанту у шістнадцятковій системі +8ВВ +

Номер варіанту у шістнадцятковій системі

Число 2 = Номер варіанту у шістнадцятковій системі +1А +

Номер варіанту у шістнадцятковій системі 

Завдання 4 (Практичне). Скласти блок-схему алгоритму, здійснити її опис згідно з вимогами ЄСПД та провести його верифікацію.

 1. Ввести послідовність з 10 чисел і знайти в ній всі додатні числа, серед яких знайти максимальне.

 2. Ввести послідовність з 5 чисел і порівняти, що більше сума додатних чи добуток від’ємних елементів.

 3. Ввести послідовність з трьох чисел і підрахувати добуток чисел, кратних 3.

 4. Обчислити суму значень функції у=x2 на відрізку [1,5] з кроком 1.

 5. Ввести три числа А,В,С. Якщо серед них є парне то знайти максимальне число, інакше – мінімальне.

 6. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру сортування чотирьох чисел в порядку зростання.

 7. Скласти блок-схему алгоритму, яка здійснює заміну з чотирьох даних чисел: максимальне – сумою, а мінімальне – добутком цих чисел.

 8. Ввести три числа. Знайти серед введених чисел найбільше число та вивести його. Мінімальне число помножити на середнє арифметичне трьох введених чисел та вивести на екран.

 9. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити множення цілих чисел із проміжку (-6; 5)

 10. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру знаходження та множення всіх трьох значних чисел, які кратні 4.

 11. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру множення всіх введених чисел, які менші за 15 та півдобуток елементів які більші за 15 та менші за 100.

 12. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру знаходження середнього арифметичного елементів з парними номерами. Елементи з непарними номерами замінити на нуль.

 13. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру сортування чотирьох чисел в порядку спадання.

 14. Ввести три числа А,В,С. Подвоїти кожне з них, якщо А>=В>=С, в іншому разі змінити значення А та В.

 15. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє знайти залишок від ділення числа А на число В. Знайдений залишок необхідно підставити у вираз у=x2 та вивести на екран.

 16. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити введення двох дійсних чисел далі здійснити заміну меншого числа модулем їх різниці, а більше – модулем їх добутку.

 17. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє визначити чи введене початкове число А є дільником числа В. Якщо так то здійснити заміну досліджуваного числа – їх півсумою.

 18. Скласти блок-схему яка б ілюструвала процес введення трьох чисел. Далі здійснювала заміну найменшого числа сумою, найбільшого добутком початкових введених чисел, середнє число залишала без змін.

 19. Обчислити площу трикутника згідно із заданими значеннями основи та висоти. Знайдене значення площі перевірити чи є воно дільником числа 3. Вивести відповідне повідомлення.

 20. Ввести послідовність чисел. Знайти максимальне число серед від’ємних та середнє арифметичне серед додатних.

 21. Ввести послідовність чисел. Знайти номер першого від’ємного числа, а саме число замінити на 0.

 22. Ввести послідовність додатних та від’ємних чисел з якої знайти останнє від’ємне число та його номер.

 23. Ввести послідовність чисел з якої знайти найбільше при обчисленні виразу 1\А, де А – досліджуване число.

 24. Протабулювати функцію y=sin(x) на відрізку [1,5] з кроком 0.5. Знайти останнє додатне значення функції.

 25. Ввести два числа. Менше замінити їх півсумою, а більше – подвоєним добутком. Вивести результати.

 26. Ввести послідовність з 10 чисел і знайти в ній всі додатні числа, серед яких знайти максимальне.

 27. Ввести послідовність з 5 чисел і порівняти, що більше сума додатних чи добуток від’ємних елементів.

 28. Ввести послідовність з трьох чисел і підрахувати добуток чисел, кратних 3.

 29. Обчислити суму значень функції у=x2 на відрізку [1,5] з кроком 1.

 30. Ввести три числа А,В,С. Якщо серед них є парне то знайти максимальне число, інакше – мінімальне.

 31. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру сортування чотирьох чисел в порядку зростання.

 32. Скласти блок-схему алгоритму, яка здійснює заміну з чотирьох даних чисел: максимальне – сумою, а мінімальне – добутком цих чисел.

 33. Ввести три числа. Знайти серед введених чисел найбільше число та вивести його. Мінімальне число помножити на середнє арифметичне трьох введених чисел та вивести на екран.

 34. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити множення цілих чисел із проміжку (-6; 5)

 35. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру знаходження та множення всіх трьох значних чисел, які кратні 4.

 36. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру множення всіх введених чисел, які менші за 15 та півдобуток елементів які більші за 15 та менші за 100.

 37. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру знаходження середнього арифметичного елементів з парними номерами. Елементи з непарними номерами замінити на нуль.

 38. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру сортування чотирьох чисел в порядку спадання.

 39. Ввести три числа А,В,С. Подвоїти кожне з них, якщо А>=В>=С, в іншому разі змінити значення А та В.

 40. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє знайти залишок від ділення числа А на число В. Знайдений залишок необхідно підставити у вираз у=x2 та вивести на екран.

 41. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити введення двох дійсних чисел далі здійснити заміну меншого числа модулем їх різниці, а більше – модулем їх добутку.

 42. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє визначити чи введене початкове число А є дільником числа В. Якщо так то здійснити заміну досліджуваного числа – їх півсумою.

 43. Скласти блок-схему яка б ілюструвала процес введення трьох чисел. Далі здійснювала заміну найменшого числа сумою, найбільшого добутком початкових введених чисел, середнє число залишала без змін.

 44. Обчислити площу трикутника згідно із заданими значеннями основи та висоти. Знайдене значення площі перевірити чи є воно дільником числа 3. Вивести відповідне повідомлення.

 45. Ввести послідовність чисел. Знайти максимальне число серед від’ємних та середнє арифметичне серед додатних.

 46. Ввести послідовність чисел. Знайти номер першого від’ємного числа, а саме число замінити на 0.

 47. Ввести послідовність додатних та від’ємних чисел з якої знайти останнє від’ємне число та його номер.

 48. Ввести послідовність чисел з якої знайти найбільше при обчисленні виразу 1\А, де А – досліджуване число.

 49. Протабулювати функцію y=sin(x) на відрізку [1,5] з кроком 0.5. Знайти останнє додатне значення функції.

 50. Ввести два числа. Менше замінити їх півсумою, а більше – подвоєним добутком. Вивести результати.

 51. Ввести послідовність з 10 чисел і знайти в ній всі додатні числа, серед яких знайти максимальне.

 52. Ввести послідовність з 5 чисел і порівняти, що більше сума додатних чи добуток від’ємних елементів.

 53. Ввести послідовність з трьох чисел і підрахувати добуток чисел, кратних 3.

 54. Обчислити суму значень функції у=x2 на відрізку [1,5] з кроком 1.

 55. Ввести три числа А,В,С. Якщо серед них є парне то знайти максимальне число, інакше – мінімальне.

 56. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру сортування чотирьох чисел в порядку зростання.

 57. Скласти блок-схему алгоритму, яка здійснює заміну з чотирьох даних чисел: максимальне – сумою, а мінімальне – добутком цих чисел.

 58. Ввести три числа. Знайти серед введених чисел найбільше число та вивести його. Мінімальне число помножити на середнє арифметичне трьох введених чисел та вивести на екран.

 59. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити множення цілих чисел із проміжку (-6; 5)

 60. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру знаходження та множення всіх трьох значних чисел, які кратні 4.

 61. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру множення всіх введених чисел, які менші за 15 та півдобуток елементів які більші за 15 та менші за 100.

 62. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру знаходження середнього арифметичного елементів з парними номерами. Елементи з непарними номерами замінити на нуль.

 63. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити процедуру сортування чотирьох чисел в порядку спадання.

 64. Ввести три числа А,В,С. Подвоїти кожне з них, якщо А>=В>=С, в іншому разі змінити значення А та В.

 65. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє знайти залишок від ділення числа А на число В. Знайдений залишок необхідно підставити у вираз у=x2 та вивести на екран.

 66. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє здійснити введення двох дійсних чисел далі здійснити заміну меншого числа модулем їх різниці, а більше – модулем їх добутку.

 67. Скласти блок-схему алгоритму, яка дозволяє визначити чи введене початкове число А є дільником числа В. Якщо так то здійснити заміну досліджуваного числа – їх півсумою.

 68. Скласти блок-схему яка б ілюструвала процес введення трьох чисел. Далі здійснювала заміну найменшого числа сумою, найбільшого добутком початкових введених чисел, середнє число залишала без змін.

 69. Обчислити площу трикутника згідно із заданими значеннями основи та висоти. Знайдене значення площі перевірити чи є воно дільником числа 3. Вивести відповідне повідомлення.

 70. Ввести послідовність чисел. Знайти максимальне число серед від’ємних та середнє арифметичне серед додатних.

 71. Ввести послідовність чисел. Знайти номер першого від’ємного числа, а саме число замінити на 0.

 72. Ввести послідовність додатних та від’ємних чисел з якої знайти останнє від’ємне число та його номер.

 73. Ввести послідовність чисел з якої знайти найбільше при обчисленні виразу 1\А, де А – досліджуване число.

 74. Протабулювати функцію y=sin(x) на відрізку [1,5] з кроком 0.5. Знайти останнє додатне значення функції.

 75. Ввести два числа. Менше замінити їх півсумою, а більше – подвоєним добутком. Вивести результати.

 76. Ввести послідовність з 10 чисел і знайти в ній всі додатні числа, серед яких знайти максимальне.

 77. Ввести послідовність з 5 чисел і порівняти, що більше сума додатних чи добуток від’ємних елементів.

 78. Ввести послідовність з трьох чисел і підрахувати добуток чисел, кратних 3.

 79. Обчислити суму значень функції у=x2 на відрізку [1,5] з кроком 1.

 

Завдання 5 (практичне). Організація бази даних у середовищі табличного процесора Microsoft Excel.

У відповідності до варіанту (визначається згідно з вибраною тематикою студента) побудувати 3 електронні таблиці які б складалась мінімум з 8 стовпців та 20 рядків та містили інформацію по вибраній тематиці й окремі обчислювальні поля.

Оформити сформовані таблиці якнайкраще з точки зору візуального сприйняття. Сформувати із розроблених таблиць зведену таблицю та побудувати зведену діаграму.

Розробити макрос який би здійснював процедуру форматування виділених елементів таблиці згідно з власними вподобаннями (мінімум 8 форматувань). Призначити створеному макросу командну кнопку та назвати її власними прізвищем. Всі проведені кроки повинні бути детально проілюстровані та описані. Код макросу навести в роботі. 

 

Завдання 6 (практичне).

4.1. Для проведеної роботи розробити презентацію в середовищі Microsoft PowerPoint.

4.2.Створена презентація повинна відображати всі етапи створення описані та відображені процедури (разом із вікнами) у слайдах презентації. Достатньо відображати основні етапи (розділи) роботи.

4.3.Проекспериментуйте з наявними шаблонами створення презентацій та з ефектами анімації, які можна здійснити

4.4.Роздрукуйте отримані результати (слайди презентації) у розрахунковій роботі та здійсніть їх детальний опис.

 

Структура роботи

Розділ

Назва

Опис

Титульний лист

­–

Зміст

Зміст

Розділи

Назви розділів відповідно до розділів методичних вказівок

Виконуються вказані згідно з варіантом завдання та наводиться детальний їх опис

Висновки

Висновки

В даному розділі описуються основні отримані знання та навички під час виконання КР.

Список використаної літератури

Список використаної літератури

  

Вимоги до оформлення 

Текст записки: шрифт TimesNewRoman 14pt з інтервалом 1,5. Вирівнювання по ширині. Границі і розміри сторінки наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Розмір листа

А4 (210x297)

Ліва границя

20 мм

Права границя

10 мм

Верхня границя

20 мм

Нижня границя

20 мм

Таблиці і рисунки повинні бути розміщені по центру сторінки. Таблиці повинні мати заголовок, розміщений над таблицею. Кожний рисунок повинен бути підписаний знизу. Коли у тексті Ви посилаєтесь на таблицю або літературне джерело, використовуйте наступні позначення: Рис.1, Рис.1.2 або [1], [1,2] відповідно.

Розрахункова робота повинна бути написана українською мовою, акуратно та грамотно. При здачі роботи здається друкована та електронна версії (текст роботита ресурсні файли). Оформлення першої сторінки наведено в додатку А.

Рекомендована література

 1. Микрюков В.Ю. Информация, компьютер, информационные системы. – К.: Феникс, 2007. – 442с.

 2. Крейнак Д. Персональный компьютер. – М.: АСТ, 2004. – 346с.

 3. Иванов В.Б. Компьютер, мультимедиа, IP-телефония: программы и программирование. – М.: Майор, 2006. – 240с.

 4. Таненбаум Э. Современные операционные системы. - Санкт-Петербург: Питер, 2002. – 1040 с.

 5. Попов С.Н. Аппаратные средства мультимедиа. Видеосистема PC. – Спб.: BHV, 2002. – 400 с.

 6. Борн Г. Форматы данных: графика, текст, базы данных, электронные таблицы. – К.: BHV, 1995. – 667 c.

 7. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.

 8. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!