Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2044 Індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Потенціал і розвиток підприємства, ДНУ ім. О. Гончара

Індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Потенціал і розвиток підприємства, ДНУ ім. О. Гончара

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Економічний факультет

Кафедра економіки та управління підприємством

 

Індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Потенціал і розвиток підприємства

 

Дніпропетровськ − 2014

 

КОНТРОЛЬНА МОДУЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»

гр. ЕП-12у-

варіант

теоретичне питання

задачі

1

1

3.1,5.1,6.1,7.1,8.1,9.1,10.1

2

2

3.2,5.2,6.2,7.2,8.2,9.2,10.2

3

3

3.3,5.3,6.3,7.3,8.3,9.1,10.3

4

4

3.4,5.4,6.4,7.4,8.4,9.2,10.4

5

5

3.5,5.5,6.5,7.1,8.5,9.1,10.5

6

6

3.1,5.6,6.6,7.2,8.1,9.2,10.6

7

7

3.2,5.7,6.7,7.3,8.2,9.1,10.1

8

8

3.3,5.8,6.8,7.4,8.3,9.2,10.2

9

9

3.4,5.9,6.9,7.1,8.4,9.1,10.3

10

10

3.5,5.10,6.10,7.2,8.5,9.2,10.4

11

11

3.1,5.11,6.1,7.3,8.1,9.1,10.5

12

12

3.2,5.12,6.2,7.4,8.2,9.2,10.6

13

13

3.3,5.13,6.3,7.1,8.3,9.1,10.1

14

14

3.4,5.1,6.4,7.2,8.4,9.2,10.2

15

15

3.5,5.2,6.5,7.3,8.5,9.1,10.3

16

16

3.1,5.3,6.6,7.4,8.5,9.2,10.4

17

17

3.2,5.4,6.7,7.1,8.1,9.1,10.5

18

18

3.3,5.5,6.8,7.2,8.2,9.2,10.6

19

19

3.4,5.6,6.9,7.3,8.3,9.1,10.1

20

20

3.5,5.7,6.10,7.4,8.4,9.2,10.2

21

21

3.1,5.8,6.1,7.1,8.5,9.1,10.3

22

22

3.2,5.9,6.2,7.2,8.1,9.2,10.4

23

23

3.3,5.10,6.3,7.3,8.2,9.1,10.5

24

24

3.4,5.11,6.4,7.4,8.4,9.2,10.6

25

25

3.5,5.12,6.5,7.1,8.5,9.1,10.1

26

26

3.1,5.13,6.6,7.2,8.1,9.2,10.2

27

27

3.2,5.1,6.7,7.3,8.2,9.1,10.3

28

28

3.3, 5.2, 6.8,7.4, 8.3, 9.2, 10.4

29

29

3.4, 5.3, 6.9, 7.1, 8.4, 9.1, 10.5

30

30

3.5, 5.4, 6.1, 7.2, 8.5, 9.2, 10.6

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»

гр. ЕП-11-1з

варіант

теоретичне питання

задачі

1

31

3.4,5.9,6.9,7.1,8.4,9.1,10.3

2

32

3.5,5.10,6.10,7.2,8.5,9.2,10.4

3

33

3.1,5.11,6.1,7.3,8.1,9.1,10.5

4

34

3.2,5.12,6.2,7.4,8.2,9.2,10.6

5

35

3.3,5.13,6.3,7.1,8.3,9.1,10.1

6

36

3.4,5.1,6.4,7.2,8.4,9.2,10.2

7

7

3.5,5.2,6.5,7.3,8.5,9.1,10.3

8

8

3.1,5.3,6.6,7.4,8.5,9.2,10.4

9

9

3.1,5.1,6.1,7.1,8.1,9.1,10.1

10

10

3.2,5.2,6.2,7.2,8.2,9.2,10.2

11

11

3.3,5.3,6.3,7.3,8.3,9.1,10.3

12

12

3.4,5.4,6.4,7.4,8.4,9.2,10.4

13

13

3.5,5.5,6.5,7.1,8.5,9.1,10.5

14

14

3.1,5.6,6.6,7.2,8.1,9.2,10.6

15

15

3.2,5.7,6.7,7.3,8.2,9.1,10.1

16

16

3.3,5.8,6.8,7.4,8.3,9.2,10.2

17

17

3.2,5.9,6.2,7.2,8.1,9.2,10.4

18

18

3.3,5.10,6.3,7.3,8.2,9.1,10.5

19

19

3.4,5.11,6.4,7.4,8.4,9.2,10.6

20

20

3.5,5.12,6.5,7.1,8.5,9.1,10.1

21

21

3.1,5.13,6.6,7.2,8.1,9.2,10.2

22

22

3.2,5.4,6.7,7.1,8.1,9.1,10.5

23

23

3.3,5.5,6.8,7.2,8.2,9.2,10.6

24

24

3.4,5.6,6.9,7.3,8.3,9.1,10.1

25

25

3.5,5.7,6.10,7.4,8.4,9.2,10.2

26

26

3.1,5.8,6.1,7.1,8.5,9.1,10.3

27

27

3.2,5.1,6.7,7.3,8.2,9.1,10.3

28

28

3.3, 5.2, 6.8,7.4, 8.3, 9.2, 10.4

29

29

3.4, 5.3, 6.9, 7.1, 8.4, 9.1, 10.5

30

30

3.5, 5.4, 6.1, 7.2, 8.5, 9.2, 10.6

 

Задачі до теми 3 „КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА”

Задача 3.1

Вихідна інформація про виробничу, комерційну та фінансову діяльність підприємств-виробників пакувальних матеріалів та результати опитування групи експертів стосовно впливу основних аспектів управління підприємствами на рівень їхньої конкурентоспроможності наведено в таблиці 1 і 2.

Таблиця 1

Показники господарсько-фінансової діяльності за групою підприємств-конкурентів, %

№ з/п

Показник

Підприємство

„Схід”

„Ера”

„Технопак”

1

Рівень завантаження обладнання

75

80

95

2

Частка недовиробленої продукції через простої виробництва

8

0

10

3

Частка довгострокових угод на виробництво продукції

25

50

55

4

Коефіцієнт оновлення асортименту

10

20

10

5

Частка продукції, що немає сталого попиту

30

20

25

6

Рівень продуктивності праці порівняно з галузевим

90

110

105

7

Рівень плинності кадрів

15

20

5

8

Достатність виробничих запасів для безперервного виробничого процесу

80

95

75

9

Рентабельність власного капіталу

25

20

18

Таблиця 2

Результати експертної оцінки ступеню впливу аспектів управління діяльністю підприємства на його конкурентоспроможність

Аспект управління

Значущість

Маркетинг і комерційна діяльність

0,2

Виробничий менеджмент

0,3

Кадровий менеджмент

0,25

Управління закупівлями

0,1

Фінансовий менеджмент

0,15

На основі наведеної інформації:

1) оцінити рівень конкурентоспроможності підприємств-виробників пакувальних матеріалів з урахуванням важливості впливу аспектів управління;

2) для кожного підприємства визначити головні недоліки діяльності, які негативно впливають на рівень його конкурентоспроможності, та запропонувати практичні заходи, спрямовані на усунення виявлення недоліків.

 

Задача 3.2

Провести SWOT-аналіз можливостей та загроз зовнішнього середовища для компанії „Коровай”, яка спеціалізується на виробництві хлібобулочної продукції. Самостійно визначити оцінки (за 10-бальною шкалою) та імовірності наведених парних факторів. Розрахувати загальні значення оцінок можливостей і загроз. Результати аналізу представити в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз можливостей і загроз діяльності підприємства

 

 

Можливості

 

Вага

Оцінка

 

Загрози

 

Вага

 

Оцінка

бали

зваж. бали

бали

зваж. бали

1

Зростання ділової активності країни

 

 

 

Зниження ділової активності країни

 

 

 

2

Зростання податкового тиску

 

 

 

Зниження податкового тиску

 

 

 

3

Послаблення конкуренції

 

 

 

Посилення конкуренції

 

 

 

4

Поліпшення демографічної ситуації

 

 

 

Погіршення демографічної ситуації

 

 

 

5

Зменшення вартості сировини і матеріалів

 

 

 

Збільшення вартості сировини і матеріалів

 

 

 

Загальна оцінка

 

 

 

Загальна оцінка

 

 

 

  

Задача 3.3

Оцінити конкурентну силу та абсолютну конкурентну силу компанії ІВС, яка здійснює свою діяльність в галузі інформаційних технологій. Вихідна інформація про силу конкурентних позицій компанії та її основних конкурентів наведена в таблиці 1. Шкала вимірювання від 0 (min) до 10 (max) балів.

Таблиця 1

Вихідна інформація для оцінки конкурентної сили потенціалу підприємства

з/п

Чинник

Вага

Компанія

ІВС

Конкуренти

1

2

3

4

1

Якість продукції

0,1

8

5

10

1

6

2

Ділова репутація

0,1

8

7

10

1

6

3

Рівень витрат

0,2

5

10

3

1

4

4

Технічний потенціал

0,05

10

1

7

3

8

5

Розробка та реалізація інновацій

0,1

9

4

10

5

1

6

Кадровий потенціал

0,2

5

7

10

1

4

7

Фінансовий потенціал

0,15

5

10

7

3

1

8

Менеджмент

0,1

9

4

10

5

1

 

Задача 3.4 

На основі даних наведених в таблиці 1 побудувати лінію конкурентного профілю компанії ІВС. Визначити, за якими позиціями підприємство випереджає конкурентів, а за якими – займає слабкі позиції в конкурентній боротьбі.

Таблиця 1

Вихідна інформація для оцінки конкурентної сили потенціалу підприємства

з/п

Чинник

Вага

Компанія

ІВС

Конкуренти

1

2

3

4

1

Якість продукції

0,1

8

5

10

1

6

2

Ділова репутація

0,1

8

7

10

1

6

3

Рівень витрат

0,2

5

10

3

1

4

4

Технічний потенціал

0,05

10

1

7

3

8

5

Розробка та реалізація інновацій

0,1

9

4

10

5

1

6

Кадровий потенціал

0,2

5

7

10

1

4

7

Фінансовий потенціал

0,15

5

10

7

3

1

8

Менеджмент

0,1

9

4

10

5

1

 

Задача 3.5 

Визначити ринкову позицію та обґрунтувати оптимальну стратегію за допомогою SPACE-аналізу для підприємства з виробництва круп „Арго”, результати бальної оцінки показників за ключовими критеріями для якого наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Результати бальної оцінки ключових критеріїв за методом SPACE-аналізу для підприємства „Арго”

Критерії

Оцінка, балів

Вага

Фінансова сила підприємства

Рентабельність власного капіталу

6

0,4

Стабільність прибутку

5

0,3

Рівень фінансової стійкості

4

0,3

Конкурентоспроможність підприємства

Частка підприємства на ринку

6

0,3

Темпи зростання ринкової частки

4

0,2

Рентабельність реалізації продукції

5

0,5

Привабливість галузі

Рівень прибутковості галузі

7

0,5

Стадія життєвого циклу галузі

5

0,3

Залежність розвитку галузі від кон’юнктури

5

0,2

Стабільність галузі

Стабільність прибутку

6

0,4

Рівень розвитку інноваційної діяльності в галузі

2

0,2

Маркетингові та рекламні можливості

5

0,4

  

Задачі до теми 5 „МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА” 

Задача 5.1

Яким має бути щомісячний внесок для того, щоб забезпечити накопичення достатньої грошової суми в розмірі 60000 грн. для придбання квіткового бізнесу через 2 роки, якщо банк пропонує 12 % річних зі щомісячним нарахуванням процентів?

 

Задача 5.2

Щоквартальні платежі за договором оренди складського приміщення находяться наприкінці кожного кварталу в розмірі 5500 грн. Середньо ринкова ставка доходу – 15%. Визначити майбутню вартість орендних платежів за перші 3 квартали.

  

Задача 5.3

Власник нерухомості планує здійснити ремонт будівель через 3 роки. Сьогоднішня вартість такого ремонту дорівнює 44500 грн., щорічне зростання вартості будівельних матеріалів і ремонтних робіт прогнозується в розмірі 5% на рік. Яку суму слід вносити наприкінці кожного року на рахунок під 10% річних, щоб мати змогу провести ремонт через 3 роки?

 

Задача 5.4

Фінансування діяльності підприємства здійснюється на 50% за рахунок власних коштів і на 50% за рахунок позики. Вимоги доходності для позикових коштів – 20%, для власних – 15%. Очікувані середні темпи зростання прибутку – 4%. Розрахувати загальний коефіцієнт капіталізації.

  

Задача 5.5

Прогнозується отримання доходу від експлуатації готельного комплексу в розмірі 1250000 грн. протягом перших 3 років та в розмірі 1400000 грн. протягом наступних 2 років. Якою буде поточна вартість доходів від експлуатації готельного комплексу за всі 5 років, якщо середньо ринкова доходність аналогічних об’єктів – 20%.

 

Задача 5.6

Для оновлення автопарку підприємство залучило банківську позику в розмірі 300000 грн. під 15% річних зі щоквартальним погашенням протягом 4 років. Визначити залишок заборгованості за основною сумою боргу через 3 роки.

 

Задача 5.7

За 6 років вартість устаткування збільшилась з 5100 грн. до 7500 грн. Визначити процентну ставку, за якою відбувалось зростання вартості.

  

Задача 5.8

Власних складських і торговельних приміщень планує протягом 4 років отримувати щорічних дохід від оренди в розмірі 60000 грн., після чого передбачається продати приміщення за 1350000 грн. Ліквідаційні витрати плануються в розмірі 2 % від продажної ціни. Розбіжність в рівні ризиків, пов’язаних із прогнозуванням доходів від оренди та доходів від продажу, обумовлюють різний рівень ставок дисконту: 8% - для доходів від оренди приміщень і 20% - для доходів від продажу. Розрахувати поточну вартість загальної суми доходів від оренди та майбутнього продажу приміщень.

 

Задача 5.9

Вам як менеджеру необхідно вирішити, якому з трьох наявних варіантів максимізації вартості фірми віддати перевагу. У наведеній таблиці показано прибуток на кінець року за кожним з варіантів (у тис. грн.). Процентна ставка за цей період не зміниться й дорівнюватиме 8%.

Варіант

Прибуток

(1 рік)

Прибуток

(2 рік)

Прибуток

 (3 рік)

А

70

80

90

Б

50

90

100

В

30

90

115

 

Задача 5.10

Фірма вважає свій прибуток максимальним, коли продукт має собівартість не дорожчу за 38 грн. Використання кожної із зазначених нижче альтернативних технологій забезпечує випуск необхідного обсягу продукції.

Чинник виробництва

Ціна за один., грн.

Технології (одиниці ресурсів)

 

№1

№2

№3

Підприємництво

5

6

3

5

Праця

3

10

3

4

Земля

2

3

2

6

Капітал

2

2

5

8

Необхідно провести розрахунки й відповісти на такі запитання:

1. Якій технології віддасть перевагу фірма? Чому? За якої технології виробництво буде прибутковим, а за якої — збитковим?

2. На фірмі створено нову технологію виготовлення продукту, що використовує одну одиницю підприємницької здібності, дві одиниці праці, три одиниці землі і шість одиниць капіталу (ціни на ресурси залишаються незмінними). Чи віддасть перевагу фірма новій технології?

3. Можлива ситуація, коли збільшується пропозиція робочої
сили і ціна праці зменшується в два рази, а також зменшується
пропозиція капіталу і він дорожчає в півтора рази. Якій технології тепер фірма віддасть перевагу (за старих цін на підприємницькі здібності і землю) ?                                

Обґрунтуйте розрахунками ваші висновки.

 

Задача 5.11

Фірма «Дельта», що розробляє програмне забезпечення, одержала цього року прибутку 10 млн. грн.

Припустимо, що темпи приросту прибутку і процентні ставки
є постійними і що ця фірма займатиметься бізнесом невизначено
тривалий час.                                                                                 

Обчисліть вартість фірми «Дельта» за таких показників: процентна ставка — 10%, темпи приросту прибутку — 4% на рік; процентна ставка — 10%, темпи приросту прибутку — 0% на рік; процентна ставка — 10%, темпи зменшення прибутку — 4% на рік; процентна ставка — 10%, темпи приросту прибутку — 12% на рік.

Задача 5.12                                                                                                 

Підприємець зважує рішення про те, чи варто йому відкривати новий оздоровчий центр. Нині він заробляє як інструктор аеробіки 35 тис. грн., але якщо він розпочне нове діло, йому доведеться відмовитися від цієї роботи. Крім того, на оренду приміщення і на інші потреби він витрачатиме 200 тис. грн. на рік.

Які бухгалтерські витрати стосовно нового діла?

Які альтернативні витрати?

Скільки потрібно оздоровчому  центру давати надходжень, щоб забезпечити позитивний бухгалтерський прибуток? А скіль­ки, щоб економічний прибуток був позитивним?

 

Задача 5.13

Фірма «Тетяна» виробляє і продає товар А. Загальна сума постійних витрат становить 300 тис. грн.; змінні витрати на одиницю товару — 60 грн. Нині фірма продає приблизно 10 тис. шт. виробів на місяць, але оскільки наявні виробничі потужності забезпечують випуск і реалізацію до 25 тис. штук за місяць, вирішено проаналізувати можливість одержання більшого прибутку у разі зміни ціни й обсягів реалізації. Для аналізу менеджером зроблено розрахунок залежності між ціною й обсягом реалізації за місяць:

Ціна реалізації одиниці виробу, грн.

Обсяг реалізації, штук

150

5000             

140

6000

130

8000

120

10000

110

15000

100

18000

90

22000

                80

25000

Розрахуйте на основі методу зіставлення граничних показників цінову межу реалізації і найвигідніші сполучення ціни й обсягів реалізації.

 

Задачі до теми 6 „ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА „ 

Завдання 6.1. Найбільш ефективним варіантом вико­ристання земельної ділянки є будівництво торговельного центру, вартість якого оцінюється в 1,5млн. гри. За прогнозними розрахунками щорічний чистий операційний дохід від екс­плуатації нерухомості (земельна ділянка та приміщення під торговельний центр) дорівнюватиме 200 тис. грн., коефіцієнт капіталізації для земельної ділянки - 10 %, для будівлі - 12 %. Оцінити вартість земельної ділянки.

 

Завдання 6.2. Земельну ділянку використано для розмі­щення триповерхового гаражного комплексу на 600 автомобілів. Доходність таких гаражних комплексів складає 10 %, а строк експлуатації - 35 років. Середня заповнюваність гаража дорівнює 85 %, вартість оренди одного машино-місця - 40 грн. на місяць. Вартість будівництва такого гаражного комплексу оцінюється в 1500 тис. грн. Визначити вартість земельної ділянки, якщо повернення капіталу здійснюється рівними виплатами.

 

Завдання 6.3. Для придбання об'єкта нерухомості було залучено кредит у сумі 300000 грн. Іпотечна постійна (кое­фіцієнт капіталізації на позиковий капітал) складає 17,5 %. Очікується, що об'єкт нерухомості принесе чистий операційний доход 65000 грн. Аналіз порівнянних продажів показує, що інвестори очікують 19%-иії коефіцієнт капіталізації на власні кошти від капіталовкладень у подібні об'єкти. Оцініть вартість об'єкта нерухомості.

 

Завдання 6.4. Вихідні дані про діяльність об'єкта власності наведені в таблиці 6.10:

Таблиця 6.10

Вихідні дані про діяльність об'єкта власності

Показники

грн.

Потенційний валовий доход

200000

Знижка на простій площ

20000

Експлуатаційні витрати

70000

Витрати з обслуговування боргу

80000

Власний капітал

1 1 0000

Податок на прибуток

25%

Визначити чистий операційний доход від експлуатації об'єкта власності, коефіцієнт капіталізації для власного капіталу (%) та оцінити вартість об'єкта за умов його фінансу­вання виключно за рахунок власного капіталу.

 

Завдання 6.5. Власник будівлі офісного призначення протягом 6 років планує отримувати щорічний доход від оренди приміщень в розмірі 60 тис. грн. Наприкінці 6-го року будівлю буде продано за 1350 тис. грн., витрати на продаж прогнозуються в розмірі 5 % продажної ціни. Прогнозування доходів від оренди має більш високий ступінь ймовірності порівняно з можливістю продажу будівлі за вказану ціну, що впливає на рівень ставок дисконту: 8 % - для доходів від оренди та 20 % - для майбут­нього продажу об'єкта. Оцінити вартість будівлі.

 

Завдання 6.6. Об'єкт оцінки - одноповерхова будівля адміністративного призначення. Порівнянний об'єкт, який має на 40 м2 більшу загальну площу та підземний гараж, було продано за 800 тис. грн. Об'єкт оцінки не має гаража, але покупець разом з правами власності на об'єкт отримує право довгострокової оренди земельної ділянки, на якій цей об'єкт розташований. Результати аналізу продажів свідчать про те, що поправка на придбання права довгострокової оренди земельної ділянки оцінюється в 15 % до вартості об'єкта, наявність гаража - 100 тис. грн., а вартість кожного додаткового 1 м2 загальної площі відповідає поправці у 1,2 тис. грн. Оцінити вартість будівлі.

  

Завдання 6.7. Оцінити вартість офісного приміщення на основі наступної інформації про порівнянні продажі (табл. 6.11)

Таблиця 6.11

Вихідна інформація про порівнянні продажі

Показники

Об'єкт

оцінки

Порівнянні об'єкти

 

 

1

2

3

Загальна площа, м

150

200

200

150

Наявність ремонту (+/-)

+

-

+

-

Кількість телефонних ліній

1

3

3

1

Наявність автостоянки (+/-)

-

+

+

-

Ціна продажу, тис. грн.

 

180

325

90

 

Завдання 6.8. Визначити вартість приміщення виробни­чого призначення, яке надається в оренду за 2000 грн. на місяць. В базі даних про угоди купівлі-продажуаналогічних при­міщень є наступна інформація (табл. 6.12):

Таблиця 6.12

Інформація про об'єкти-аналоги

№ об'єкта

Розмір місячної орендної плати, грн.

Ціна продажу, грн.

1

1500

50000

2

500

64000

3

1200

72000

4

2100

122500

5

900

52000

 

Завдання 6.9. В адміністративному приміщенні, що оціню­ється, є в наявності тільки одна телефонна лінія, що за сучасних умов діяльності в даній галузі трактується як функціональний знос. Відомо, що оптимальна кількість телефонних ліній для об'єкті н аналогічного призначення дорівнює трьом, вартість додаткової телефонноїлінії становить 3500 грн., вартість робот по проведенню однієї лінії - 500 грн., двох додаткових ліній -900 грн. Втрати доходу через недостатність елементів кому­нікацій оцінюються в 10000 грн. Визначити, чи доцільно здійснювати заходи щодо усунення функціонального зносу адміністративного приміщення.

  

Завдання 6.10. Протягом 3 років передбачається надавати офісне приміщення площею 100 м2 в оренду. За попередніми прогнозами імовірний процент недозавантаження об'єкта під час оренди складатиме 2 % протягом прогнозного періоду, експлуатаційне резервування дійсного доходу - 1 %. Інформація щодо пропозиції на ринку оренди офісних приміщень в районі розташування об'єкта наведена в таблиці.

Об'єкт- аналог

Площа, м2

Місячна орендна плата, грн.

1

70

1575  

2

90

2160

3

80

1640

4

100

1750

5

65

1376

Оцінити вартість офісного приміщення, якщо безризикова ставка дорівнює 12 %, що відповідає доходам на валютні депозитні внески понад 100 тис. дол.; поправка на ризик оцінюється в 6 %; поправка на ліквідність - 2 %, що відповідає трьом місяцям експонування об'єкта при його продажу. Очікувана вартість продажу офісного приміщення в пост-прогнозному періоді - 94 тис. грн. Поправка на ризик для майбутнього продажу об'єкта оцінюється в 9 %.

 

Задачі до теми 7 „ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ” 

Завдання 7.1. Устаткування було придбано в 1995 р. за 12 тис. грн. (курс грн. стосовно долара на дату придбання 2,25:1). Нормальний термін його служби (термін економічного життя) 10 років. У результаті інспектування й обговорення з власником визначено, що в 2003 р. термін служби устаткування, що залишається до кінцевого терміну експлуатації, складає 4 роки. На дату оцінки курс гривні до долара склав 5,34:1. Розрахувати ефективний вік устаткування, його відбудовну вартість з урахуванням зносу на дату оцінки.

 

Завдання 7.2. Відновлювальна вартість обладнання 40000 грн.; термін, протягом якого очікується отримання доходів від його експлуатації - 15 років; ефективний вік - 3 роки; величина усуненого зносу дорівнює 700 грн. Визначити величину та процент сукупного зносу обладнання.

 

Завдання 7.3. Оцінити вартість горизонтально-фрезерного станка за методом ринкових порівнянь. Аналогами обрано три моделі станка 6Т82Ш, 6К81Ш й ФС250. Технічні параметри об'єкта оцінки та аналогів наведені в таблиці 7.4.

Таблиця 7.4

Технічні характеристики об'єктів

Найменування параметра

Об'єкт

оцінки

Аналог 1 мод 6Т82Ш

Аналог 2 мод. 6К81Ш

Аналог 3 мод. ФС250

Ширина столу, мм

320

320

250

250

Довжина столу, мм

1370

.1250

1000

630

Переміщення столу, мм

 

подовжнє

850

800

710

400

поперечне

250

320

320

250

вертикальне

390

420

390

450

Потужність, кВт

7

7,5

7

5

Ціна, грн.

240

200,1

150

 

 

Завдання 7.4. Оцінити вартість технологічного комплексу з виробництва легкого масла ІПКС-0407, продуктивністю 600 кг/доб, до складу якого входять такі одиниці обладнання (табл. 7.5):

Таблиця 7.5

Перелік одиниць обладнання, що входить до складу технологічного комплексу з виробництва легкого масла

Найменування обладнання

Кількість

Відновлювальна вартість одиниці, грн.

% зносу

Ванна тривалої пастеризації об'ємом 200 л

2

1500

10

Ванна тривалої пастеризації об'ємом 100 л

2

1000

5

Апарат роторно-пульсаційний РПА-1.5-5К

1

800

10

Насос гвинтовий ПВ-ОНВ-1-01

4

400

-

Ванна (ПКС-097 об'ємом 1 000 л

1

2500

10

Ванна ІПКС-053-04 з краном пробковим нержавіючим ДУ-35 об'ємом 1000 л

1

2800

10

Кип'ятильник електричний КНЕ-100

1

150

-

Стіл робочий ІПКС-075

1

200

-

Напівавтомат фасувальний ДНП-04

1

20500

5

Маслоутворювач Я7-ОМ-ЗТ

1

42000

5

 

Задачі до теми 8 „ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ” 

Завдання 8.1. Аудиторсько-консалтингова фірма до дати оцінки завоювала міцні позиції на ринку. Розмір виручки від реалізації аудиторських послуг фірми за попередній рік щодо дати оцінки склав 7,65 млн. грн., послуг із оцінки - 5,1 млн. грн. на рік. При цьому дослідження ринку виявило можливість реалізувати послуги аудиторів на 25 % вище середньоринкових цін на аналогічні послуги, а оцінювачів - на 10 % вище середньоринкових цін.

Розрахувати вартість бренду (найменування + товарний знак) на дату оцінки, якщо передбачається, що цінова перевага збережеться 3 роки, а ставка дисконту - 10 %.

 

Завдання 8.2. Підприємство «Стан» розробило ноу-хау виготовлення машинного масла, що використовується в дизельних двигунах і дозволяє значно покращити показники їх роботи. Змінні та постійні витрати виробництва продукції з використанням ноу-хау не змінилися, але за умов покращення якості продукції у виробника з'явилася можливість підвищити ціну масла. Так, з використанням старої технології ціна продукції складала 9 грн. за 1 літр, а з використанням ноу-хау - 11 грн. за літр. Маркетингові дослідження виявили, що обсяг реалізації продукції не зміниться і залишиться на рівні 50 тис-літрів нарік. Прогнозується зберегтитаку цінову перевагу протягом 4 років. Ставка дисконту - 18 %. Оцінити вартість ноу-хау.

 

Завдання 8.3. Підприємство «Арго» є власником нової технології виробництва макаронних виробів, яка захищена патентом. Продукція, що виробляється з використанням нової технології, має поліпшені споживчі властивості. Ціна продукції з використанням старої технології складає 2,7 грн. за 1 кг, а обсяг реалізації - 50 тис. кг. Після впровадження нової технології ціна продукції збільшиться до 3,0 грн. за 1кг, а обсяг реалізації прогнозується на рівні 75 тис. кг. Термін використання нової технології виробництва макаронних виробів складає 5 років (строк дії патенту, що залишається на момент оцінки), ставка дисконту - 20 %. Оцінити вартість нової технології.

  

Завдання 8.4. Об'єкт оцінки - новий технологічний процес виробництва синтетичного волокна, впровадження якого дозволяє досягти високого рівня продуктивності та спрощення процесу очищення кінцевого продукту. Новий технологічний процес має правову охорону - є відповідні патенти, строк дії яких на момент оцінки складає 10 років. Виробнича програма об'єкта оцінки передбачає протягом перших 20 місяців - будівництво цеху з виробництва синтетичного волокна за новою технологією, монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи; початок комерційного використання нового техно­логічного процесу після завершення 20-місячного періоду від дати початку промислового освоєння. Інформація щодо обсягів виробництва синтетичного волокна наведена в таблиці 8.2.

Таблиця 8.2

Виробнича програма цеху з виробництва продукції за новою технологією

Рік дії виключного права

Виробнича програма (в тонах)

1

0

2

2000

3

6800

4

6950

5

6950

6

6950

7

6450

8

6000

9

4000

10

3900

Протягом періоду освоєння та виробництва передбача­ється зменшення ціни синтетичного волокна: з 1 по 5 рік ціна становитиме 1500 грн. за 1 т, протягом 6 та 7 років - 1300 грн., з 8 по 10 роки - 1100грн.

Калькуляція витрат, пов'язаних із виробництвом синте­тичного волокна з використанням старої та нової технології, наведена в таблиці 8.3.

Таблиця 8.3

Витрати на виробництво продукції (грн.)

№ з/п

Найменування витрат

Стара технологія

виробництва

Нова технологія виробництва

1

Сировина, матеріали

433,0

336,2

2

Амортизація

251,7

197,6

3

Ремонт і технічний догляд

70,4

54,3

4

Паливо та енергія

90,6

43,9

5

Заробітна плата

151,0

64,8

6

Адміністративні витрати

10,7

9,3

Оцінити вартість нового технологічного процесу вироб­ництва синтетичного волокна, якщо ставка дисконту - 12 %.

 

Завдання 8.5. Об'єктом оцінки є локальна обчислювальна мережа, призначена для розв'язання декількох завдань управління організацією. У зв'язку з розширенням організації виникає необхідність у розв'язанні додаткових завдань управління. Необхідно визначити вартість розробки нового обладнання, якщо розробка доручена тій самій організації, що здійснювала розробку діючого обладнання локальної обчислю­вальної мережі.

Відомо, що розробка діючого обладнання виконана 3 роки тому. Вона продовжувалася 2 роки та на її виконання було витрачено 20 тис. грн. У розробці брало участь 50 чоловік основного виробничого персоналу головної організації-розробника. Пропорції власних і контрагентських робіт відповідають середньостатистичним (таблиця 8.4).

Гранична тривалість розробки зразка складає 2 роки, до розробки необхідно залучити 60 чоловік основного виробничого персоналу головної організації-розробника.

Таблиця 8.4

Розподіл вартості наукових розробок за статтями калькуляції

Статті калькуляції

Питома вага, %

Матеріали, покупні комплектуючі вироби, спеціальне обладнання для наукових цілей

11,3

Основна заробітна плата

25,6

Накладні витрати

19,7

Інші виробничі витрати (відрядження)

0,8

Інші витрати

од

Усього власні витрати

57,5

Контрагентські витрати

42,5

Разом

100,0

Норматив рентабельності, що рекомендується для визна­чення лімітної ціни науково-технічної продукції, складає 20%.

При розрахунках врахувати, що діюче обладнання ло­кальної обчислювальної мережі відноситься до третього покоління елементної бази, а розроблювальне - до четвертого покоління. Відповідно індекс зміни матеріальних витрат складає 1,05, трудових витрат - 0,95.

На момент розрахунку в організації-розробнику затвер­джені такі нормативи додаткових витрат: накладні витрати - 240 % фонду заробітної плати; інші виробничі витрати - 1,5 % фонду заробітної плати; інші витрати - 0,75 % фонду заробітної плати.

 

Задачі до теми 9 „ КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА” 

Завдання 9.1. На рівень ефективності використання кадрового потенціалу виробничого підприємства ЗАТ «Стан» значною мірою впливає ступінь відповідності виконуваної роботи прихильності та запитам робітників, тобто привабливістьїхньої праці, яка характеризується такими показниками:

1) визнанням роботи;

2) високим ступнем відповідальності;

3) можливостями кар'єрного зростання;

4) високим рівнем доходів;

5) залежністю системи оплати праці від кінцевих ре­зультатів;

6) можливістю реалізації творчого потенціалу;

7) можливостями розвитку професійних здібностей;

8) можливістю самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції;

9) складністю праці.

Результати анкетного опитування робітників одного з виробничих підрозділів ЗАТ «Стан» за перерахованими вище показниками наведено в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Результати анкетного опитування робітників ЗАТ „Стан”

Порядковий номер робітника підрозділу

Порядковий номер показника і його місце за результатами анкетного опитування робітники)

 

 

1-й

2-й

3-й

4 й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

1

2

4

9

8

5

1

3

6

7

2

9

2

4

5

3

8

6

7

1

3

9

4

3

5

1

8

6

7

2

4

9

2

6

7

3

8

1

5

4

5

2

3

7

9

8

6

5

1

6

3

5

1

1

8

2

4

6

7

7

4

8

1

2

3

9

5

7

6

8

4

8

1

2

3

9

5

7

6

9

4

8

1

2

3

9

5

7

6

10

3

6

1

2

4

7

8

9

5

11

4

8

1

2

3

9

5

7

6

12

1

8

1

2

3

9

5

7

6

13

4

8

1

2

3

9

5

7

6

14

4

1

7

8

3

9

5

6

2

15

4

б

7

8

9

2

1

3

5

16

4

8

1

2

3

9

5

7

6

17

4

8

2

1

3

9

6

7

5

18

5

8

1

1

3

9

6

7

4

19

4

8

3

1

2

9

5

7

6

20

4

8

1

2

3

9

5

7

6

21

4

8

2

1

3

9

5.

7

6

22

5

7

2

1

3

9

4

8

6

23

4

8

1

2

І

9

6

7

5

24

5

7

1

3

2

9

4

8

6

25

5

8

2

3

1

9

6

7

4

 

На основі результатів анкетного опитування оцінити в балах рівень привабливості праці в одному з виробничих підрозділів ЗАТ «Стан».

 

Завдання 9.2. Одним з етапів дослідження рівня реалізації виробничогопотенціалу підприємства є визначення впливу якості керівництва підрозділу на результати його діяльності. Експертами-оцінювачамипроведено анкетне опитування робітників підрозділу та кваліфікаційне тестування, результати яких .дозволили визначити кількість балів за кожною , професійно-особистісноюякістю керівника вироб­ничого підрозділу підприємства. Кожна якість оцінювалась за п'ятибальною системою: якість відсутня - 1 бал; якість виявляється дуже рідко - 2 бали; якість виявляється не сильно і не слабко - 3 бали; якість виявляється часто - 4 бали; якість виявляється систематично - 5 балів.

На основі наведених даних (табл. 9.2) розрахувати інтегральний показник професійно-особистісних якостей керівника виробничого підрозділу підприємства та зробити висновок про його рівень, враховуючи, що за вагомістю якостей мінімальне значення інтегрального показника дорівнює 1 середнє - 3 і максимальне - 5 балів.

Таблиця 9.2

Експертна оцінка професійно-особистісних якостей керівника виробничого підрозділу підприємства

 

Професійно-особистісні якості керівника, бали

 

 

 

Організаторські здібності

 

 Культура, порядність

 

Активність, вміння сприймати критику

 

Спрямованість власних інтересів

 

 

Експерт

Знання, досвід

 

Темперамент

 стан здоров'я

 

 

 

1 -й     

4

3

3

2

4

3

5

2-й

4

3

4

2

4

3

5

3-й

5

2

4

3

4

3

4

4-й

5

2

3

2

5

3

5

5-й

4

3

4

2

4

2

5

Вагомість

0,23

0,16

0,09

0,19

0,07

0,07

0,19

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачі до теми 10 „ОЦІНКА СУКУПНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ)”

Завдання 10.1. Використовуючи наступну інформацію, оцінити вартість підприємства методом дисконтованих грошових потоків:

• підприємство виробляє електрообладнання двох видів - машини свердлильної ударно-обертальні та машини шліфувальні;

• виробничі потужності для свердлильних машин скла­дають 25 тис. одиниць на рік;

• виробничі потужності для шліфувальних машин скла­дають 40 тис. одиниць на рік;

• у звітному періоді обсяг виробництва склав 18 тис. одиниць машин свердлильних і 35 тис. одиниць шліфувальних машин;

• бізнес-планом підприємства передбачено розширення виробничих потужностей для виробництва свердлильних машин до 40 тис. одиниць до початку третього прогнозного року;

• маркетингова служба підприємства прогнозує наступні темпи зростання попиту на електрообладнання:

Вид електрообладнання

1 -й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

Машини свердлильні

15,0%

10,0%

10,0 %

5,0 %

Машини шліфувальні

10,0%

10,0%

5,0 %

5,0 %

• ціна продажу машини свердлильної в звітному періоді складає 300 грн. за одиницю і очікується її подальше зростання на 5% щорічно, а ціна шліфувальної машини дорівнює 120 грн. за одиницю і прогнозується незмінною протягом усього розрахункового періоду;

• валові витрати звітного року склали 7980 тис. грн. і очікується, що їх сума буде зростати на 10 % щорічно;

• ставка податку на прибуток - 25 %;

• амортизаційні відрахування звітного року - 180 тис. грн., прогнозується їх зростання протягом 1-го, 2-го і 3-го року на 10% у зв'язку з розширенням виробничих потужностей для виробництва свердлильних машин. Амортизаційні відра­хування 4-го прогнозного року плануються на рівні 3-го року.

• ставка дисконту - 22 %;

• грошовий потік першого року по завершенні прогноз­ного періоду очікується на рівні 4-го прогнозного року;

• очікувані темпи зростання грошового потоку в без­строковій перспективі - 3 % на рік.

 

Завдання 10.2. На основі даних бухгалтерського балансу торгового підприємства за звітний період (додаток), а також з урахуванням наданої нижче інформації оцінити вартість торгового підприємства методом економічної доданої вартості.

Фінансовим відділом торгового підприємства надана наступна інформацію про його діяльність в звітному періоді та про її зміни в прогнозному періоді:

• рентабельність активів підприємства за звітний період склала  18,2 %, у постпрогнозний період її величина очікується на рівні 16,5 %;

• вартість зобов'язань складає 10 %;

• вартість власного капіталу оцінюється на рівні його рентабельності;

• прогнозований темп зростання доходів - 10 /6;

• тривалість прогнозного періоду - 4 роки;

• необхідний приріст власного оборотного капіталу пропорційний прогнозованому темпу зростання доходів;

• капіталовкладення першого прогнозного року (за винятком амортизації) - 100 тис. грн., подальше їх зростання прогнозується в розмірі - 5 % на рік;

• інвестований капітал постпрогнозного періоду зали­шається на рівні 4-го прогнозного року;

• ставка податку на прибуток - 25 %;

• частка зобов'язань, необхідних для забезпечення прогнозованого прибутку,  та рентабельність активів є постійними протягом всього інтервалу прогнозу;

• продовжена вартість являє собою капіталізовану вели­чину доходу в перший постпрогнозний період за умов необ­меженого періоду життя підприємства в стабільних умовах (постійних грошових потоках).

Баланс АТЗТ «Пермський» за звітний період 

Актив

Код

на початок року

на кінець року

1. Необоротні актини

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова варі їсть

010

26

2!. 7

первісна вартість

011

64,9

72,3

знос

012

38,9

50,6

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

1161,4

1141,6

первісна вартість

032

1671,5

1664,9

знос

032

510,1

523,3

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розлілом І

080

1187,4

1163,3

11. Обороті активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

31,6

54,2

незавершене будівництво

120

 

 

готова продукція

130

12,3

15,8

товари

140

259,1

306,6

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

10,8

14,4

первісна вартість

161

10,8

14,4

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

з бюджетом

170

3,6

5.8

за виданими авансами

180

 

0.3

Із внутрішніх розрахунків

200

0,6

1.4

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

6,5

5.3

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

в національній валюті

230

24,5

18,6

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

349,0

422,4

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

1536,4

1585,7

  

Пасив

код рядка

на початок року

на кінець року

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

186,0

186,0

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

43,8

33,4

інший додатковий капітал

330

859,5

868,1

Резервний капітал

340

 

 

Черозподілений прибуток

350

20.2

 

Неоплачений капітал

360

 

 

Зилученнй капітал

370

 

 

Усього за розділом 1

380

1109,5

1087,5

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат пеосоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

160,1

190,0

Усього за розділом її

430

160,1

190,0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банку

440

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

 

 

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банку

500

87,6

82,8

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

168,2

218,2

Поточні зобов'язання за розрахунками

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

К6

0.8

з позабюджетних платежів

560

2,4

1,6

з оплати праці

580

3.6

2.5

з учасниками

590

1,2

1.5

із внутрішніх розрахунків

600

2,2

0.8

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

Усього за розділом IV

620

266,8

308,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

1536.4

1585,7

 

Завдання 10.3. Використовуючи наведену в таблиці 10.8 інформацію, обчисліть всі можливі види мультиплікаторів.

Таблиця 10.8

Вихідні дані про діяльність об'єкта власності

Показники

Один, виміру

Значення

Кількість акцій в обертанні

шт.

25000

Ринкова ціна 1 акції

гри.

100

Валовий доход (виручка) від реалізації продукції

грн.

1200000

Валові витрати, всього в т. р. амортизація

грн.

грн.

900000 120000

Сума сплачених відсотків за кредит

грн.

30000

Ставка податку на прибуток

%

25

 

Завдання 10.4. За результатами фінансового аналізу діяль­ності підприємств-аналогів отримані такі значення мульти­плікаторів:

• ціна/чистий прибуток - 10, ступінь довіри до нього - 0,5;

• ціна/грошовий потік - 16, ступінь довіри - 0,3;

• ціна/ балансова вартість активів - 14, ступінь довіри - 0,2. Діяльність підприємства-об'єкта оцінки характеризується такими даними: прибуток до оподаткування - 30 тис. грн., амортизація - 5 тис. грн., балансова вартість активів - 100 тис. грн. Оцінити вартість об'єкта оцінки.

 

Завдання10.5. Прогнозна оціночна вартість ліквідації активів підприємства становить 2000 тис. грн. Ліквідаційний період визначено в один рік. Витрати на ліквідацію активів визначені в розмірі 25 % виручки від ліквідації активів. Оцінити ліквідаційну вартість підприємства, якщо ставка дисконту для порівняних об'єктів становить 20 %.

 

Завдання 10.6. Вихідна інформація про діяльність оціню­ваного підприємства наведена в таблиці 10.9.

Результати попереднього аналізу свідчать про заниження балансової вартості основних засобів на 30 %, завищення вартості запасів на 10 %, наявності нереальної до погашення дебіторської заборгованості в розмірі 20 % від балансової вартості. Визначити ринкову вартість підприємства методом чистих активів.

Таблиця 10.9

Вихідні дані про діяльність об'єкта оцінки(тис. грн.)

Актив

Пасив

Основні засоби (по залишковій вартості)

6000

Довгостроковий позиковий капітал

1100

Запаси

2000

Короткостроковий позиковий капітал

4400

Дебіторська заборгованість

1000

Власні кошти

4000

Кошти

500

в т.ч. цільове фінансування

500

Всього активів

9500

Всього пасивів

9500

 

Перелік теоретичних питань індивідуального семестрового завдання 

 1. Сучасні тенденції розвитку потенціалу світової економіки.

 2. Парадигми розвитку потенціалу регіонів України.

 3. Економічний потенціал регіону: аналіз, оцінка, діагностика.

 4. Стратегія соціально-економічного розвитку України в умовах кризи.

 5. Регіональна стратегія розвитку соціально-економічного потенціалу Дніпропетровської області.

 6. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах кризи.

 7. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу регіону.

 8. Виробничий потенціал України: стратегія формування та використання.

 9. Науково-технічний потенціал України: стратегія формування та використання.

 10. Інвестиційний потенціал України: стратегія формування та розвитку.

 11. Трудовий потенціал України: стратегія формування та використання.

 12. Проблеми розвитку трудового потенціалу України в умовах системної кризи.

 13. Стратегія антикризового управління регіонами України.

 14. Особливості формування та розвитку соціально-економічного потенціалу Дніпропетровської області.

 15. Економічний потенціал регіону та регулювання його розвитку в умовах системної кризи.

 16. Інвестиційна політика та розвиток економічного потенціалу регіонів.

 17. Методики оцінки виробничого потенціалу регіонів.

 18. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу регіонів України.

 19. Особливості регіонального управління інвестиційною діяльністю в умовах системної кризи.

 20. Діагностика економічного потенціалу регіонів.

 21. Основні теоретичні підходи до дослідження сутності економічного потенціалу держави (регіонів, підприємств).

 22. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу регіонів України.

 23. Інвестиційна привабливість регіонів України.

 24. Моніторинг розвитку кризових процесів в Україні.

 25. Європейські парадигми розвитку регіонів в умовах глобалізації.

 26. Оцінка конкурентоспроможності національної економіки України.

 27. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки та її регіонів в умовах глобалізації.

 28. Теоретичні засади глобального економічного розвитку.

 29. Феномен глобальної конкуренції.

 30. Міжнародний аналіз конкурентоспроможного розвитку.

 31. Генезис концептуальних підходів у дослідженні конкурентоспроможності.

 32. Індикатори потенціалу економічного росту.

 33. Потенціал зростання економіки України.

 34. Сучасний стан та перспективи конкурентоспроможності регіонів України.

 35. Інвестиційно-інноваційний механізм підвищення конкурентоспроможності потенціалу економіки.

 36. Конкурентоспроможність національної економіки та економічна безпека.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!