Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2036 Завдання для практичних занять з теми Аналіз чисельності персоналу

Завдання для практичних занять з теми Аналіз чисельності персоналу

« Назад

Завдання для практичних занять з теми «Аналіз чисельності персоналу»

[Теоретичний матеріал та формули для розв’язання усіх завдань знаходяться в темі «АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ОСНОВА АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ»].

 

Завдання 1

Використовуючи інформацію про виробниче підприємство, наведену в таблиці, проаналізуйте ефективність використання персоналу та дайте оцінку впливу факторів на зміну рентабельності персоналу за звітний рік порівняно з попереднім.

Таблиця

Показники товарної та реалізованої продукції, середньооблікової чисельності та прибутку від реалізації продукції виробничого підприємства за звітний рік

Показники

Поз-начення

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення,

(+, –)

Дина-міка, %

1. Вартість виробленої товарної продукції, тис. грн.

ТП

730,0

879,0

 

 

2. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

РП

710,0

830,0

 

 

3. Прибуток від реалізації продукції, тис. грн.

Прп

110,3

133,5

 

 

4. Середньооблікова чисельність працівників, осіб

Чпрац

50

57

 

 

5. Рентабельність персоналу (прибуток на одного працівника), тис. грн.

 

 

 

 

 

6. Частка реалізованої продукції у загальному обсязі виробленої товарної продукції, %

 

 

 

 

 

7. Рентабельність обороту, %

 

 

 

 

 

8. Середньорічний виробіток одного працівника, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

Використовуючи інформацію, наведену в таблиці, проаналізуйте та дайте оцінку зміні показників ефективності використання робочого часу одним середньообліковим працівником за звітний рік порівняно з минулим та планом.

Таблиця

Баланс робочого часу одного працівника підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. вимі-ру

Періоди року

минулий

звітний

план

факт

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

365

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

114

114

114

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

26,31

25,11

25,18

б

неявки по хворобі

-"-

6,55

6,57

7,11

в

по вагітності і пологам

-"-

2,11

2,11

2,08

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

2,41

1,11

1,11

д

цілозмінні простої

-"-

1,31

1,51

1,81

є

прогули

-"-

0,58

0,61

0,31

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

0,51

0,61

0,60

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Номінальна тривалість робочого дня

год.

8,0

8,0

8,0

7.

Зміна тривалості робочого дня - разом

год.

 

 

 

а

скорочення за рахунок перерв матерів, що годують

-"-

– 0,02

– 0,02

– 0,02

б

скорочення за рахунок внутрішньозмінних простоїв

-"-

– 0,13

– 0,03

в

збільшення за рахунок понадурочних робіт

-"-

+ 0,10

+ 0,08

8.

Реальна середня тривалість робочого дня

год.

 

 

 

9.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

10

Максимально можливий фонд робочого часу

дні

 

 

 

 

Завдання 3

Використовуючи дані звітного балансу робочого часу і додаткові дані за балансом на плановий рік, розрахувати:

1) баланс робочого часу за звітний рік у людино–годинах, якщо середньооблікова чисельність робітників складає 500 осіб;

2) баланс робочого часу на плановий рік у людино–годинах і у середньому на 1-ого робітника в годинах;

3) планову середньооблікову чисельність робітників, якщо виробнича програма підприємства складе 855 тис. нормо-годин.

Таблиця

Баланс робочого часу підприємства за період, що аналізується

№з/п

Показники

Од. вимі-ру

Звітний рік

На плановий рік

у середньому на 1 робітника

Всього

У серед-ньому на 1 робіт-ника

1.

Календарний фонд робочого часу

дні

 

365

365

2.

Вихідні і святкові дні

дні

 

114

115

3.

Номінальний фонд робочого часу

дні

 

 

 

4.

Не відпрацьовано всього днів – разом

дні

 

 

 

а

щорічні та інші відпустки

-"-

 

25

24 календар. днів – 80%,

26 календар. днів – 20%.

б

неявки по хворобі

-"-

 

6,55

скорочено на 10%

в

по вагітності і пологам

-"-

 

3,8

на фактич-ному рівні

г

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

-"-

 

4,2

скорочено на 20%

д

цілозмінні простої

-"-

 

0,3

не плануються

є

прогули

-"-

 

0,2

не плануються

ж

неявки з дозволу адміністрації

-"-

 

2,5

не плануються

5.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

дні

 

 

 

6.

Середня тривалість робочого дня

год.

 

7,9

7,95

7.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу

год.

 

 

 

 

Завдання 4

Використовуючи інформацію, наведену в таблиці, проаналізуйте та дайте оцінку повноти використання персоналу (робітників) підприємства за звітний рік порівняно з планом (за допомогою аналізу використання фонду робочого часу).

Таблиця

Дані для оцінки використання робітників підприємства за період, що аналізується

Показники

Позначення

Мину-лий рік

Звітний рік

Відхилення (+,–)

план

факт

від минулого року

від плану

1. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

Ч

160

160

165

 

 

2. Відпрацьовано за рік одним середньообліковим робітником:

 

 

 

 

 

 

– днів

Д

220

220

210

 

 

– годин

Г

1727

1749

1638

 

 

3. Середня тривалість робочого дня, год.

Т

 

 

 

 

 

4.Реальний (ефективний фонд робочого часу, год.

ЕФРЧ

 

 

 

 

 

– у тому числі надурочно відпрацьований час, год.

 

1630

1485

 

 

  

Завдання 5

Використовуючи інформацію, наведену в таблиці, проаналізуйте та дайте оцінку зміни вартості трудового потенціалу підприємства за звітний рік порівняно з минулим. Середньооблікова чисельність персоналу у минилому році – 20 осіб, у звітному році – 22 особи.

Таблиця

Показники для оцінки вартості трудового потенціалу підприємства за звітний рік

Показники

Поз-на-чен-ня

Минулий рік

Звітний рік

Дина-міка по сумі, %

Відхилення, (+,–)

Сума, тис. грн.

Пит. вага, %

Сума, тис. грн.

Пит. вага, %

По сумі, тис. грн.

По пит. вазі,%

1. Фонд основної заробітної плати персоналу

Фозп

444,1

 

556,5

 

 

 

 

2. Фонд додаткової заробітної плати

Фдзп

286,3

 

306,9

 

 

 

 

3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Ізкв

41,7

 

23,0

 

 

 

 

4. Фонд матеріального заохочення (крім інших заохочувальних та компенсаційних виплат)

Фмз

10,9

 

12,1

 

 

 

 

5. Фонд соціального розвитку

Фср

32,4

 

38,5

 

 

 

 

6. Вартість трудового потенціалу підприємства

Втп

 

100,0

 

100,0

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!