Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2022 Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з курсу Організація і методика професійного навчання, СДУ

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з курсу Організація і методика професійного навчання, СДУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Індустріально педагогічний технікум Конотопського інституту

Сумського державного університету

  

Організація і методика професійного навчання

 

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту 

Спеціальність 5.01010401 Професійна освіта за профілем підготовки

 

2014

 

ЗМІСТ 

1.

 

Значення курсового проектування для підготовки майстрів виробничого навчання......................................................................

2

2.

Мета курсового проектування............................................

2

3.

Об’єм курсового проекту...................................................

2

4.

Методичні вказівки по виконанню розділів і підрозділів курсового проекту...................................................................................

3

5.

Характеристика і навчально-виховні задачі теми......................

3

6.

Планування навчально-виробничої роботи...............................

4

7.

Складання переліку навчально-виробничих робіт ...................

5

8.

Складання плану виробничого навчання групи на місяць.........

6

9.

Складання поурочно-тематичного плану вивчення теми...........

6

10.

Підбір матеріально-технічної бази............................................

7

11.

Розробка планів уроків і написання конспектів вступних інструктажів.........................................................................

9

 

ЗНАЧЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

При виконанні курсового проекту студенти набувають навички планування учбово-виховного і виробничого процесу в учбовій групі.

Успішно виконати курсовий проект можливо тільки в тому разі, якщо студент набув міцних знань не тільки з предмету “Організація і методика виробничого навчання”, але і із суміжних з ним педагогічних і спеціальних предметів психолого-педагогічного та електротехнічного циклу, виконав практичні завдання, набув самостійності в плануванні процесу виробничого навчання в учбовій групі.

 

МЕТА КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

Метою курсового проектування з предмету “Організація і методика виробничого навчання” – є поглиблення знань, умінь і навичок набутих студентами при вивченні предметів психолого-педагогічного та спеціального циклу.

 

ОБ’ЄМ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

Курсовий проект складається із пояснювальної записки і графічної частини. Пояснювальна записка повинна мати 25-30 сторінок тексту, формату А4 (Times New Roman 14 pt., інтервал 1,5) з дотриманням вимог стандарту і вміщувати наступні матеріали, розділи і підрозділи.

Завдання на розробку курсового проекту.

Зміст з вказаним початком сторінок кожного із розділів і підрозділів.

Вступ.

1. Характеристика і навчально-виховні задачі теми.

2. Планування навчально - виробничої роботи.

2.1. Складання переліку навчально-виробничих робіт.

2.2. Складання плану виробничого навчання групи на місць.

2.3. Складання поурочно-тематичного плану вивчення теми.

3. Підбір матеріально-технічної бази.

4. Складання планів уроків і написання конспектів вступних інструктажів.

5. Інструкційні і інструкційно-технологічні карти.

Література.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КОЖНОГО ІЗ РОЗДІЛІВ І ПІДРОЗДІЛІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

ВСТУП 

У вступі описати коротко стан і перспективи розвитку профтехосвіти, задачі, які стоять перед майстрами.

Література: підручники ОМВН, матеріали фахових видань, інтернет видання галузі профтехосвіти.

Об’єм: не більше двох сторінок. 

ХАРАКТЕРИСТИКА І НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ

ЗАДАЧІ ТЕМИ 

В текстовій частині вказати номер розробленої теми програми, її назву, кількість учбових годин для вивчення згідно з учбовим планом, місце вивчення, півріччя в якому вивчається, курс, місяць і число, якими починається і закінчується вивчатись (розкладку по місяцям), скільки годин кожен тиждень буде вивчатись тема, згідно з навчальним планом, коротко описати зміст матеріалу теми, який вона включає, вказати з якими іншими темами програми виробничого навчання вона пов’язана (міжтемні зв’язки), вказати з якими предметами пов’язана тема, зокрема з темою спец технологія, також сказати, що нового вивчають учні в даній темі, що повторюють із раніше вивченого, які навички і уміння із раніше набутих будуть вдосконалюватись, а які будуть набуватись нові учнями, які форми занять і найбільш раціональні методи навчання необхідно використовувати при вивченні теми, які методи і форми виховної роботи будуть використовуватись під час вивчення теми. Яким чином найбільш раціонально повинні організовувати своє робоче місце учні, вивчаючи тему, які правила техніки безпеки засвоять учні в процесі вивчення теми, вказати яке значення має розроблювана тема для майбутньої професії учнів. Вказати учбово-методичну літературу, необхідну для розширення і поглиблення знань при вивченні теми.

 

ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ 

В текстовій частині вказати задачі і мету планування навчально-виробничої роботи, перелічити основні плануючі документи в виробничому навчанні, які складають майстри.

 

СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ РОБІТ 

В текстовій частині вказати мету і задачі складання переліку навчально-виробничих робіт. Вимоги, що пред’являються до переліку навчально-виробничих робіт, які включаються в перелік. Вказати джерела з яких підбираються училища для складання переліку, на який період складається перелік, де розглядається і ким затверджується складений перелік. Яке значення має перелік для підготовки учнів з професії.

Перелік скласти на півріччя, в якому вивчається тема, на листах формату А4 писати вздовж широкої сторони. Якщо на тему, яка входить в перелік для вивчення відводиться тільки 24 години, то її необхідно розділити на підтеми з кількістю годин в підтемі 18, 12, 24, групуючи в кожній підтемі матеріал однакового змісту. Кожну підтему умовно розподілити на уроки. До кожного з уроків підібрати учбово-виробничі роботи, нумеруючи їх на кожному уроці з 1 між кожного з учбово-виробничих робіт, що виділені на кожен урок, розподілити час на виконання і вказати цей час в графі на справи, а якщо є роботи, то на роботу в графі на виробничу діяльність. Для складання плану використати учбовий план і програми з професії. Нормативи приведеного часу, підручники з спец технології.

 

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ НА МІСЯЦЬ 

В текстовій частині вказати з якою метою складається план виробничого навчання на місяць, де обговорюється складений план, ким затверджується, хто його складає. План скласти на той місяць, в якому вивчається більша частина годин теми, добавивши попередні теми, якщо розроблена тема починається вивчатися не спочатку, або наступна, якщо не вистачає тем до кінця місяця. Учбово-виробничі роботи для складання плану виписати з складеного переліку учбово-виробничих робіт.

План скласти по формі, яка вказана в даних рекомендаціях

Література: ОМВН В.О. Скакун, довідкові матеріали. 


СКЛАДАННЯ ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

В текстовій частині вказати задачі поурочно-тематичного планування, з якою метою майстри складають поурочно-тематичні плани, які графи включають в цей план. скласти план по рекомендованій формі на свою тему, вказавши в ньому підтеми, а в кожній з підтем тему уроку, а також навчальну і виховну мету.

  1. Як відомо, тема уроку вказує на деяку кількість матеріалу, взятого з підтем, а навчальна мета, те чому повинні навчитись учні на даному уроці, або що повинні закріпити і повторити з раніше вивченого. Після навчальної мети вказується виховна мета.

  2. Відпрацьовування точності удару молотком в наміченому місці.

Виховувати належне ставлення до виконання завдань, свідому трудову дисципліну, бережливе ставлення до інструментів.

До кожного уроку, прикладеного до цього плану, вправи перенести з переліку учбово-виробничих робіт.

Також до кожного уроку підібрати необхідне матеріально-технічне і дидактичне забезпечення.

 

ПІДБІР МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

В текстовій частині вказати значення своєчасного підбору МТБ і дидактичних засобів навчання для успішного проведення майстром занять, які існують нормативні документи для вибору майстром необхідної МТБ.

Підручники ОМВН розділ “Підготовка майстра до вивчення теми програми”.

Скласти три відомості.

Відомість потрібної кількості інструментів і пристроїв, формат А4. 

№ п/п

Назва

Характеристика

Потрібна кількість

Примітка

На учня

На групу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Для заповнення цієї таблиці використати нормативи на обладнання, інструменти, пристрої, вибрати - необхідне занести в таблицю. 

2. Відомість потрібної кількості матеріалів і заготовок.

№ п/п

Назва

Одиниці виміру

Характеристика і вигляд

Потрібна кількість

Примітка

На учня

На групу

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Заготовити на основі аналізу вправ і матеріалів, які використовуються при виконанні цих вправ. Використовуючи нормативні переліки МТБ учбових майстерень для підготовки з професії. 

3. Відомість потрібної кількості наочних посібників і технічних засобів.

№ п/п

Назва

Одиниці виміру

Наочні посібники

 

плакати

машини

люди

контр. зразки

кінофільми

техн. засоби навчання

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заповнення цієї таблиці необхідно проаналізувати зміст матеріалу всіх уроків по темі і використовуючи нормативи, обладнання, інструменти, інвентар, вибрати все необхідне для оснащення робочого місця майстра, а також використати вимоги учбових планів і програм.

 

СКЛАДАННЯ ПЛАНІВ УРОКІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ І КОНСПЕКТІВ ВСТУПНИХ ІНСТРУКТАЖІВ 

В текстовій частині вказати, яке значення має своєчасна підготовка майстра до занять, особливо до уроку, що включає в себе така підготовка. Вказати тип уроку, форми роботи учнів на уроці, використання методів навчання, реалізацію дидактичних принципів.

Далі розробку здійснювати в такому порядку:

1) Складання плану уроку № 1( див. завд.) з поурочно - тематичного плану.

2) Написання конспекту вступного інструктажу № 1.

3) Складання плану уроку № 2 (див. завд.) з поурочно - тематичного плану.

4) Написання конспекту вступного інструктажу № 2. 

Спочатку розробити план уроку, далі перелік питань вступного інструктажу (виклад нового матеріалу) до даного уроку і відповіді на дані заплановані питання, крім того конспект включає, якщо необхідно графіки, малюнки, ескізи.

Список літератури 

Основна 

1. Скакун В.А. «Методика производственного обучения», Ч. 1- М.: А.П.О., 1992. – 204 с. ; Ч. 2 - М.: А.П.О., 1992. – 163 с.

2. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения.Учебное пособие.- М. «Форум», 2007-336 с.

3. Ничкало Н.П. “Педагогічна книга майстра виробничого навчання”, Київ, “Вища школа”, 1994-383с.

4. Кругликов Г.И.Методика профессионального обучения с практикумом: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2008.-288с.

Додаткова

1. Шматков Є.В. Методика професійного навчання. Частина 2. Методика професійно-практичного навчання. УІПА, Харків, 2002.-214с.

2. Скакун В.А. «Введение в профессию мастера производственного обучения»; Метод. пособие, - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Высшая шк., 1988. – 239 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!