Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2008 Курсова з предмету Міжнародна економічна діяльність України

Курсова з предмету Міжнародна економічна діяльність України

« Назад

Курсова з предмету «Міжнародна економічна діяльність України»

Типові рекомендовані теми:

Студент має обрати підприємство-суб’єкта ЗЕД України і обрати актуальну для нього управлінську проблему. Деякі теми передбачають обрання зовнішньоекономічної операції певного виду, що конкретизовує тему і зазначається в ній. 

1. Підвищення економічної ефективності міжнародних економічних операцій (за обраним видом операцій)

2. Підвищення економічної ефективності зовнішньоекономічних операцій (за обраним видом операцій)

3. Підвищення економічної ефективності експортних операцій підприємства ….

4. Підвищення економічної ефективності імпортних операцій підприємства ….

5. Підвищення економічної ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства

6. Підвищення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

7. Оптимізація економічної ефективності зовнішньоекономічних операцій (за обраним видом операцій)

8. Вдосконалення організації та техніки здійснення зовнішньоекономічних операцій (за обраним видом операцій)

9. Управління міжнародною економічною діяльністю …підприємства на ринку … (товару, послуги, країни, регіону і т.п. )

10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю …підприємства на ринку … (товару, послуги, країни, регіону і т.п. )

11. Вдосконалення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності …підприємства

12. Вдосконалення менеджменту міжнародної контрактної діяльності …підприємства

13. Економічна оцінка ризиків зовнішньоекономічної діяльності…підприємства

14. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності…підприємства

15. Управління ризиками зовнішньоекономічної операції…підприємства (за обраним видом операцій)

16. Удосконалення валютно-фінансового забезпечення зовнішньоекономічних операцій (за обраним видом операцій)

17. Вдосконалення транспортного забезпечення ЗЕД підприємства…

18. Механізми фінансування зовнішньоекономічних операцій (за обраним видом операцій)

19. Механізми кредитування зовнішньоекономічних операцій (за обраним видом операцій)

20. Залучення іноземного інвестора на підприємство суб’єкта ЗЕД (інвестиційна операція)

21. Залучення прямого іноземного інвестора на підприємство суб’єкта ЗЕД (інвестиційна операція)

22. Залучення портфельного іноземного інвестора на підприємство суб’єкта ЗЕД (інвестиційна операція)

23. Венчурне фінансування інвестиційного проекту підприємства…

24. Формування стратегії виходу підприємства на міжнародні фінансові ринки

25. Формування стратегії виходу підприємства на міжнародні ринки облігацій

26. Формування стратегії виходу підприємства на міжнародні ринки акцій

27. Формування стратегії виходу підприємства на міжнародний ринок IPO

28. Оцінка економічної ефективності міжнародних інвестиційних операцій

29. Оцінка економічної ефективності виходу підприємства на міжнародний ринок IPO

30. Оцінка економічної ефективності виходу підприємства на зовнішній ринок

31. Підвищення економічної ефективності міжнародних інвестиційних операцій

32. Підвищення економічної ефективності виходу підприємства на міжнародний ринок IPO

33. Підвищення економічної ефективності виходу підприємства на зовнішній ринок

34. Формування конкурентних переваг підприємства…( суб’єкта ЗЕД ) на зовнішньому ринку

35. Підвищення конкурентоспроможності підприємства (суб’єкта ЗЕД) на зовнішньому ринку

36. Формування стратегії виходу підприємства на міжнародні товарні ринки

37. Формування стратегії виходу підприємства на міжнародні ринки послуг

38. Спільна підприємницька діяльність компанії … в сфері (галузі)

39. Розвиток інвестиційного співробітництва між Україною та ЄС в галузі…. (на прикладі конкретної компанії)

40. Підвищення економічної ефективності міжнародного інвестиційного проекту в галузі…

41. Формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства…

42. Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства на світовому ринку технологій

43. Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства на світовому ринку ……..

44. Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства …..на світовому ринку технологій

 

Рекомендована структура та вимоги до змісту:

Вступ

Розділ I. Теоретичні засади аналізу міжнародних економічних операцій (або міжнародної економічної діяльності)

1.1. Сутність, види та роль міжнародних економічних операцій (обрати та вказати вид операції).

1.2. Специфіка міжнародних економічних операцій (особливості певного виду операцій на світовому ринку в цілому або в певній галузі, регіоні, групі країн та ін.)

1.3. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності міжнародних економічних операцій

(ЗЕД, МЕД або обирається вид міжнародної економічної операції: експортні/імпортні, торгові товарні, торгівлі послугами, орендні, міжнародні коопераційні, компенсаційні, бартерні, угоди з розподілу продукції, трансферу технологій, торгівлі ПІВ, фінансові, кредитні та ін..) 

Розділ II. Дослідження механізмів міжнародної економічної діяльності підприємства (або ЗЕД, міжнародних економічних операцій, дослідження бізнес-середовища діяльності підприємства на зарубіжному ринку …)

2.1. Загальна характеристика МЕД підприємства.

2.2. Організація управління МЕД на підприємстві.

2.3. Регулятивні засади міжнародних економічних операцій. 

Розділ III. Напрямки підвищення економічної ефективності міжнародних економічних операцій підприємства…

3.1. Характеристика міжнародного контракту на здійснення міжнародної економічної операції

3.2. Оцінка економічної ефективності міжнародних економічних операцій

3.3. Розробка рекомендацій щодо доцільності та підвищення економічної ефективності міжнародних економічних операцій підприємства… 

Висновки

Рекомендації до змісту розділів: 

В розділі I розкривається сутність та економічна роль обраного виду зовнішньоекономічних операцій, їх характеристика, специфіка та особливості цього виду зовнішньоекономічних операцій, а також особливості міжнародного ринку тих товарів та послуг (або інше), які є об’єктами даних операцій, економічні інтереси і мотиви учасників (контрагентів) цих операцій, особливості ціноутворення, специфіка міжнародних контрактів на здійснення цих операцій, фактори ефективності цих операцій і т.п. 

В II розділі подається характеристика ЗЕД підприємства: які форми і види ЗЕД здійснює підприємство, які здійснює види зовнішньоекономічних операцій, яке місце займає на відповідних ринках, хто є зарубіжними партнерами, яка динаміка ЗЕД за 3-5 років, яка товарна та географічна характеристика ЗЕД, які зовнішньоекономічні стратегії застосовує компанія, які плани та перспективи розвитку ЗЕД компанії.

У параграфі 2.2 визначається як організована система управління ЗЕД (функцію управління ЗЕД покладено на: діючі економічні чи інші служби; є відділ ЗЕЗ; департамент ЗЕД; дирекція ЗЕД; зовнішньоекономічна фірма; ЗЕД здійснюється через посередників; чи інші варіанти організації ЗЕД). Яка внутрішня оргструктура підрозділу з управління ЗЕД (побудовано за функціональним, товарним, територіальним чи матричним принципом), як розподілені функції. Розкриваються організаційно-економічні механізми та практика здійснення даного виду зовнішньоекономічних операцій на підприємстві, які досягнення та проблеми є в здійсненні даних зовнішньоекономічних операцій. Як встановлюються контакти із зарубіжним партнером, які використовуються комерційні документи (оферта, запит, замовлення та ін.), як ведуться міжнародні переговори та ін.. Які застосовуються інструменти оцінки комерційних пропозицій, розробки конкурентного листа, визначення експортно-імпортних цін і т.п.. Які сучасні інструменти менеджменту ЗЕД застосовуються? Напрямки вдосконалення системи організації та управління ЗЕД.

У параграфі 2.3 «Регулятивні засади …зовнішньоекономічних операцій» розкриваються регулятивні засади та правові умови здійснення даного виду зовнішньоекономічних операцій, в т.ч. міжнародні норми, які врегульовують здійснення даної МЕО та національна законодавчо-нормативна база здійснення даної МЕО.

Розкривається система регулювання даного виду операцій та конкретної обраної зовнішньоекономічної операції. Тарифне регулювання. Визначається код УКТ ЗЕД товару. Визначається ставка мита. Митні процедури, перелік документів, що необхідні для розмитнення. Потенційні зміни умов тарифного регулювання даної МЕО або виду ЗЕД, оцінка їх впливу на МЕО (або ЗЕД компанії).

Нетарифне регулювання (в т.ч. ліцензування, квотування, індикативні ціни, спеціальні види мита, технічні бар’єри та вимоги технічних регламентів, та ін.). Заборони, вимоги та стандарти, які застосовуються до даного товару при зовнішньоторговельних операціях. Потенційні зміни умов нетарифного регулювання даної МЕО або виду ЗЕД, оцінка їх впливу на МЕО (або ЗЕД компанії).

Валютне регулювання МЕО, оподаткування МЕО. Валютні та податкові умови здійснення МЕО. Граничні терміни розрахунків за експортно-імпорними операціями. Регулятивні умови здійснення валютних, інвестиційних, кредитних операцій в Україні. Потенційні зміни умов валютного регулювання та оподаткування даної МЕО або виду ЗЕД, оцінка їх впливу на МЕО (або ЗЕД компанії).  

У III розділі подається характеристика міжнародного контракту на здійснення обраного виду зовнішньоекономічної операції, в т.ч. істотні та неістотні умови контракту. Обгрунтування вибору ключових параметрів контракту. Проект контракту на здійснення обраної зовнішньоекономічної операції розробляється з урахуванням особливостей регулювання, умов здійснення операції та особливостей самого товару (послуги). Структура проекту контракту відповідає міжнародним нормам та рекомендаціям Положення «Про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)».

Обґрунтовуються економічні та організаційні можливості виконання ЗЕД угоди. Особливості та умови транспортування. Вибір базисної умови поставки. Фінансування та кредитування МЕО.

Проводиться оцінювання економічної ефективності обраної МЕО (техніко-економічне обґрунтування міжнародної економічної операції). Розраховуються митні платежі. Розрахунок доходів, витрат, рентабельності, базового та альтернативного коефіцієнтів економічної ефективності згідно наданої розрахункової моделі. Оцінка впливу валютного фактора та інших факторів на ефективність МЕО. Оцінка ризиків МЕО.

Висновки щодо доцільності здійснення МЕО, розробка пропозицій щодо оптимізації МЕО, сформулювати напрямки підвищення економічної ефективності МЕО (МЕД, ЗЕД). Зробити оцінку зміни показників економічної ефективності МЕО в результаті запровадження Ваших пропозицій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!