Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1979 Індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Методологія та організація наукових досліджень, ДНУ ім. О. Гончара

Індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Методологія та організація наукових досліджень, ДНУ ім. О. Гончара

« Назад

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Економічний факультет

Кафедра фінансів

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

Дніпропетровськ 2014

 

Срок до 18-ого числа. Завдання для виконання семантичного аналізу - Суб’єкт підприємництва, Тема для характеристики формального апарату - Розвиток малого бізнесу в Україні 

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне завдання носить аналітично-формальний характер та складається із двох структурних частин:

− оцінка змістового наповнення економічної категорії та її якісний та кількісний семантичний аналіз;

− формування формального апарату дослідження 

Перша структурна частина повинна містити наступні складові. 

Таблиця 1

Існуючі визначення аналізованого поняття 

Джерело

Формулювання визначення

Автор, номер посилання у списку використаної літератури

Текст визначення

Кількість визначень повинна бути не меншою за 10

Таблиця 2

Структурно-декомпозиційний семантичний аналіз 

Джерело

Базові елементи категорії

Приєднані елементи категорії

Автор, номер посилання у списку використаної літератури

Емпіричний об’єкт, семантичне ядро

Властивості (відносини), що характеризують емпіричний об’єкт

Додаткові емпіричні об’єкти, доповнюючі категорії

Суб’єктивність чи об’єктивність основних властивостей (відносин) емпіричного об’єкту

Основні методичні підходи до оцінки емпіричних об’єктів

Таблиця 3

Кількісний семантичний аналіз 

Структурна частина

Варіанти формулювань

Частота виникнення

Емпіричний об’єкт, семантичне ядро

1

 

2

 

3

 

4

 

…..

 

Властивості (відносини), що характеризують емпіричний об’єкт

1

 

2

 

3

 

4

 

…..

 

Додаткові емпіричні об’єкти, доповнюючі категорії

1

 

2

 

3

 

4

 

…..

 

Суб’єктивність чи об’єктивність основних властивостей (відносин) емпіричного об’єкту

1

 

2

 

3

 

4

 

…..

 

Основні методичні підходи до оцінки емпіричних об’єктів

1

 

2

 

3

 

4

 

…..

 

Рисунок 1 − Структурно-декомпозиційний аналіз пропонованого визначення поняття за результатами кількісного семантичного аналізу 

Формулювання пропонованого визначення 

Список літератури, за яким проведено семантичний аналіз 

Обсяг першої структурної частини не повинен перевищувати 5 сторінок 

Друга структурна частина повинна містити наступні елементи:

− характеристика прикладної актуальності теми дослідження. Повинна містити опис проблематики дослідження у взаємозв’язку із сучасними економічними реаліями. Обсяг елемента − до 1/3 сторінки ;

− формулювання об’єкта, предмета дослідження. Формулювання об’єкта та предмета дослідження повинні співвідноситись як загальне та часткове, формулювання предмета дослідження мають строго співвідноситись із темою дослідження. Всі формулювання повинні відповідати формулі та позиціям паспорта спеціальності 08.00.08. Обсяг елемента − до 30 слів;

− формулювання мети та завдань дослідження. Мета дослідження спрямовується на вирішення проблематики, виявленої в актуальності та повинна стосуватись предмета дослідження. Завдання відображають етапи досягнення дослідження та його структуру. Обсяг елемента − до 1 сторінки;

− характеристика методології дослідження. Містить перелік методів, які будуть використані у дослідженні у взаємозв’язку з результатами, які будуть отримані (метод − результат/ результати). Обсяг елемента − до 1/3 сторінки. 

Обсяг другої структурної частини не повинен перевищувати 2 сторінок. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне завдання не є структурованим, оформлюється як письмова робота з титульною сторінкою стандартного зразка (Додаток А), зміст не наводиться, список використаної літератури наприкінці індивідуального завдання не наводиться. Список використаної літератури входить до складу першої частини індивідуального завдання. Кожна структурна частина починається з нової сторінки. На початку структурної частини наводиться заголовок 

ЧАСТИНА 1

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ

чи

ЧАСТИНА 2

ОПИС ФОРМАЛЬНОГО АПАРАТУ ДОСЛІЖЕННЯ

Потім наводиться формулювання конкретного завдання відповідно варіанту

Наприклад,

Оборотні активи підприємства тощо.

Стандарти оформлення тексту, рисунків, таблиць, списку використаної літератури (у першій структурній частині) відповідають стандартам нормо контролю за дипломною роботою.

 

Додаток А

Приклад оформлення титульної сторінки індивідуального завдання 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Кафедра фінансів

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни

«Методологія та організація наукових досліджень»

 

Частина 1. Семантичний аналіз поняття «Кредитний ринок»

Частина 2. Формальний апарат дослідження за темою «Сучасний стан кредитного ринку України» 

Частина 1

________ балів

Виконав:

Частина 2

________ балів

студент групи ЕФ-14м-1з

Разом

________ балів

Прізвище

 

 

Ім’я По-батькові

 

 

Перевірив:

 

 

Завідувач кафедрою фінансів

 

 

Д-р екон. наук, доц.

 

 

Грабчук О. М.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!