Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1965 Курсова робота з Фінансового обліку і економічного аналізу, КНУ ім. Т. Шевченка

Курсова робота з Фінансового обліку і економічного аналізу, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

Курсова робота з фінансового обліку і економічного аналізу 

Фінансовий облік і аналіз зареєстрованого капіталу і розрахунків із засновниками 

Робота допущена до захисту

“_____”_______________201_ р.

 

 

Студентки 3 курсу

денної форми навчання

за спеціальністю 6.030509

“Облік і аудит”

В.о. завідувача кафедри обліку та аудиту к.е.н., доц. Засадний Б.А.

 

(підпис)

Робота захищена:

(Дата)

(Оцінка)

 

Покотило Дарини Олександрівни

__________________________________(підпис)

Науковий керівник:

Кірей Оксана Сергіївна

к.е.н., асистент

_________________________________(підпис)

               (дата виконання роботи)

 

  

Київ – 2015 рік 

 

Характеристика основних параметрів змісту та форми курсової роботи

з/п

Критерій оцінювання

Кількість балів

1.

Оцінка обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети та завдань (макс. 5 балів)

 

2.

Оцінка змісту курсової роботи (оцінка рівня розробки наукової теми вітчизняними та зарубіжними вченими; наукове та практичне значення дослідження; використання сучасних методів економічного дослідження та інформаційних технологій) (макс. 20 балів)

 

3.

Оцінка висновків та пропозицій (макс. 5 балів)

 

4.

Оцінка використання бібліографічних джерел (макс.5 балів)

 

5.

Оцінка самостійності виконаної роботи (макс. 10 балів)

 

6.

Оцінка оформлення курсової роботи (макс. 5 балів)

 

 

Разом (макс. 50 балів)

 

 

Критерії оцінювання курсової роботи під час захисту 

з/п

Критерій оцінювання

Кількість балів

1.

Оцінка презентація студента, підготовленої за результатами курсової роботи (макс. 10 балів)

 

2.

Доповідь студента під час захисту (макс. 20 балів)

 

3.

Відповіді студента на запитання членів комісії (макс. 20 балів)

 

 

Разом (макс. 50 балів)

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!