Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1960 Розрахункова робота з курсу Системи технологій для спеціальності Менеджмент та адміністрування

Розрахункова робота з курсу Системи технологій для спеціальності Менеджмент та адміністрування

« Назад

Розрахункова робота із дисципліни «Системи технологій» галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» для студентів напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Ціль: систематизація, закріплення теоретичних, практичних, експериментальних знань по дисципліні „Системи технологій”,  використання їх у процесі конкретних виробництв та розвиток навичок самостійної роботи студентів. Виконуючи РР, студенти оволодівають елементами проведення науково-дослідної роботи, комплексного творчого підходу до вирішення завдань дослідження та розкривають реальні знання систем технологій на виробництві.

Тема РР: «Дослідження сутності певного технологічного процесу, обґрунтування показників та оцінка їх рівня».

Мета роботи: вивчення фізико-хімічних основ певного технологічного процесу та визначення його особливостей. Показники техніко-економічної оцінки процесу.

Стиль – науковий.

Титульна сторінка з датою подання викладачеві на перевірку.

Зміст. Назви розділів, параграфів тощо, які розкривають тему дослідження, із зазначенням  номерів сторінок.

Вступ 1-2 стор. Розкриття службового призначення деталі, яка пропонується для розрахунків, та технологічних процесів виготовлення заготівки  і  обґрунтування підходу для розкриття теми.  Основна частина 18-20 стор. Аналітична частина, яка розкриває сутність певного технологічного процесу. Розробка напряму дослідження. Дослідницька частина. Визначення певного технологічного процесу. Обґрунтування показників. Розкриття особливостей технологічного процесу (структура, устаткування, застосування сировини, матеріалів, кінцева продукція), що дозволить обґрунтувати показники для проведення техніко-економічної оцінки. Така оцінка необхідна для вдосконалення технологічного процесу.

Висновки (2-3). Пропозиції, рекомендації. Список літератури.

Додатки. Копії документів, розрахункові таблиці, технологічні схеми, з дотримуванням нормативно-встановлених правил оформлення тексту, таблиць, схем, малюнків. Після виконання РР подається викладачеві не пізніше зазначеної в навчальному плані дати. Підготовка якісної роботи є обов’язковою умовою отримання студентами позитивної оцінки за дисципліною „Системи технологій”.

Завдання 1. Визначите: коефіцієнт використання матеріалу; потребу металу на програму у натуральному виразі та економічну доцільність одного із технологічних процесів виготовлення заготівки. Опишіть цей процес.

з/п

Статті затрат

Виріб, од.

кришка

циліндр

шток

1.

План випуску

7 000

3 500

3 500

2.

Технологічний процес виготовлення заготівки

Лиття

   (Л)

Штамп. із виливка

     (Ш)

Зварюв.

      (З)

Лиття (Л)

Прокат

Лиття

(Л)

Штамп. із прокату

(Ш)

чавун

сталь

3.

Норма використання матеріалу, кг

0,48

0,52

0,46

1,6

1,65

1,75

1,4

1,6

4.

Чиста маса виробу, кг

0,4

1,5

1,2

5.

Середня вартість 1 т заготівок, грн.

39 700

40 800

35 390

36 140

36 970

28 000

39 790

40 400

 

Завдання 2. Визначите: коефіцієнт використання матеріалу; потребу металу на програму у натуральному виразі та економічну доцільність одного із технологічних процесів виготовлення заготівки. Опишіть цей процес.

з/п

Статті затрат

Виріб, од.

кришка

циліндр

шток

1.

План випуску

5 800

4 200

3 900

2.

Технологічний процес виготовлення заготівки

Лиття

(Л)

Штамп. із виливка

(Ш)

Зварюв.

(З)

Лиття (Л)

Лиття

(Л)

Штамп. із прокату

(Ш)

чавун

сталь

3.

Норма використання матеріалу, кг

1,2

1,3

1,1

3,6

3,8

2,2

2,4

4.

Чиста маса виробу, кг

0,9

3,4

2,0

5.

Середня вартість 1 т заготівок, грн.

40 100

40 800

32 530

36 140

36 970

39 700

40 140

Увага!  Для студентів за списком: 14 - кришка литтям та штампуванням по завданню 1;  21 -  шток по завданню 2.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!