Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1956 Індивідуальне завдання з дисципліни Облік зовнішньоекономічної діяльності, ЛНУ ім. І. Франка

Індивідуальне завдання з дисципліни Облік зовнішньоекономічної діяльності, ЛНУ ім. І. Франка

« Назад

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет ім. І. Франка

Економічний ф-т

 

Індивідуальне завдання з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»

Варіант 2

 

Завдання для виконання практичної частини індивідуальної роботи

Для виконання практичного завданнянеобхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ „Світ” за грудень ц.р.;
 • відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, підрахувати обороти по кожному рахунку зокрема та визначити кінцеве сальдо;
 • зазначити первинні документи, якими оформляються наведені операції;
 • здійснити необхідні розрахунки;
 • заповнити облікові регістри за рахунками 31 „Рахунки у банках”, 33 ”Інші кошти”, 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 „Розрахунки з різними дебіторами”, 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 68 „Розрахунки за іншими операціями”;
 • скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку за наведеною нижче формою;
 • за даними оборотної відомості скласти Баланс станом на останнє число звітного періоду поточного року за діючою формою.

 

Дані для виконання

Залишки за синтетичними рахунками на 30-те листопада ц.р.

 

 

Шифр рахунку

Назва рахунку

Сума, грн.

 

10

Основні засоби

 

 

13

Знос (амортизація) майна

 

 

20

Виробничі запаси

 

 

26

Готова продукція

 

31

Рахунки у банках

 

40

Статутний капітал

 

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

 

 

Аналітичні відомості за рахунком 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 

Назва аналітичного рахунку

 

Сума

 

дол.

грн

 

Фірма „Далі”

 

 

 

 

Курси НБУ на дати здійснення операцій

Дата

Крс НБУ, грн./дол. США

01.12

8,02

05.12

8,07

12.12

8,05

19.12

8,08

25.12

8,02    

28.12

8,04

31.12

8,01

 

  

Реєстр господарських операцій ТзОВ „Світ” за грудень 20   р.

№ оп.

Дата

Первинні документи

Зміст господарських операцій

Сума

Кореспонденція рахунків

дол.

грн.

Дт

Кт

1.

01.12

 

Перераховано з поточного рахунку грошові кошти для купівлі 15 000 дол. США за курсом 8,05 грн/дол. США з метою погашення кре­диторської заборгованості фірмі „Далі”

-

 

 

 

2.

01.12

 

Перераховано з поточного рахунку комісійну винагороду АКБ „Україна” за послуги конвер­сії

-

50

 

 

3.

01.12

 

 

-

 

 

 

4.

01.12

 

Зараховано на валютний рахунок куплену іноземну валюту

15000

 

 

 

5.

01.12

 

Нараховано комісійну винагороду банку

-

 

 

 

6.

01.12

 

 

-

 

 

 

7.

01.12

 

Відображено різницю між курсом купівлі валюти та курсом НБУ

-

 

 

 

8.

01.12

 

Оплачено заборгованість фірмі „Далі" за отриману сировину

15000

 

 

 

9.

01.12

 

Визначено та відображено у складі фінансових результатів

 • Ø курсову різницю із заборгованості фірмі „Далі”
 • Ø комісійну винагороду банку

 

 

-

-

-

 

 

 

 

 

10.

05.12

 

Перераховано з поточного рахунку грошові кошти для купівлі 1 000 дол. США за курсом 8,10  грн/дол.  США  з  метою  здійснення передоплати  болгарській  фірмі  „Філін”  за імпортну сировину

-

 

 

 

11.

05.12

 

Перераховано  з  поточного  рахунку  АКБ „Україна” комісійну винагороду за послуги конверсії

-

30

 

 

12.

05.12

 

 

-

 

 

 

13.

05.12

 

Зараховано  на  валютний  рахунок  куплену іноземну валюту

1000

 

 

 

14.

05.12

 

Нараховано комісійну винагороду банку за придбання валюти

-

 

 

 

15.

05.12

 

 

-

 

 

 

16.

05.12

 

Відображено  різницю  між  курсом  купівлі

валюти та курсом НБУ

-

 

 

 

17.

05.12

 

Визначено та відображено у складі фінансових результатів

 • Ø курсову різницю
 • Ø комісійну винагороду банку

 

 

-

-

-

 

 

 

 

 

18.

05.12

 

Здійснено  передоплату  фірмі  „Філін” за імпортну сировину

1000

 

 

 

19.

12.12

 

Відвантажено готову продукцію на експорт румунській фірмі „Дунай”

2000

 

 

 

20.

12.12

 

Нараховано ПДВ при експорті операцій

-

 

 

 

21.

12.12

 

Нараховано та сплачено при експорті:

- мито;

 

- митні збори.

-

-

 

-

-

 

220

220

20

20

 

 

22.

12.12

 

Списано    на    реалізацію    собівартість реалізованої продукції

-

75000

 

 

23.

12.12

 

Відображено у складі фінансових результатів:

- дохід від реалізації готової продукції;

- собівартість реалізованої продукції;

- митні збори.

 

-

-

-

 

 

 

 

24.

19.12

 

Сплачено  на митниці  при  оприбуткуванні сировини від фірми „Дунай”:

- мито;

- митні збори.

 

 

-

-

 

 

100

10

 

 

25.

19.12

 

Нараховано ПДВ при ввезені сировини, що імпортується

-

 

 

 

26.

19.12

 

Сплачено ПДВ

-

 

 

 

27.

19.12

 

Оприбутковано сировину від фірми „Філін”

1000

 

 

 

28.

19.12

 

Нараховано мито та митні збори на імпорту сировину

 

-

-

 

 

 

 

29.

19.12

 

Відображено   сплачений   ПДВ   у   складі податкового кредиту

-

 

 

 

30.

19.12

 

Визначено та відображено у складі фінансових результатів митні збори

-

 

 

 

31.

25.12

 

Перераховано  з  поточного  рахунку  АКБ „Україна” грошові кошти для купівлі 1 700 дол. США за курсом 8,04 грн/дол. США для здійснення передоплати канадській фірмі „Такт” за імпортну сировину

-

 

 

 

32.

25.12

 

Перераховано з поточного рахунку АКБ „Україна” комісійну винагороду за послуги конверсії

-

30

 

 

33.

25.12

 

 

-

 

 

 

34.

25.12

 

Зараховано  на  поточний  рахунок  куплену іноземну валюту

1700

 

 

 

35.

25.12

 

Нараховано комісійну винагороду банку за послуги конверсії

-

 

 

 

36.

25.12

 

 

-

 

 

 

37.

25.12

 

Відображено  різницю  між  курсом  купівлі валюти та курсом НБУ

-

 

 

 

38.

25.12

 

Визначено та відображено у складі фінансових результатів

 • Ø курсову різницю
 • Ø комісійну винагороду банку

 

 

-

-

-

 

 

 

 

 

39.

25.12

 

Сплачено аванс канадській фірмі „Такт”     

1700

 

 

 

40.

28.12

 

Одержано на транзитний валютний рахунок виручку від румунської фірми „Дунай”

2000

 

 

 

41.

28.12

 

Визначено та відображено у складі фінансових результатів курсову різницю із заборгованості фірми „Дунай”

-

-

 

 

 

42.

28.12

 

Перераховано  50%  валютної  виручки  для продажу на валютній біржі

 

 

 

 

43.

28.12

 

Зараховано на основний валютний рахунок підприємства 50% валюти, що залишилася

 

 

 

 

44.

28.12

 

Зараховано гривневий еквівалент проданої за курсом 8,02 грн/дол. США валюти

-

 

 

 

45.

28.12

 

Відображено собівартість реалізованої валюти

 

 

 

 

46.

28.12

 

Нараховано та сплачено комісійну винагороду банку за продаж валюти

-

-

50

 

 

 

47.

28.12

 

Відображено у складі фінансових результатів:

- дохід від реалізації валюти;

- собівартість реалізованої валюти

- комісійну винагороду банку.

 

-

-

-

 

 

 

 

48.

31.12

 

Визначено та відображено у складі фінансових результатів курсову різницю за коштами на валютному рахунку на кінець звітного періоду

-

-

 

 

 

49.

31.12

 

Списано фінансові результати на збитки підприємства

-

 

 

 

 


Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець

звітного року

1. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

залишкова вартість

010

 

 

первісна вартість

011

 

 

знос

012

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

 

 

первісна вартість

031

 

 

знос

032

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом І

080

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

готова продукція

130

 

 

товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська, заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чисто реалізаційна вартість

160

 

 

первісна вартість

161

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська, заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх доходів

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

інші оборотні активи

250

 

 

 

260

 

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

 

 

 

Форма № 1

БАЛАНС 

ТзОВ “Світ” на__________ц.р.

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець

звітного року

1.Власни капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

 

 

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток)

350

 

 

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом І

380

 

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом ІІ

430

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом ІІІ

480

 

 

ІV. Поточні

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

Поточні зобовязання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

 

 

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

Усього за розділом ІV

620

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!