Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1955 Оцінка міжнародної конкурентоспроможності країни

Оцінка міжнародної конкурентоспроможності країни

« Назад

Оцінка міжнародної конкурентоспроможності країни 

Етапи оцінки міжнародної конкурентоспроможності країни 

1. Загальна характеристика країни:

- належність країни до групи, згідно класифікації МВФ, Світового банку, ООН та інших міжнародних організацій;

- основні макроекономічні показники та їх динаміка за три останні роки (ВВП; ВВП на душу населення; обсяги експорту та імпорту; торговельне сальдо; прямі іноземні інвестиції (ПІІ); прямі іноземні інвестиції на душу населення; зовнішній борг; темп інфляції; дефіцит бюджету; рівень безробіття та інші). 

2. Ресурсний метод оцінки конкурентоспроможності країни:

- рівень забезпеченості природними ресурсами;

- людські ресурси (індекс людського розвитку за методикою ООН тощо);

- інфраструктура (транспорт та комунікації);

- характеристика фінансової системи (капіталізація фондового ринку; банківська система);

- науково-технологічний потенціал (кількість науковців країни, інженерів на душу населення; кількість патентів на душу населення; кількість патентних сімей; у кількість патентів, зареєстрованих в США; характеристика технологічного укладу) 

3. Оцінка мезорівня  конкурентоспроможності національної економіки:

- ключові сектори економіки країни та профіль її експертної спеціальності;

- наявність в країні конкурентоспроможних кластерів;

- конкурентоспроможність регіонів та міст країни. 

4. Рейтинговий метод оцінки конкурентоспроможності країни:

- Оцінка міжнародної конкурентоспроможності країни за методикою Всесвітнього економічного форуму (WEF, Global Competitiveness Index);

- Оцінка міжнародної конкурентоспроможності країни за методикою Інституту розвитку менеджменту, м.Лозана (IMD);

- Порівняльний аналіз результатів досліджень міжнародної конкурентоспроможності країн за методикою Всесвітнього економічного форуму (WEF) та за Інституту розвитку менеджменту, м.Лозана (IMD);

- Побудова багатокутників конкурентоспроможності країни за методикою Всесвітнього економічного форуму WEF та за  Інституту розвитку менеджменту, м.Лозана (IMD). 

5. Оцінка інноваційної спроможності країни за методикою Європейського інноваційного табло (European Innovation Scoreboard чи іншою методикою).

6. Розробка рекомендацій щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!