Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1954 Індивідуальне завдання на тему Аналіз міжнародної маркетингової діяльності фірми

Індивідуальне завдання на тему Аналіз міжнародної маркетингової діяльності фірми

« Назад

В разі неможливості виконання запропонованого вище завдання внаслідок проходження практики студентами денної форми навчання на об’єктах макрорівня (Міністерства та відомства, асоціації, фонди тощо) студент обирає індивідуальне завдання "Аналіз міжнародної маркетингової діяльності фірми", яке виконується за джерелами вторинної інформації. Об’єкт дослідження (фірма) визначається студентом самостійно з числа найбільш успішних компаній світу за міжнародними рейтингами (Top100 Best Global Brands, складеного консалтинговою компанією Interbrand станом на рік, що передує року виконання роботи). Зміст завдання:

1. За даними джерел вторинної інформації підготувати аналітичний звіт про маркетингову діяльність фірми на зарубіжних ринках.

1.1Організація міжнародної маркетингової діяльності:

- ідентифікуйте міжнародний маркетинговий комплекс підприємства: (аналіз товарної політики; цінова політика; характеристика системи збуту (канали розподілення продукції та організаційна структура управління збутом); просування продукції);

- охарактеризуйте функціональні напрямки міжнародної маркетингової діяльності та конкретні функції менеджерів підприємства; складіть структуру відділу  міжнародного  маркетингу  (маркетингу,  зовнішньоекономічної діяльності, експорту); запропонуйте напрями вдосконалення організаційної структури маркетингового підрозділу;

- ідентифікуйте існуючі на фірмі підходи до організації міжнародної маркетингової активності: стандартизація чи адаптація, централізація чи децентралізація, концентрація чи диверсифікація; проаналізуйте їх ефективність та обґрунтованість.

1.2. Умови та мотиви виходу фірми на зарубіжні ринки:

- з’ясуйте, які мотиви виходу фірми на зарубіжні ринки були (є) пріоритетними; класифікуйте мотиви та спробуйте визначити тип зовнішньоекономічної поведінки фірми;

- охарактеризуйте процес прийняття рішення щодо виходу фірми на зовнішній ринок (на прикладі окремого товару чи послуги); складіть алгоритм цього процесу.

1.3. Маркетингова інформаційна система міжнародного бізнесу:

- охарактеризуйте систему маркетингової інформації на підприємстві (внутрішня інформація, маркетингові дослідження, організація моніторингу бізнес-середовища);

- визначте, чи відповідає існуюча система маркетингової інформації потребам стратегічного та тактичного маркетингу;

- запропонуйте конкретні шляхи вдосконалення система маркетингової інформації фірми.

1.4. Розробка та реалізація стратегії міжнародній маркетинговій діяльності:

- охарактеризуйте систему маркетингового планування на фірмі; які розділи (підрозділи) містить план? Як розробляються та обґрунтовуються заходи з формування міжнародного маркетингового комплексу?

- визначте тип організаційної структури управління міжнародним маркетингом: функціональна, ринкова, матрична; кладіть організаційну структуру управління і покажіть зв’язок маркетингового підрозділу з іншими службами підприємства, посередниками тощо;

- охарактеризуйте систему контролю міжнародної маркетингової діяльності (або взагалі систему контролю за виконанням планів, рішень) на фірмі.

1.5. Система заходів з вдосконалення міжнародної маркетингової діяльності. 

2. За результатами дослідження заповнити ідентифікаційну карту на фірму як додаток до аналітичного звіту. (Див. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – с. 62-65 або Тема №3 дистанційного курсу).

Вимоги до оформлення індивідуального завдання

  1. Титульний лист.

  2. Основна частина – інформація про фірму з обов’язковими посиланнями на джерела первинної та вторинної інформації (за порядковим номером списку літератури) та відповідним чином оформленими рисунками та таблицями також з обов’язковими посиланнями на джерела інформації.

  3. Список літератури, включаючи назви та вихідні дані корпоративних і відомчих джерел, а також повні ідентифікаційні дані джерел Internet.

  4. Ідентифікаційна картка на фірму

Обсяг основного тексту (без додатків та списку літератури) не має перевищувати 20-25 сторінок машинописного тексту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!