Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1940 Робочий зошит з виконання програми навчально-виробничої практики студентів

Робочий зошит з виконання програми навчально-виробничої практики студентів

« Назад

Ваше завдання – оцінити можливість виконання звіту за даною структурою на Вашому підприємстві (тобто які дані та розрахунки можна навести, а які – ні). Також цікаві Ваші пропозиції чим можна її доповнити.

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

 

Зміст

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАЗИ ПРАКТИКИ

1.1. Загальні інформація про базу практики

1.2. Характеристика організаційно-правової форми підприємства та її особливості

1.3. Характеристика основних видів діяльності

1.4. Нормативно-правове забезпечення здійснення основних видів діяльності

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ПРАКТИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАЗИ ПРАКТИКИ

2.1. Виробнича діяльність підприємства

2.2. Маркетингова діяльність та її особливості 

2.3. Кадрове забезпечення діяльності підприємства

2.4. Особливості оподаткування та обліково-бухгалтерської діяльності

2.5. Оцінка зовнішньоекономічної діяльності

2.6. Оцінка фінансово-економічних показників діяльності підприємства

РОЗДІЛ 3.І НДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАЗИ ПРАКТИКИ

1.1. Загальні інформація про базу практики 

1. Повна назва підприємства

2. Скорочена назва підприємства 

3. Юридична адреса 

4. Фактичне місцерозташування

5. Телефон

6. Факс

7. Код ЄДРПОУ (колишній ЗКПО) 

8. Номер і дата державної реєстрації

9. Дата заснування та фактичний термін діяльності, років

10. Форма власності

11. Організаційно-правова форма

12. Дочірні компанії та їхнє відношення до підприємства (Якщо є зазначити)

Повна назва

(форма власності)

Юридична адреса

Вид діяльності

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

13. Філії компанії (Якщо є зазначити найбільших)

Повна назва (форма власності)

Юридична адреса

Вид діяльності

Дата створення

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

14. Кількість працюючих (всього)

Всього:  - ______________ осіб (100%)

в тому числі:

  • на підприємстві - ______________ осіб (____%)
  • на дочірніх підприємствах - ______________ осіб (____%)
  • у філіях - ______________ осіб (____%)

 

1.2. Характеристика організаційно-правової форми підприємства та її особливості 

1.3. Характеристика основних видів діяльності

За статутними документами описати основні види діяльності підприємства

Види діяльності, визначені Статутом підприємства

Фактичне здійснення підприємством виду діяльності (+/-)

 

 

 

 

1.4. Нормативно-правове забезпечення здійснення основних видів діяльності

Навести перелік основних нормативних актів, які регулюють здійснення основних видів діяльності та надати характеристику їх застосування на базі практики


РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ПРАКТИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАЗИ ПРАКТИКИ

2.1. Виробнича діяльність підприємства

2.1. Проаналізувати обсяги виробництва продукції (надання послуг)

№п/п

Види продукції

(робіт, послуг)

Обсяги виробництва, тис. грн.

Частка у загальному обсязі, %

 

 

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Види продукції, робіт, послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести аналіз виробничого потенціалу бази практики 

№п/п

Показники

Ф 1 (код рядка)

Значення

Відхилення (+/-) від попереднього періоду

 

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Балансова вартість основних засобів, всього, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Знос основних засобів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

% зносу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Балансова вартість нематеріальних активів, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Знос нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% зносу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Маркетингова діяльність та її особливості

Аналіз цінової політики підприємства (за будь-який період)

Назва продукції

Ціна реалізації одиниці продукції

Обсяг продажу (одиниць продукції)

Запропонована ціна для продажу (зниження ціни)

Запропонована ціна для продажу (підвищення ціни)

Рівень рентабельності продажу минулого періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обгрунтувати:

1) наскільки має зрости обсяг продажу (попиту) в разі зменшення ціни реалізації (Цр) до ціни зниженої (Цн) за умови збереження досягнутого рівня рентабельності (Р) 

2) яке зменшення обсягу продажу ( попиту) можна допустити для збереження досягнутого рівня рентабельності (Р) у разі підвищення ціни реалізації (Цр) до рівня (Цв) 

3) за якої цінової еластичності можна зберегти досягнутий рівень рентабельності для кожного випадку зміни цін. 

Порахувати індекс конкурентоспроможності товару підприємства 

Проаналізувати рекламні засоби, які використовує підприємство для просування своєї продукції на ринку 

Засоби реклами

Цілі

Орієнтовний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Кадрове забезпечення діяльності підприємства

Здійснити аналіз та охарактеризувати загальну організаційну структуру персоналу 

Загальна структура персоналу 

(назва організації)

Категорії персоналу

Кількість працівників

осіб

у відсотках до підсумку

Працівники виробничих підрозділів

Працівники забезпечувальних підрозділів

Усього працівників виробництва

Лінійні керівники

Функціональні керівники

Працівники апарату управління

Всього адмінуправлінських працівників

 

 

Всього

 

 

Розрахувати:

  • середній діапазон управління в організації (Du)
  • чисельність працівників виробництва в розрахунку на одного управлінського працівника (Kq) 

Проаналізувати соціальний паспорт підприємства (за останні три роки) та зробити висновки про зміни  

Соціальний паспорт трудового колективу ________________________

(назва організації)

саном на «__»_________________20__р.

Стать

чоловіки

жінки

 

 

Вік

15 – 28 років

50 – 54 років

55 – 59 років

 

 

 

Чисельність працівників, які закінчили навчальні заклади

І – ІІ рівнів акредитації

ІІІ – ІV рівнів акредитації

 

 

Стаж роботи

До 3 років

Від 3 до 5 років

Від 5 до 10 років

Від 10 до 20 років

Більше 20 років

 

 

 

 

 

Соціальне походження

робітники

селяни

службовці

служителі культу

підприємці

 

 

 

 

 

Національність

українці

росіяни

білоруси

інші

 

 

 

 

Сімейний стан

неодружені

одружені

розлучені

вдівці

 

 

 

 

Чисельність працівників, які отримують пенсії

Всього

у тому числі

на пільгових умовах

за віком

за інвалідністю

 

 

 

 

Здобули нові професії за минулий рік

безпосередньо на виробництві

у навчальних закладах

 

 

Підвищення кваліфікації за минулий рік

Всього

у тому числі

керівники

професіонали

фахівці

робітники

 

 

 

 

 

Посади, що вимагають заміщення

фахівцями з повною вищою освітою

фахівцями з базовою вищою освітою

особами без спеціальної освіти

 

 

 

Робочі місця, що вимагають заміщення

фахівцями з повною вищою освітою

фахівцями з базовою вищою освітою

особами без спеціальної освіти

 

 

 

 

2.4. Особливості оподаткування та обліково-бухгалтерської діяльності

- податки та відрахування на підприємстві й методи їх нарахування;

- порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

2.5. Оцінка зовнішньоекономічної діяльності

За даними таблиць здійснити аналіз та оцінку ЗЕД бази практики. Зробити висновки та графічно представити виявлені тенденції. 

Загальна характеристика ЗЕД, її роль у розвитку підприємства: 

 

Структура доходів підприємства « ______ »за 2010-2014 рр.

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

Внутрішній ринок,

млн. грн.

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

Зовнішній ринок

млн. грн.

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

Обсяги відвантаження (закупівлі) продукції підприємства за 2014 рік

Продукція

Внутрішній ринок, тис. т.

%

Експорт

(імпорт),

тис. т.

%

Усього

продукції,

тис. т.

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

100

 

100

 

100

  

Аналіз видів ЗЕД підприємства та її структури 

Товарна структура експорту(імпорту)продукції підприємства, 2013-2014 рр..

Вид продукції

2013

2014

Відхилення

 

тис. грн.

питома вага ,%

тис. грн.

питома вага ,%

абс.

 

відн.,%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

100

 

100

 

 

Географічна структура експорту (імпорту) підприємства«», 2013-2014 рр..

Країни

 

2013

2014

Відхилення

тис .грн.

питома вага , %

тис .грн.

питома

вага , %

абсол.

відн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

100

 

100

 

 

Основні зарубіжні партнери за експортними (імпортними) угодами у 2014 році

Фірма – постачальник (споживач)

Місце розташування, країна

Товар

Питома вага в обсягах

експорту (імпорту),%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

100

2.6. Оцінка фінансово-економічних показників діяльності підприємства

За даними таблиць, здійснити оцінку фінансово-еконічної діяльності бази практики та провести аналіз ліквідності, платоспроможності та прибутковості підприємства. Зробити висновки. Виявлені тенденції представити графічно за результатами кожної розрахункової таблиці. 

Основні техніко-економічні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання

Показники

Звітний період

Абсолютне відхилення (+,-)

Темп росту, %

2012

2013

2014

2014 від 2013

2013 від 2012

2012 від 2011

2009 до 2008

2010 до 2009

2010 до 2008.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції,

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на 1 грн. продукції, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (+) або збиток (-) звітного періоду,

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (+), збиток (-), тис. грн..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата одного працюючого, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги) на кінець року, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги) на кінець року, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток(+), непокритий збиток(-),

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз фінансового стану суб’єкта господарювання

Показники

Звітний період

Абсолютне відхилення (+,-)

Темп росту, %

2008

2009

2010

2009 від 2010

2010 від 2009

2010 від 2008

2009 до 2008

2010 до 2009

2010 до 2008.

Всього майна, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Необоротні активи тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У % до майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Оборотні активи

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У % до майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Запаси

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У % до ОА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Дебіторська заборгованість

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У % до ОА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Поточ. фін. інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У % до ОА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Витрати майбутніх періодів,

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У % до майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротні та оборотні активи, їх динаміка та структура

За період 20…- 20…р. р

 

 

Найменування показників

На кінець базового періоду

На кінець розрахункового періоду

 

у %

розрахунковий період до базового

у % Приріст (+) Знижки (-)

 

 

Примітки

тис. грн.

у %

тис. грн.

у %

1

2

3

4

5

6

7

8

  1.  Нематеріальні ресурси

(активи) тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Основні засоби

первісна вартість

залишкова вартість

 

 

 

 

 

 

 

  1. Оборотні кошти в т.ч.:

-          виробничі запаси;

-          незавершене виробництво;

-          готова продукція;

-          дебіторська заборгованість;

-          грошові кошти;

-          інші оборотні кошти.

 

 

 

 

 

 

 

  1. витрати майбутніх періодів.

 

 

 

 

 

 

 

5.Усього:

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка прибутковості суб’єкта господарювання

№п/п

Показники

ф №2, ряд

Значення

Відхилення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Виручка (валовий дохід), тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Податок на додану вартість (ПДВ), тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ПДВ, в % до виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Акцизний збір, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Собівартість, в % до виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Прибуток (збиток) від реалізації, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Рівень рентабельності, % (п.5/п.7*100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Прибуток від реалізації, в % до виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Балансовий прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Платежі до бюджету, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Чистий прибуток, тис. грн. (п.10-п.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка складу, структури та динаміки джерел формування майна суб’єкта господарювання

Показники

Звітний період

Абсолютне відхилення (+,-)

Темп росту, %

2008

2009

2010

2009 від 2010

2010 від 2009

2010 від 2008

2009 до 2008

2010 до 2009

2010 до 2008.

Усього майна, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власний капітал тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У % до майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власний оборотний капітал

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У % до ВК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиковий капітал тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У % до майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов’язання

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У % до ПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У % до ПЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка показників ліквідності суб’єкта господарювання

Показники

Звітний період

Абсолютне відхилення (+,-)

Темп росту, %

2008

2009

2010

2009 від 2010

2010 від 2009

2010 від 2008

2009 до 2008

2010 до 2009

2010 до 2008.

Оборотні активи, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти,

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції,

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов’язання, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт загальної ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка показників фінансової стійкості суб’єкта господарювання

Показники

Звітний період

Абсолютне відхилення (+,-)

Темп росту, %

2008

2009

2010

2009 від 2010

2010 від 2009

2010 від 2008

2009 до 2008

2010 до 2009

2010 до 2008.

Пасив, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власний капітал, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиковий капітал, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власний оборотний капітал, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт автономії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт маневрування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт покриття оборотних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз показників рентабельності, %

Показники

Звітний період

Абсолютне відхилення (+,-)

Темп росту, %

2008

2009

2010

2009 від 2010

2010 від 2009

2010 від 2008

2009 до 2008

2010 до 2009

2010 до 2008.

Рентабельність суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність реалізованої продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!