Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1939 Пояснення до курсової роботи на тему Статистичне спостереження

Пояснення до курсової роботи на тему Статистичне спостереження

« Назад

Вступ

Вступ присвячується обґрунтуванню актуальності теми, викладенню мети і завдань роботи, поясненню щодо об’єкта дослідження і джерел інформації. Його обсяг не більше 1 – 2 сторінок.

Розділ 1. Статистичне спостереження

Поняття статистичного спостереження, основні вимого до його здійснення. Скасти програму та план статистичного спостереження, визначити об’єкт, одиницю та мету спостереження і скласти перелік запитань (не менше 20), що входять до програми спостережень (за вибором один варіант): Procter & Gamble, Amvay, Henkel; Apple, Samsung, LG, Grundig; Adidas, Nike, Reebok, New Balance, Joop!, Strellson, Tommy Hilfiger, Audi, Ferrari, Savile Row Company, Bugatti, Starbucks; Kraft Foods, President, Milkiland, Under Armour, mcdonalds, Milano, Ferrero Rocher, Gianfranco Ferre, Dsquared2, Max Factor, Rainbow

Розділ 2. Статистична оцінка показників продуктивності корів та чинників, що на неї впливають

Провести групування господарств за виходом приплоду та продуктивністю корів; рівнем годівлі та продуктивністю корів; вказати вид групування; результати групування оформити у статистичні таблиці; за результатами розрахунків зробити детальні висновки.

Побудувати ряди розподілу з рівновеликими інтервалами за ; оформити таблицю; вказати порядок розрахунку; побудувати 4 графіки (гістограму, полігон, огіву, кумуляту). Обчислити середню арифметичну зважену для звичайним способом та способом моментів; обчислити моду, медіану, квартилі та децилі, показати властивості середньої; визначити: ; показати властивості дисперсії; оцінити ступінь однорідності сукупності, асиметрію та ексцес розподілу, всі необхідні розрахунки показати в основному тексті.

Розділ 3. Кореляційний аналіз продуктивності корів

Поняття та доцільність застосування рангової кореляції порівняно з звичайним кореляційним аналізом; показники її виміру; формули обчислення; оформити робочу таблицю зробити розрахунки для  та , пояснити результати розрахунків. Обчислити коефіцієнт кореляції рангів.

Побудувати кореляційне поле залежності для  та ; побудувати лінійне кореляційне рівняння залежності для  та ; обчислити параметри рівняння залежності та розкрити їх економічний зміст; обчислити прості коефіцієнти кореляції  та  пояснити їх; обчислити коефіцієнти детермінації  пояснити їх; всі необхідні розрахунки показати в основному тексті; результати розрахунків оформити у вигляді робочих таблиць; зробити висновки.

Побудувати множинне кореляційне рівняння; обчислити параметри рівняння залежності та розкрити їх економічний зміст; обчислити прості, часткові і множинний коефіцієнт кореляції, пояснити їх, показати мажорантність; обчислити часткові та множинний коефіцієнт детермінації, пояснити та показати взаємозв’язок; перевірити суттєвість множинного коефіцієнта кореляції; обчислити коефіцієнти еластичності; всі необхідні розрахунки показати в основному тексті; результати розрахунків оформити у вигляді робочих таблиць; зробити висновки.

Висновки

Коротке резюме за результатами дослідження

Список використаних джерел

Правильно оформити список літератури (8-10 джерел)

 

Зміст

Вступ

Розділ 1. Статистичне спостереження

Розділ 2. Статистична оцінка продуктивності корів та чинників, що на неї впливають

2.1. Статистичні групування та їх види

2.2. Ряди розподілу та їх графічне зображення. Аналіз рядів розподілу

Розділ 3. Кореляційний аналіз продуктивності корів

3.1. Рангова кореляція

3.2. Аналіз простої кореляції

3.3 Аналіз множинної кореляції

Висновки

Список використаних джерел

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!