Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1904 Варіанти домашніх контрольних робіт з дисципліни Маркетинг, НУХТ

Варіанти домашніх контрольних робіт з дисципліни Маркетинг, НУХТ

« Назад

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Навчальна дисципліна: Маркетинг

Варіанти домашніх контрольних робіт

 № 1

1. Маркетингове середовище підприємств

2. Методи встановлення цін.

3. Сегментація послуг підприємств. Основні завдання, фактори та критерії.

4. Задача

 № 2

1. Керовані і некеровані фактори маркетингового середовища підприємств.

2. Складові маркетингового комплексу.

3. Основні асортиментні групи товарів та послуг.

4. Задача

№ 3

1. Фактори макросередовища підприємств.

2. Позиціонування підприємства на ринку.

3. Цінові стратегії підприємства.

4. Задача

№ 4

1. Фактори безпосереднього оточення підприємств.

2. Реклама як складова комплексу просування, її сутність, функції та види.

3. Типи посередників на ринку.

4. Задача

№ 5

1. SWOT-аналіз середовища підприємства.

2. Складові комплексу розповсюдження.

3. Основні засоби корегування цін.

4. Задача

№ 6

1. Сильні сторони підприємства.

2. Основні фази життєвого циклу продукції та послуг.

3. Внутрішні чинники, що впливають на ціноутворення.

4. Задача

№ 7

1. Слабкі сторони підприємства.

2. Основні товарні стратегії.

3. Зовнішні чинники, що впливають на ціноутворення.

4. Задача

№ 8

1. Можливості підприємства.

2. Позиціонування підприємства на ринку.

3. Вертикальні канали розподілу.

4. Задача

№ 9

1. Загрози підприємства

2. Горизонтальні канали розподілу.

3. Крива попиту. Еластичність попиту.

4. Задача

№ 10

1. Сутність маркетингу. Його основні завдання.

2. Основні засоби вирівнювання попиту на послуги.

3. Товар як складова комплексу маркетингу.

4. Задача

№ 11

1. Ціна як складова комплексу маркетингу.

2. Конкурентне середовище підприємства.

3. Ієрархія потреб (за А.Маслоу).

4. Задача

№ 12

1. Типи розподілу.

2. Інноваційна товарна політика підприємства

3. Основні види попиту та фактори, що впливають на попит.

4. Задача

№ 13

1. Портфель бізнесу фірми. Його складові.

2. Сприйняття споживачами послуги-новинки за фазами життєвого циклу.

3. Місія підприємства та основні фактори (за Ф.Котлером), які повинні враховуватись при визначенні місії підприємства.

4. Задача

№ 14

1. Сутність цілей підприємства. Короткострокові, середньострокові та короткострокові цілі. Ієрархія цілей.

2. Основні складові комплексу розповсюдження.

3. Матриця Бостонської консультативної групи.

4. Задача

№ 15

1. Основні вимоги встановлення цілей підприємства.

2. Критерії та фактори сегментації.

3. Матриця SWOT.

4. Задача

№ 16

1. Сутність якості та основні методи визначення якості за способом отримання інформації.

2. Невідчутність послуг.

3. Ціль обмеженого зростання підприємства

4. Задача

№ 17

1. Структура ринку послуг.

2. Сутність економічної стратегії та стратегії маркетингу, її основні завдання.

3. Критерії сегментації.

4. Задача

№ 18

1. Ціль скорочення підприємства. Основні види.

2. Основні типи цінових стратегій (за Ф.Котлером).

3. Зовнішні чинники, що впливають на ціноутворення.

4. Задача

№ 19

1. Ціль зростання підприємства.

2. Основні типи посередників на ринку.

3. Торгова марка та імідж підприємства.

4. Задача

№ 20

1. Методи ціноутворення підприємства

2. Основні вимоги встановлення цілей.

3. Просування як складова комплексу маркетингу.

4. Задача

№ 21

1. Ціль обмеженого зростання підприємства

2. Сутність послуги та основні види послуг.

3. Основні типи розподілу.

4. Задача

№ 22

1. Матриця можливостей.

2. Мінливість якості послуг підприємств.

3. Теорія потреб А. Маслоу та З.Фрейда

4. Задача

№ 23

1. Матриця загроз.

2. Нерозривність виробництва і споживання послуг.

3. Основні асортиментні групи послуг за фазою життєвого циклу.

4. Задача

№ 24

1. Основні методи аналізу середовища підприємства.

2. Класифікація споживачів в залежності від сприйняття послуги-новинки.

3. Позиціонування послуги на ринку.

4. Задача

№ 25

1. Етапи сприйняття споживачем послуги-новинки.

2. Сутність потреб та ієрархія потреб (за А. Маслоу).

3. Основні критерії сегментації.

4. Задача

№ 26

1. Еластичність попиту на товари та послуги підприємства.

2. Матеріальні та нематеріальні вимоги споживачів щодо послуг.

3. Основні методи корегування цін.

4. Задача

 № 27

1. Основні товарні стратегії підприємства

2. Засоби вирівнювання цін на послуги підприємств.

3. Сутність сегментації послуг та основні завдання сегментації.

4. Задача

 № 28

1. Структура ринку послуг.

2. Методи встановлення цін на товари та послуги підприємств.

3. Реклама як складова комплексу просування. Її сутність та основні види.

4. Задача.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"