Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1896 Модульна контрольна робота на тему Складання власного шаблону маркетингового плану

Модульна контрольна робота на тему Складання власного шаблону маркетингового плану

« Назад

З метою оцінювання теоретичних знань та набуття вмінь їх використання у професійній діяльності, студенти виконують проектні завдання (дві індивідуальні модульні контрольні роботи (МКР2 та МКР3)) з формування оптимальної структури медіаплану та оцінці його ефективності за допомогою кількісних і якісних показників медіапланування.

Для розробки проекту медіаплану студентам рекомендується наступна послідовність дій:

МКР2

Складання власного шаблону маркетингового плану

1. Аналіз (переваги, недоліки, що саме буде застосовано та враховано за кожним знайдених варіантів подати у вигляді таблиці) варіантів маркетингових-планів з метою визначення оптимального варіанту з максимальним урахуванням їх переваг та врахування наявних в них недоліків

2. Побудова власного варіанту шаблону маркетингового плану:

- структура(план загальний)

- зміст складових частин маркетингового плану (анотація: мета, методологія виконання, результат отриманий)

- шаблони таблиць та діаграм (пустограка, яка потім буде заповнена, а також мета і завдання для кожної таблиці та рисунку)

3. Визначення сферу економіки України та виберіть вітчизняне підприємство/організацію (чи його товар / послугу) 

Складання маркетингового плану РЕКЛАМНОЇ ПОЛІТИКИ для підприємства/організації (або його товару / послуги) за сформованим шаблоном маркетингового плану, в якому обов'язково:

1. Перерахуйте фактори, що впливають на вибір медіа стратегії

2. Визначте цільову аудиторію товару/послуги споживачів даного підприємства (організації)

3. Визначте маркетингові завдання

4. Дати характеристику бренду підприємства чи організації (товарів/послуг)

5. Оцініть рекламні матеріали та рекламні кампанії підприємства чи організації (продукції/послуг) – за допомогою контент-аналізу чи моніторінгу

6. Оцініть рекламні матеріали та рекламні кампанії головних конкурентів підприємства чи організації (продукції/послуг) – за допомогою контент-аналізу чи моніторингу

7. Оцініть конкурентоспроможність підприємства (організації) і його продукції / послуг

8. Визначте цілі медіа стратегії

9. Визначте етапи медіа стратегії

10. Оцініть медіастратегії конкурентів

11. Визначте творчу стратегію реклами

12. Сформулюйте висновки у вигляді брифів відповідних

Складанням брифу рекламної комунікації

Складанням брифу розробки рекламної кампанії (просування чи поширення інформації про бренд підприємства/організації (брендів продукції/послуг))

Складанням брифу розробки концепції/сценарію (створення інтернет сайту, зовнішньої реклами, реклами у періодичних видання, ауді та відеореклами) для підприємства/організації (продукції/послуг, а також участі у виставці)

Складанням брифу розробки медіа плану

13. Застосуйте у результаті виконання роботи шаблони маркетингового інструментарію у сфері реклами і зв’язків з громадськістю

Универсальный шаблон анализа маркетинг-микса продукта с подробным пошаговым руководством и готовой таблицей для заполнения

Шаблон составления ADL матрицы для разработки основного вектора развития бизнеса в зависимости от уровня зрелости рынка.

Шаблон для проведения SWOT анализа «с нуля». Включает полный перечень факторов анализа и подробные рекомендации по заполнению.

Шаблон матрицы БКГ. Включает пример заполнения, правила распределения ассортимента и рекомендации по выводам

Шаблон анализа конкуренции с помощью модели 5 конкурентных сил Майкла Портера. Включает пример и пошаговые инструкции.

Простой универсальный шаблон для проведения АВС анализа ассортимента компании

Шаблон для определения стратегий роста по теории Игоря Ансоффа.

Шаблон для анализа ассортимента компании с помощью матрицы McKinsey/ General Electric (GE).

Шаблон для проведения PEST анализа в компании: список факторов, оценка значимости факторов, форма анализа и выводов

Шаблон для разработки миссии компании

Шаблон визуализации дерева целей для разработки долгосрочной

Шаблон для оценки конкурентоспособности компании с использованием метода «многоугольник конкурентоспособности»

Шаблон для оценки капитала бренда

Шаблон для построения карты восприятия

Шаблон для формирования позиционирования бренда

Шаблон метрик бренд-аудита


МКР 3

Складання власного шаблону та медіа-плану

1. Аналіз (переваги, недоліки, що саме буде застосовано та враховано за кожним знайдених варіантів подати у вигляді таблиці) варіантів медіа-плану з метою визначення оптимального варіанту з максимальним урахуванням їх переваг та врахування наявних в них недоліків

2. Побудова власного варіанту шаблону медіа-плану:

- структура(план загальний)

- зміст складових частин медіа-плану (анотація: мета, методологія виконання, результат отриманий)

- шаблони таблиць та діаграм (пустограка, яка потім буде заповнена, а також мета і завдання для кожної таблиці та рисунку) 

Складання медіа-плану для підприємства/організації (продукції/послуг), в якому обов'язково:

1. Визначте цілі рекламної кампанії

2. Визначте основну ідею реклами

3. Визначте ідею рекламного впливу і суть кампанії по просуванню чи поширення інформації про бренд підприємства/організації (брендів продукції/послуг

4. Визначте цільову аудиторію рекламного впливу

5. Сформулюйте суть рекламної пропозиції

6. Визначте стратегію і тактику медіа планування

7. Визначте цілі і завдання медіа плану

8. Визначте найбільш ефективний вид масової комунікації для вирішення поставленого завдання

9. Підберіть засоби масової інформації для розміщення повідомлень про підприємство/організацію (продукцію/послуги)

10. Проведіть аналіз редакційно-рекламної концепції мас-медіа обраних ЗМІ

11. Вивчення аудиторії обраних ЗМІ та цін на розміщення реклами

12. Зіставте дані про цільову аудиторію товару і аудиторії обраних ЗМІ

13. Виберіть відповідні ЗМІ засоби масової інформації для розміщення повідомлень про підприємство/організацію (продукцію/послуги)

14. Визначте приблизний план - графік розміщення рекламних повідомлень

15. Визначте схему охоплення аудиторії

16. Визначте максимально ефективну частоту

17. Визначте цикл рекламування

18. Визначте загальну вартість розміщення реклами у всіх видах ЗМІ

19. Здійсніть аналіз кількісних і якісних показників медіаплану (охоплення , інтенсивності, ваги)

20. Зробіть коригування та оптимізацію медіа плану

21. Надайте оцінку ефективності складеного медіа плану

22. Сформулюйте висновки та рекомендації

Весь матеріал повинен містити аналітичне пояснення, таблиці та діаграми, а також коментар до кожної таблиці, діаграми, а також формули.

У процесі визначення цільової аудиторії ЗМІ, а також ключових аспектів конкурентоспроможності, рекламних комунікацій і аналізу сегментів споживачів обраного підприємства(організації) товару/послуги, студентам рекомендується використовувати аналітичні дані дослідницьких агентств та інших соціологічних структур , які можна почерпнути на спеціалізованих Інтернет сайтах та сайтах підприємств/організацій, а також статистичні дані, опубліковані в періодичних джерелах інформації.

З метою акумулювання більшого обсягу дослідницької інформації та більш детального опрацювання проекту, студентам рекомендується об'єднуватися в групи по 2 студента (з розподілом сфер відповідальності між членами групи з урахуванням):

- обрано підприємство/організація з наявними окремими 3-5 торговими марками/брендами та рекламна кампанія з просування кожного бренду окремо;

- обрано бренд підприємства/організації потребує розробки медіа-плану рекламної компанії по поширенню інформації про неї шляхом створення нових рекламних матеріалів (буде зроблено аналіз брендів та контент-аналіз рекламних матеріалів конкурентів і їх сайтів, розроблено концепцію рекламних матеріалів (зовнішня, сувенірна, інтернет-сайт, інтернет реклама, аудіо та відеореклама) бренду підприємства/ організація. 

Для визначення сфери економіки України та вибору вітчизняного (тільки українські виробники) підприємство/організацію (чи його товар / послугу) пропонується здійснити вибір з наступних галузей народного господарства:

- Харчова промисловість (за винятком кондитерської, алкогольної та слабоалкогольної, тютюнової і не алкогольних напоїв);

- Машинобудівна промисловість та автомобільного будівництва;

- Виробництво одягу та взуття;

- Медицини: державні лікарні та комерційні медичні центри, клініки, лабораторії;

- Медіа корпорації;

- Реклами. 

Технічні вимоги до оформлення МКР:

1. Матеріал набирається у редакторі Microsoft WORD 98–2000, ХР на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 20, внутрішнє – 20, зовнішнє – 10.

2. Основний текст набирається таким чином:

2.1. Стиль “обычный”, гарнітура Times New Roman (Cyr), кегль 12, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – одинарний.

2.2. Відбивки по тексту не використовуються.

3. Для набирання формул використовується вбудований у Microsoft Office редактор формул Equation v. 3.0. Стилі: Text – Times New Roman (Cyr), Function – Times New Roman (Cyr), italic.

Для наочності рекомендується формули відокремлювати відбивками зверху і знизу – 6 пт.

Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм.

4. Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, необхідні для ілюстрування тексту доповіді. Таблиці повинні дублювати результати, представлені в інших місцях МКР (наприклад, у вигляді діаграм та графіків). Обов’язкове посилання по тексту на кожну таблицю, із розміщенням її після першого посилання на неї.

Назва таблиці(розміщується над таблицею): Times New Roman (Cyr), кегль 12, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 6 пт.

Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм або 165 мм.

5. Ілюстрації до МКР (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому (векторному) форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF, CDR)

Усі рисунки, графіки і фотографії повинні бути чорнобілими або півтоновими.

Ілюстрації, перескановані з періодики та накреслені вручну, не приймаються!

Підписи до ілюстрацій(розміщується під ілюстрацією): Times New Roman (Cyr), кегль 12, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру.

Забороняється використовувати абревіатуру в назвах. 

У додатках надати прас-листи з розміщення та створення реклами, а також використану аналітичну інформацію щодо цільової аудиторії ЗМІ, а також ключових аспектів конкурентоспроможності, рекламних комунікацій і аналізу сегментів споживачів обраного підприємства(організації) товару/послуги, студентам рекомендується використовувати аналітичні дані дослідницьких агентств та інших соціологічних структур , які можна почерпнути на спеціалізованих Інтернет сайтах та сайтах підприємств/організацій, а також статистичні дані, опубліковані в періодичних джерелах інформації.

Характеристика атрибутів брендів «Юнімілк Україна»

Назва бренду

«Простоквашино»

«Біо – Баланс»

«Тема»

Логотип

 

 

 

Символи

Кіт

-

-

Слоган

«Щоденний внесок у ваше здоров’я»

Фірмові кольори

Синій, білий, блакитний

Зелений

Синій, білий, блакитний

Асортимент

Молоко, кефір, молочний коктейль, ряжанка, сметана, сир, вершки

Сир, йогурт, кефір, тан

Суха молочна суміш, молоко дитяче збагачене, кисломолочні продукти, сир

Фірмове пакування

 

 

  

 

 

Аналіз рекламних звернень видання

Макет/рекламне звернення

Тема

Мета

Переваги

Недоліки

Зауваження/пропозиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕДАКЦІЙНО-РЕКЛАМНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИДАННЯ 

Характеристика

Мандри

Формат (мм.)

А4

Обсяг (шпальт)

88

Частота виходу (наявність спецвипусків)

10 номерів на рік

Наклад (загальний), прим.

25 000

Колір обкладинки

Жовтий, блакитний

Колір друку

Повноцінний журнальний

Кольорові вставки

+

Наявність фотоілюстрацій

+

Наявність графічних зображень та малюнків

+

Мова

українська

Спосіб публікації рекламних матеріалів документів

 

Засновник

ТОВ «Якісні рішення»

Видавець

ТОВ «Якісні рішення»

Адреса редакції

Київ, вул. Лютеранська, 27-29, оф. 1

Internet-адреса

http://www.mandry.info

Доступність видання в Інтернеті

+

 Аналіз жанрової палітри

Жанр

од.

%

Анонс

 

 

Хроніки

 

 

Замітка

1

4

Розширена замітка

3

12

Розширена замітка (запитання)

 

 

Інтерв'ю

4

16

Репліка

1

4

Огляд інформаційний

 

 

Кореспонденція інформаційна

 

 

Усього інформаційних матеріалів

9

36

Коментар

 

 

Кореспонденція аналітична

 

 

Нотатки публіциста

1

4

Стаття теоретична

 

 

Стаття проблемна

 

 

Стаття загальнотуристична

13

52

Огляд аналітичний

2

8

Огляд преси

 

 

Усього аналітичних матеріалів

16

64

Усього матеріалів

25

100

Аналіз засобів виділення, що використовуються 

Засіб виділення

од.

%

Вріз (лід)

13

6.6

Вставка

28

14.2

Таблиця

10

5.1

Формула

 

 

Графік

 

 

Малюнок

3

1.5

Схема

7

3.5

Фото

135

68.8

Колаж

 

 

Разом

196

100%

Аналіз тематичного наповнення

Назва видання

Наклад, прим.

Тематичне наповнення

Мандри

25 000

Репортаж

Журналісти, фотографи, і професійні мандрівники знайомлять читача з екзотичними країнами, діляться суб’єктивними враженнями.

Експедиція

Розповіді з експедицій (дослідження таємниць, пошуки й інші пригоди)

Хіти сезону

Рекомендації читачам країни, які (на думку редакції) будуть найпопулярнішими в сезоні. Курорти, страви, готелі – про все це можні дізнатися в рубриці «Хіти сезону»

Бюджет мандрівника

Журналісти редакції підраховують усі витрати, які чекають на туристів у мандрівці. Авіаквиток, їжа, проживання, послуги гідів – усе передбачено в бюджеті й турист достеменно знатиме, у скільки йому обійдеться поїздка.

Туристичний бізнес

Редакція відстежує статистику, аналізує ситуацію на туристичному ринку – кількість наших земляків, які побували у різних країнах, які кошти витрачаються за кордоном тощо.

Інтерв’ю

МАНДРИ дізнаються у «зірок» - письменників, артистів, політиків, спортсменів – нюанси подорожей, смішні епізоди, страхи та мрії.

Аналіз цільової аудиторії видання

Назва видання

Тематичне наповнення

Мандри

•   Людина з середнім чи високим достатком

•   Часто подорожує (як на відпочинок, так і у справах бізнесу), користуючись при цьому послугами авіакомпаній

 

•   Дозволяє собі відвідання дорогих ресторанів

 

Генеральний партнер - авіакомпанія UM Air

Туристичні компанії

Domina Travel Ukraine, Karya Tour, Anex Tour, Turtess, CITA, Free Time, Tez Tour, MIBS, Pegas Touristik, Оазис, ITService, Диліжанс Тур, Імпала Тревел, Орбіта та інші.

Міністерства туризму

Дубай, Єгипет, Йорданія, Куба, Малайзія, Таїланд, Туреччина, Хорватія

Готелі за кордоном

готельна мережа Domina (42 готелі), готельна мережа Kempinski, Aldemar Hotels & Spa (Греція), Grecotel (Греція), Savoy (Шарм-ель-Шейх, Єгипет), Hotel Europe Fit (Хевіз, Угорщина)

Готелі в Україні

Прем’єр Палас (Київ), Domus Hotel (Київ), Ореанда (Ялта), Лондонський (Одеса), пансіонат Море (Алушта), туристичний комплекс Буковель, Хрещатик (Київ), Україна (Запоріжжя), Інтурист готель Запоріжжя, туркомплекси Ялинка, Воєводина (Закарпаття), Буймерівка СПА (Суми), Красотель (Крим), апартаменти в Києві Kyivlux, RentKiev, готель "Водоспад" (Яремче), гірськолижний комплекс "Буковель"

Бренди

Sony, LG, Jacussi, оператори мобільного зв’язку KyivStar, Life, МТС

Напої

мінеральні води Боржомі, Ізумруд, Моршинська, соки Сандора, Мрія, пиво Славутич, Кристал, Еталон

Алкоголь

Nemiroff, Хортиця, Арарат, Жан Жак, Золота Амфора

Автомобілі

Peugeot, Volkswagen, Skoda, КІА

Страхові компанії

Ілічівське, Кредо Класік

Нерухомість

Cosmopolitan, ТММ, Консоль, Кримський прибережний альянс, Lemestia, Athanasiou, котеджні містечка Северинівка, Золоті Ворота

Банки

Аркада, UniCreditBank, Ексім Банк, Український професійний банк, Актив Банк

Одяг

Savage, Trussardi 

Аудиторія рекламодавців підприємств туристичного бізнесу (туристичні оператори та агентства)

Назва фірми

Туристичний оператор/туристичний агент

Опис діяльності (вид туризму)

 

Напрямок діяльності

Адреса, Internet-адреса

Domina Travel Ukraine

Туристичний оператор

Далеке зарубіжжя

Відпочинок, розваги

www.domina.com.ua

Karya Tour

Туристичний оператор

Далеке зарубіжжя

Відпочинок, розваги

www.karyatour.com.ua

Anex Tour

Туристичний оператор

Далеке зарубіжжя

Відпочинок, розваги

www.anextour.com.ua

Turtess

Туристичний оператор

Далеке зарубіжжя

Відпочинок, розваги

www.turtess.com.ua

CITA

Туристичний оператор

Далеке зарубіжжя

Відпочинок, розваги, лікування

http://cita.com.ua

Free Time

Туристичне агентство

Далеке зарубіжжя

Відпочинок, розваги, лікування, екстрим

http://freetime.ua

Tez Tour

Туристичний оператор

Далеке зарубіжжя

Відпочинок, розваги

www.teztour.com.ua

MIBS

Туристичний оператор

Далеке зарубіжжя

Відпочинок, розваги

mibstravel.ua

Pegas

Туристичний оператор

Далеке зарубіжжя

Відпочинок, розваги, бізнес

pegast.com.ua

Оазис

Туристичний оператор

Далеке зарубіжжя

Відпочинок

www.oasis.com.ua

ITService

Туристичний оператор

Далеке зарубіжжя

Відпочинок

http://www.its-its.kiev.ua

Диліжанс Тур

Туристичне агентство

Далеке зарубіжжя

Відпочинок, розваги, лікування, бізнес

d-tour.com.ua

Імпала Тревел

Туристичний оператор

Далеке зарубіжжя

Відпочинок, розваги, навчання

www.impalatravel.com

Орбіта

Туристичний оператор

Далеке зарубіжжя

Відпочинок, розваги

orbita.ua

Види туризму

Внутрішній

 

Країни СНД

 

Далеке зарубіжжя

Огляд визначних пам'яток

Відпочинок

Розваги

У гості до друзів

Бізнес

Лікування

Навчання

Шопінг

Аналіз системи розповсюдження (% вага, обсяги, пояснення) 

Передплата, продаж

Сємплінг

Інші види розповсюджень

1.900

7.6%

3.000

12%

20. 000

80%

Розподіл переваг тематик інформаційних матеріалів (% загального обсягу інформації у виданні)

Вид туризму

%

Внутрішній

26%

Країни СНД

-

Далеке зарубіжжя

73.9%

Разом

100%

Мотиви подорожей, яким присвячені інформаційні матеріали видання (% загального обсягу інформації у виданні)

Мотив

%

Огляд визначних пам'яток

16.6%

Відпочинок

29.1%

Розваги

29.1%

У гості до друзів

4.1%

Бізнес

16.6%

Лікування

4.1%

Навчання

 

Шопінг

 

Разом

100%

Двомірний розподіл переваг по країнах і цілях подорожей, (% загального обсягу інформації у виданні)

Країна

Подорож, зв'язана з

Разом

морем

містами

Туреччина

66

34

100%

Танзанія

 

100

100%

Угорщина

 

100

100%

Чехія

 

100

100%

Таїланд

 

100

100%

Хорватія

100

 

100%

Йорданія

 

100

100%

Греція

 

100

100%

Словаччина

 

 

100%

Чілі

 

 

100%

Куба

 

100

100%

Польща

 

100

100%

Двомірний розподіл мотивів подорожей по Україні й у країни СНД, (% загального обсягу інформації у виданні)

Країна

Мотив, у %

Разом

море

ліс

гори

міста

інше

Україна

 

 

 

100%

 

100%

Росія

 

 

 

 

 

100%

Білорусь

 

 

 

 

 

100%

Орієнтування інформаційних матеріалів видання на вибір поїздки за фактором мотивації, (% загального обсягу інформації у виданні)

Фактор

%

Географія

31%

Економія

7%

Пізнання

52%

Престиж

10%

Разом

100%

Портрет та профіль читача видання 

Параметри

Значення параметра

Характер туру

Внутрішні

Змішані

Зовнішні

Мета подорожі

Ліку­вання

Відпо­чинок

На­вчання

Бізнес

Визначні пам'ятки

У гості

Тип послуг

Домінантні

Рівнозначні

Рецесивні

Кількість
подорожуючих

1

2

3

4

5

Більше 5

Місця

Міста

Море

Гори

Ліс

Зміша­ні

Інше

Колективність подорожі

Індивідуальні

Групові

Характер вибору

Самостійно

Через турагентство

Транспорт

Мор­ський

Залізни­ця

Авто

Авіа

Вело

Інше

Спосіб оплати

Готівка

Кредитна карта

Клас послуг

1-й

2-й

3-й

Люкс

Сезон

Літо

Осінь

Зима

Весна

Сума щоденних витрат

До 100 грн.

100-200 грн.

200-500 грн.

Понад
500 грн.

Тривалість туру

До 7 днів

7-14 днів

14-21 день

Понад
21 день

Моніторинг відео-реклами

Основні прийоми зі створення телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туристичний оператор

Ролик

Прийом створення

Пояснення

«Anex Tour»

Реклама пляжного відпочинку в Єгипті та готелю Ritz Carlton

літо 2009

 

[http://golovchenko.net/?p=337]

Використання статичних фотографій та ілюстративного матеріалу, образи настрою

У ролику був використаний

ряд статичних зображень складових пляжного відпочинку (море, пляж, готель і т.д) які створюють асоціації з пляжним відпочинком і все це підсилюється відповідним музичним оформленням.

«Anex Tour»

Реклама пляжного відпочинку в Туреччині та готелю Kremlin

літо 2009

[http://www.youtube.com/watch?v=T_74igk0a2M]

Використання прийомів анімації та нарізання і сценок, образи настрою

У ролику використаний прийом анімації – візуалізація бренду компанії виконаний у вигляді анімаційного логотипу у якому рухається сонце. Основою ролика є почергова зміна відео фрагментів, що зображують процес відпочинку людей на морі.

«Idriska»

Реклама пляжного відпочинку у східних країнах. Презентаційний ролик компанії  [http://vimeo.com/9704999]

Нарізання і сценки, крупний план, образи настрою

У ролику представлено асоціативний ряд відео фрагментів з національним колоритом східних країн з використанням акторів у національних костюмах та підкріплено національною музикою та символами, що асоціюються у свідомості споживача з певною країною (крупний план). Також протягом всього ролику присутня статична рамка з брендом і контактами компанії.

Аналіз етапів побудови рекламних роликів телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів 

Туристичний оператор

Ролик

Літературний сценарій

Розкадровка, монтажні епізоди

«TUI»

Реклама пляжного відпочинку

Експозиція – дівчина приймає сонячні ванни на пляжі.

Зав’язка – сонце в зеніті, і тінь від пальми щезає. Це заважає їй відпочивати.

Розв’язка – представники туроператора створюють їй комфортні умови для відпочинку, створюючи над ній тінь.

Висновок – дівчина задоволена відпочинком, слоган туроператора.

«Все заради Вашої посмішки»

[http://www.youtube.com/watch?v=g1WphmlwQ-8]

17 епізодів, 15 стиків

«Turtess Travel»

Дайвінг Єгипті (Червоне море)

Експозиція – верблюди на фоні єгипетської пустелі – заставка.

Зав’язка – білосніжна яхта у відкритому морі. Дайвери занурюються під воду.

Розв’язка – позитивні враження туристів від дайвінгу.

Висновок – слоган, візуал бренд туроператора.

 «Відчуйте Єгипет разом з Turtess Travel»

[http://www.youtube.com/watch?v=ZeSh6PX_6rM]

16 монтажних епізодів, 14 монтажних стиків

«Tez Tour»

Сюжетно-демонстративний ролик реклами пляжного відпочинку

Експозиція – співак Серьога приходить до туристичної фірми та радиться зі співробітником фірми про тур.

Зав’язка – йому пропонують тури і він уявляє собі свій майбутній відпочинок.

Розв’язка – він обирає тур, сплачує за нього.

Висновок – слоган туроператора.

«Отдохни путёво!»

[http://www.youtube.com/watch?v=AP640gcRahI]

22 монтажних епізоди, 20 монтажних стиків

Аналіз режисерських сценаріїв роликів телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Тури-стичний оператор

Ролик/

джерело

Титр

Хронометраж

Продукт

Зображення у кадрі

Звук

«Anex Tour»

[http://golovchenko.net/?p=337]

Включає в себе візуал бренд компанії та контакти. Присутній протягом всього ролику.

15 сек. 33 млс.

Пляжний відпочинок

Постійний титр, на фоні якого чергуються статичні зображення пляжного відпочинку

Фоновий музичний супровід, закадровий дикторський текст, що озвучує переваги туроператора та контакти компанії

« Pegas Touristik»

[http://vimeo.com/9563367]

Титр ключає в себе салоган та візуал бренд, але відсутні контакти

15 сек. 21 млс.

Пляжний відпочинок

Анімаційне зображення Кубіка Рубіка, у клітинках якого розміщені статичні зображення. Протягом ролику кубік рухається і наприкінці складається у візуалізація бренду компанії

Музичний супровід, фінальний слоган

Основні прийоми зі створення телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туристичний оператор

Ролик

Прийом створення

Пояснення

«Anex Tour»

Реклама пляжного відпочинку в Єгипті та готелю Ritz Carlton

літо 2009

 

[http://golovchenko.net/?p=337]

Використання статичних фотографій та ілюстративного матеріалу, образи настрою

У ролику був використаний

ряд статичних зображень складових пляжного відпочинку (море, пляж, готель і т.д) які створюють асоціації з пляжним відпочинком і все це підсилюється відповідним музичним оформленням.

«Anex Tour»

Реклама пляжного відпочинку в Туреччині та готелю Kremlin

літо 2009

[http://www.youtube.com/watch?v=T_74igk0a2M]

Використання прийомів анімації та нарізання і сценок, образи настрою

У ролику використаний прийом анімації – візуалізація бренду компанії виконаний у вигляді анімаційного логотипу у якому рухається сонце. Основою ролика є почергова зміна відео фрагментів, що зображують процес відпочинку людей на морі.

«Idriska»

Реклама пляжного відпочинку у східних країнах. Презентаційний ролик компанії  [http://vimeo.com/9704999]

Нарізання і сценки, крупний план, образи настрою

У ролику представлено асоціативний ряд відео фрагментів з національним колоритом східних країн з використанням акторів у національних костюмах та підкріплено національною музикою та символами, що асоціюються у свідомості споживача з певною країною (крупний план). Також протягом всього ролику присутня статична рамка з брендом і контактами компанії.

Аналіз етапів побудови рекламних роликів телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів 

Туристичний оператор

Ролик

Літературний сценарій

Розкадровка, монтажні епізоди

«Anex Tour»

Оглядовий ролик послуг туроператора

Етапи перебігу сюжету в даному ролику виявляються лише в дикторському тексті, що є фоном ряду статичних фотографій, не зв’язаних між собою фабульно.

[http://golovchenko.net/?p=337]

5 монтажних епізодів, 4 монтажних стиків

«Pegas Touristik»

Оглядовий ролик послуг туроператора

Сюжет як такий не розгортається, але вся ідея виражається у складанні кубіка Рубіка

[http://vimeo.com/9563367]

Весь ролик побудований за принципом єдиного анімаційного блоку

«Idriska Tour»

Реклама пляжного відпочинку у східних країнах

Експозиція – почергове висвітлення памяток архітектури та природи східних країн.

Зав’язка – темп зміни ілюстрацій пришвидшується.

Розв’язка – в декораціях з історичних пам’яток та символів країн з’являються актори у національних костюмах, граючи національних або казкових героїв країн Сходу.

Висновок – попередній напівказковий сюжет пов’язується з туристом-віндсерфером, який представляє переваги відпочинку на Сході. Показується візуал бренд компанії.

[http://vimeo.com/9704999]

51 монтажний епізод, 49 монтажних стиків

Аналіз режисерських сценаріїв роликів телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Тури-стичний оператор

Ролик/

джерело

Титр

Хронометраж

Продукт

Зображення у кадрі

«Idriska Tour»

[http://vimeo.com/9704999]

Присутній протягом усього ролику. Включає в себе бренд, назву, контакти

29 сек. 51 млс.

Пляжний відпочинок у країнах Сходу.

Імітація віртуальної

 подорожі країнами Сходу за участі акторів, одягнутих у національні костюми та костюми персонажів східних казок

«Turtess Travel»

[http://www.youtube.com/watch?v=ZeSh6PX_6rM]

Титр відсутній

30сек. 00млс.

Дайвінг у Єгипті (Червоне море)

Позиціонування дайвінгу як одної з переваг відпочинку в Єгипті, нарівні з традиційними символами Єгипту. Показується процес використання туристами даної послуги та їх позитивні емоції від дайвінгу


Аналіз використання прийомів монтажу у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туристичний оператор

Джерело

Прийом монтажу

Пояснення

Tez Tour

[http://www.you tube.com /watch?v=AP640gcRahI]

Паралелізм; монтаж за зміною спрямування зйомки і розмірів персонажів в одній сцені; монтаж з урахуванням зміни композиції.

Основна сюжетна лінія – Серьога прийшов до тур агенції обирати подорож, співробітник радить йому поїхати до екзотичних країн – переплітається з мріями співака про майбутній відпочинок. В свою чергу ці мрії проілюстровані за допомогою монтажного принципу групування статичних кадрів.

Діалог Серьогі із співробітником в офісі компанії змонтовано з урахуванням зміни композиції та за так званим принципом «вісімки», коли зображення співбесідників монтуються почергово, та створюється ефект діалогу.

TUI

http://www.yout ube.com/watch?v=\g1WphmlwQ-8

Послідовність;монтаж за спрямуванням руху об’єкта.

Прийом послідовності проявляється в логічному та послідовному викладі сюжету ролику за принципом «проблема-вирішення-результат». Основний вид монтажу в даному ролику підпорядкований руху об’єктів (команди співробітників TUI, пальми)


Аналіз використання методів лінгвістичного маніпулювання у у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туристичний оператор

Назва ролика/

 

Джерело

Маніпуляції з класом порівняння

Маніпуляції з параметром порівняння

Методи сугестивного впливу

Idriska Travel

Пляжний відпочинок у країнах Сходу

http://vime o.com/9704999

Відсутні такі маніпуляції

- нерелевантний парамерт (слова «все лише для Вас», і «це відпочинок вищий клас» - при чому остання фраза підкреслена інтонацією

-контретність

 і образність ключових слів, властивостей

--виключення заперечувальних часток «ні», «немає»

-речова динаміка

(у ролику використана пісня, у тексті якої викладені переваги користування саме цим туроператором.

Tez Tour

Оглядовий ролик послуг, що надає туроператор

http://vkontakte .ru/video-13188622_ 14116 7390?noiphone

Відсутні такі маніпуляці

 -нерелевантний параметр – використання фраз «первоклассный отдых для особо важных персон» , «больше чем вы ожидаете «- підкреслення високої якості послуг та важливості візиту клієнта;

-маніпулятивні можливості слова «перший» - «с туроператором №1»;

-контретність

 і образність ключових слів – створення образу туроператора, який надає якісні та елітні послуги, але не є чимось недосяжним «первоклассный отдых, больше чем вы ожидаете» і т.д.

-виключення заперечувальних часток «ні», «немає»

-речова динаміка (дикторський голос робить акценти на важливих місцях для більшої концентрації уваги споживача на певній інформації.

Аналіз елементів міфологічного сюжетоскладання у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туристичний оператор

Ролик

Джерело

Елемент міфологічного сюжетоскладання

Idriska Tour

Пляжний відпочинок у країнах Сходу.

 

http://vimeo.com/9704999

Міфологема національної самосвідомості- яскраво виражена культура Сходу, національні традиції, герої, ментальність.

TUI

Реклама

пляжного

відпочинку

 

http://www.youtube.com/watch?v=g1WphmlwQ-8

Міфологема солярності – Сонце як один із основних центрів пляжного відпочинку. Захист туристки від яскравого Сонця – обов’язок туроператора.

Аналіз прийомів гуморитизації у у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туристичний оператор

Ролик

Джерело

Прийом гуморитизації

Tez Tour

Реклама пляжного відпочинку. Ролик за участі Серьогі.

http://www.youtube.com/watch?v=AP640gcRahI

У ролику використовується ряд прийомів гуморитизації: комічна метафора – образ простого хлопця, що хоче поїхати відпочити в Іваново, а йому пропонують екзотичні країни, яких він ніколи не бачив; комічна гіпербола – в фіналі ролику Серьога збирається сплачувати за путівки перебільшено великою пачкою купюр.

Аналіз маркетингово значимих одиниць рекламного тексту у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туроператор

Ім’я бренду

Товарна категорія

Цільова аудиторія

Унікальна торгівельна пропозиція

TUI

«TUI»

Пляжний відпочинок

Для поціновувачів абсолютного комфорту. Доходи - від 300 до 1000 $\міс

Туроператор зробить все можливе для найкомфортнішого відпочинку. А в іншому випадку – поверне гроші.

Anex Tour

«Anex Tour»

Пляжний відпочинок

Для любителів «п’ятизіркового» відпочинку. Доходи - від 300 до 1000 $\міс

Прив’язка до конкретних готелів – Kremlin та Topkapi у Туреччині та Ritz Carlton у Єгипті.

 

Аналіз класифікації рекламних текстів у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туроператор

Anex Tour

Idriska Tour

Pegas Touristic

TUI

Tour Tess

Tez Tour

Заголовок:

Новина

-

-

-

Заголовок відсутній

-

Заголовок відсутній

Заява

-

-

 

 

 

 

Порада

+ «Зробіть лише крок....»

-

 

 

 

 

Виклик
зацікавленості

-

+

Виконаний у формі пісні

 

 

 

 

Залежно від прозорості змісту:

Прямий

+ «Зробіть лише крок щоб насолодитись чудовим відпочинком з туроператором...»

+

У пісні вся інформація подана прямо і відкрито

 

 

 

 

Побічний,
прихований

-

-

 

 

 

 

Сліпий

-

-

 

 

 

 

Підзаголовок:

Надзаголовок

-

-

 

 

 

 

Підзаголовок

-

-

 

 

 

 

Підзаголовок
для абзаців

-

-

 

 

 

 

Слоган

Товарний

-

Слоган відсутній

 

 

 

 

Корпорати-вний

-

-

 

 

 

 

Ширкого вжитку

-

-

 

 

 

 

Вузького
застосування

-

-

 

 

 

 

Емоційний

+ «Море сонця від Anex Tour»

-

+ «На крыльях пегаса – на встречу мечте».

+ «Все заради вашої посмішки»

+ «Відчуйте Єгипет разом з Tour Tess»

+ «Отдохни путёво»

Раціональний

-

-

-

-

-

-

Сурогатний

-

-

-

-

-

-

Основний текст:

Фактичний

-

-

Текст відсутній

-

Текст відсутній

+

Використано діалог, у якому відбувається спілкування клієнта з представником турфірми

Надуманий

-

-

-

-

-

-

Емоційний

+

+ ( у формі пісні)

-

+ «TUI сделает все возможное чтобы Вы наслаждались отдыхом каждое мгновение....»

-

-

Додаткова інформація:

Суперповна

-

+(титр протягом всього ролику)

-

-

-

-

Повна

+ (телефон, адреса сайту, брендовий логотип)

-

-

(телефон, адреса сайту, адреса офісу, брендовий логотип)

-

+ (телефон, адреса сайту, брендовий логотип)

Часткова

-

-

+ (тільки адреса сайту, брендовий логотип)

-

+ (адреса сайту, брендовий логотип)

-


Аналіз основних параметрів рекламного повідомлення у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів 

«TURTESS»

Структурний елемент

 Чим виражений елемент рекламного повідомлення: слоган, основна ілюстрація, текст тощо.

Форма виразу

Інтерпретація конотації. Можливі помилки інтерпретації

Питома вага, обсяг який займають позиція у логічному ланцюжку відносин

Візу-ально

Верб-ально

Об
’єкт реклами

Пляжний відпочинок, дайвінг

   Ролик

Над-

заголовок, слоган.

      -

Питома вага: ідея,образи (30 сек)

Унікальна торговельна пропозиція

Відеоряд

  +

   -

У споживача можуть виникнути сумніви з приводу унікальності послуг з дайвінгу саме цього оператора.

Питома вага: відеоряд (27 сек)

Аргументація

Надзаголовок(текст), відеоряд.

  +

   +

       -

Питома вага: текст, відео (30 сек)

Рекламодавець

Слоган, візуал-бренд

   +

   +

       -

Питома вага: слоган, візуал-бренд.(5 сек)

Адресат (аудиторія)

Відеоряд (актори)

   +

   -

Можуть виникнути помилки у асоціації споживача з акторами ролику.

Питома вага: відео ( 20 сек)

Основна перевага

Відеоряд( дайвінг)

   +

   -

-

Питома вага: (27 сек)

Мотивації

Відеоряд, слоган

   +

   +

-

Питома вага: (30 сек)

«TEZ TOUR»

Структурний елемент

 Чим виражений елемент рекламного повідомлення: слоган, основна ілюстрація, текст тощо.

Форма виразу

Інтерпретація конотації. Можливі помилки інтерпретації

Питома вага, обсяг який займають позиція у логічному ланцюжку відносин

Візу-ально

Верб-ально

Об
’єкт реклами

Пляжний відпочинок.

   Ролик

  Слоган.

       -

Питома вага: основна ідея (19 сек)

Унікальна торговельна пропозиція

Текст, статичні фотографії.

  +

   +

-

Питома вага: відео, статичні фото (18 сек)

Аргументація

Статичні фотографії

  +

   -

       -

Питома вага:нарізка статичних фото  ( 7 сек)

Рекламодавець

Слоган, візуал-бренд

   +

   +

       -

Питома вага: слоган, фірмова атрибутика, періодичні згадування назви бренду (11сек)

Адресат (аудиторія)

Відеоряд (актори)

   +

   -

Присутність у кадрі співака Серьоги як представника вузької цільової аудиторії та загальна атмосфера ролику може значно ускладнити визначення цільової аудиторії.

Питома вага: відео, фото. (17 сек)

Основна перевага

Статичні фотографії

   +

   -

-

Питома вага: фото (7 сек)

 

Мотивації

Відеоряд, слоган

   +

   +

-

Питома вага:

відео, слоган «Отдохни путёво»

Аналіз використання прийомів монтажу у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туристичний оператор

Джерело

Прийом монтажу

Пояснення

Tez Tour

[http://www.you tube.com /watch?v=AP640gcRahI]

Паралелізм; монтаж за зміною спрямування зйомки і розмірів персонажів в одній сцені; монтаж з урахуванням зміни композиції.

Основна сюжетна лінія – Серьога прийшов до тур агенції обирати подорож, співробітник радить йому поїхати до екзотичних країн – переплітається з мріями співака про майбутній відпочинок. В свою чергу ці мрії проілюстровані за допомогою монтажного принципу групування статичних кадрів.

Діалог Серьогі із співробітником в офісі компанії змонтовано з урахуванням зміни композиції та за так званим принципом «вісімки», коли зображення співбесідників монтуються почергово, та створюється ефект діалогу.

TUI

http://www.yout ube.com/watch?v=\g1WphmlwQ-8

Послідовність;монтаж за спрямуванням руху об’єкта.

Прийом послідовності проявляється в логічному та послідовному викладі сюжету ролику за принципом «проблема-вирішення-результат». Основний вид монтажу в даному ролику підпорядкований руху об’єктів (команди співробітників TUI, пальми)


Аналіз використання методів лінгвістичного маніпулювання у у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туристичний оператор

Назва ролика/

 

Джерело

Маніпуляції з класом порівняння

Маніпуляції з параметром порівняння

Методи сугестивного впливу

Tez Tour

Оглядовий ролик послуг, що надає туроператор

http://vkontakte .ru/video-13188622_ 14116 7390?noiphone

Відсутні такі маніпуляці

 -нерелевантний параметр – використання фраз «первоклассный отдых для особо важных персон» , «больше чем вы ожидаете «- підкреслення високої якості послуг та важливості візиту клієнта;

-маніпулятивні можливості слова «перший» - «с туроператором №1»;

-контретність

 і образність ключових слів – створення образу туроператора, який надає якісні та елітні послуги, але не є чимось недосяжним «первоклассный отдых, больше чем вы ожидаете» і т.д.

-виключення заперечувальних часток «ні», «немає»

-речова динаміка (дикторський голос робить акценти на важливих місцях для більшої концентрації уваги споживача на певній інформації.

TUI

Реклама

пляжного

відпочинку

http://www.y outube.com/w

atch?v=g1W phmlwQ-8

Створення звуженого класу порівняння : фраза «компания сделает все возможное чтобы вы наслаждались отдыхом каждое мнговение – или вернет вам деньги.» - тобто є протиставлення, і компанія наче зобов’язується повністю забезпечити відпочинок споживача до всіх дрібничок.

- нерелевантний параметр – використання фраз«TUI сделает все возможное....», та їх слоган – «Все заради Вашої посмішки».

-виключення заперечувальних часток «ні», «немає»

 

Аналіз елементів міфологічного сюжетоскладання у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туристичний оператор

Ролик

Джерело

Елемент міфологічного сюжетоскладання

Idriska Tour

Пляжний відпочинок у країнах Сходу.

 

http://vimeo.com/9704999

Міфологема національної самосвідомості- яскраво виражена культура Сходу, національні традиції, герої, ментальність.

TUI

Реклама

пляжного

відпочинку

 

http://www.youtube.com/watch?v=g1WphmlwQ-8

Міфологема солярності – Сонце як один із основних центрів пляжного відпочинку. Захист туристки від яскравого Сонця – обов’язок туроператора.

Tez Tour

Реклама пляжного відпочинку, ролик за участі Серьогі.

http://www.youtube.com/watch?v=AP640gcRahI

Міфологема масової культури – медійна персона як провідник інформації про послуги туроператора до масового споживача.

Turtess Travel

Дайвінг у Єгипті

http://www.youtube.com/watch?v=ZeSh6PX_6rM

Міфологема символічного народження – символічне «переродження» дайвера у морських глибинах.

Аналіз прийомів гуморитизації у у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туристичний оператор

Ролик

Джерело

Прийом гуморитизації

Tez Tour

Реклама пляжного відпочинку. Ролик за участі Серьогі.

http://www.youtube.com/watch?v=AP640gcRahI

У ролику використовується ряд прийомів гуморитизації: комічна метафора – образ простого хлопця, що хоче поїхати відпочити в Іваново, а йому пропонують екзотичні країни, яких він ніколи не бачив; комічна гіпербола – в фіналі ролику Серьога збирається сплачувати за путівки перебільшено великою пачкою купюр.

Tez Tour

Реклама пляжного відпочинку. Ролик «Вибір»

http://www.youtube.com/watch?v=3XoiL26y0A0

Основою ролику є комічний абсурд. Дівчина обирає країну відпочинку за кольором шкіри її жителів – наскільки він буде їй пасувати. Також присутня пародія– колір шкіри обирається нею за принципом обирання шпалер.

 

TUI

Реклама

пляжного

відпочинку

http://www.youtube.com/watch?v=g1WphmlwQ-8

У ролику розвинута комічна гіпербола, що покликана підкреслити широкий спектр послуг туроператора. Команда співробітників влаштовує тінь над туристкою, щоб їй не заважало сонце, за допомогою нахиленої пальми.

Аналіз маркетингово значимих одиниць рекламного тексту у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туроператор

Ім’я бренду

Товарна категорія

Цільова аудиторія

Унікальна торгівельна пропозиція

Turtess Travel

«Turtess Travel»

Пляжний відпочинок, дайвінг, спа-послуги.

Активні молоді люди, що займаються спортом навіть на відпочинку, з доходами від 300 до 800 $\міс

Найкращі послуги для любителів дайвінгу у найчистіших глибина найкрасивішого моря світу.

Tez Tour

«Tez Tour»

Пляжний відпочинок

Сім’ї з дітьми, молодь, всі, хто цінують пасивний

комфортний відпочинок з доходами від 300 до 800 $\міс

 Комфортний відпочинок в екзотичних країнах з усіма можливими розвагами, екскурсіями. Все для блага туриста і за його бажанням.

Аналіз класифікації рекламних текстів у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів

Туроператор

Anex Tour

Idriska Tour

Pegas Touristic

TUI

Tour Tess

Tez Tour

Заголовок:

Новина

-

-

-

Заголовок відсутній

-

Заголовок відсутній

Заява

-

-

+ «Все, что касается отдыха - Pegas Touristic»

-

-

-

Порада

+ «Зробіть лише крок....»

-

-

-

-

-

Виклик
зацікавленості

-

+

Виконаний у формі пісні

-

-

+ «Вважає Єгипет це тільки піраміди?»

-

Залежно від прозорості змісту:

Прямий

+ «Зробіть лише крок щоб насолодитись чудовим відпочинком з туроператором...»

+

У пісні вся інформація подана прямо і відкрито

+«Все, что касается отдыха - Pegas Touristic»

-

+ «Вважає Єгипет це тільки піраміди?»

-

Побічний,
прихований

-

-

-

-

-

-

Сліпий

-

-

-

-

-

-

Підзаголовок:

Надзаголовок

-

-

-

-

-

-

Підзаголовок

-

-

-

-

-

-

Підзаголовок
для абзаців

-

-

-

-

-

-

Слоган

Товарний

-

Слоган відсутній

-

-

-

-

Корпорати-вний

-

-

-

-

-

-

Ширкого вжитку

-

-

-

-

-

-

Вузького
застосування

-

-

-

-

-

-

Емоційний

+ «Море сонця від Anex Tour»

-

+ «На крыльях пегаса – на встречу мечте».

+ «Все заради вашої посмішки»

+ «Відчуйте Єгипет разом з Tour Tess»

+ «Отдохни путёво»

Раціональний

-

-

-

-

-

-

Сурогатний

-

-

-

-

-

-

Основний текст:

Фактичний

-

-

Текст відсутній

-

Текст відсутній

+

Використано діалог, у якому відбувається спілкування клієнта з представником турфірми

Надуманий

-

-

-

-

-

-

Емоційний

+

+ ( у формі пісні)

-

+ «TUI сделает все возможное чтобы Вы наслаждались отдыхом каждое мгновение....»

-

-

Додаткова інформація:

Суперповна

-

+(титр протягом всього ролику)

-

-

-

-

Повна

+ (телефон, адреса сайту, брендовий логотип)

-

-

(телефон, адреса сайту, адреса офісу, брендовий логотип)

-

+ (телефон, адреса сайту, брендовий логотип)

Часткова

-

-

+ (тільки адреса сайту, брендовий логотип)

-

+ (адреса сайту, брендовий логотип)

-


Аналіз основних параметрів рекламного повідомлення у роликах телевізійної туристичної реклами пляжного відпочинку туристичних операторів 

«TURTESS»

Структурний елемент

 Чим виражений елемент рекламного повідомлення: слоган, основна ілюстрація, текст тощо.

Форма виразу

Інтерпретація конотації. Можливі помилки інтерпретації

Питома вага, обсяг який займають позиція у логічному ланцюжку відносин

Візу-ально

Верб-ально

Об
’єкт реклами

Пляжний відпочинок, дайвінг

   Ролик

Над-

заголовок, слоган.

      -

Питома вага: ідея,образи (30 сек)

Унікальна торговельна пропозиція

Відеоряд

  +

   -

У споживача можуть виникнути сумніви з приводу унікальності послуг з дайвінгу саме цього оператора.

Питома вага: відеоряд (27 сек)

Аргументація

Надзаголовок(текст), відеоряд.

  +

   +

       -

Питома вага: текст, відео (30 сек)

Рекламодавець

Слоган, візуал-бренд

   +

   +

       -

Питома вага: слоган, візуал-бренд.(5 сек)

Адресат (аудиторія)

Відеоряд (актори)

   +

   -

Можуть виникнути помилки у асоціації споживача з акторами ролику.

Питома вага: відео ( 20 сек)

Основна перевага

Відеоряд( дайвінг)

   +

   -

-

Питома вага: (27 сек)

Мотивації

Відеоряд, слоган

   +

   +

-

Питома вага: (30 сек)

«TEZ TOUR»

Структурний елемент

 Чим виражений елемент рекламного повідомлення: слоган, основна ілюстрація, текст тощо.

Форма виразу

Інтерпретація конотації. Можливі помилки інтерпретації

Питома вага, обсяг який займають позиція у логічному ланцюжку відносин

Візу-ально

Верб-ально

Об
’єкт реклами

Пляжний відпочинок.

   Ролик

  Слоган.

       -

Питома вага: основна ідея (19 сек)

Унікальна торговельна пропозиція

Текст, статичні фотографії.

  +

   +

-

Питома вага: відео, статичні фото (18 сек)

Аргументація

Статичні фотографії

  +

   -

       -

Питома вага:нарізка статичних фото  ( 7 сек)

Рекламодавець

Слоган, візуал-бренд

   +

   +

       -

Питома вага: слоган, фірмова атрибутика, періодичні згадування назви бренду (11сек)

Адресат (аудиторія)

Відеоряд (актори)

   +

   -

Присутність у кадрі співака Серьоги як представника вузької цільової аудиторії та загальна атмосфера ролику може значно ускладнити визначення цільової аудиторії.

Питома вага: відео, фото. (17 сек)

Основна перевага

Статичні фотографії

   +

   -

-

Питома вага: фото (7 сек)

 

Мотивації

Відеоряд, слоган

   +

   +

-

Питома вага:

відео, слоган «Отдохни путёво»

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!