Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1868 Завдання для виконання на базах практики на тему Аналіз міжнародної маркетингової діяльності фірми

Завдання для виконання на базах практики на тему Аналіз міжнародної маркетингової діяльності фірми

« Назад

Завдання для виконання на базах практики

В разі неможливості виконання запропонованого вище завдання внаслідок проходження практики студентами денної форми навчання на об’єктах макрорівня (Міністерства та відомства, асоціації, фонди тощо) студент обирає індивідуальне завдання "Аналіз міжнародної маркетингової діяльності фірми", яке виконується за джерелами вторинної інформації. Об’єкт дослідження (фірма) визначається студентом самостійно з числа найбільш успішних компаній світу за міжнародними рейтингами (Top100 Best Global Brands-мне любую компанию складеного консалтинговою компанією Interbrand станом на рік, що передує року виконання роботи). Зміст завдання:

1. За даними джерел вторинної інформації підготувати аналітичний звіт про маркетингову діяльність фірми на зарубіжних ринках.

2. За результатами дослідження заповнити ідентифікаційну карту на фірму як додаток до аналітичного звіту. (Див. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – с. 62-65 або Тема №3 дистанційного курсу).

Вимоги до оформлення індивідуального завдання

  1. Титульний лист.

  2. Основна частина – інформація про фірму з обов’язковими посиланнями на джерела первинної та вторинної інформації (за порядковим номером списку літератури) та відповідним чином оформленими рисунками та таблицями також з обов’язковими посиланнями на джерела інформації.

  3. Список літератури, включаючи назви та вихідні дані корпоративних і відомчих джерел, а також повні ідентифікаційні дані джерел Internet.

  4. Ідентифікаційна картка на фірму

Обсяг основного тексту (без додатків та списку літератури) не має перевищувати 20-25 сторінок машинописного тексту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!