Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1866 Вимоги до індивідуальних завдань з дисципліни Статистика

Вимоги до індивідуальних завдань з дисципліни Статистика

« Назад

Виконання індивідуальних завдань передбачає поглиблення знань студентів з теоретичної частини курсу «Статистика» та набуття практичних навичок розрахунків і використання їх у підготовці до випускової роботи.

Приклад розрахунково-графічної роботи. Провести статистичне дослідження соціально-економічного явища в Україні за даними, що носять масовий характер та охоплюють значний період часу. Вибір об’єкта дослідження (галузі економіки, зовнішня торгівля, інвестиції, ринок праці, інноваційна діяльність тощо) здійснюється  студентом самостійно. Проводиться статистичний аналіз обраного об’єкту дослідження, де проявляються вміння проводити комплексний аналіз варіацій (визначати середнє, модальне та медіальні значення, розмах варіації, дисперсію) та їх економічну інтерпретацію. На основі кореляційно-регресійного аналізу (лінійне рівняння регресії, лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона, коефіцієнт детермінації, F-критерій фактичний та критичний) розробляється модель, з'ясується вплив чинників на процес розвитку даного явища та здійснюється прогноз на 2-3 періоди вперед. Відображаються дані дослідження у табличній та графічній формі, а розрахунки закінчуються узагальнюючими висновками про отримані результати, їх економічною інтерпретацією. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!