Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1864 Методичні рекомендації до задач з курсу Фінансовий облік

Методичні рекомендації до задач з курсу Фінансовий облік

« Назад

Завдання 1

ТОВ «Рубін» отримало в подарунок холодильник для невиробничих цілей, вартістю – 6000,00 грн. Холодильник був доставлений постачальником, вартість доставки становила 200,00 грн. у т.ч ПДВ.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 2

ТОВ «Венно» придбало чекову книжку за 40 грн. (без ПДВ), у якій 25 чеків (вартість одного – 1,6 грн.). У звітному кварталі бухгалтер використала 3 чеки з них 1 зіпсувала.

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку (див. табл. 2).

Таблиця 2

№ з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Оплачено чекову книжку

2

Оприбутковано чеку книжку на підприємство

3

Відображено вартість чекової книжки на позабалансовому рахунку

4

Списано вартість чеків у звітному кварталі:  

- використаних (2 шт. х 1,6 грн.)

- зіпсованого (1 шт. х 1,6 грн.)

5

Списано вартість чеків з поза балансу (3 шт. х 1,6 грн.)

6

Відображено збитки від псування чеків, які компенсує винна особа

(1 шт. х 1,6 грн. х 50 = 80 грн.)

- частина, що належить підприємству (1 шт.  х 1,6 грн.)

- частина, що перерахована в бюджет (80 грн. – 1,6 грн.)

7

Внесено бухгалтером у касу розмір збитку від псування грошового чека

8

Перераховано частку збитку в бюджет

Завдання 3

Необхідно: 

1) вказати первинні документи;

2) скласти бухгалтерські проведення;

3) визначити фактичну собівартість готової продукції (масло «Селянське»).

Дані для виконання:

Витрати підприємства ТОВ «Гармонія» на виробництво  масла «Селянського» становлять:

1. Відпущено на виготовлення готової продукції зі складу: матеріали  - 47600,00 грн., МШП – 6500,00 грн.; тара – 2600,00 грн.;

2. Нараховано заробітну плату працівникам в розмірі 12400,00 грн.

3. Здійснено відрахування на соціальні заходи відповідно до чинного законодавства (розрахувати самостійно – ЄСВ за ставкою 38,03%).

4. Нарахована плата за користування електроенергією, використану для виробництва продукції – 1600,00 грн.

5. Загальновиробничі витрати – 17300 грн.

Завдання 4

ТОВ «Рубін» реалізувало сировину і матеріали покупцю на суму 120,00 грн. у т.ч. ПДВ. Облікова вартість матеріалів становила 90,00 грн.

Необхідно: 

1) визначити, яким П(С)БО регламентується порядок ведення обліку запасів на підприємстві;

2) вказати, які первинні документи необхідно оформити при продажу (реалізації) запасів покупцю;

3) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку, якщо:

Варіант 1 – перша подія відвантаження (продаж) запасів;

Варіант 2 – перша подія отримання передоплати від покупця.

Завдання 5

16.01 ц.р. Аудиторська фірма отримала передоплату (аванс) від клієнта (замовника-аудиту) в розмірі   600000,00 грн. у т. ч ПДВ.

28.02 ц.р. Аудиторською фірмою було підписано акт виконаних робіт (наданих аудиторських послуг) на суму 600000,00 грн. у  т. ч ПДВ.

Собівартість наданих аудиторських послуг становила  250000,00 грн.

 Необхідно: 

1) зазначте, яке П(С)БО регламентує порядок визнання доходу від реалізації готової продукції (товарів, виконаних робіт, наданих послуг);
2) наведіть перелік документів, які слід оформити при наданні аудиторських послуг;

3) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!