Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1861 Завдання до 1-ї частини розрахункової роботи

Завдання до 1-ї частини розрахункової роботи

« Назад

Завдання до 1-ї частини розрахункової роботи

Перша частина розрахункової роботи передбачає розробку програми дослідження, за затвердженою викладачем темою.

Програма дослідження обов’язково повинна містити наступні розділи:

 1. Обґрунтування актуальності теми дослідження

 2. Формулювання проблеми дослідження

 3. Формулювання мети та завдань дослідження (5-7 завдань)

 4. Визначення об’єкта та предмета дослідження

 5. Обґрунтування генеральної сукупності

 6. Правила формування вибіркової сукупності та розрахунок її обсягу

 7. Обґрунтування методики дослідження

 8. Інтерпретація та операціоналізація основних понять.

 9. Формулювання гіпотез

Розділи програми повинні відповідати основним вимогам до їх написання.

Програма повинна бути викладена не менш ніж на 10 аркушах, кеглем розміром 14 пт, з відступами 1,5 інтервали.

Крім того, перша частина розрахункової роботи передбачає розробку анкети (опитувальника) відповідно до розробленої програми дослідження, що міститиме не менш, ніж 25 запитань. В анкеті (опитувальнику) повинні бути реалізовані всі види шкал (номінальна, порядкова та метрична). Анкета повинна містити запитання-фільтри, табличні запитання, запитання-діалоги, закриті, напівзакриті та відкриті запитання, а також інші форми запитань. Анкета повинна відповідати всім вимогам до формування запитань та побудови анкет. 

Теми для РГР

 1. Соціальні інновації в житті населення

 2. Оцінка ефективності соціальних інновацій на рівні регіонів України

 3. Страхова культура населення України

 4. Страхова поведінка людей у кризовий період

 5. Рівень сформованості правової свідомості у пересічних українців

 6. Ставлення українців до необхідності дотримуватися норм законодавства

 7. Вивчення потенційних напрямків професійної адаптації постраждалих у військовому конфлікті

 8. Соціологічний портрет учасника АТО

 9. Пануючі уявлення щодо феномену «справедливості» у суспільстві

 10. Соціальна справедливість очима української молоді

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!