Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1856 Домашнє завдання до Теми 1 Фінансовий облік формування і змін зареєстрованого капіталу

Домашнє завдання до Теми 1 Фінансовий облік формування і змін зареєстрованого капіталу

« Назад

Домашнє завдання до Теми 1Фінансовий облік формування і змін зареєстрованого капіталу 

1. Занотувати та вивчити наступі терміни та категорії:

1) Власний капітал

2) Зареєстрований капітал

3) Пайовий капітал

4) Неоплачений капітал

5) Вилучений капітал

6) Акції

7) Консолідація акції

8) Подрібнення акцій 

Питання для підготовки на семінарське заняття:

1. Дайте характеристику складових елементів власного капіталу.

2. Дайте визначення зареєстрованого капіталу.

3. Яка різниця з точки зору формування власного капіталу існує між товариствами, що діють на підставі статуту, та товариствами, які діють на підставі лише установчого договору.

4. На яку дату здійснюється відображення в обліку зареєстрованого капіталу акціонерного товариства.

5. Як впливають на розмір та структуру зареєстрованого капіталу роздрібнення та консолідація акцій. 

Задачі для самостійного вирішення 

ЗАДАЧА 1

Громадяни А, Б, В та приватне підприємство «Хан» вирішили заснувати ПАТ «Умань». Ними було зареєстровано інформацію про випуск акцій ПАТ «Умань» та оголошено передплату терміном на 6 місяців на 1000000 акцій номінальною вартістю однієї акції 1 грн. з розміщенням акцій за номінальною вартістю.

Внески засновників в оплату 280000 акцій було здійснено в повному обсязі:

- засновником А як внесок до зареєстрованого капіталу внесено грошові кошти в національній валюті готівкою на суму 30 000 грн.;

- засновником Б як внесок до зареєстрованого капіталу внесені відповідним чином оформлені права на винахід за вартістю 50 000 грн.;

- засновником В як внесок до зареєстрованого капіталу внесені відповідним чином оформлені акції ПАТ «Рось» у кількості 1000 шт. (номінальною вартістю 10 грн. кожна) за погодженою вартістю 50 000 грн.;

- засновником ПП «Хан» як внесок до зареєстрованого капіталу внесені за вартістю верстати на суму 100 000 грн. та сировина на суму 50 000 грн.

Передплатникам акцій було визначено умову внесення на момент підписки 30% вартості акцій грошовими коштами.

За період передплати крім акцій засновників було підписано 1025 000 акцій. Передплатниками акцій було внесено на момент підписки 30% вартості акцій грошовими коштами в національній валюті готівкою (7500 грн.) та безготівковими розрахунками (300 000 грн.).

За рішенням установчих зборів зайва підписка була частково відхилена на 300 000 акцій та кошти, внесені особами, були повернуті.

Після проведення установчих зборів та реєстрації випуску акцій та статуту в обліку відображено зареєстрований капітал ПАТ «Умань».

Необхідно здійснити відповідні розрахунки, відобразити зазначені операції на рахунках бухгалтерського обліку та скласти початковий баланс ПАТ «Умань». 

ЗАДАЧА 2

ПАТ «Умань» на третьому році своєї діяльності збільшує зареєстрований капітал на суму 1000000 грн. Ним зареєстрована інформація про випуск акцій та оголошено передплату терміном 6 місяців на 1000000 акцій номінальною вартістю однієї акції 1 грн. з розміщенням акцій за вартістю, яка дорівнює 1,5 номінальної вартості акцій.

Передплатникам акцій було визначено умову внесення на момент підписки 50% вартості акцій грошовими коштами.

За період передплати було підписано всі акції. Передплатниками акцій було внесено на момент підписки 50 % вартості акцій грошовими коштами в національній валюті безготівковими розрахунками.

Після проведення зборів акціонерів внесено зміни до статуту товариства ПАТ «Умань».

Відобразити зазначені операції на рахунках бухгалтерського обліку та скласти баланс ПАТ «Умань» після здійснених змін.

 ЗАДАЧА 3

ПАТ «Умань» на четвертому році діяльності викуповує 20000 акцій (номінальна вартість 1 грн. за акцію) у власних акціонерів за вартістю 1,5 грн. з акцію. Розрахунок за викупленими акціями здійснюється грошовими коштами у безготівковій формі.

Через 2 місяці ПАТ «Умань» здійснює повторне розміщення раніше викуплених у власних акціонерів акцій у кількості 20000 шт. за грошові кошти безготівковим розрахунком. При повторному розміщені придбано:

- покупцем 1 – 5 000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

- покупцем 2 – 10 000 акцій за ціною, яка дорівнює 0,8 грн. за акцію;

- покупцем 3 – 5 000 акцій за ціною, яка дорівнює 1,6 грн. за акцію.

Необхідно здійснити відповідні розрахунки та відобразити зазначені операції на рахунках бухгалтерського обліку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!