Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1848 Тематика рефератів з курсу Філософія для аспірантів та здобувачів біологічного профілю

Тематика рефератів з курсу Філософія для аспірантів та здобувачів біологічного профілю

« Назад

ТЕМАТИКА  рефератів  з філософії 

для аспірантів та здобувачів

біологічного  профілю 

 1. Філософські проблеми біологічних наук

 2. Природа – життя – культура: єдність форм пізнання

 3. Гуманістична спрямованість та значимість біологічних досліджень

 4. Проблема життя як філософська і біологічна проблема

 5. Гносеологічні особливості вживання методології точних наук у біологічних дослідженнях

 6. Розвиток міждисциплінарності в біологічну дослідженні

 7. Шляхи інтеграції біологічного і соціогуманітарного знання

 8. Біологія в сучасній науковій і філософській картинах світу

 9. Біотехнологія як засіб подолання технократичних тенденцій у природокористуванні

 10. Світоглядні орієнтири  сучасної екології

 11. Інтегративна функція екології в сучасній науці

 12. Екологія як феномен культури

 13. Екологія і теорія еволюція

 14. Екологічні засади еволюційного процесу

 15. Філософські підстави концепції коеволюції людини і природи

 16. Співвідношення фундаментальних та прикладних досліджень у сучасному біологічному пізнанні

 17. Вчення В.І. Вернадського про  ноосферу: перспективи розвитку людства

 18. Філософсько-світоглядні  підстави соціобіології

 19. Біоетика: світоглядні засади, евристичні  можлдивості, перспективи розвитку

 20. Шляхи радянської генетики: проблеми зв’язку науки та ідеології

 21. Екологія людини: основні проблеми

 22. Люська екологія в її культурній та технічній перспективі

 23. Людина, суспільство і природа в техногенну епоху

 24. Діалектика єдності і різноманітності форм життя

 25. Філософські проблеми аналізу біологічній еволюції

 26. Діалектика спадковості і новоутворень в біологічній еволюції

 27. Діалектика індивідуального та історичного розвитку в біологічному світі

 28. Гіпотеза  як форма розвитку біологічного знання

 29. Проблема свідомого та несвідомого в психології

 30. Роль спостереження та експерименту в біологічному досліді

 31. Гносеологічні проблеми моделювання біологічних систем як засобу їх дослідження

 32. Взаємозв’язок організму і середовища як філософська проблема

 33. Проблема “ціле-частина” у біологічних дослідженнях

 34. Поняття “організму” і “організації” у біологічних системах

 35. Функціональні і структурні методи дослідження у біології

 36. Співвідношення детермінізму і теологізму у біологічному пізнанні

 37. Проблема пояснення у біології

 38. Суперечлива єдність прогресу та регресу в розвитку біосистем

 39. Теоретичні проблеми організації та розвитку біосфери

 40. Проблеми екології людини в системі медичного знання

 41. Соціокультурні функції сучасної медицини

 42. Динаміка науково-технічного і соціально-екологічного розвитку

 43. Ідея ноосфери: П. Тейяр де Шарден і В.І. Вернадський

 44. Світоглядні орієнтири біологічних досліджень

 45. Біологічне пізнання як елемент культури

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!