Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1845 Вимоги до написання індивідуальних робіт з дисципліни Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Вимоги до написання індивідуальних робіт з дисципліни Управління міжнародною конкурентоспроможністю

« Назад

Вимоги до написання індивідуальних робіт з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» 

Індивідуальне завдання виконується у формі письмового звіту обсягом  орієнтовно 15-20 сторінок комп’ютерного тексту (1,5 інтервал, 14 кегль). Обов’язковою вимогою є подання у звіті всіх формул, етапів та результатів розрахунків, власних висновків, а також наведення вихідних статистичних даних, які використовуються для розрахунку показників конкурентоспроможності (фінансова звітність тощо). 

Оцінка міжнародної конкуренто спроможності підприємства 

Етапи оцінки конкурентоспроможності підприємства 

  1. Загальна характеристика підприємства:

- сфера та види діяльності, форма власності та юридична форма організації;

- організаційна та виробнича структура підприємства;

- товарний асортимент та основні виробничі технології;

- експрес-аналіз виробничо-господарської діяльності;

- перелік ринків, на яких присутня компанія; тривалість функціонування на релевантному ринку;

- кількість працюючих та структура управління.

  1. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємства:

- загальна характеристика продукції та ступінь її новизни (стадія життєвого циклу);

- відповідність міжнародним стандартам та оцінка якості;

- необхідність у післяпродажному сервісі та система його забезпечення;

- частка продукції у загальному асортименті підприємства та у обсязі продаж;

- розробка переліку технічних, споживчих та економічних критеріїв конкурентоспроможності товару;

- порівняльний аналіз продукції підприємства з аналогами компаній-конкурентів, розрахунок показника конкурентоспроможності товару;

- побудова багатокутників конкурентоспроможності товару.

  1. Характеристика конкурентного середовища підприємства:

- характеристика релевантного ринку (тип ринку (покупця/продавця)), структура ринку, тенденції його розвитку та сегментація);

- стисла характеристика споживачів та локальних факторів розвитку;

- стисла характеристика логістичної системи підприємства та його дистрибуційні канали;

- оцінка інтенсивності конкуренції в галузі (характеристика основних конкурентів підприємства, їх ринкові частки та обсяги продаж, розрахунок  показників інтенсивності конкуренції);

- побудова карти груп стратегічних конкурентів підприємства;

- оцінка впливу конкурентного середовища на діяльність компанії за методикою М.Портера (розрахунок коефіцієнту загального впливу конкурентного середовища на діяльність підприємства);

- факторний аналіз динаміки ринкової частки підприємства;

- побудова конкурентної карти ринку.

  1. Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства:

- порівняльна характеристика конкурентних переваг та ключових компетенцій підприємства ;

- розрахунок інтегрального показника міжнародної конкурентоспроможності;

- побудова багатокутників конкурентоспроможності підприємства.

  1. Характеристика конкурентних стратегій підприємства:

- побудова матриці SWOT-аналізу;

- оцінка ефективності корпоративної та конкурентної стратегій підприємства, їх цілі та завдання;

- пропозиції щодо удосконалення системи стратегічного менеджменту. 

  1. Характеристика системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства:

- організація управління процесом конкурентоспроможності продукції (якості продукції);

- особливості процесу управління (планування, прогнозування та контроль) конкурентоспроможністю підприємства;

- організація процесу прийняття рішень та розподіл повноважень. 

  1. Розробка загальних рекомендацій та власних узагальних щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції, підприємства чи галузі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!