Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1844 Завдання для виконання на базах практики з дисципліни Управління вартістю підприємства

Завдання для виконання на базах практики з дисципліни Управління вартістю підприємства

« Назад

Дисципліна «Управління вартістю підприємства» 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ПРАКТИКИ

Під час проходження виробничої практики студент виконує одне з таких комплексних індивідуальних практичних завдань:

Завдання 1. "Оцінка інвестиційної привабливості підприємства";

Завдання 2. "Економічне обґрунтування залучення інвестицій у підприємство з фондового ринку";

Завдання 3. "Організація емісії цінних паперів підприємства";

Завдання 4. "Економічне обґрунтування фінансових інвестицій підприємства у корпоративні цінні папери";

Завдання 5. ''Економічне обґрунтування дивідендної політики підприємства'';

Завдання 6. „Економічне оцінювання підприємства”.

Перелік завдань не є вичерпним. Вибір завдання здійснюється студентом самостійно, виходячи з його інтересів, можливостей виконати те чи інше завдання на наявних матеріалах, практичного значення роботи для конкретного підприємства.

Тема завдання і план виконання робіт погоджується з викладачем дисципліни. Виконане завдання оформлюються у вигляді звіту обсягом 20-25 сторінок тексту шрифту Times New Roman 14 з інтервалом 1,5.

Виконана робота повинна мати суто практичну спрямованість; теоретичну частину роботи слід максимально обмежити. До завдання має бути прикріпленя звітність підприємства за останні 3 роки.

Нижче наведено орієнтовний перелік  практичних питань, на яких необхідно зосередити увагу при виконання завдань.

Завдання 1. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

Візитка підприємства

 1. Аналітична оцінка поточного господарського та фінансового стану підприємства.

 2. Оцінка стану та перспектив розвитку ринку (галузі), поточного місця підприємства на ринку.

 3. Ретроспективний аналіз розподілу прибутку та політики виплати дивідендів.

 4. Прогноз майбутнього стану підприємства виходячи з планів його менеджменту та власної оцінки.

 5. Прогноз дивідендних і процентних виплат.

 6. Аналіз динаміки ринкових цін на цінні папери підприємства, визначення їх найбільш важливих характеристик.

 7. Прогноз майбутньої вартості підприємства.

 8. Оцінка потенційних покупців підприємства та їх мотивації.

 9. Оцінка економічної безпеки підприємства

 10. Розробка заходів щодо покращення інвестиційних характеристик підприємства.

 

Завдання 2. Економічне обґрунтування залучення інвестицій у

підприємство з фондового ринку

Візитка підприємства

 1. Оцінка загального обсягу фондового ринку, попиту і пропонування на ньому.

 2. Оцінка структури цінних паперів на ринку.

 3. Аналіз основних інвесторів, що присутні на ринку.

 4. Оцінка інвестиційних якостей різних видів цінних паперів і вибір цінних паперів для виходу на ринок.

 5. Оцінка майбутньої дохідності цінних паперів, що передбачається емітувати.

 6. Оцінка потенційних покупців цінних паперів підприємства, виходячи їх інвестиційних цілей.

 7. Вибір способу і часу виходу на ринок.

 8. Оцінка можливого обсягу залучення інвестицій.

 9. Оцінка економічної безпеки підприємства

 10. Оцінка вартості підприємства за результатами емісії.

 

Завдання 3. Організація емісії цінних паперів підприємства

Візитка підприємства

 1. Визначення необхідного вартісного обсягу інвестицій, що передбачається залучити за допомогою емісії.

 2. Оцінка поточного стану фондового ринку та прогноз його стану на момент емісії.

 3. Оцінка доцільності випуску тих чи інших видів цінних паперів за критерієм майбутньої вартості підприємства.

 4. Визначення напрямів використання коштів отриманих від емісії, господарських та фінансових результатів їх використання.

 5. Оцінка майбутньої дохідності цінних паперів, які планується випустити.

 6. Вибір способу розміщення та посередника .

 7. Оцінка витрат на емісію.

 8. Розробка плану реалізації заходів з емісії.

 9. Підготовка емісійного проспекту.

 

Завдання 4. Економічне обґрунтування фінансових інвестицій

підприємства у корпоративні цінні папери

Візитка підприємства

 1. Аналіз господарської діяльності підприємства.

 2. Аналіз грошових потоків підприємства та інвестиційних можливостей.

 3. Аналіз організації існуючих коопераційних зв'язків підприємства, постачальників та споживачів.

 4. Оцінка інтересів підприємства на суміжних ринках.

 5. Аналіз конкурентної ситуації на ринку (в галузі) і основних конкурентів.

 6. Обґрунтування доцільності розвитку підприємства шляхом злиття (поглинання) або портфельних інвестицій.

 7. Оцінка економічної безпеки підприємства

 8. Оцінка вартості придбання корпоративних цінних паперів.

 9. Розробка механізму придбання корпоративних цінних паперів.

 10. Розробка пропозицій з управління придбаними корпоративними правами

 

Завдання 5. Економічне обґрунтування дивідендної політики підприємства

Візитка підприємства

 1. Аналіз складу і структури акціонерів.

 2. Оцінка організаційних структур підприємства, функції яких полягають у роботі з акціонерами.

 3. Ретроспективний аналіз проблем, що виникають на загальних зборах акціонерів.

 4. Аналіз господарської діяльності підприємства.

 5. Аналіз фінансового стану підприємства, формування і розподілу прибутку.

 6. Визначення конкурентних недоліків підприємства та розробка заходів по їх усуненню (зменшенню).

 7. Оцінка економічної безпеки підприємства

 8. Оцінка можливостей підприємства щодо підвищення прибутковості.

 9. Розробка пропозицій з вдосконалення дивідендної політики.

 10. Оцінка фінансових наслідків реалізації розроблених пропозицій.

 

Завдання 6. Економічне оцінювання підприємства

Візитка підприємства

 1. Аналіз капіталу підприємства, джерел його фінансування.

 2. Оцінка місця підприємства на ринку та його перспектив.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства (розрахунок коефіцієнтів).

 4. Прогноз майбутніх результатів діяльності.

 5. Прогноз грошових потоків і визначення ризиків.

 6. Оцінка економічної безпеки підприємства

 7. Обґрунтування методології оцінки.

 8. Застосування різних методичних підходів до оцінки вартості акціонерного капіталу.

 9. Узгодження результатів та висновки з оцінки. 

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН  ВИКОНАННЯ 24.03.2014

10-00 ауд 236 у паперовому вигляді та на адресу rephouse@mail.ru

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!