Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1843 Розрахункова робота з теми Обґрунтування вибору стратегії підприємства

Розрахункова робота з теми Обґрунтування вибору стратегії підприємства

« Назад

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з теми «Обґрунтування вибору стратегії підприємства» 

Мета роботи: узагальнититеоретичні знання та практичні навики економічного обґрунтування вибору стратегії підприємства. 

Завдання[1]: Використовуючи звітність публічних компаній, що функціонують в Україні, та теоретичний матеріал лекцій, виконати комплексне ситуаційне завдання, що складається з наступних етапів:

1. Проаналізуйте середовище Вашої (або відомої Вам) організації методом SWOT, SPACE, виявивши його сильні та слабкі сторони, а також можливості й загрози зовнішнього середовища.

2. Побудуйте «дерево цілей» та сформулюйте місію Вашої (або відомої Вам) організації з огляду на існуючі проблеми та перспективи їх вирішення.

3. Визначте з допомогою матриці BCG позиції окремих підрозділів бізнесу Вашої (або відомої Вам) організації і розробіть для неї оптимальну стратегію розвитку, враховуючи перспективи кожного виду бізнесу і необхідність оптимізації господарського портфеля.

4. Проаналізуйте позиції господарських підрозділів Вашої (або відомої Вам) організації за допомогою матриці Мак-Кінсі. Для цього попередньо самостійно визначте (оберіть) і дайте оцінку десяти факторам, які характеризують (формують) конкурентну силу (статус) Вашої (або відомої Вам) організації в секторах бізнесу А, В, С… n та їх ринкову привабливість. Для факторів формування привабливості СЗГ і конкурентного статусу компанії, що будуть Вами обрані експертним шляхом, визначати слід фактичний бал їх впливу на відповідні показники, з врахуванням вагових коефіцієнтів їх важливості. А максимальна загальна оцінка впливу усіх факторів по кожному показнику (привабливості СЗГ і конкурентного статусу підприємства) має дорівнювати 10 балів;

5. Відповідно до позицій підрозділів А, В, С…n Вашої (або відомої Вам) організації  в матриці Мак-Кінсі, визначте рекомендовану стратегію;

6. Порівняйте результати отримані за допомогою матриці BCG і матриці Мак-Кінсі.

7. Запропонуйте «стратегічний набір» для компанії і обраних СЗГ в залежності від позиції кожного бізнесу та визначте ризики[2], пов’язані з Вашим вибором[1] Примітка. Перш ніж перейти до виконання письмового звіту (проекту) необхідно описати діяльність обраної Вами (або відомої Вам) публічної компанії. Крім того, перед виконанням кожного з завдань потрібно подати інформацію, яка використовувалась (при умові її відсутності у описі) та навести методику розрахунку у разі самостійного визначення необхідних для стратегічного аналізу показників.

[2] Ризики визначаються за допомогою відомих Вам методів, зокрема експлікативних.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!