Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1821 Практичні завдання на тему Місцеве самоврядування

Практичні завдання на тему Місцеве самоврядування

« Назад

Практичні завдання 

 

1. Оберіть правильну відповідь 

 

1.1. До основних принципів місцевого самоврядування відносяться:

а) принцип відповідальності;

б) законність;

в) гласність;

г) усі відповіді вірні. 

1.2. Згідно принципу … органи місцевого самоврядування повинні у своїй діяльності дотримуватись Конституції та законів:

а) гласності;

б) публічності;

в) законності;

г) підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою. 

1.3. Організація роботи громадського транспорту належить до такої функції місцевого самоврядування:

а) управління комунальною власністю;

б) сприяння соціально-економічному розвитку;

в) надання громадських послуг населенню;

г) забезпечення благоустрою.

1.4. Для принципів місцевого самоврядування НЕ є характерним:

а) вони визначають основи побудови системи місцевого самоврядування у кожній окремій територіальній одиниці;

б) вони виступають як критерії оцінки діючої системи місцевого самоврядування;

в) вони відображають сутність місцевого самоврядування.

1.5. Відповідно до державницької теорії місцевого самоврядування органи місцевого самоврядування мають діяти за принципом:

а) «Дозволено все, що не заборонено законом»;

б) «Дозволено лише те, що передбачено законом»;

в) «Все дозволено».

 

 

2. Виберіть правильне визначення поняття 

 

2.1. Мінімальний рівень соціальних потреб – це: 

а) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах всієї території України;

б) гарантований органами місцевого самоврядування мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах всієї території України;

в) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці України. 

2.2. Зумовлені правовою природою місцевого самоврядування основні напрями діяльності його органів – це: 

а) принципи місцевого самоврядування;

б) функції місцевого самоврядування;

в) гарантії місцевого самоврядування.

 

 

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку 

 

3.1. Забезпечення суспільного розвитку; територіальна організація; джерело влади − народ; реалізація публічної влади; здійснення збору податків; суверенітет; наявність власних правових актів та власного апарату управління. 

3.2. Народовладдя; законність; гласність; одноосібність у вирішенні важливих питань; поєднання місцевих і державних інтересів; виборність; підзвітність і відповідальність перед територіальними громадами їх органів і посадових осіб; державна підтримка і гарантія місцевого самоврядування; судовий захист прав місцевого самоврядування 

 

 

4. Доповніть речення 

 

4.1. Фінансова самостійність означає право територіальної громади самостійно розпоряджатися коштами, виділеними з …………… 

4.2. До основних теорій місцевого самоврядування слід відносити ……………… 

 

 

5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його 

 

5.1. Правова самостійність означає те, що місцевому самоврядуванні відводиться власна роль у правотворчості:

а) так;

б) ні. 

5.2. У загальному розумінні поняття «місцеве державне управління» та «місцеве самоврядування» за своїм змістом співпадають:

а) так;

б) ні. 

5.3. Для місцевого самоврядування в Україні властивим є дуалізм його функцій:

а) так;

б) ні. 

 

 

6. Встановіть відповідність 

 

6.1. Функції місцевого самоврядування та їх зміст: 

1. охорона громадського порядку;

2. забезпечення соціально-економічного і культурного розвитку;

3. управління комунальною власністю і місцевими фінансами. 

а) внесення пропозицій і розробка програм соціально-економічного і культурного розвитку певних районів, областей;

б) створення і утримання муніципальної міліції;

в) створення комунальних підприємств, встановлення місцевих податків. 

 

 

7. Вирішіть наступні практичні завдання 

 

7.1. Проаналізуйте визначення місцевого самоврядування, що містяться в Європейській хартії місцевого самоврядування і Законі України « Про місцеве самоврядування в Україні». Чи є відмінності в цих визначеннях? 

7.2. Відповідно до ст. 12 Конституції України органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади. Чи мають у зв'язку з цим акти органів місцевого самоврядування владну силу? Чи є місцеве самоврядування владною діяльністю? Аргументуйте свою відповідь.           

7.3. Назвіть основні принципи місцевого самоврядування в Європейській Хартії місцевого самоврядування і порівняйте їх з принципами, що містяться в Конституції України та Законі «Про місцеве самоврядування в Україні». Які пункти Хартії зобов'язані дотримувати сторони, що підписали Хартію?      

7.4. Стаття 5 Конституції України закріплює: «Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування». Як реалізуються ці конституційні положення в практиці місцевого самоврядування? Свою відповідь обґрунтуйте посиланнями на відповідні статті Конституції України, законодавства, нормотворчості органів місцевого самоврядування.  

7.5. Заповніть таблицю: 

 

Ознаки

Органи державної влади та місцевого самоврядування

Міністерство фінансів України

Донецька міська рада

Господарський суд Донецької області

Мар'їнська районна державна адміністрація

Гілка державної влади

 

 

 

 

Галузь права, що регулює діяльність

 

 

 

 

Порядок створення

 

 

 

 

Підлеглість

 

 

 

 


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!