Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1806 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Облік зовнішньоекономічної діяльності

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Облік зовнішньоекономічної діяльності

« Назад

Методичні рекомендації до виконання  курсової роботи з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»

Студенти ІЗДН спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” вивчають дисципліну “Облік ЗЕД” у міжсесійний період самостійно та виконують передбачену навчальним планом курсову роботу.

Дисципліна “Облік ЗЕД” надає теоретичні знання з питань організації й методики ведення обліку зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах та набуття практичних навичок.

Загальні вимоги до виконання курсової роботи:

¨ Робота виконується на аркушах формату А4, які скріплюються по лівій стороні формату. Сторінки нумеруються.

¨ На титульній сторінці курсової роботи вказується назва навчального закладу, назва кафедри, назва курсу, номер групи, порядковий номер в списку групи, прізвище та ім’я студента, прізвище викладача.

¨ Роботу слід виконувати відповідно до обраного варіанту відповідно до порядкового номеру у списку групи, в протилежному випадку робота не буде зарахована.

¨ В кінці роботи слід навести перелік використаної літератури.

¨ Наявність додатків (зразків облікових документів та зовнішньоекономічних договорів) – обов’язкова.

¨ Обов’язковим є вступ (1 сторінка) та висновок (2-3 сторінки) до курсової роботи.

¨ Подається курсова робота методистам ІЗДН відповідно встановленого терміну.

¨ Загальний обсяг роботи НЕ МЕНШЕ 30 сторінок.

Під час виконання курсової роботи студент повинен обов’язково використати крім підручників та посібників також нові періодичні фахові видання, закони України, постанови уряду, інструкції та положення тощо (див. Рекомендована література).  

Тематика курсових робіт:

8. Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!