Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1797 Орієнтовні теми рефератів, есе та критичного огляду публікацій

Орієнтовні теми рефератів, есе та критичного огляду публікацій

« Назад

Орієнтовні теми рефератів, есе та критичного огляду публікацій:

 1. Особливості сучасного маркетингу.

 2. Причини різних підходів до визначення маркетингу.

 3. Різні види маркетингу: причини формування та особливості використання.

 4. Тактичний та стратегічний маркетинг як основа для ефективної реалізації маркетингової діяльності.

 5. Еволюція маркетингових концепцій.

 6. Сучасна парадигма маркетингу.

 7. Взаємозв’язок маркетингу та глобалізації. 

 8. Проблеми розвитку маркетингу в АПК України.

 9. Особливості аграрного маркетингу.

 10. Роль маркетингу у функціонування систем и агробізнесу.

 11. Діалектика зв'язку маркетингу з іншими економічними дисциплінами та процесами.

 12. Особливості маркетингової діяльності підприємств АПК різних типів.

 13. Особливості маркетингового середовища підприємств АПК України.

 14. Світова економічна криза та її вплив на маркетингову діяльність підприємств АПК України.

 15. Глобальна продовольча криза як маркетинговий орієнтир для підприємств АПК України.

 16. Вплив глобальної зміни клімату на маркетингову діяльність в АПК.

 17. Значення аграрної політики для маркетингової діяльності в АПК України.

 18. Членство України у СОТ та інших міжнародних організаціях як важливий фактор зміни маркетингового середовища в АПК.

 19. Класифікація потреб споживачів: оцінка різних підходів та їх роль у плануванні маркетингової діяльності.

 20. Бенчмаркінг: сутність та можливість використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 21. Конкурентна розвідка як ефективний маркетинговий інструмент: особливості використання в агробізнесі України.

 22. Фокус-групи як метод маркетингового дослідження: переваги та недоліки.

 23. Особливості дослідження кон’юнктури ринків продукції АПК в світі та Україні.

 24. Виробництво біопалива як фактор впливу на зміну кон’юнктури ринків аграрної продукції.

 25. Рівень споживання продуктів харчування в Україні: значення для формування маркетингових орієнтирів підприємствами АПК України.

 26. Споживач у маркетингу та логіка впливу на процес прийняття рішення про купівлю.

 27. Проблема практичного здійснення сегментації товарів АПК та їх позиціонування.

 28. B2B, B2C, C2B та C2C: суть та особливості використання в агробізнесі.

 29. Перцепційної карта: суть та використання в маркетингу.

 30. Виробництво екологічної продукції підприємствами АПК України: ймовірність маркетингового успіху.

 31. Практика конкурентної боротьби на ринку АПК України, антимонопольного регулювання ринків та боротьби з нечесною конкуренцією.

 32. Конс’юмеризм: суть та прояв в агробізнесі. Практика захисту прав споживачів в Україні.

 33. Сучасні методи оцінки маркетингових можливостей підприємствами АПК України (SWOT-аналіз, PEST-аналіз, ABC-аналіз, XYZ-аналіз тощо).

 34. Рівні товарів у маркетингу як спосіб формування конкурентних стратегій: можливість використання підприємствами АПК України.

 35. Особливості створення та виве­дення на ри­нок нових това­рів сфе­ри АПК.

 36. Практика управління асор­тиментною політикою підприємств АПК та її значення у досягненні ринкових цілей.

 37. Сутність брендингу. Діалектика співвідношення термінів «то­варна мар­­ка» та «бренд».

 38. Брендинг в АПК України.

 39. Якість аграрної продукції: значення для успішної маркетингової діяльності підприємств АПК України.

 40. Private label: сутність та можливість використання підприємствами АПК України.

 41. Значення біржового ринку у формування ціни на продукцію АПК.

 42. Законодавча та політична діяльність в Україні як ціноутворюючий фактор на продукцію АПК.

 43. Приклади застосуван­ня під­при­ємствами АПК успішних цінових стратегій.

 44. Зв'язок цінової кон’юнктури світових аграрних ринків та ринків в Україні.

 45. Сучасні тенденції каналів реалізації продукції АПК.

 46. Продуктові оптові ринки в Україні: доцільність формування та проблеми розвитку.

 47. Збутові кооперативи в агробізнесі: роль у маркетинговій діяльності аграрних виробників.

 48. Логістика: суть та роль в агробізнесі України.

 49. Вендинговий бізнес: суть та особливості розвитку в Україні.

 50. Франчайзинг: суть та особливості розвитку в Україні.

 51. Мерчандайзинг як маркетинговий інструмент: можливість застосування підприємствами АПК України.

 52. Практика та доцільність участі підприємств АПК у про­ве­де­нні виставок та ярмарок.

 53. Приклади здійснення ефективної ко­му­нікації під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 54. CRM: визначення та особливості застосування підприємствами АПК України.

 55. Лояльність клієнтів як ефективний маркетинговий інструмент. Проблеми встановлення відносин із клієнтами.

 56. Маркетинговий бюджет та ефективність маркетингової діяльності: приклади діяльності підприємств АПК України.

 57. Формування іміджу підприємства АПК як маркетинговий інструмент.

 58. Соціальна відповідальність бізнесу як маркетинговий інструмент.

 59. BTL и ATL: суть та можливість використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 60. Product Placement як особливий метод просування товарів: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 61. Блогосфера як особливий метод маркетингової комунікації: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 62. Вірусний маркетинг як особливий метод маркетингової комунікації: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 63. Директ-маркетиг як особливий метод маркетингової комунікації: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 64. Перспективи використання мережі Інтернет підприємствами АПК України для реклами своїх товарів.

 65. Партизанський маркетинг як особливий метод маркетингової комунікації: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 66. Інсайт: сутність та використання в АПК України.

 67. Ефективність здійснення маркетингової комунікації: методика та особливості визначення.

 68. Рекламний ринок в Україні: оцінка кон’юнктури та перспективи розвитку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!