Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1786 Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

« Назад

УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми

1

Концептуальні засади управлінських інформаційних систем.

Проблеми і шляхи розвитку інформатизації управління. Інформація та її роль в процесі управління.

Призначення і роль інформаційної системи в економіці. Структура та функції інформаційної системи управління.

Методи планування, аналізу і керування. Метод планування і керування JIT. Метод планування потреб у матеріалах MRP. Метод планування ресурсів виробництва MRPII. Метод оптимізованої технології виробництва OPT. Концепція комп’ютеризованого інтегрованого виробництва СІМ. Метод комп’ютерної підтримки процесів постачань і логістики CALS. Концепція керування всіма ресурсами організації ERP. Концепція планування ресурсів, синхронізованого з клієнтом CSRP.

Основні види інформаційних систем керування компанією (типові, індивідуальні, комбіновані).

Автоматизовані системи керування підприємством (стандарти MRP, MRPII, ERP, ERPII).

Особливості основних стандартів автоматизованих систем керування компанією.

2

Принципи побудови управлінських інформаційних систем.

Інформаційні ресурси як складова економічного потенціалу підприємства. Склад, критерії і показники економічного потенціалу підприємства.

Особливості процесу розробки і впровадження управлінських інформаційних систем. Етапи розробки інформаційних систем.

Моделі управління процесом розробки інформаційних систем. Каскадна модель процесу розробки інформаційних систем. Спіральна модель процесу розробки інформаційних систем.

3

Новітні інформаційні технології та їх класифікація.

Види, структура й організаційно-методичне забезпечення сучасних інформаційних технологій. Особливості сучасних інформаційних систем. Організаційні форми стратегії функціонування інформаційних систем компанії.

Характерні властивості нових інформаційних технологій.

4

Інструментальні засоби для роботи користувача.

Технічна основа і програмні засоби сучасних інформаційних технологій. Основні поняття і тенденції розвитку окремих елементів технічної складової інформаційних систем і технологій. Огляд класів ЕОМ. Прикладні програмні засоби. Класифікація прикладних програмних засобів.

Характеристика та класифікація автоматизованих інформаційних систем українського та російського виробників за призначенням.

Загальні проблеми, характерні для інформаційних систем і технологій управління, що перешкоджають діяльності компанії.

5

Інформаційна технологія розв’язування задач з фінансового обліку.

Інформаційні технології складання звітності для потреб зовнішніх користувачів. Формування бухгалтерського балансу і звіту про фінансовий результат, коригування даних, настройка правил формування проводок в АІС, формування та роздрук звітів.

6

Інформаційна технологія розв’язування задач з управлінського обліку.

Інформаційні технології надання інформації для планування. Інформаційні технології надання інформації для управління. Інформаційні технології надання інформації для контролю.

7

Інформаційна технологія розрахунків податкового обліку.

Інформаційні технології надання інформації про нарахування та сплату податків державним органам. Побудова звітів по отриманим і виданим податковим накладним. Облік декількох податків в одному документі.

8

Інформаційна технологія розв’язування аналітичних задач.

Аналіз структури майна підприємства і витоків його створення, аналіз показників ліквідності підприємства, аналіз показників фінансової стійкості підприємства, аналіз показників оцінки ефективності виробництва з використанням комп’ютерної техніки.

9

Інформаційна технологія розв’язування задач з аудиту на підприємстві.

Оцінка фінансового стану підприємства з використанням комп’ютерної техніки. Аудит структури майна підприємства і витоків його створення, аудит показників ліквідності підприємства, аудит показників фінансової стійкості підприємства, аудит показників оцінки ефективності виробництва з використанням комп’ютерної техніки.

  

2. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Тематика контрольної роботи: “Характеристика та основні функціональні можливості управлінської інформаційної системи підприємства”.

Метою контрольної роботи є отримання теоретичних та практичних навиків по роботі з управлінськими автоматизованими інформаційними системами підприємства.

Студент вибирає довільно одну з управлінських інформаційних систем та описує її характеристики та функціональні можливості. Обсяг – 20-25 аркушів формату А4. Обов’язково: титульна сторінка, зміст, список використаних джерел.

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Основна та додаткова література

Основна література

3.1.1. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін.. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 407с.

3.1.2. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В.С.Пономаренка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 544с.

3.1.3. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.

3.1.4. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. Проф. Г.А.Титоренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. – 400с.

Додаткова література

3.1.5. Информатизационные технологии в бизнесе / Под ред. М.Желены. – СПб: Питер, 2002. – 1120 с.

3.1.6. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 1997.- 416с.

3.1.7. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998.- 768 с.

3.1.8. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2 ч.. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. – 320 с., 336 с.

 

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 

 1. Інформація та її роль в процесі управління. Проблеми і шляхи розвитку інформатизації управління.

 2. Призначення і роль інформаційної системи в економіці. Структура та функції інформаційної системи управління.

 3. Методи планування, аналізу і керування. Метод планування і керування JIT.

 4. Методи планування, аналізу і керування. Метод планування потреб у матеріалах MRP.

 5. Методи планування, аналізу і керування. Метод планування ресурсів виробництва MRPII.

 6. Методи планування, аналізу і керування. Метод оптимізованої технології виробництва OPT.

 7. Методи планування, аналізу і керування. Концепція комп’ютеризованого інтегрованого виробництва СІМ.

 8. Методи планування, аналізу і керування. Метод комп’ютерної підтримки процесів постачань і логістики CALS.

 9. Концепція керування всіма ресурсами організації ERP.

 10. Концепція планування ресурсів, синхронізованого з клієнтом CSRP.

 11. Основні види інформаційних систем керування компанією.

 12. Автоматизовані системи керування підприємством (стандарти MRP, MRPII, ERP, ERPII).

 13. Особливості основних стандартів автоматизованих систем керування компанією.

 14. Інформаційні ресурси як складова економічного потенціалу підприємства. Склад, критерії і показники економічного потенціалу підприємства.

 15. Особливості процесу розробки і впровадження управлінських інформаційних систем.

 16. Етапи розробки інформаційних систем.

 17. Моделі управління процесом розробки інформаційних систем. Каскадна модель процесу розробки інформаційних систем.

 18. Моделі управління процесом розробки інформаційних систем.  Спіральна модель процесу розробки інформаційних систем.

 19. Види, структура й організаційно-методичне забезпечення сучасних інформаційних технологій.

 20. Особливості сучасних інформаційних систем. Характерні властивості нових інформаційних технологій.

 21. Технічна основа і програмні засоби сучасних інформаційних технологій.

 22. Основні поняття і тенденції розвитку окремих елементів технічної складової інформаційних систем і технологій.

 23. Прикладні програмні засоби. Класифікація прикладних програмних засобів.

 24. Характеристика та класифікація автоматизованих інформаційних систем українського та російського виробників за призначенням.

 25. Загальні проблеми, характерні для інформаційних систем і технологій управління, що перешкоджають діяльності компанії.

 26. Інформаційні технології розв’язування задач з фінансового обліку.

 27. Інформаційні технології складання звітності для потреб зовнішніх користувачів. Формування бухгалтерського балансу і звіту про фінансовий результат.

 28. Інформаційні технології розв’язування задач з управлінського обліку.

 29. Інформаційні технології надання інформації для планування.

 30. Інформаційні технології надання інформації для управління та контролю.

 31. Інформаційні технології розв’язування задач з податкового обліку.

 32. Інформаційні технології надання інформації про нарахування та сплату податків державним органам.

 33. Інформаційні технології розв’язування аналітичних задач.

 34. Інформаційні технології для аналізу структури майна підприємства, показників ліквідності підприємства.

 35. Інформаційні технології для аналізу показників фінансової стійкості підприємства, показників оцінки ефективності виробництва.

 36. Оцінка фінансового стану підприємства з використанням комп’ютерної техніки.

 37. Інформаційні технології розв’язування задач з аудиту на підприємстві.

 38. Аудит структури майна підприємства і витоків його створення з використанням комп’ютерної техніки.

 39. Аудит показників ліквідності підприємства, показників фінансової стійкості підприємства з використанням комп’ютерної техніки.

 40. Аудит показників оцінки ефективності виробництва з використанням комп’ютерної техніки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!