Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1728 Домашні завдання і контрольні запитання за напрямком підготовки Туризм

Домашні завдання і контрольні запитання за напрямком підготовки Туризм

« Назад

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ І КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМКОМ ПІДГОТОВКИ «ТУРИЗМ»

 

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. Скласти схему «Класифікація туризму», де мають бути враховані види туризму за наступними ознаками:

- мета подорожі;

- термін;

- сезон;

- віковий склад учасників;

- соціальний склад учасників;

- характер організації;

- форма організації;

- економічний принцип;

- засіб пересування.

 

Завдання 2. За даними Інтернетупідібрати пʼять фотоілюстрацій на тему: «Унікальні природні туристичні ресурси»

(літосферні, атмосферні, гідросферні, біосферні, ландшафтні).

Примітка:посилання на електронну адресу розташування фото є обовʼязковим!

 

Завдання 3. За даними Інтернетупідібрати три фотоілюстрації на тему: «Унікальні архітектурно-історичні туристичні ресурси»

(за вибором – пам’ятки громадської або сакральної  архітектури, монументи або скульптурні пам’ятники, пам’ятки промислової або військової архітектури, інженерні або археологічні споруди).

Примітка:посилання на електронну адресу розташування фото є обовʼязковим!

 

Завдання 4. (письмово) За додатковими джерелами навести приклади (2-3) атрактивних туристичних подієвих ресурсів.

 

Завдання 5. Скласти актуальний на сьогодні списокзасобів розміщення у м.Київ, які можна використати в туристичній діяльності (назва, адреса, сайт, режим роботи тощо).

 

Завдання 6. За даними Державного агентства України з туризму і курортів

(http://www.tourism.gov.ua/ua/information/registers/24993/25167/)

визначити кількість ліцензованих туристичних компаній в країні, у т.ч. таких, що:

а) надають послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму;

б) здійснюють повну туроператорську діяльність;

в) розташовані у Криму. 

Примітка:  виконані домашні завдання надсилати для попереднього контролю на мою електронну адресу! 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ (для самоперевірки) 

 1. Розкрийте зміст поняття «подорож»

 2. Поясніть, що визнається місцем постійного проживання мандрівника?

 3. Хто такі нерезиденти і чи беруть вони участь у внутрішніх подорожах?

 4. Що є туризмом?

 5. За яких умов подорож кваліфікується як туристична подорож?

 6. Чи кожний турист є мандрівником і чи кожний мандрівник є туристом. Відповідь обґрунтуйте.

 7. Що є національним туризмом для України?

 8. Чим відрізняється внутрішньорегіональний і міжрегіональний туризм?

 9. За яких умов турист переходить в категорію екскурсанта, і навпаки, екскурсант стає туристом?

 10. З якою метою у міжнародну статистику туризму впроваджено поняття «звичайне середовище проживання»?

 11. У яких випадках мандрівники на належать до категорії туристів і відповідно не враховуються у статистиці туризму?

 12. Кого називають відвідувачами?

 13. Чи кожний турист є відвідувачем, а кожний відвідувач є туристом?

 14. Як називаються відвідувачі, що здійснюють ночівлю в місці призначення?

 15. Як по-іншому називається одноденний відвідувач?

 16. Якими є основні суспільні функції туризму?

 17. У чому проявляється економічна функція туризму?

 18. Чи є зв’язок між рекреаційною та економічною функціями туризму? Відповідь обґрунтуйте.

 19. Які  позитивні процеси і явища у суспільстві спричинює соціальна функція туризму?

 20. Як впливає розвиток туризму на рівень життя насе­лення?

 21. Яким чином рівень життя населення впливає на розвиток туризму?

 22. Які є прояви політичної функції туризму?

 23. Чи може туризм виховувати? Обґрунтуйте відповідь.

 24. У чому полягає екологічна функція туризму?

 25. Які найважливіші потреби людини задовольняє екологічна функція туризму?

 26. Які є негативні прояви туризму у суспільстві?

 27. За яких умов усі інші сприятливі фактори розвитку туризму можуть бути зведені нанівець?

 28. Назвіть конкретні політичні фактори, що сприяють розвитку туризму.

 29. Наскільки важливими для розвитку туризму є соціальні фактори? Обґрунтуйте відповідь.

 30. Поясніть, у чому полягає вплив на туризм науково-технічних факторів?

 31. Яку роль відіграють в туризмі атрактивні природні об’єкти і явища?

 32. До якої групи факторів розвитку туризму належать транспортні коридори? Поясніть їх роль.

 33. Наведіть приклади впливу на розвиток туризму факторів матеріальної і нематеріальної культури.

 34. Які є види туризму залежно від мети?

 35. Яка основна мета рекреаційного туризму?

 36. Що відрізняє пізнавальні подорожі від рекреаційних?

 37. Чи можуть подорожі рекреаційного туризму бути водночас пізнавальними? Відповідь обґрунтуйте.

 38. Які ознаки покладено в основу виділення рекреаційного та екологічного видів туризму?

 39. Чим принципово відрізняється екологічний туризм від інших видів туризму?

 40. Кого називають екотуристами і чим вони відрізняються від інших туристів?

 41. Що означає абревіатура MICE?

 42. Який з видів туризму за метою характеризується відносно невеликою кількістю учасників, але є водночас дуже прибутковим? Поясніть цей факт.

 43. Чим відрізняються екзотичний, пригодницький і екстремальний туризм? Що в них спільного?

 44. Яку мету переслідують учасники шопінгового туризму?

 45. Яка основна мета учасників релігійного туризму?

 46. Який вид туризму – місіонерський чи паломницький є масовішим?

 47. Поясніть, чому подорожі вихідного дня можна вважати туристичними?

 48. Якими чинниками визначається «мертвий сезон»?

 49. Чим «мертвий сезон» відрізняється від міжсезоння?

 50. Чим зумовлене виникнення односезонного туризму?

 51. Яка головна ознака в основі класифікації туризму за демографічним складом?

 52. У чому специфіка туризму для інвалідів?

 53. Чим принципово відрізняється організований і самодіяльний туризм?

 54. Що є спільного у планового і самодіяльного туризму?

 55. Чим відрізняються між собою «дикий» і самодіяльний туризм?

 56. Що вважається груповим туризмом?

 57. За якою ознакою виділяється тайм-шер?

 58. Що спільного та відмінного у тайм-шер і туризмі самообслуговування?

 59. Як реалізується принцип соціального туризму?  

 60. Чим принципово відрізняється комерційний і елітарний туризм?

 61. Які види туризму існують залежно від засобів пересування?

 62. Які ви знаєте транспортні види туризму?

 63. Які види є найпопулярніші серед транспортних видів туризму?

 64. Який транспорт є найпопулярнішим в автотуризмі?

 65. Який туризм (залежно від засобів пересування) є головним конкурентом автобусного туризму?

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Понимание туризма:  Базовый глоссарий. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/glossaryrurev.pdf

 2. Международные рекомендации по статистике туризма, 2008. Организация Объединенных Наций. Мадрид и Нью-Йорк, 2010 год. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tourism/manual.html с.11- 16 (п.2.4-2.34); с.17-21 (п.2.37-2.49); с.21-25  (п.2.52-2.68)

 3. Вспомогательный счет туризма. Рекомендуемая методологическая основа, 2008. Организация Объединенных Наций. Люксембург, Мадрид, Нью-Йорк, Париж, 2010 год. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tourism/manual.html

 4. World Tourism Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.unwto.org/

 5. Державне агентство України з туризму і курортів. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/ua/

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!