Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1723 Індивідуальне завдання щодо проходження ознайомчої практики з курсу Правознавство

Індивідуальне завдання щодо проходження ознайомчої практики з курсу Правознавство

« Назад

Індивідуальне завдання щодо проходження  ознайомчої практики студентами 2-го курсу денного відділення.

Строк проходження з 25.05-05.06.2015 року

Згідно з навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,  студенти 2 курсу денної форми з нормативним терміном навчання спеціальності 6.030401 "Правознавство" юридичного факультету для проходження навчальної практики з 25.05.2015 до 05.06.2015 р  направляються на кафедри університету, державні органи та підприємства.

Кожен студент, який проходить практику дистанційно має ознайомитись з наказом про проходження, подивитися за якою кафедрою він закріплений та хто його науковий керівник. Після цього він приступає до виконання завдання.

Завдання на ознайомчу практику розроблено з метою набуття первісних навич­ок практичної роботи юриста (роботи з документами, нормативно-правовими актами, пошуковими системами), необхідних для самостійного здійснення юри­дичної діяльності, прийняття професійно виважених рішень з різних напрямків юридичної практики. 

Щоденник практики та робочу програму в електронній формі розміщено на порталі факультету. По закінченню практики студенти зобов’язані надати науковому керівникові заповнені в електронному вигляді щоденник практики та підготувати звіт (надіслати науковому керівникові).

Музикантова Юлія Дмитрівна - 0505941609

Моісєєв Юрій Олексійович – moiseev_yuri@mail.ru

Щебетун Ірина Степанівна -  iayrin@mail.ua

Краковська Анжеліка Євгеніївна – angel@donnu.edu.ua

У випадку відсутності зв’язку з науковим керівником необхідно зв’язатися з Костенко Ю. О. (кафедра теорії та історії держави і права, адміністративного і фінансового права – finpravo2014@mail.ua).

Завдання для проходження ознайомчої практики

Підберіть три організацій (установ, підприємств, органів державної влади тощо) та вкажіть:

1) їх найменування, місцезнаходження;

2) структуру, завдання та функції;

3) умови зарахування кандидатів на роботу для кожної організації окремо;

4) джерела, які містять викладену Вами інформацію. 

Результати проходження практики студент оформляє у виді письмового звіту про практику.

Обсяг звіту про ознайомчу практику, без обліку додатків, повинен складати не менше 5 сторінок тексту з інтервалом 1,5,  кегля 14.

Обов'язковими складовими частинами звіту про практику є:

- титульний лист (із вказівкою факультету, даних про студента-практиканта, керівника практики від кафедри, інших відомостей);

- зміст звіту, в якому вказуються розділи звіту і відповідні сторінки; вступ;

- основна частина звіту за розділами відповідно до завдання;

- складнощі, з якими довелося стикатися, під час проходження виробничої практики і чинники, що їх зумовили;

- перелік підготовлених самостійно або опрацьованих документів;

- висновки містять основні результати практики, конкретні пропозиції і рекомендації з удосконалення організації практики;

- додатки включають документи і матеріали, що підтверджують виконання завдань виробничої практики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!