Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1688 Завдання на дипломний проект студенту з курсу Комп’ютерна інженерія, Технологічний коледж НУ «ЛП»

Завдання на дипломний проект студенту з курсу Комп’ютерна інженерія, Технологічний коледж НУ «ЛП»

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж

Національного університету «Львівська політехніка»

Відділення комп’ютерних технологій

Циклова комісія спеціальних комп’ютерних дисциплін

Освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”

Напрям підготовки  6.050102 “Комп’ютерна інженерія”

Спеціальність 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

 

Бенедишину Сергію Леонідовичу 

1. Тема проекту Розробка мікроконтролерного регулятора частоти обертання колекторного електродвигуна,

керівник проекту     Колосов Володимир Романович,

затверджені наказом вищого навчального закладу від “16” березня 2015 року № 37-КС

2. Термін подання студентом проекту – до “08” червня 2015 року

3. Вихідні дані до проекту

Розроблений пристрій повинен володіти наступними характеристиками:

 • живлення низьковольтної частини пристрою повинно забезпечуватись напругою з параметрами: напруга живлення  ~ 7…10 В; струм споживання – не більше 0,2 А;

 • живлення схеми колекторного електродвигуна повинно забезпечуватись напругою ~ 220 В + 10 %

та забезпечувати виконання наступних функцій:

 • регулювання з допомогою широтно-частотного керування ключовим елементом;

 • автоматичне відключення електродвигуна по сигналах датчиків аварійного режиму, а також при збоях у виконанні програми;

 • облік і зберігання в енергозалежній пам'яті МК інформації про сумарний час роботи приводу;

 • візуальна індикація вибраного алгоритму управління (із стабілізацією частоти обертання або без неї) і напряму обертання, а також величин коефіцієнта заповнення, заданої і фактичної частот обертання.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки

Титульний аркуш

Завдання на дипломне проектування

Анотація українською мовою

Анотація англійською мовою

Перелік скорочень, символів і спеціальних термінів

Зміст

Вступ

Розділ 1 Аналіз технічного завдання

Розділ 2 Проектування мікроконтролерного регулятора

2.1 Розробка і опис схеми електричної структурної мікроконтролерного регулятора

2.2 Розробка і опис схеми електричної принципової мікроконтролерного регулятора

2.3 Розробка алгоритму роботи програми керування мікроконтролерного регулятора 

Розділ 3 Конструювання мікроконтролерного регулятора

3.1 Проектування друкованої плати

3.2 Розрахунок надійності мікроконтролерного регулятора

3.3 Опис конструкції мікроконтролерного регулятора

Розділ 4 Експериментальна частина

4.1 Протокол випробування діючого макету мікроконтролерного регулятора

4.2 Аналіз отриманих результатів

Розділ 5 Економічна частина

5.1 Розрахунок витрат на виконання НДДКР

5.2 Оцінка науково-технічної ефективності НДДКР

Розділ 6 Охорона праці

6.1 Характеристика приміщення

6.2 Техніка безпеки

6.3 Промислова санітарія

6.4 Вимоги пожежної безпеки

Висновки

Список літератури

Додатки

 

5. Перелік графічного матеріалу

Аркуш 1. Мікроконтролерний регулятор частоти обертання колекторного електродвигуна.

Схема електрична структурна (Ф. А1)

Аркуш 2. Мікроконтролерний регулятор частоти обертання колекторного електродвигуна.

Схема електрична принципова (Ф. А1)

Аркуш 3. Мікроконтролерний регулятор частоти обертання колекторного електродвигуна.

Блок-схема алгоритму  роботи керуючої програми (Ф. А1)

Аркуш 4. Мікроконтролерний регулятор частоти обертання колекторного електродвигуна. Плата друкована (Ф. А2). Плата. Складальне креслення (Ф. А2)

 

6. Консультанти розділів проекту 

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

Консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

Економічна частина

Г.І.Петришин

 

 

Охорона праці

З.І. Гапаляк

 

 

 

7. Дата видачі завдання – “18” березня 2015 року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

з/п

Назва етапів виконання дипломного проекту

Термін виконання етапів проекту

Примітка

1.

Збір та опрацювання матеріалу за темою дипломного проекту

04.05 -

 

2.

Проектування пристрою

 

 

3.

Конструювання пристрою

 

 

4.

Тестування роботи пристрою

 

 

5.

Розробка розділу “Економічна частина”

 

 

6.

Розробка розділу “Охорона праці”

 

 

7.

Розробка графічного матеріалу

 

 

8.

Розробка та оформлення пояснювальної записки

           - 08.06

 

 

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж

Національного університету «Львівська політехніка»

Відділення комп’ютерних технологій

Циклова комісія спеціальних комп’ютерних дисциплін

Освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”

Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”

Спеціальність 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ 

Крилову Олександру Васильовичу 

1. Тема проекту Розробка СКБД для формування педагогічного навантаження викладачів Технологічного коледжу НУ «Львівська політехніка»”,

керівник проекту     Барахтян Олена Іванівна,

затверджені наказом вищого навчального закладу від “16” березня 2015 року № 37-КС

2. Термін подання студентом проекту – до “08” червня 2015 року

3. Вихідні дані до проекту

Розробити СКБД, за допомогою якої користувач зможе сформувати таблиці педагогічного навантаження викладачів коледжу на основі даних навчальних планів спеціальностей.

СКБД  повинна забезпечувати виконання наступних функцій:

 • розподілений рівень доступу;

 • ведення бази даних дисциплін;

 • ведення бази даних викладачів;

 • формування індивідуальних планів навантаження викладачів;

 • формування зведених планів навантаження викладачів.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки

Титульний аркуш

Завдання на дипломне проектування

Анотація українською мовою

Анотація англійською мовою

Перелік скорочень, символів і спеціальних термінів

Зміст

Вступ

Розділ 1 Аналіз технічного завдання

1.1 Обґрунтування актуальності поставленої задачі

1.2 Огляд існуючих засобів розробки СКБД

1.3 Переваги обраного засобу розробки

Розділ 2 Проектування бази даних

2.1 Проектування таблиць бази даних

2.2 Утворення зв’язків між таблицями

2.3 Розробка алгоритму роботи СКБД

Розділ 3 Розробка СКБД

3.1 Розробка інтерфейсу користувача

3.2 Розробка основних процедур СКБД

Розділ 4 Експериментальна частина

4.1 Відлагодження та тестування роботи бази даних

4.2 Аналіз отриманих результатів

Розділ 5 Економічна частина

5.1 Розрахунок витрат на виконання НДДКР

5.2 Оцінка науково-технічної ефективності НДДКР

Розділ 6 Охорона праці

6.1 Характеристика приміщення

6.2 Техніка безпеки

6.3 Промислова санітарія

6.4 Вимоги пожежної безпеки

Висновки

Список літератури

Додатки

 

5. Перелік графічного матеріалу

Аркуш 1. СКБД для формування педнавантаження викладачів. Блок-схема алгоритму роботи програми (Ф. А1)

Аркуш 2. СКБД для формування педнавантаження викладачів. Схема зв’язків між таблицями  (Ф. А1)

Аркуш 3. СКБД для формування педнавантаження викладачів. Вигляд інтерфейсу користувача (Ф.А1)

 

6. Консультанти розділів проекту 

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

Економічна частина

Г.І.Петришин

 

 

Охорона праці

З.І. Гапаляк

 

 

 

7. Дата видачі завдання – «18” березня 2015 року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

з/п

Назва етапів виконання дипломного проекту

Термін виконання етапів проекту

Примітка

1.

Збір та опрацювання матеріалу за темою дипломного проекту

04.05 -

 

2.

Проектування бази даних

 

 

3.

Розробка бази даних

 

 

4.

Розробка інтерфейсу користувача бази даних

 

 

5.

Тестування роботи бази даних

 

 

6.

Розробка розділу “Економічна частина”

 

 

7.

Розробка розділу “Охорона праці”

 

 

8.

Розробка графічного матеріалу

 

 

9.

Розробка та оформлення пояснювальної записки

           - 08.06

 

 

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж

Національного університету «Львівська політехніка» 

Відділення комп’ютерних технологій

Циклова комісія спеціальних комп’ютерних дисциплін

Освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”

Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”

Спеціальність 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ 

Степаненко Ярославу Ігоровичу 

1. Тема проекту Розробка аналого-цифрового інтерфейсу електроенцефалографа,

керівник проекту     Мандзевич Тарас Дмитрович,

затверджені наказом вищого навчального закладу від “16” березня 2015 року № 37-КС

2. Термін подання студентом проекту – до “08” червня 2015 року

3. Вихідні дані до проекту

Розроблена схема повинна володіти наступними характеристиками:

 • кількість вхідних каналів – 5;

 • діапазон частот вимірювання: (0-130) Гц;

 • діапазон частот реєстрації (0,1...50) Гц;

 • кількість одночасно реєстрованих сигналів – 5;

 • похибка вимірювання ±1%;

 • похибка спостереження та реєстрації ±1,5 %;

 • клас виконання – CF.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки

Титульний аркуш

Завдання на дипломне проектування

Анотація українською мовою

Анотація англійською мовою

Перелік скорочень, символів і спеціальних термінів

Зміст

Вступ

Розділ 1 Аналіз технічного завдання і проектування структурної схеми пристрою

1.1 Характеристика, призначення та область застосування аналого-цифрового інтерфейсу електроенцефалографа

1.2 Розробка та опис функціональної схеми аналого-цифрового інтерфейсу електроенцефалографа

Розділ 2 Розробка принципової схеми аналого-цифрового інтерфейсу електроенцефалографа

2.1 Розробка принципової схеми та розрахунок елементів підсилювача біосигналів модулятора

2.2 Вибір та розрахунок елементів принципової схеми канального демодулятора

2.3 Розробка та розрахунок принципової схеми генератора опорних частот

2.4 Вибір та обґрунтування принципової схеми аналого-цифрового комутатора напруги

2.5 Вибір та обґрунтування принципової схеми АЦП

2.6 Опис роботи аналого-цифрового інтерфейсу електроенцефалографа

Розділ 3 Конструювання інтерфейсу електроенцефалографа

3.1 Розрахунок надійності аналого-цифрового інтерфейсу електроенцефалографа

3.2 Опис конструкції аналого-цифрового інтерфейсу електроенцефалографа         

Розділ 4 Економічна частина

4.1 Розрахунок витрат на виконання НДДКР

4.2 Оцінка науково-технічної ефективності НДДКР

Розділ 5 Охорона праці

5.1 Характеристика приміщення

5.2 Техніка безпеки

5.3 Промислова санітарія

5.4 Вимоги пожежної безпеки

Висновки

Список літератури

Додатки

 

5. Перелік графічного матеріалу

Аркуш 1. Аналого-цифровий інтерфейс електроенцефалографа. Схема електрична структурна (Ф.А1)

Аркуш 2. Аналого-цифровий інтерфейс електроенцефалографа. Схема електрична принципова (Ф.А1)

Аркуш 3. Аналого-цифровий інтерфейс електроенцефалографа. Плата друкована (Ф.А1)

Аркуш 4. Аналого-цифровий інтерфейс електроенцефалографа. Плата. Складальне креслення (Ф.А1)

 

6. Консультанти розділів проекту 

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

Економічна частина

Г.І.Петришин

 

 

Охорона праці

З.І. Гапаляк

 

 

 

7. Дата видачі завдання – “18” березня  2015 року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

з/п

Назва етапів виконання дипломного проекту

Термін виконання етапів проекту

Примітка

1.

Збір та опрацювання матеріалу за темою дипломного проекту

04.05 -

 

2.

Проектування пристрою

 

 

3.

Конструювання пристрою

 

 

4.

Тестування роботи пристрою

 

 

5.

Розробка розділу “Економічна частина”

 

 

6.

Розробка розділу “Охорона праці”

 

 

7.

Розробка графічного матеріалу

 

 

8.

Розробка та оформлення пояснювальної записки

-08.06

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж

Національного університету «Львівська політехніка» 

Відділення комп’ютерних технологій

Циклова комісія спеціальних комп’ютерних дисциплін

Освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”

Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”

Спеціальність 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ 

Панкрату Ігору Володимировичу 

1. Тема проекту Розробка компютерної мережі для ПП «МАС-ІНФО»”,

керівник проекту     Деревянченко Юрій Григорович,

затверджені наказом вищого навчального закладу від “16” березня 2015 року № 37-КС

2. Термін подання студентом проекту – до “08” червня 2015 року

3. Вихідні дані до проекту

Розробити локальну комп’ютерну мережу для ПП «МАС-ІНФО» згідно плану розташування приміщень фірми та плану розташування робочих місць. Мережа повинна забезпечувати виконання наступних умов:

 • кількість комп’ютерів, об’єднаних мережею, – 44 ;

 • швидкість передачі даних в мережі – до 100 Мбіт/с;

 • наявність захищеного каналу зв’язку;

 • стійкість до мережевих навантажень;

 • можливість розширення мережі.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки

Титульний аркуш

Завдання на дипломне проектування

Анотація українською мовою

Анотація англійською мовою

Перелік скорочень, символів і спеціальних термінів

Зміст

Вступ

Розділ 1 Аналіз завдання

1.1 Огляд існуючих способів побудови та організації мереж

1.2 Переваги обраного способу побудови та організації мережі

Розділ 2 Проектування мережі

2.1 Розробка схеми розміщення комп’ютерів та мережевого обладнання

2.2 Проектування схеми прокладання мережі

2.3 Розробка методу керування мережею

2.4 Розрахунок пропускної здатності мережі

Розділ 3 Створення мережі

3.1 Прокладання мережі

3.2 Підключення комп’ютерів та периферійних пристроїв до мережі

3.3 Встановлення і організація роботи серверу

3.4 Налагодження мережі

Розділ 4 Експериментальна частина

4.1 Тестування мережі та аналіз результатів

Розділ 5 Економічна частина

5.1 Розрахунок витрат на виконання НДДКР

5.2 Оцінка науково-технічної ефективності НДДКР

Розділ 6 Охорона праці

6.1 Характеристика приміщення

6.2 Техніка безпеки

6.3 Промислова санітарія

6.4 Вимоги пожежної безпеки

Висновки

Список літератури

Додатки

 

5. Перелік графічного матеріалу

Аркуш 1. Комп’ютерна мережа для ПП «МАС-ІНФО». Топологія мережі (Ф. А1)

Аркуш 2. Комп’ютерна мережа для ПП «МАС-ІНФО». Схема мережі в приміщенні (Ф. А1)

 

6. Консультанти розділів проекту 

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

Економічна частина

Г.І.Петришин

 

 

Охорона праці

З.І. Гапаляк

 

 

  

7. Дата видачі завдання – “18” березня 2015 року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

з/п

Назва етапів виконання дипломного проекту

Термін виконання етапів проекту

Примітка

1.

Збір та опрацювання матеріалу за темою дипломного проекту

04.05 -

 

2.

Проектування мережі

 

 

3.

Створення мережі

 

 

4.

Тестування роботи мережі

 

 

5.

Розробка розділу “Економічна частина”

 

 

6.

Розробка розділу “Охорона праці”

 

 

7.

Розробка графічного матеріалу

 

 

8.

Розробка та оформлення пояснювальної записки

-08.06

 


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!