Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5118 Задачі з курсу Прогнозування соціально-економічних процесів (ПСЕП) - 25 штук

Задачі з предмету Прогнозування соціально-економічних процесів (ПСЕП) - 25 штук

« Назад

1) Розробити модель заданого часового ряду шляхом підбору кривої підгонки. Застосувати рекурсивний ex-post прогноз для оцінки точності прогнозу з використанням коефіцієнта нерівності Тейла.

М5118, 1

2) Застосувавши метод експоненціального та подвійного експоненціального згладжування Брауна, визначитинайкращий метод виділення трендового компонента часового ряду, виходячи з мінімізації критерію RMSE.Створити прогноз на наступні 4 роки.

М5118, 2

3) Для заданого часового ряду отримати статистичну інформацію, побудувати корелограму та провести її аналіз. Чи можна стверджувати, що для даного часового ряду автокореляція залишків відсутня?

М5118, 3

4) Перевірити заданий часовий ряд на випадковість за допомогою методу поворотних значень. Обґрунтувати висновки.

М5118, 4

5) Застосувати фільтр Ходріка–Прескотта для виділення трендового компоненту часового ряду. Записати рівняння тренду. Зробити висновки стосовно залишків часового ряду - чи відповідають вони процесу «білого шуму».

М5118, 5

6) Для заданого часового ряду побудувати модель Холта-Вінтерса, створити прогноз на наступні чотири роки, оцінити похибку моделі.

М5118, 6

7) Для даного часового ряду побудувати несезонну модель Холта-Вінтерса, створити прогноз на наступні чотири роки, оцінити похибку моделі.

М5118, 7

8) Оцінити модель ARIMA(2,2,1) для заданого часового ряду. Якщо модель є адекватною, то побудувати прогноз на  наступні чотири роки.

М5118, 8

9) Виділити з заданого часового ряду тренд за допомогою методу Ходріка–Прескотта. Провести нормування залишків за правилом:

М5118, 9

Перевірити новий ряд на відповідність процесу „білого шуму ”.

М5118, 10

10) Дослідити заданий часовий ряд на стаціонарність. Якщо часовий ряд виявиться нестаціонарним, розробити модель часового ряду за методом подвійного експоненціального згладжування Брауна. Створити прогноз на наступні чотири роки. Оцінити похибку моделі.

М5118, 11

11) Дослідити заданий часовий ряд на наявність автокореляції.

М5118, 12

12) Розробити модель часового ряду за методом експоненціального згладжування. Створити прогноз значень даного часового ряду на наступні чотири роки. Оцінити похибку моделі.

М5118, 13

13) Розробити модель заданого часового ряду шляхом підбору кривої підгонки. Застосувати рекурсивний ex-post прогноз для оцінки точності прогнозу з використанням коефіцієнта нерівності Тейла.

М5118, 14

14) Перевірити часовий ряд на стаціонарність. Якщо часовий ряд виявиться нестаціонарним, то побудувати модель часового ряду за методом потрійного експоненціального згладжування Брауна.

М5118, 15

15) Виділити з заданого часового ряду тренд за допомогою методу Ходріка–Прескотта. Оцінити залишки часового ряду на наявність автокореляції. У разі наявності автокореляції побудувати  моделі AR(1) та AR(2), проаналізувати похибки цих моделей, та зробити висновки.

М5118, 16

16) Виділити з заданого часового ряду тренд за допомогою методу Ходріка–Прескотта. Оцінити залишки часового ряду на наявність автокореляції. У разі наявності автокореляції побудувати  модель ARMA(1,2), проаналізувати якість моделі за інформаційним критерієм Шварца- Ріссанена.

М5118, 17

17) Розробити модель часового ряду за методом звичайного експоненціального згладжування. Створити прогноз значень даного часового ряду на наступні чотири роки. Оцінити похибку моделі.

М5118, 18

18) Побудувати модель часового ряду з врахуванням сезонного компонента. Розробити прогноз на наступні два квартали. Оцінити похибку моделі.

Період

І кв. 2011р.

ІІ кв. 2011р

ІІІ кв. 2011р

ІV кв. 2011р

І кв. 2012р

IІ кв. 2012р

IIІ кв. 2012р

ІVкв. 2012р

І кв. 2013р

ІІ кв. 2013р

ІІІ кв. 2013р

ІV кв. 2013р

I кв. 2014р

Попит

13340

18641

27915

21650

16580

19865

31627

20145

17546

19404

31064

2652

19404

19) Виділити у даному часовому ряді тренд і проаналізувати залишки часового ряду на відповідність «білому шуму».

М5118, 19

20) Дослідити часовий ряд на стаціонарність і запропонувати можливі моделі часового ряду.

М5118, 20

21) Побудувати модель часового ряду і спрогнозувати індекс промислового виробництва  на наступні два роки. Оцінити похибку моделі.

М5118, 21

22) Розробити модель заданого часового ряду шляхом підбору кривої підгонки. Застосувати рекурсивний ex-post прогноз для оцінки точності прогнозу з використанням коефіцієнта нерівності Тейла.

М5118, 22

23) Побудувати модель часового ряду, створити прогноз на наступні чотири роки. Оцінити похибку моделі.

М5118, 23

24) Побудувати модель часового ряду з врахуванням сезонного компонента. Розробити прогноз на наступні два квартали. Оцінити похибку прогнозу.

Період

І кв. 2011р.

ІІ кв. 2011р

ІІІ кв. 2011р

ІV кв. 2011р

І кв. 2012р

IІ кв. 2012р

IIІ кв. 2012р

ІVкв. 2012р

І кв. 2013р

ІІ кв. 2013р

ІІІ кв. 2013р

ІV кв. 2013р

I кв. 2014р

Обсяг продажу

1 834

1 641

1 791

3 392

1 658

1 486

1 627

3 045

1 546

1 404

1 870

4 120

1 845

25) Побудувати модель часового ряду і спрогнозувати рівень інфляції на наступні два роки. Оцінити похибку моделі.

М5118, 24

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!