Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5093 Індивідуальні завдання з Фотограмметрії та дистанційного зондування, Геодезія, картографія та землеустрій

Індивідуальні завдання з Фотограмметрії та дистанційного зондування, Геодезія, картографія та землеустрій

« Назад

Індивідуальні завдання з Фотограмметрії та дистанційного зондування

для студентів заочної форми навчання базового напрямку

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Комплексна контрольна робота №1, 2

Для створення картографічної продукції в масштабі 1:М необхідно виконати аерофотознімання ділянки місцевості Dх (по довготі) і Dу (по широті), з мінімальною Amin і максимальною Amax відмітками, аерофотоапаратом, елементи внутрішнього орієнтування якого (fk, x0, y0), в масштабі 1: т із забезпеченням мінімальних перекриттів аерофотознімків - поздовжнього рx = 56% і поперечного рy - 20%. В результаті аерофотознімання на дану ділянку отримані горизонтальні, планові і перспективні аерофотознімки з кутовими елементами М5093, 1 та лінійними XS, YS, ZS зовнішнього орієнтування. На одному із горизонтальних аерофотознімків, симетричну центру зобразився квадратний контур, для якого виміряні координати xi, yi та визначені відмітки Аі.

Завдання до контрольної роботи №1

1. Розрахувати розрізнювальну здатність фотозображення R на аеронегативі, який отримано аерофотоапаратом з розрізнювальною здатністю об'єктива R0 на аероплівку з розрізнювальною здатністю Rп (вихідні дані: додаток №1).

2. Розв'язати навігаційний трикутник швидкостей, якщо задано: істина повітряна швидкість літака V, швидкість вітру U, повітряний шляховий кут ЗМШК. Магнітний напрям вітру МНВ. Визначити: кут зносу літака КЗ, магнітний курс МК і крейсерську швидкість W. (вихідні дані: додаток №2)

3. Виконати розрахунок параметрів аерофотознімання: визначити висоту польоту - а)знімальну; б)абсолютну; в)відносну; г)істинну, кількість маршрутів і аерофотознімків. інтервал фотографування, максимальну витримку. Виконати графічне оформлення макету польотної карти на аркуші міліметрового паперу в масштабі 1:25000 або 1:50000 (вихідні дані: додаток №1, 2). Примітка: При виконанні даного завдання крейсерську швидкість W взяти із завдання 2. Задане поздовжнє перекриття Px і поперечне Py. Обчислити за формулами М5093, 2; де П і І відповідно кількість букв у прізвищі і імені студента.

4. Обчислити координати основних точок "с","n","I" для планового і перспективного аерофотознімків. Нанести положення основних точок на макетний знімок розміром 1818 см (на міліметровому папері), прийнявши, що головна вертикаль аерофотознімка М5093, 3 співпадає з віссю «уу». Малюнки виконати окремо для планового і перспективного аерофотознімків. (вихідні дані: додаток №1, 3).

5. Підрахувати сумарні зміщення в точки вершин квадрату на плановому і перспективному аерофотознімках за кут нахилу М5093, 4 і рельєфу місцевості М5093, 5. Показати обчислені сумарні зміщення на макетних знімках отриманих в завданні 4. Результуючу будують за методом паралелограму сил. (вихідні дані: додаток №1, 3).

6. Обчислити значення масштабів за горизонталями і по головній вертикалі в основних точках перспективного аерофотознімка "о", "с", "n","I" та в точках з координатами xi, yi. В яких вершинах квадрату масштаб вздовж горизонталей що проходять через ці вершини є мілкішим, а в яких крупнішим.

Завдання до контрольної роботи №2

1. Обчислити просторові фотограмметричні координати вершин квадрату для горизонтального, планового і перспективного аерофотознімків. Виконати порівняльний аналіз отриманих результатів.

2. Обчислити трансформовані координати вершин квадрату для планового (за наближеними та строгими формулами) та перспективного (за строгими формулами) аерофотознімків. Виконати порівняльний аналіз отриманих результатів.

РОБОЧІ ФОРМУЛИ

Залежність між основними точками перспективи:

М5093, 6

Геометричні зміщення точок на аерофотознімку:

за кут нахилу:

М5093, 7

за рельєф місцевості:

М5093, 8

масштаби аерознімка:

М5093, 9

Масштаби в основних точках аерофотознімка

М5093, 10

середнє значення масштабу для планового знімка:

М5093, 11

формули трансформування:

М5093, 12

для планових аерознімків матрицю напрямних косинусів можна обчислити за такими формулами:

М5093, 13

або

М5093, 14.

М5093, 1 слід поділити на   М5093, 15

Для I системи кутових елементів зовнішнього орієнтування (М5093, 1) напрямні косинуси визначаються за такими строгими формулами:

М5093, 16

Контроль правильності обчислення матриці напрямних косинусів можна виконати за такими формулами:

М5093, 17

Зв’язок координат

М5093, 18

Для планового знімка слід використати матрицю напрямних косинусів, як при трансформуванні, прийнявши, що:

М5093, 19

а через трансформовані координати:

М5093, 20

Для горизонтального знімка:

М5093, 21

ВИХІДНІ ДАНІ

для виконання контрольної роботи №1

«Фотограмметрії та дистанційного зондування»

ДОДАТОК №1

Варіант

fk

Об'єктив

R0 ЛІН/МІМ

Rn.,

ЛІІІ/ММ

W,км/год

Аmin

Аmax

m

1

70

28-35

63

160

248.15

380.52

10500

2

100

25-40

65

170

310.20

399.17

11000

3

140

20-36

58

180

252.48

317.50

9000

4

200

15-35

63

190

280.12

357.18

10000

5

350

10-25

85

200

327.28

415.30

12000

6

70

20-36

110

195

219.20

297.15

14000

7

100

28-35

155

185

275.45

320.15

9500

8

140

25-40

100

175

282.12

327.18

8500

9

200

20-36

110

165

237.18

310.15

12500

0

350

15-35

100

210

240.25

297.80

11500

Варіант

Аa

Dx,км

Dy,км

Px,%

Py,%

М5093, 22, мм

 

00-09

290.15

16

15

80

30

0.02

 

10-19

470.18

17

15

70

35

0.03

 

20-29

430.20

14

16

60

30

0.04

 

30-39

340.15

15

14

65

35

0.02

 

40-49

368.15

15

16

75

30

0.03

 

50-59

360.30

14

15

80

35

0.04

 

60-69

290.40

14

14

75

30

0.02

 

70-79

400.00

15

15

70

35

0.03

 

80-89

325.29

16

16

65

30

0.04

 

90-99

300.00

14

16

60

35

0.02

 

ДОДАТОК №2

Варіант

V км/год

U. км/год

М5093, 23

1

180

15

100

2

185

20

120

3

190

24

140

4

195

28

160

5

200

33

180

6

205

27

200

7

210

22

150

8

215

42

250

9

220

31

50

0

225

18

80

Варіант

ЗМШК,0

мнв,°

q,%

00-09

222

128

60

10-19

318

150

65

20-29

178

315

70

30-39

154

221

75

40-49

278

175

63

50-59

211

312

72

60-69

135

274

68

70-79

198

158

74

80-89

325

233

58

90-99

250

184

67

Примітка: Варіант завдання відповідає останнім цифрам залікової книжки.

х0=0,ОП, у=01, де П - кількість букв у прізвищі, І - кількість букв у імені.

Додаток 3

М5093, 24

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!