Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5081 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни Адміністративний процес, ДЮІ

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни Адміністративний процес, ДЮІ

« Назад

Міністерство внутрішніх справ України

Донецький юридичний інститут

Кафедра Спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни Адміністративний процес

для студентів 1 курсу денної форми навчання

 

Кривий Ріг − 2016


Зміст

1. Рекомендації по підготовці самостійної роботи. 4

2. Завдання для самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Адміністративний процес». 5

3. Оцінювання самостійної роботи. 13

4. Література. 14


1. Рекомендації по підготовці самостійної роботи

Для виконання самостійної роботи кожному студентові бажано мати окремий зошит для виконання завдань самостійної роботи (допускається вести записи лекційних занять і підготовку до семінарів в одному зошиті). Для отримання певної кількості балів з зазначеної дисципліни необхідно не тільки вивчити та опанувати теоретичний матеріал, набрати необхідну кількість балів, а й надати конспект з відповідями на питання для самостійної роботи та виконаними завданнями.

Самостійна робота передбачає:

- відповіді на теоретичні питання;

- розв’язання самостійних практичних завдань.

Для виконання завдань самостійної роботи студент повинен використовувати рекомендовану літературу, яка знаходиться у бібліотечному фонді інституту та у кафедральному літературному фонді. Також допускається використання інформації, яка знаходиться в мережі Інтернет, з зазначенням певного режиму доступу (адреси).

Самостійна робота студентів перевіряється по закінченні вивчення модуля і оцінюється до 30 балів.


2. Завдання для самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Адміністративний процес»

 

Замовити готові самостійні роботи можна тут!

 

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні положення адміністративного процесу

Тема №1. Поняття й особливості адміністративного процесу

Питання для самостійної роботи

1. Зазначте видатних вчених-адміністративістів, що займаються проблемами адміністративного процесу з зазначенням їх найбільш важливих робіт.

Самостійне практичне завдання

1. Заповніть таблицю

Юрисдикційні провадження

Неюрисдикційні провадження

 

 

 

 

 

 

2. До яких видів проваджень відносяться такі процесуальні правовідносини

Реєстрація транспортного засобу

 

Скарга громадянина К. до Житлово-комунальної служби

 

Видача дозволу на зберігання мисливської зброї

 

Накладення стягнення на працівника органів внутрішніх справ за порушення трудової дисципліни

 

Притягнення особи до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство

 

Оскарження результатів виборів до Верховної Ради України

 

Видача ліцензії на продаж алкогольних напоїв

 

Проведення прокурорської перевірки

 

 

Тема №2. Суб’єкти адміністративного процесу

Питання для самостійної роботи

1. Патронатні суб’єкти в адміністративному процесі

2. Документи, що підтверджують повноваження представників

Самостійне практичне завдання

1. Знайдіть співвідношення за такою схемою 1-3, 2-….:

1.

Суб’єкти, що розглядають і вирішують справи про адміністративні правопорушення

1.

Суб’єкти звернення, заінтересовані особи

2.

Суб’єкти, які розглядають і вирішують справи в адміністративному судочинстві

2.

Позивач, відповідач, треті особи

3.

Особи, які відстоюють особисті права і законні інтереси у провадженнях у справах про адміністративні правопорушення

3.

Суди загальної юрисдикції, уповноважені органи (посадові особи) виконавчої влади, місцевого самоврядування

4.

Особи, які відстоюють особисті права і законні інтереси в адміністративному судочинстві

4.

свідок; експерт, спеціаліст, перекладач

5.

Особи, які відстоюють особисті права і законні інтереси у провадженнях у сфері управління

5.

Адміністративні суди

6.

Особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб

6.

Потерпілий правопорушник

7.

Особи, які сприяють адміністративним провадженням

7.

Захисники, предстваники

2. Задача

Громадянин Петров В.В. звернувся до суду загальної юрисдикції зі скаргою про те, що вважає неправомірним його звільнення з органів внутрішніх справ.

Дайте юридичну оцінку ситуації. Який вид адміністративного провадження має місце? Чи правомірні дії Петрова? Що повинен зробити суд загальної юрисдикції.

 

Тема №3. Докази та строки в адміністративному процесі

Питання для самостійної роботи

1. Класифікація доказів

Самостійне практичне завдання

1. Заповніть таблицю

Який строк розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями:

Стаття

Назва статті

Строк розгляду

ч. 1 ст. 44 КУпАП

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів……..

1 доба

ст. 51 КУпАП

 

 

ст. 101 КУпАП

 

 

ст. 1061 КУпАП

 

 

ст. 160 КУпАП

 

 

ст. 173 КУпАП

 

 

ст. 176 КУпАП

 

 

ст. 184 КУпАП

 

 

ст. 1853 КУпАП

 

 

ст. 2127 КУпАП

 

 

2. Задача:

При вирішення спору щодо заборгованості із заробітної плати перед секретарем місцевої ради суд поклав обов’язок доведення наявності такої заборгованості на позивача. Через те, що позивач не довів обставину заборгованості із заробітної плати суд відмовив у задоволенні позову.

Чи правомірним є дії суду? Чим порядок доказової діяльності в адміністративних судах відрізняється від доказової діяльності і інших судах?

 

Тема №4. Заходи забезпечення проваджень в адміністративному процесі

Самостійне практичне завдання

1. Заповніть таблицю за наведеним прикладом:

 

Захід забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

Підстава застосування

Адміністративно-процесуальний документ, яким оформлюється

1.

Доставлення правопорушника

ст. 259 КУпАП

 

Рапорт про доставлення

2.

Адміністративне затримання

 

 

3.

Особистий огляд і огляд речей

 

 

4.

Вилучення речей і документів

 

 

5.

Тимчасове вилучення посвідчення водія

 

 

6.

Тимчасове затримання транспортних засобів

 

 

7.

Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами та огляд їх на стан сп’яніння

 

 

8.

Привід

 

 

2. За вчинення яких адміністративних правопорушень, органи внутрішніх справ можуть здійснювати адміністративна затримання:

1) ст. 173 КУпАП «Дрібне хуліганство»

2) _______________________________________.

 

Змістовий модуль 2. Характеристика окремих видів провадження в адміністративному процесі

Тема № 5. Провадження у сфері управлінської діяльності

Питання для самостійної роботи

1. Використовуючи підручники, навчальні посібники з «Адміністративного процесу» запишіть різні погляди вчених на віднесення тих чи проваджень до проваджень у сфері управління

Самостійне практичне завдання

1. Задача

Начальник райвідділу УМВС України відмовив громадянину А. у видачі дозволу на придбання і зберігання мисливської рушниці, хоча гр.. А подав усі документи, необхідні для видачі дозволу на придбання і зберігання мисливської зброї, забезпечив умови її зберігання, а будь-які обставини, що перешкоджають безпечному користуванню та поводженню з рушницею, відсутні. Гр. А. звернувся зі скаргою на дії начальника райвідділу УМВС до обласного управління МВС, але відповіді у встановлений термін не одержав. Гр. А. звернувся до суду з проханням усунути порушення його прав і зобов’язати уповноважені органи видати йому дозвіл.

Проведіть юридичний аналіз ситуації. Визначте, чи належать ці правовідносини до адміністративно-процесуальних. Якщо так, то які види проваджень мали місце?

2. Задача

01.04.2015 року громадянин Петров подав заяву і всі необхідні документи для отримання ліцензії на право продажу тютюнових виробів. 03.05.2015 року йому було відмовлено в видачі ліцензії, про що йому повідомили 06.05.2015 року.

Здійсніть аналіз ситуації. Чи є порушення в цьому випадку?

 

Тема №6. Провадження з адміністративного судочинства

Питання для самостійної роботи

1. Становлення і розвиток адміністративного судочинства в Україні

2. Забезпечення виконання рішень адміністративного суду

Самостійне практичне завдання

1. Задача

Позивач звернувся до адміністративного суду за захистом порушених органом виконавчої влади його прав шляхом подання адміністративного позову. Суд встановив, що в позові відсутня поштова адреса, а також номер засобу зв'язку позивача.

Як слід поступити судді у такому випадку? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинні нормативно-правові акти.

2. Задача

Громадянин Школа вирішив оскаржити постанову суду першої інстанції. Однак, текст постанови йому було надано лише через 15 днів з дня оголошення резолютивної частини. Через 11 днів з моменту отримання тексту він подав заяву про апеляційне оскарження до апеляційного суду. А через 18 днів з моменту подання заяви до суду першої інстанції була надана апеляційна скарга.

Як має вчинити суд у цій ситуації? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинні нормативно-правові акти.

 

Тема №7. Провадження у справах про адміністративні порушення

Питання для самостійної роботи

1. Вимоги до складання протоколу у справі про адміністративне правопорушення

Самостійне практичне завдання

1. Заповніть таблицю за наведеним прикладом:

Стаття

КУпАП

Назва статті

Орган, посадова особа, уповноважена складати протокол про адміністративне правопорушення

Ст. 44

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

Уповноважені на те, посадові особи органів Національної поліції

Ст. 92

 

 

Ст. 122

 

 

Ст. 123

 

 

Ст. 161

 

 

Ст. 174-2

 

 

Ст. 173

 

 

Ст. 179

 

 

Ст. 188

 

 

Ст. 195

 

 

2. Задача

При написанні контрольної роботи студент Іванов відповів стверджувально, тобто «так» на такі питання:

– провадження у справах про адміністративні правопорушення виконує дві групи завдань: юрисдикційне і каральне;

– до стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення належать: порушення справи і з’ясування її обставин; розгляд справи про адміністративне правопорушення; опротестування постанови у справі про адміністративне правопорушення; виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення;

– принцип рівності знаходить своє відображення в ст. 24 Конституції України і закріплений ст. 248 КУпАП;

– принцип публічності виявляється перш за все в тому, що всі справи про адміністративні правопорушення розглядаються відкрито, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.

Чи правий у своїй відповіді студент Іванов. Якщо ні, дайте правильну відповідь.


3. Оцінювання самостійної роботи

Для оцінювання самостійної роботи необхідно врахувати такі критерії:

1. Відповіді на теоретичні запитання:

- 1 бал – відповідь на запитання повна, написана без помилок, творчо і самостійно; курсантом в повному обсязі продемонстровано необхідні навички роботи з літературою, нормативними актами й раніше засвоєним матеріалом.

- 0,5 бали – при відповіді є окремі недоліки в розкритті питання або питання розкрито неповністю; курсантом продемонстровано необхідні вміння працювати з навчальною літературою.

- 0 балів – теоретичне питання до теми не виконано взагалі або виконано частково (менше третини від загальної кількості інформації), відповідь не обґрунтовано, при цьому самостійна робота містить велику кількість принципових помилок, або має ознаки несамостійного виконання.

2. Самостійне практичне завдання вважається вирішеним іоцінюється в 1 бали за умов виконання завдання в повному обсязі.

Всього на самостійну роботу виносяться:

- теоретичні запитання – 8;

- самостійні практичні завдання – 14.

 

Відповіді на запитання

Вирішення самостійного практичного завдання

 

8*2=16 балів

14*1=14 бали

ВСЬОГО

30 балів


4. Література

Базова

1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: [навчальний посібник] / О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 208 с.

2. Адміністративна відповідальність в Україні: [навчальний посібник] / [В.М. Бесчастний, О. М. Мердова, А.П. Сахно]; за заг. ред. В. М. Бесчастного. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2015. – 197 с.

Допоміжна

3. Бандурка А.М. Адміністративний процес: [підручник для вищ. навч. закл.] / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко – К.: Літера ЛТД, 2002. – 288 с.

4. Бевзенко В.М. Адміністративні суди України: [навчальний посібник]. – К.: Алерта; КНТ, 2006. – 271 с.

5. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: [навч. посіб.] / Ю.В. Былоусов. – К.: Прецедент, 2005. – 192 с.

6. Кодекс адміністративного судочинства України (із змінами і доповненнями станом на 01 серпня 2008 року): Наук.-практ. комент. / Комзюк А.Т., Конопльов В.В., Коломоєць Т.О. та ін.; За заг. ред. А.Т. Комзюка. − К.: Юстініан. – 2008. - 800 с.

7. Кодекс адміністративного судочинства України: [наук.-практ. комет.] / Центр політико-прав. реформ; за заг. ред. Р. О. Куйбіди. – 3-є вид. – К.: Юстиніан, 2009. – 976 с.

8. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2005. № 35-36, № 37. - Ст.446.

9. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар. Видання друге, доповнене та перероблене / За ред.. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової / Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін. – Х.: ТОВ "Одіссей", 2007. – 560 с.

10. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / [Н.О. Армаш, О.М. Бандурка, А.В. Басов та ін.]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Т. Комзюка. – К.: Прецедент; Істина, 2009 – 823 с.

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984, додаток до № 51. – Ст.1122 (з наступними змінами та доповненнями).

12. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: [монографія] / В.К. Колпаков. – К.: Юірнком Інтер, 2004. – 528 с.

13. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): [навчальний посібник] / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

14. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: [навчальний посібник] / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – Київ: Прецедент, 2007. – 613 с.

15. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: [монографія] / О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.

16. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: [підручник] / А.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій; за ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 416 с.

17. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: [учебное пособие] / А.И. Миколенко. – [2-е изд., доп.]. – Х.: “Одиссей”, 2006. – 352 с.

18. Посібник з основ адміністративного судочинства (для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К., 2006. – 126.

19. Про виконавче провадження: Закон України вiд 21.04.1999 № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. - № 24. - ст. 207.

20. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

21. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України № 755-IV від 15.05.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 08.08.2003 - 2003 р., № 31, стаття 263.

22. Про звернення громадян: Закон України від 12.10.1996. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст.256.

23. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 № 1775-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. - № 36. - ст. 299.

24. Про окремі питання, що виникають при застосуванні судами положень ст. Кодексу України про адміністративні правопорушення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 червня 2004 року №11.

25. Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення: Постанова Пленуму Верховного суду України від 24 червня 1988 №6. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua

26. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53 – Ст. 793.

27. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 07.07.2010. // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 2010. - № 41-42, N 43, N 44-45. - Ст.529.

28. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник. / За ред. П.М. Каркача, І.Є. Марочкіна.- Х.: Одіссей, 2005.- 240 с.

29. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: [навчальний посібник] / С.Г. Стеценко. – Київ: Атіка, 2007. – 624 с.

30. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань: [монографія] / В.І. Ткаченко. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 344с.

31. Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність: [навч. посібник] / М.І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2003. – 240 с.

Інформаційні ресурси

32. Матеріали для вивчення в оn-line бібліотеки інституту http://library.dli.donetsk.ua/

33. Дистанційний курс з адміністративного процесу http://elearning.dli.donetsk.ua/.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!