Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5062 Методичні вказівки до індивідуальної роботи по типу аналітичної записки з курсу Державне регулювання

Методичні вказівки до індивідуальної роботи по типу аналітичної записки з курсу Державне регулювання

« Назад

Тема роботи на Ваш вибір

 

Готові індивідуальні роботи можете купити тут!

 

1. Державне регулювання галузей національної економіки (промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва, зв’язку, ЖКГ, охорони здоров’я, освіти тощо)

2. Державне регулювання розвитку комплексів національної економіки (АПК, ВПК, паливно-енергетичного, металургійного тощо)

3. Державне регулювання розвитку секторів національної економіки (державного, корпоративного, малого і середнього бізнесу тощо)

4. Державне регулювання грошово-кредитної сфери

5. Державне регулювання розвитку ринків (цінних паперів, валютного, сировинного, нерухомості тощо)

6. Державне регулювання розвитку ринкової інфраструктури (фінансової, кадрової, матеріально-технічної, соціальної тощо)

7. Державне регулювання цін та інфляції

8. Державне регулювання відносин власності в національній економіці

9. Державне регулювання конкуренції

10. Державне регулювання природних монополій

11. Державне регулювання спеціальних монополій

12. Державне регулювання підприємницької діяльності

13. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

14. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів

15. Державне регулювання реструктуризації підприємств (фінансової санації, банкрутства тощо)

16. Державне регулювання структурних зрушень в національній економіці

17. Державне регулювання інвестиційної діяльності

18. Державне регулювання інноваційної діяльності

19. Державне регулювання кон’юнктури ринку

20. Державне регулювання ринку праці

21. Державне регулювання раціональної зайнятості

22. Державне регулювання доходів населення

23. Державне регулювання рівня і якості життя населення

24. Державне регулювання природоохоронної діяльності

Структура індивідуальної роботи

1. Об`єкт державного регулювання (певна сфера економічної діяльності, економічний процес): охарактеризуйте сучасний стан об`єкту на основі аналізу основних соціально-економічних показників його розвитку.

2. Економічна необхідність, межі державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): чим, на Вашу думку, визначається необхідність такої діяльності держави (існуючі обмеження ринку, потреба постачання суспільних благ тощо)? Які чинники зумовлюють доцільні межі втручання держави в регулювання зазначеної сфери, процес? Як сформульовані стратегічні цілі держави та шляхи їх досягнення щодо зазначеного об`єкту у чинних нормативно-правових актах, програмних документах?

3. Суб‘єкти державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): які органи державної влади мають відповідні повноваження? Які ієрархічні зв`язки встановлені при взаємодії цих органів державної влади? Чи достатніми є повноваження цих суб`єктів щодо зазначеного об`єкту? Чи відповідає чинна організаційна структура суб`єктів державного регулювання цілям та завданням економічного зростання України?

4. Засоби державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): які механізми (методи, інструменти) використовуються (а які – ні) суб’єктами регулювання щодо зазначеного об’єкту? Проаналізуйте умови, процедури, сфери, форми та реальні наслідки їх застосування.

5. Прогалини у функціонуванні системи державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): чи відповідає сучасний стан державного регулювання офіційним цілям та завданням держави у визначеній сфері? Що, на Вашу думку, гальмує розвиток зазначеної системи? Обґрунтуйте Вашу позицію, посилаючись на аналіз чинної нормативно-правової бази, динаміку показників розвитку зазначеної сфери (процесу) тощо.

6. Висновок: сформулюйте Ваші пропозиції щодо розв`язання назрілих проблем, пов’язаних із функціонуванням зазначеної системи державного регулювання.

7. Перелік використаних джерел (Internet-сайти, статистичні довідники тощо).

Вимоги до написання та оформлення індивідуальної роботи

- обсяг – від 5 до 8 стор.;

- розмір шрифту - 12 кегель, міжрядковий інтервал – одинарний;

- береги – до 20 мм;

- на першому аркуші аналітичної записки зазначити: прізвище, ім`я, по-батькові слухача, номер групи, обрану тему аналітичної записки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!