Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5030 Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 на тему Якісний аналіз двовимірних лінійних динамічних систем, Дослідження системи на наявність станів рівноваги, їх типу та стійкості

Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 на тему Якісний аналіз двовимірних лінійних динамічних систем, Дослідження системи на наявність станів рівноваги, їх типу та стійкості

« Назад

1. Запишіть систему рівнянь у розгорнутому вигляді (згадайте множення матриць).

2. Надрукуйте систему у цьому пункті, відповідно до варіанту а) – в).

Класифікація стаціонарних точок. Розглянемо спочатку найпростішу систему рівнянь

М5030, 1

де aij – сталі числа. Очевидно, що якщо a11a22, - a12a21 ≠0, то (3) має лише одну стаціонарну точку х1* = х2* = 0 і це є розв’язок (3) при нульових початкових умовах. Нетривіальний розв’язок шукаємо у вигляді

М5030, 2

де С, D – сталі. Тоді з (3) матимемо систему лінійних однорідних рівнянь

М5030, 3

Вона має розв’язок в випадку, коли

М5030, 4

5. Для кожної системи складіть характеристичне рівняння, запишіть у цьому пункті і знайдіть його розв’язки λ1 та λ2. Запишіть їх у цьому пункті.

6. Проведіть дослідження розв’язків (коренів) λ1 та λ2.характеристичного рівняння. Надрукуйте у цьому пункті висновки.

Можна виділити такі випадки:

 

І. Корені (2) М5030, 11 – дійсні і різні.

 

Проаналізуємо наступні варіанти знаків М5030, 11.

 

1. Якщо М5030, 12, то

 

М5030, 5

 

і незалежно від початкових умов ми з часом попадем в точку х1 = х2 = 0. Такий тип стаціонарної точки називається стійким вузлом. Траєкторії на фазовій площині поблизу стійкого вузла показано на рис. 1.

 

2. Якщо М5030, 12, то

 

М5030, 6

 

Такий тип стаціонарної точки називається нестійким вузлом, з часом ми віддаляємося від неї. Поведінку траєкторій а фазовій площині показано на рис. 2.

 

М5030, Рис. 1 - Стійкий вузол

 

Рис. 1 - Стійкий вузол

 

М5030, Рис. 2 - Нестійкий вузол

 

Рис. 2 - Нестійкий вузол

 

3. Якщо М5030, 13, то

 

М5030, 7

 

Така стаціонарна точка також нестійка і називається сідлом. Поведінка траєкторій на фазовій площині показана на рис. 3.

 

М5030, Рис. 3 - Сідло

 

Рис. 3 - Сідло

 

ІІ. Корені (2) М5030, 11 – комплексні

 

М5030, 16.

 

В залежності від знаку p можливі такі типи стаціонарних точок:

 

4. p ˂ 0, стаціонарна точка х1 = х2 = 0 називається стійким фокусом. Поведінку траєкторії на фазовій площині поблизу стійкого фокуса показна на рис.4.

 

5. p ˃ 0, стаціонарна точка х1 = х2 = 0 називається нестійким фокусом. Поведінку траєкторії на фазовій площині поблизу стійкого фокуса показна на рис.5.

 

М5030, Рис. 4 - Стійкий фокус

 

Рис. 4 - Стійкий фокус

 

М5030, Рис. 5 - Нестійкий фокус

 

Рис. 5 - Нестійкий фокус

 

6. p = 0. Траєкторія – замкнута крива, еліпс, з центром в точці (0,0). Така стаціонарна точка називається центром (рис. 6).

 

М5030, Рис. 6 - Центр

 

Рис. 6 - Центр

 

7. Застосуйте інший метод дослідження стаціонарних точок, виконайте необхідні обчислення і заповніть таблицю.

ВАРІАНТ №

Задача

Tr

D

Тип стаціонарної точки

Стійкість

а)

 

 

 

 

б)

 

 

 

 

в)

 

 

 

 

Метод визначення стаціонарної точки. Для визначення типу стаціонарної точки системи диференціальних рівнянь (1) не обов’язково обчислювати М5030, 11. Введемо позначення

 

М5030, 8

 

слід та визначник матриці А. Тоді характеристичне рівняння запишеться у вигляді

 

М5030, 9

 

Розглянемо площину з прямокутними координатами (Tr, Δ) і позначимо на ній області, що відповідають тому чи іншому характеру особливої точки (рис. 7).

 

Необхідні і достатні умови стійкості стаціонарної точки мають вигляд М5030, 14, або, як неважко переконатися,

 

Tr ˂ 0, Δ ˃ 0.

 

На рис.7 цим умовам відповідають точки, розташовані в другій чверті. Стаціонарна точка буде фокусом, якщо виконана умова Tr2 - 4Δ ˂ 0, і цій умові відповідають точки, що розташовані в середині параболи Tr2 = 4Δ. Якщо Δ ˂ 0, то стаціонарна точка буде сідлом. На напівпрямій Tr = 0, Δ ˃ 0 знаходяться центри. Парабола Tr2 = 4Δ – це лінія рівних коренів М5030, 15, і вона відділяє фокуси від вузлів. Пряма Δ = 0 відділяє вузли від сідел.

 

М5030, 10

ВАРІАНТ №

Задача

Tr

D

Тип стаціонарної точки

Стійкість

а)

 

 

 

 

б)

 

 

 

 

в)

 

 

 

 

Завдання 2. Побудуйте фазовий портрет.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!