Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5027 Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 на тему Поняття інформаційного менеджменту, інформаційних послуг і інформаційних технологій

Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 на тему Поняття інформаційного менеджменту, інформаційних послуг і інформаційних технологій

« Назад

1. Просто сказати, що інформаційний менеджмент - це наука про керування в сфері інформаційних технологій, буде недостатньо. Для того, щоб розкрити зміст цього поняття необхідно встановити завдання інформаційного менеджменту, а також дати визначення його основних складових, без яких неможливо одержати цілісного представлення про дану науку.

Завдання інформаційного менеджменту:

- формування технологічного середовища інформаційної системи;

- розвиток інформаційної системи й забезпечення її обслуговування;

- планування в середовищі інформаційної системи;

- формування організаційної структури в галузі інформатизації;

- використання й експлуатація інформаційних систем;

- формування інноваційної політики й здійснення інноваційних програм:

- керування персоналом у сфері інформатизації;

- керування капіталовкладеннями в сфері інформатизації;

- формування й забезпечення комплексної захищеності інформаційних ресурсів.

Основні поняття даної науки:

інформаційні послуги - це дії суб'єктів, власників і власників по забезпеченню користувачів інформаційними продуктами.

Інформаційний продукт - документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і призначена або застосовувана для задоволення потреб користувачів.

Інформаційні технології - сукупність впроваджуваних у системи організаційного керування принципово нових засобів і методів обробки даних, що представляють собою цілісні технологічні системи, що й забезпечують цілеспрямоване створення, передачу і зберігання інформаційного продукту.

Ринок інформаційних послуг - система економічних відносин продуктів і грошей, що виникають між суб'єктами, які пропонують продукцію покупцям.

2. Ринок інформаційних послуг - це насамперед система економічних відносин, які проявляються при зіставленні запропонованого кількості, якість, номенклатури і цін з їхнім попитом. Вони залежать від платоспроможності користувачів і від ступеня розвитку їх потреб. Крім економічного на попит впливають і інші фактори, у тому числі і демографічні, територіальні, соціальні і інші. Їхня дія не зв'язана прямо з економічними відносинами при купівлі-продажу, але їх вплив відчувається при розвитку ринку, прогнозуванні поведінки користувачів при виборі. Інформаційний ринок характеризується певною номенклатурою продуктів і послуг, умовами і механізмами їх надання, цінами. На відміну від торгівлі звичайними товарами, що мають матеріально-речовинну форму, тут у якості предмета продажу або обміну виступають інформаційні системи, інформаційні технології, ліцензії, патенти, товарні знаки, ноу-хау, інженерно-технічні послуги, різного роду інформація та інші види - інформаційних ресурсів.

Структура ринку інформаційних продуктів і послуг. Сукупність засобів, методів і умов, що дозволяють використовувати інформаційні ресурси, становить інформаційний потенціал суспільства. Це не тільки весь індустріально-технологічний комплекс виробництва сучасних засобів і методів обробки і передачі інформації, але також мережа науково-дослідних, навчальних, адміністративних, комерційних і інших організацій, що забезпечують інформаційне обслуговування на базі сучасної інформаційної технології.

Інфраструктура ринку - сукупність секторів, кожний з яких поєднує групу людей або організацій, що пропонують однорідні інформаційні продукти і послуги. Відповідно до даного визначення виділяють п'ять секторів ринку, наприклад, такі:

- науково-технічна продукція у вигляді проектних, технологічних, методичних розробок по різних галузях;

- об'єкти художньої культури у вигляді текстової, візуальної і аудіо продукції;

- послуги освіти - усі види навчання;

- управлінські дані і повідомлення: політична і господарська інформація, статистичні дані, дані про ринкову ситуацію, рекламні повідомлення, оцінки і рекомендації із прийняття рішень;

- побутова інформація: повідомлення загального характеру, відомості про споживчий ринок, відомості про ринок праці.

Але потрібно відзначити, що в цій інфраструктурі відсутні три основні аспекти, характерні для інформаційного суспільства:

- технічний - уся апаратно-технічна база інформатики;

- програмний - усі програмні продукти інформатики;

- комунікаційний - усі види комп'ютерних мереж і їх можливості по передачі інформації, усі види телефонному і факсимільному зв'язка.

Крім того, існує думка щодо поділу на сектори ринку дистанційних інформаційних послуг:

- високомонополізований професійний ринок, що надає користувачу інформацію з його сфери діяльності;

- послуги для забезпечення управлінських рішень, які дозволяють використовувати фірми інформацію про стан зовнішніх стосовно неї систем;

- домашній ринок, що надає послуги побутового характеру, наприклад, для електронних платіжних операцій і покупок.

Представляється найбільш правомірним наступний спосіб розподілу.

1-й сектор - ділова інформація, складається з наступних частин:

- біржова і фінансова інформація - котирування цінних паперів, валютні курси, дисконтні ставки, ринок товарів і капіталів, інвестиції, ціни. Постачальниками є спеціальні служби біржової і фінансової інформації, брокерські компанії, банки;

- статистична інформація - ряди динаміки, прогнозні моделі і оцінки по економічній, соціальної, демографічної областям. Постачальниками є державні служби, компанії, консалтингові фірми;

- комерційна інформація з компаній, фірм, корпорацій, напрямків роботи і їх продукції, цінам; про фінансовий стан, зв'язки, угоди, керівниках, ділових новинах у галузі економіки і бізнесу. Постачальниками є спеціальні інформаційні служби.

Приклад 1. Інформаційно-маркетингова компанія Рсофт, Лтд. с 1992 року працює на ринку надання ділової інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень, висвітлює нестандартні питання, пов'язані з наданням відомостей з різних сфер діяльності, спеціалізується в області створення й ведення високотехнологічних Інтернет-Проектів, просування й реклами.

Сайт компанії перебуває за адресою http://www.rsoft.ru

М5027, Рис. 1 - Інформаційно-маркетингова компанія Рсофт

Рис. 1 - Інформаційно-маркетингова компанія Рсофт

2. Сайт "Ділова інформація" належить Групі ділових видань "Кращий вибір" і представляє інформацію з торговельного обладнання, ресторанного бізнесу, практиці торгівлі.

Сайт містить розділи: Новини, Виставки і інші профільні заходи, Наші видання - журнали "Торговельне обладнання. Кращий вибір", "Сучасний бізнес. Ресторан", "Каталог обладнання", Корисні ради, Партнери (корисні посилання), Контакти.

У розділах організований швидкий пошук інформації.

Також на сайті Ви можете оформити передплату на видання, довідатися розцінки на розміщення реклами, технічні вимоги до модулів і графік виходу журналів.

Сайт знаходиться за адресою http://www.delinform.ru

М5027, Рис. 2 - Сайт Ділова інформація

Рис. 2 - Сайт Ділова інформація

2-й сектор - інформація для фахівців, містить наступні частини:

- професійна інформація - спеціальні дані і інформація для юристів, лікарів, фармацевтів, викладачів, інженерів, геологів, метеорологів і т.д.;

- науково-технічна інформація - документальна, бібліографічна, реферативна, довідкова інформація в області природніх, технічних, суспільних наук, по галузях виробництва і сферам людської діяльності;

- доступ до першоджерел - організація доступу до джерел інформації через бібліотеки і спеціальні служби, можливості придбання першоджерел, їх одержання по міжбібліотечному абонементу в різних формах.

3-й сектор - споживча інформація, складається з наступних частин:

- новини і література - інформація служб новин і агентств преси, електронні журнали, довідники, енциклопедії;

- споживча інформація - розкладу транспорту, резервування квитків і місць у готелях, замовлення товарів і послуг, банківські операції й т.п.;

- розважальна інформація - гри, телетекст, відеотекст.

Приклади.

1. Залізничний інформаційний ресурс "Транслогист" створений компанією «Центр Високих і Інформаційних Технологій» для консолідації транспортної інформації - залізничної, морський і автомобільної перевезень.

Залізничний інформаційний ресурс "Транслогист" призначений для

- логістичних компаній,

- грузоперевізників,

- виробників,

- відправників вантажів,

- одержувачів вантажів,

що користуються послугами залізної дороги. Інформація надається тільки компаніям, що є учасниками перевезення або власниками рухливого складу.

Тут Ви зможете знайти в режимі online місце розташування Вашого вантажу, що перебуває в шляху, а також одержати багато інший корисної для грузоперевізників інформації.

Сайт знаходиться за адресою http://www.translogist.ru

М5027, Рис. 3 - Залізничний інформаційний ресурс ТрансЛогист

Рис. 3 - Залізничний інформаційний ресурс ТрансЛогист

2. Сайт Stopgame надає можливість ознайомитися з ігровими новинами, оглядами ігор, базами ігор, скачати скриншоти, flash-ігри, відеороліки. Це дуже зручний і барвистий ресурс задовольняючий усі потреби шанувальників комп'ютерних ігор. Сайт знаходиться за адресою http://stopgame.ru

М5027, Рис. 4 - Сайт Stopgame

Рис. 4 - Сайт Stopgame

4-й сектор - послуги утвору, включає всі форми й щабля утвору: дошкільне, шкільне, спеціальне, середньопрофесійне, вище, підвищення кваліфікації й пepe -підготовку. Інформаційна продукція може бути представлена в комп'ютерному або некомп'ютерному виді: підручники, методичні розробки, практикуми, що розбудовують комп'ютерні ігри, комп'ютерні навчальні й контролюючі системи, методики навчання та ін.

Приклади.

1. Сайт Інституту дистанційного утвору ТГУ. Цей інформаційний ресурс дозволяє одержати повну інформацію про діяльність Вуза, не виходячи з будинку.

Сайт знаходиться за адресою http://www.ido.tsu.ru

М5027, Рис. 5 - Сайт Інституту дистанційної освіти ТГУ

Рис. 5 - Сайт Інституту дистанційної освіти ТГУ

5-й сектор – забезпечуючи інформаційні системи і засоби, складаються з наступних частин:

- програмні продукти - програмні комплекси з різною орієнтацією - від професіонала до недосвідченого користувача комп'ютера: системне програмне забезпечення, програми загальної орієнтації, прикладне програмне забезпечення по реалізації функцій у конкретній області приналежності, за рішенням завдань типовими математичними методами і ін.

- технічні засоби - комп'ютери, телекомунікаційне встаткування, оргтехніка матеріали, що супроводжують, і комплектують;

- розробка і супровід інформаційних систем і технологій - обстеження організації з метою виявлення інформаційних потоків, розробка концептуальних інформаційних моделей, розробка структури програмного комплексу, створення і супровід баз даних;

- консультування по різних аспектах інформаційної індустрії - яку здобувати інформаційну техніку, яке програмне забезпечення необхідне для peaлизации професійної діяльності, чи потрібна інформаційна система і яка, на базі якої інформаційної технології краще організувати свою діяльність і т.д.;

- підготовка джерел інформації - створення баз даних по заданій темі, області, явищі і т.п.

3. У попередніх пунктах охарактеризован повний спектр інформаційних послуг, тепер приведемо кілька прикладів.

1) Є цілий ряд захоплень. У їхнє число входять Рольові ігри, історична реконструкція, історичне фехтування й Страйкбол. Географія проведення пов'язаних з ними заходів, поширюється за межі міста, і навіть області. У зв'язку із цим, нема можливості спілкуватися з людьми й одержувати інформацію безпосередньо з перших рук, якщо б інтереси носили місцевий характер. Для здійснення цих потреб користуюся послугами форуму Роливиков.Net. Він перебуває за адресою http://www.rolevikov.net. В Інтернеті ще безліч ресурсів, присвячених даним питанням, наприклад: СанПетербурзький клуб історичної реконструкції «Хортиця» (http://www.xortiza.dazh.org/main.htm), Форум військових реконструкторов (http://livinghistory.ru//index.php?act=idx), airsoftgun.ru (http://airsoftgun.ru/)і інші. Відмінність форуму Роливиков.Net, полягає в тому, що він поєднує інформацію різної спрямованості, а так само присвячений заходам у першу чергу Південного регіону. Цей ресурс дозволяє бути в курсі всіх новин, пов'язаних з захопленнями, спілкуватися із однодумцями. У випадку, коли необхідна більш точна інформація з будь якої темі, на форумі, завжди можна знайти посилання на спеціалізований ресурс.

М5027, Рис. 6 - Форум Роливиков.Net

Рис. 6 - Форум Роливиков.Net

2) Для одержання інформації в різних областях, розширення свого кругозору одержання деяких освітніх послуг і багато чого іншого, користуюся службою розсилань Mail.ru. У цьому ресурсі зручний інтерфейс ( можливість, практично миттєвої підписки і відписки, по обраних темах), можливість пробній підписці ( добірка різних тем по питанню, що цікавить). Так само вибрають Розсилання Mail.ru, з великого списку аналогічних ресурсів (Розсилання Subscribe.Ru, RamblerрРозсилання, Maillist.ru і ін.), тому що по повз цю інформаційну послугу, користуються поштою Mail.ru, тобто мають можливість одержати цілий ряд інформаційних послуг з одного джерела.

М5027, Рис. 7 - Розсилання Mail.ru

Рис. 7 - Розсилання Mail.ru

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!