Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5026 Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 на тему Лінійна модель міжнародної торгівлі

Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 на тему Лінійна модель міжнародної торгівлі

« Назад

Розглянемо лінійну модель обміну, яку часто інтерпретують як модель міжнародної торгівлі. Нехай маємо групу з n країн К1, К2, … Кn, які ведуть між собою торгівлю. Позначимо прибуток j-ї країни через Хj і вважатимемо, що цей прибуток формується з продажу нею своїх товарів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Структуру торговельних відносин між країнами вважаємо встановленою: частка qij прибутку Хj j-ї країни, яка витрачається на імпортування товарів і-ї країни, є сталою. Розглянемо матрицю

М5026, 1

яка називається структурною матрицею торгівлі.

Вважатимемо, що весь національний дохід витрачається а закупівлю товарів або всередині країни, або на імпорт з інших країн, тобто сума елементів будь-якого стовпця матриці  дорівнює одиниці:

М5026, 2

Для країни Кі дохід від внутрішньої та зовнішньої торгівлі становить:

 

Для збалансовано торгівлі необхідна бездефіцитність торгівлі кожної країни Кі, тобто дохід від торгівлі кожної країни має бути не меншим за її національний дохід:

М5026, 3

Вважаючи, що , дістанемо систему нерівностей:

М5026, 4

Додавши всі нерівності системи (4), дістанемо:

М5026, 5

З огляду на рівність (2) прийшли до суперечливості:

М5026, 6

Отже, нерівність  неможлива, а тому умова (3) набирає вигляду  М5026, 7. З економічного погляду це зрозуміло, оскільки всі країни е можуть одночасно одержувати прибуток.

Розглянемо матрицю національних доходів країн Х та структурну матрицю торгівлі Q:

М5026, 8

Вважаючи, що країни починають торгувати відповідно до матриці торгівлі Q, дістаємо матричне рівняння

М5026, 9

з якого можна знайти Х.

Приклад. Розглянемо три країни – учасниці торгівлі з державними бюджетами Х1, Х2, Х3, які назвемо США, Німеччина і Кувейт. Вважатимемо, що весь держбюджет кожної країни витрачається на закупівлю товарів або всередині країни, або на імпорт з інших країн. Нехай, скажімо, США втрачає половину свого бюджету на закупівлю товарів всередині країни, ¼ бюджету – на товари з Німеччина, та ¼ бюджету – на товари з Кувейту. Німеччина витрачає половину бюджету на закупівлю товарів у США, половину – у Німеччини і нічого не закуповує всередині країни. Введемо структурну матрицю торгівлі:

М5026, 10

Нехай qij – частина держбюджету, якуj j-та країна, витрачає на закупівлю товарів і-ї країни. Зауважимо, що сума елементів матриці  в кожному стовпці дорівнює одиниці.

Після підбиття підсумків торгівлі за рік країна піж номером і отримує прибуток  М5026, 12

Запишемо систему рівнянь для знаходження Х:

М5026, 13

тобто

М5026, 14

Розв’язок цієї системи:

М5026, 15

Знайдемо такі бюджети країн, які забезпечують збалансовану бездефіцитну торгівлю, коли відома сума цих бюджетів: М5026, 16 (умовних грошових одиниць). Підставивши в останню рівність значення Х1 = 2С, М5026, 17, де С = const, дістанемо:

М5026, 18. Тоді Х1 = 4000, Х2 = 3000, Х3 = 2000 (умовних грошових одиниць). 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!